Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 10 names in this directory beginning with the letter Z.
zálogjog alapítása
A polgárjogról szóló 1959. évi 4. törvény szerint: zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból - törvény eltérő rendelkezése hiányában - más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít.

záloglevél
Kamatozó értékpapír, amelynek fedezetét ingatlan jelenti.

zárt piac
Olyan piac, amelyre újabb szolgáltatók számára a belépés nem lehetséges.

zártkörűen működő részvénytársaság
Tőzsdén nem jegyzett részvénytársaság, tulajdonosai jól behatárolható természetes és/vagy jogi személyek.

zártkörűforgalomba hozatal
Előre meghatározott személyek számára lehetővé tett vásárlás adott értékpapír kibocsátásakor.

zéró bázisú költségvetés
A költségvetés készítésekor a kiadásokat legfeljebb a várható bevételek szintjéig tervezik. Ekkor a tényleges kiadási igényhez képest kevesebbet költenek. Főleg gazdasági recesszió idején a kormányzati szektor gazdálkodására jellemző.

zero coupon
Az Egyesült Államokban kifejlődött kötvénytípus, amely a kötvénytulajdonos törvényi adófizetési kötelezettségének megkerülését szolgálta. Lényege: nem tényleges kamatot (azaz adóköteles jövedelmet) realizált a tulajdonos, hanem a kuponok adott időpontbeli értékesítéséért kaptak meghatározott pénzösszeget, ami végül is maga a kamat volt.

zöldhitel
A mezőgazdasági függő termelés (amikor az aratás, szüret még nem történt meg) bevételeinek megelőlegezéséhez (spekulációs célra)nyújtott kölcsön, amely lehetőséget ad a terményárak ingadázásának kiszűrésére.

zrt.
Zártkörűen működő részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülhetnek nyilvános forgalomba.

zsírórendszer
A GIRO Rt. által működtetett Bankközi Klíring Rendszer (BKR) a magyarországi hitelintézetek egymás közötti forintfizetéseit lebonyolítóelektronikus elszámoló rendszer.A BKR-ben közvetlen részvételre jogosult intézmények a Klíringtagok. Ahitelintézetek levelező bankon keresztül, közvetett módon is igénybevehetik a szolgáltatást.(Közvetlenül jelenleg a Magyar Nemzeti Bank (MNB),a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER), 54 hitelintézet és a MagyarÁllamkincstár vesz részt a rendszerben, többszáz közvetetten résztvevőhitelintézet mellett.)A BKR a klíringtagok közötti átutalási és beszedési fizetéseket szabványoselektronikus üzeneteken keresztül bonyolítja le, titkosított éselektronikusan aláírt formában. Fedezetvizsgálattal egybekötötten a napifizetéseket elszámolja, és a kiszámított nettó bankközi pozíciókat az MNBrészére kiegyenlítésre átadja. A fedezetvizsgálat alapja a klíringtagok MNBáltal vezetett számláján elkülönített pénzeszköz, az MNB által biztosítottértékpapír-fedezetű hitelkeret, valamint az elszámolás során jóváírtösszegek.A BKR egyedi fizetési megbízásokat és ún. csoportos fizetési megbízásokatis lebonyolít. Ez utóbbit nemcsak klíringtagok, hanem számlavezetettügyfeleik is közvetlenül benyújthatják a rendszerbe.