Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 16 names in this directory beginning with the letter J.
járulékalap
Megmutatja, milyen jövedelmek után kell járulékot fizetni.

járulékos költség
Valamilyen költséghez kapcsolódó díj, pénzösszeg. Szokás mellékköltségnek is hívni, mivel közvetlenül nem jelenik meg adott termék vagy szolgáltatás árában, ám a pénzügyi döntés meghozatala előtt ezzel is számolni kell. Ilyen például a hitel esetén a hitelbírálati díj, közjegyzői díj, átírási illeték, ügyvédi díj, stb.

javak - jószág
Olyan dolgok, amelyek emberi szükségletek kielégítésére alkalmasak.

jegybank
Valamely ország központi bankja, amelynek fő funkciói közé tartozik a nemzeti fizetőeszköz értékállandóságának védelme, a törvényes fizetőeszköz kibocsátása, a deviza- és aranytartalékok kezelése, a fizetési és elszámolási rendszer kialakítása és szabályozása, a pénzügyi rendszer stabilitásának támogatása.

jegybanki alapkamat
Az a kamatláb, amellyel a Központi Bank az infláció alakulását igyekszik befolyásolni. Szokás referencia kamatlábnak is nevezni, amely a hitelínálatot alapvetően meghatározza.

jegyzett tőke
Valamilyen szervezet alapításakor a tulajdonosok által a szervezet működésének időtartamára rendelkezésére bocsátott pénzeszköz, vagyontárgy, immateriális javak, ingatlanok, stb. értékének összege.

jelenérték
Azt jelenti, hogy a később keletkező jövedelmeknek a jelenben mekkora jövedelem felel meg, azaz mekkora pénzt kell a jelenleg ismert piaci kondíciók ismeretében befektetni, hogy egy adott későbbi időpontban a kívánt pénzt kapjuk meg.

jelentős befolyást biztosító részesedés
15%-ot meghaladó tulajdoni részesedés gazdasági társaságban.

jelzálog-hitelintézet
Jelzálog fedezete melletti hitelnyújtással foglalkozó, szakosított hitelintézet. Legalább 3 milliárd Ft. Pénzbeli tőkével alapítható. Nem kell csatlakoznia az Országos Betétbiztosítási Alaphoz. Forrásait jelzálog-levél kibocsátásból biztosítja.

jelzáloghitel
Olyan hitel, amelynek fedezetét az adós által felajánlott valamilyen jelzálogtárgy jelenti (hangsúlyozni kell, hogy jelzálog alapítása történik).

jelzáloglevél
Jelzálog-hitelintézet által kibocsátott névre szóló, átruházható értékpapír (1997. évi XXX. Tv).

jogi kockázat (legal risk)
A rendszer jogi megalapozottságának hiányosságaiból következő veszteség veszélye. Előállhat annak következményeként, hogy a rendszer működését megalapozó jogszabályokat és szerződéseket nem az előzetesen elvárt módon értelmezik, de akkor is fennáll, ha a rendszer működése szempontjából releváns jog nincs tekintettel a fizetési rendszer működésének sajátosságaira.

jóváírás
Adott főkönyvi számla (eszköz vagy forrásszámla) értékének növekedése.

jövedéki adó
Az alkohol, benzin és dohánytermékek fogyasztásához kapcsolódó adó.

jövedelemrugalmasság
Megmutatja, hogy a jövedelem egy százalékos változása esetén mennyivel változik valamely termék iránti kereslet.

junktimálás
Kontingenslistából a könnyen beszerezhető, nehezen eladható, illetve a nehezen beszerezhető, könnyen eladható áruk megállapítása. Ezen alapult a KGST.(Forrás: Oktaton)