Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 22 names in this directory beginning with the letter C.
cafetéria-rendszer
Dolgozói jutalom-rendszer. Valamilyen teljesítmény elérése esetén az éves bruttó fizetés százalékában meghatározott, a dolgozó által megjelölt módon számára felhasználható jutalom (pl. tandíj átvállalása, üdülési hozzájárulás, bérkifizetés, stb.)

CARGO
Árufuvarozás

cash flow
Olyan mérleg, amely a pénzeszközökben bekövetkezett változásokat mutatja be.

cash pool
"Kiskincstári" rendszer, amely kisebb vállalkozások, önkormányzatok készpénzkezelését optimalizálja. Célja a felesleges pénzmozgások kiszűrése, és a valós finanszírozási igény kimutatása.

cégszerű aláírás
Az aláírásra jogosult vezető(k) aláírása és a cég hivatalos bélyegzője együttesen.

céltartalék
A vagyonmérlegben a forrás oldalon megjelenő osztály, amely a várható veszteségekkel van kapcsolatban. A gazdálkodó szervezeteknek a számviteli törvény előírásainak megfelelően kell a lejárt, bizonytalan megtérülésű követeléseik után céltartalékot képezni.

centralizált
Központosított

cesszió
Jogok átruházása például vevőköveteléseknél, kárigény értékesítésénél.

cessziós hitel
Vagyonfedezet mellett felvett hitel Az ügyfél saját követelését adja át fedezetként a kölcsönt nyújtó banknak.

címlet
A kibocsátott értékpapír egysége, amely a teljes kibocsátáshoz való aránynak megfelelően valamilyen jogokkal ruházza fel birtokosát.

cliquet opció
Összetett, "előre megvásárolt" ATM (at-the-money) opciók sorozatából álló középtávú, passzív befektetési konstrukció, amely minden elszámolási időszak végén átárazódik: a kötési árfolyam (strike price) a mindenkori prompt ár lesz. Ezzel megnő a végső kifizetés esélye, hiszen nem az számít, hogy egy többéves periódus végén a piac az általunk vártnál jobb/rosszabb helyzetben van-e, hanem az, hogy menet közben legalább egyszer eltaláltuk-e a mozgását. Ha igen, az opció fizet. Vegyünk példának egy hároméves Cliquet call (vételi) opciót BUX-ra, 10000 pontos induló kötési árfolyammal. Amennyiben az első év végén a BUX 11000 ponton zár, az 10%-os kifizetést jelent az opció vásárlója számára. Ha a második évben a BUX 9900 pontra esik vissza, kifizetés nincs, az új kötési árfolyam pedig 9900. Ugyanez a periódus lefedhető három, évente megvásárolandó ATM opcióval is, a nagy különbség, hogy a Cliquet-nek előre ismert az ára. Ebben az esetben akkor érdemes Cliquet-t venni, ha a piac volatilitásának növekedésére számítunk. Mivel újabb és újabb esélyt ad a végső kifizetésre, a hagyományos középtávú opcióknál a Cliquet jóval kevésbé kockázatos, ezért drágább is azoknál.

Coaching
Vezetési tanácsadási technika. A "coach" segít a célokat, feladatokat megfogalmazni, motiválni a vezetőt, aki ezáltal igényesebb célokat tűz maga elé, és megalapozottabb döntéseket hoz. Gyakran csak a vezetők döntésének megerősítése a feladata, a "coach" nem maga oldja meg a problémát.

compliance
Együttműködés, követelményeknek való elégtétel

controlling
A vállalat működését értékelő gondolkodási mód, szemlélet, amely a vezetés számára információkat szolgáltat a döntések előkészítéséhez mutatók, gazdaságossági és költségszámítások, folyamatértékelések révén.

CORE
azaz kb. Rehabilitációs Oktatási Tanács

corporate banking
Bankok esetében a vállalati üzletág elnevezése (szemben a retail bankinggel, amely a lakossági üzletág angol neve). Ide értendő a vállalatoknak történő hitelnyújtás, bizonyos tanácsadási funkciók, számlavezetés stb.

costpaid
Költségek átvállalva.

credit memo
A kereskedő által kiállított dokumentum, amelyben a vevő részére történő visszafizetésről tájékoztatja. Előzménye az, hogy a vevő az előzőleg átvett áru egy részét vagy egészét visszaküldte.

csekk-kártya
Olyan fizetési eszköz, amely használata során a kártyarendszerben résztvevő bankok kötelesek a szabályszerűen kiállított csekkre készpénzt kiszolgáltatni még akkor is, ha a kiállító bankszámláján adott időpontban nincs fedezet.

csőd
Az 1991. évi XLIX törvény definiálja 1.§. A csődeljárás az az eljárás, amely során az adós - a csődegyezség megkötése érdekében - fizetési haladékot kezdeményez, illetve csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.

csonka költségvetés
Az eredetileg elfogadott és hatályos költségvetés - jellemzően felettes szerv által történő - csökkentése.

CTQ
Valamely termék, szolgáltatás alapvető jellemzői, amelynek bizonyos szintet el kell érnie a vevői igények kielégítése érdekében.