Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 28 names in this directory beginning with the letter H.
hajóraklevél
Árut megtestesítő értékpapír, a tengeri fuvarozás alapokmánya (angolul: Bill of lading).

halasztott készpénzfizetés
A vevő (jellemzően felvásárló) az áru átvételét követően fizeti csak ki a vételárat az eladónak (jellemzően termelőnek). Ez a konstrukció elsősorban azokban az ágazatokban honos, ahol a termékek értékesítése néhány intézményi felvásárlón keresztül történik (pl. mezőgazdasági termékek).

hasznos élettartam
Az az időtartam, amely alatt valamely termék a gyártó által garantált hatékonysággal működtethető.

haszonbér:
Valamilyen hasznot hozó vagyontárgy, föld bérbe vevéséért, haszonbérletért fizetendő díj.

határidős ügylet
Határidős ügyletnek nevezzük a későbbi teljesítésre vonatkozó ügyleteket. Ezek tehát olyan ügyletek, amelyekben a jelenben történik a megegyezés az árban, a volumenben, a minőségben és a teljesítés időpontjában. A határidős ügylet tehát jelenlegi szerződésben kialakított feltételek mellett, jövőbeni teljesítésre vonatkozó megállapodás.A határidős ügyletek természetesen számos kockázatot rejtenek. (Gondoljunk csak arra, hogy például ma megegyezünk az árban, ami mondjuk 1 euró. 1 euró ma 256 forintot ér. A teljesítéskor - mondjuk 3 hónap múlva - viszont 245-öt.Ez azt jelenti, hogy az eladó kevesebbet kap az árujáért, mint amennyit kapott volna ha prompt üzletről van szó. Ezért ma fedezeti ügyletet köt arra, hogy a teljesítéskor kapott euróját 256 forinton váltja be. Természetesen olyan szereplővel köt üzletet, aki a forint további gyengülésére számít, vagyis úgy okoskodik, hogy 3 hónap múlva 256 forintért vesz egy eurót, amely akkor már - mondjuk - 265-öt ér.) A kockázatok fedezésére léteznek tőzsdei határidős ügyletek (futures), tőzsdén kívüli határidős ügyletek (forward) és swap-, valamint opciós ügyletek.

határköltség
Megmutatja, mennyivel nő az összes költség, ha a kibocsátást (termelést) egy egységgel növeljük.

hatáskör
Bizonyos feladatok, döntések ellátására, meghozatalára erre illetékes személyektől kapott feljogosítás.

házipénztár
Vállalat székhelyén, telephelyén megfelelő biztonsági, számviteli stb. követelményeknek eleget tevő pénztára, amely a felmerülő kisebb kiadások fedezésére szolgál.

hedge
Fedezeti ügylet, amely során az árfolyam nem kívánt változásából fakadó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Az árfolyamkockázat ellen védekező adott jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárol díj ellenében.

Heller Farkas (1877-1955)
Magyar közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Közgazdasági Szemle és a Közgazdasági Lexikon szerkesztője volt.

HIFO (highest in first out)
A készletekből mindig a legmagasabb forgalmi értékűt használják fel előbb.

hitel
Idegen forrás, kötelezettség, amelyért az igénybe vevőnek kamatot kell fizetnie. A hitel a vállalkozások körében általánosan elterjedt finanszírozási eszköz, amely a folyósítóra (pl. kereskedelmi bank) nézve kockázattal jár.

hitelexpanzió
Adott időszakban adott ügyfélkör részére folyósított hitel előző időszakhoz képesti emelkedése.

hitelezés
Adott összeg meghatározott feltételek között (kamat, lejárat, valutanem, stb.) történő kölcsönbe adása.

hitelkártya (credit card)
Fizetési kártya, amely lehetővé teszi, hogy birtokosa a számára valamely pénzügyi intézmény által megítélt hitelkeret terhére készpénzt vegyen fel, vagy áruk, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse. A kártya mögött önálló hitelszámla áll.

hitelképesség
A finanszírozó intézménynek (például bank, lízingtársaság) az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzete, kockázata alapján hozott döntése, amely a hitelfelvételt – megfelelés esetén - lehetővé teszi

hitelkockázat (credit risk)
Annak kockázata, hogy az adós – sem esedékességkor, sem egy későbbi időpontban - nem tesz teljes összegben eleget fizetési kötelezettségének.

hitelkontingens
Hitelplafon, hitelek maximalizálása az állam által preferált tevékenységek támogatására (például állami beruházások támogatása). A hitelkontingens a jegybank közvetlen eszköze a monetáris politika alakítására.

hitellevél
Okmányos meghitelezés, akkreditív letter of credit. A bank vállalja, hogy a szállítási szerződésben előírt feltételeknek megfelelő okmányok ellenében teljesíteni fogja a fizetést.

hitelmonitoring
A hitel folyósítását követően az ügyfél fizetőképességének folyamatos figyelemmel követése a hitelező által. A hitelt folyósító szükség esetén a hitelkondíciók, fedezetek stb. változtatásán keresztül igyekszik mérsékelni kockázatát.

holding társaság
Olyan társaság, amelynek gazdasági célja tartós részesedés szerzése egy vagy több jogilag önálló társaságban.

holt munka
Az előző termelési periódusban végzett és előállított termelési eszközökben és fogyasztási cikkekben testet öltő, tárgyiasult munka.

home és office banking
Banki szolgáltatás, amelyen keresztül egy pénzügyi intézmény ügyfele telefon, terminál vagy személyi számítógép mint telekommunikációs hálózat használatával elérheti az intézmény számítógépes központját, és megbízásokat adhat számlája terhére. Használható többek között átutalások indítására, egyenleg lekérdezésére, banki információk továbbítására, tájékoztatásra stb.

hozam
A nyereség, profit szinonímája, általában értékpapíroknál használatos kifejezés.

hozamgörbe
A hozam és a futamidő kapcsolatát bemutató függvény.

hozzáadott érték
Nemzetgazdasági szinten a bruttó kibocsátás és a termelő fogyasztás különbsége. Konkrét vállalkozás esetében az árbevétel és a vásárolt áruk vagy szolgáltatások értékének különbsége.

hozzátartozói baleseti nyugellátás
Az elhunyt hozzátartozóját megillető ellátás, ha a biztosítottüzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében hunyt el. Ide tartoznak: baleseti ideiglenes nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj, baleseti árvaellátás, baleseti szülői nyugdíj.

HVB
Hypovereinsbank