Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

A honlapot a TAS-11Kft. (székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24.) üzemelteti. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a cég adatkezelőnek és adatfeldolgozónak minősül a honlapon keresztül gyűjtött azonosítható személyes adatok tekintetében. Az adatkezelői és az adatfeldolgozói tevékenység a cégen belül elkülönítetten valósul meg: az előbbiért az operatív döntéshozó vezetők, míg az utóbbiért az informatikai részleg munkatársai a felelősek. A cég elkötelezett amellett, hogy a honlap látogatóinak személyiségi jogait megvédje. A honlap használatával és az azonosítható személyes adatainak megadásával a látogató beleegyezését adja, hogy a TAS-11 Kft. ezeket az adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően felhasználja. Adatbiztonsággal kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal az info@penzsztar.hu e-mail címen.

Adatgyűjtés

Kizárólag olyan azonosítható személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatók saját maguk és önként adtak meg. A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a honlap nyilvánosan hozzáférhető részein. A honlap látogatója saját maga dönthet úgy, hogy megad bizonyos adatokat (név, személyes e-mail cím, iskola neve, telefonszám stb.) például

  • a honlap bizonyos részein történő regisztrációkor;
  • további információk kérése esetén;
  • a hírlevélre való feliratkozásnál.

Kifejezetten demográfiai adatokat (pl. nem és foglalkozás) nem gyűjtünk. A TAS-11 Kft. adatkezelési politikája értelmében csak a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjti. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogatók számára. A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk bizalmas személyes adatokat.

Az adatok felhasználása

A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt).

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Adatkezelési politikánk értelmében nem osztunk meg személyes információt harmadik felekkel, kivéve, ha azt törvény írja elő, ha a honlap látogatója kifejezetten kéri, vagy ha az a jelen részben részletezettek szerint szükséges. Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A honlapra történő adatfeltöltéssel a látogató kifejezett hozzájárulását adja az adatok ilyen jellegű továbbításához.

Honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem feltétlenül a TAS-11 Kft. adatvédelmi szabályainak, illetve a www.penzsztar.hu honlapon ismertetett adatbiztonsági szabályoknak megfelelően üzemeltetnek. A PénzSztár Versenyközpont adatbiztonsági szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében, amelyeket a látogató a honlapunkon szereplő linkek segítségével látogat meg. Látogatóinknak ezért javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a honlapunkon megadott linkek segítségével elért weboldalakra vonatkozó adatbiztonsági nyilatkozatokat, mielőtt az adott weboldalakon azonosítható személyes adatokat adnak meg.

Biztonság

Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági szabványokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá. Ugyanakkor, amellett, hogy mindent megteszünk az adatok biztonsága érdekében, nem tudunk védelmet garantálni minden veszéllyel szemben.

Az információkhoz való hozzáférés

Amennyiben frissíteni szeretné a honlapunkon keresztül megadott személyes adatait, ezt megteheti azon az oldalon, ahol eredetileg regisztrálta magát, vagy az info@penzsztar.hu e-mail címen jelezheti felénk ez irányú kérését. Személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok folyamatos pontosságának ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján lehetőség szerint elvégezzük a megfelelő módosításokat.

Általános szabályként a honlap látogatóinak nem kell regisztrálniuk magukat a honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez. Bizonyos esetekben megkérhetjük a látogatót arra, hogy regisztrálja magát a honlapon azért, hogy birtokában legyen az azonosításához szükséges felhasználói azonosítónak és jelszónak, és hogy hozzá tudjon férni egyes funkciókhoz.

Ha ellenőrizni szeretné a honlapon keresztül közölt információkat, jelezze ezt felénk az info@penzsztar.hu e-mail címen, és biztosítjuk a hozzáférést. A vonatkozó jogszabályok szerint a hozzáférési igényért díjat számíthatunk fel.

Leiratkozás

Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, az ehhez szükséges lépéseket az Önnek küldött kommunikációkban jelezzük, illetve ezen igényét azinfo@penzsztar.hu e-mail címre küldött értesítéssel is jelezheti felénk.

Adatok megőrzése

A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre Ön azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket. Pl. a látogatók elérhetőségi adatait (ideértve a honlap bizonyos részeihez való hozzáféréshez szükséges regisztráció során kapott adatokat) addig őrizzük meg, amíg az információkra a látogató kérésének teljesítéséhez szükség van, illetve amíg a felhasználó nem kéri tőlünk ezen adatok törlését. A levelező listánkon szereplő adatokat és a nekünk küldött e-maileket addig őrizzük meg, amíg azok megőrzése a látogató kérése teljesítésének elősegítése érdekében indokolt.

Cookie-k és naplófájlok

A TAS-11 Kft. nem használ cookie-kat. Annak érdekében, hogy a honlapunkat megfelelően menedzselni tudjuk, előfordulhat, hogy bizonyos információkat – az anonimitás megőrzése mellett – a rendszereinkben naplózunk, és a látogatókról kategorizált nyilvántartást készítünk bizonyos információk mentén. Az ilyen statisztikai adatokat összesített formában közöljük a webmestereinkkel. A fenti eszközök segítségével tudjuk biztosítani azt, hogy a honlapunk a lehető legjobb webes élményt nyújtsa a látogatóknak, és hatékony információforrás legyen.

Módosítások

A PénzSztár Versenyközpont fenntartja a jogot, hogy a jelen adatbiztonsági nyilatkozatot bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.