Versenyszabályzat

A verseny célja

A PénzSztár Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Verseny egy egyedülálló kezdeményezés a pénzügyi kultúra fejlesztésére, amely átfogja a gazdaság és a pénzvilág minden fontosabb szegmensét, kiterjed egész Magyarországra és a határokon túlra is.

A 2013-ban elindított PénzSztár egy nagyszabású, évente megrendezendő, játékos pénzügyi műveltségi verseny. Elsődleges célja, hogy felkeltse a középiskolás korosztály érdeklődését a gazdaság és a pénzügyek iránt, valamint felmérje és tovább bővítse ilyen jellegű ismereteiket. A verseny a diákokon keresztül igyekszik egyúttal a szélesebb társadalmi rétegekhez is közelebb hozni a pénzügyi kultúrát és elősegíteni a felnőtt generáció tudatosabb pénzügyi döntéshozatalát.

A verseny szervezője

A verseny a hazai pénzügyi intézményrendszer, a magyar gazdasági élet és a közoktatás szereplőinek széleskörű, példaértékű összefogásával valósul meg. A szervezőmunkát a PénzSztár Versenyközpont koordinálja.

A jelentkezés feltételei

A versenyre 4 fős középiskolai csapatok jelentkezhetnek magyarországi és határon túli magyar középiskolákból. A jelentkezés feltétele, hogy a csapat tagjai ugyanabba a középiskolába járjanak, 14–20 év közötti diákok legyenek, a 2015/2016-os tanévben aktív középiskolai tanulói jogviszonnyal és érvényes diákigazolvánnyal rendelkezzenek. (Az életkorra vonatkozó megkötés alapján azok a középiskolás diákok vehetnek részt a versenyen, akik 2016. augusztus 31-ig betöltik a 14. életévüket, de 2015. december 31-ig nem töltik be a 21. életévüket. Azok is indulhatnak, akik érettségi után nappali tagozaton folytatják középiskolai tanulmányaikat, és megfelelnek a jelentkezés többi feltételének.)

Nem követelmény az, hogy a csapattagok gazdasági alapképzésben részesüljenek. A verseny egyes fordulói során a játékosoknak eltérő típusú és különböző nehézségi szintű feladatsorokat kell megoldaniuk, amelyhez pénzügyi-gazdasági tájékozottságra, az aktuális pénzügyi-gazdasági folyamatok ismeretére, általános műveltségre és logikus gondolkodásra van szükségük.

A jelentkezéssel a csapatok elfogadják a versenyszabályzatot, illetve tudomásul veszik, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják.

A jelentkezés menete

A 2015. évi verseny jelentkezési határideje: 2015. október 5.

A jelentkezésnél 4 csapattagot kell regisztrálni. Ha a verseny időtartama alatt (2015. október eleje és december közepe között) valamilyen előre nem látott, elháríthatatlan ok (pl. utazás, betegség) miatt valamelyik csapattag nem tud részt venni a játékban, akkor – a Versenyközponttal történő egyeztetés alapján – lehetőség van pótregisztrációra, vagyis valamelyik csapattag helyett új csapattag delegálására. Ilyen esetben figyelembe kell venni azonban, hogy ugyanazt a diákot csak egy csapathoz lehet regisztrálni, és egy csapat egyidejűleg csak négy tagból állhat. További cserére csak vis major esetén van mód.

A jelentkezésnél minden csapatnak választania kell egy csapatnevet. A csapatnévnek egyértelműen azonosítania kell a csapatot, ezért több csapat nem választhatja ugyanazt a nevet. Az online jelentkezésnél a rendszer automatikusan jelzi, ha egy csapatnév már foglalt. Ilyenkor az újonnan jelentkező csapatnak másik nevet kell választania.

A csapattagoknak választaniuk kell maguk közül egy csapatkapitányt, aki a verseny során a csapatot képviseli, illetve segíti a kapcsolattartást a csapat és a verseny szervezői között.

A jelentkezésnél meg kell adni a csapatkapitány e-mail címét – amely a csapat elsődleges értesítési címe – és egy jelszót. Fontos, hogy ezt az e-mail címet és a hozzá tartozó jelszót mind a négy csapattag ismerje, mert ezek szükségesek ahhoz, hogy belépjenek a PénzSztár internetes rendszerébe és részt vegyenek a verseny online fordulóin. A regisztrációkor meg kell jelölni azt az országot, ahonnan a csapat jelentkezik, be kell írni annak a középiskolának a nevét és pontos címét, ahol a csapattagok tanulnak, fel kell tüntetni a csapatkapitány-helyettes nevét és e-mail címét, a csapat további két tagjának nevét és e-mail címét, továbbá a felkészítő nevét és e-mail címét. Regisztrálni csak a kötelezően kitöltendő adatok megadása után lehet. A regisztrációt követően a rendszer visszaigazolást küld a csapat elsődleges értesítési e-mail címére. Előfordulhat, hogy ez a visszaigazoló e-mail a spam mappába kerül, ezért érdemes ott is megnézni, ha a beérkező levelek között nem található. Ha a visszaigazoló e-mail sem a beérkező levelek között, sem a spam mappában nem található, akkor az egyeztetés érdekében a PénzSztár Versenyközponttal kell felvenni a kapcsolatot.

A versenyzők a csapat elsődleges e-mail címe és a hozzá tartozó jelszó segítségével léphetnek be a rendszerbe, és vehetnek részt a verseny két online fordulóján.

Felkészülés

A felkészüléshez segítséget nyújtanak a Tudástárban megtalálható ismeretterjesztő anyagok, oktatóvideók, tesztek és szakirodalmak, de a csapatok ismeretszerzését más olyan források (napilapok, magazinok, könyvek, tanulmányok, hírportálok és egyéb internetes tartalmak) is segíthetik, amelyek a gazdaság és a pénzvilág működéséről nyújtanak átfogó tájékoztatást és aktuális információkat.

A verseny menete

A verseny összesen 6 fordulóból áll.

Az internetes előselejtező két fordulóra tagolódik. A versenyzőknek mindkét alkalommal online tesztet kell megoldaniuk. Mindkét fordulóra délután 14 és 17 óra között kerül sor. A regisztrált csapatok ezen időtartamon belül a regisztrációkor megadott elsődleges e-mail címükkel és a hozzá tartozó jelszavukkal bármikor és bárhonnan – de egyszerre csak egy számítógépről – beléphetnek a verseny internetes oldalára, és ott kitölthetik az online feladatlapot. Mindkét online feladatlap 80 feladatot tartalmaz, és a csapatoknak feladatonként maximum 60 másodperce, azaz összesen 80 perce van a feladatsorok megoldására. A két online fordulóban a következő feladattípusok szerepelnek: 2 lehetőség közül 1 helyes megoldás kiválasztása, 3 vagy 4 lehetséges variációból 1 helyes megoldás kiválasztása, illetve 4-ből 2 helyes válasz megjelölése. Válaszhiány, helytelen megoldás, valamint az adott feladattípusban előírtnál több válasz megjelölése esetén az adott feladatra nem jár pont. Az első fordulóban minden helyes válasz 1 pontot, a másodikban 2 pontot ér. A feladatok megoldásai az egyes fordulók lezárását követően jelennek meg a honlapon. A két forduló pontszámainak összesítése a hazai csapatok esetében megyénként történik, a határon túli magyar csapatok esetében pedig kelet-kárpát-medencei és dél-kárpát-medencei területenként. Az összesített pontszám alapján mindenhonnan az 5-5 legeredményesebb csapat, azaz összesen 100 hazai és 10 határon túli magyar csapat jut tovább a megyei selejtezőbe. Ha egy továbbjutó helyen holtverseny alakul ki, akkor az a csapat mehet tovább, amelyiknek rövidebb idő alatt sikerült megoldania a teszteket. Ugyanabból az iskolából legfeljebb két csapat – a legmagasabb pontszámot elérő két team – továbbjutására van lehetőség, mert a szervezők el kívánják kerülni, hogy a selejtező keretében iskolai háziversenyre kerüljön sor.

selejtezőre párhuzamosan kerül sor 20+2 helyszínen. A hazai csapatok a 19 megyében és Budapesten mérik össze a tudásukat. A határon túli magyar csapatok két magyarországi helyszínen versenyeznek: az egyik helyszínen a kelet-kárpát-medencei csapatok, a másikon pedig a dél-kárpát-medencei csapatok. A bejutott 100 hazai és 10 határon túli magyar csapatnak minden helyszínen ugyanazokat az írásbeli és szóbeli feladatokat kell megoldaniuk. A 100 hazai csapatból 28 mehet tovább a középdöntőbe: a budapesti és a megyei győztesek, illetve rajtuk kívül 6 régióból az oda tartozó 3-3 megye legjobb második helyezettje, a közép-magyarországi régióból pedig a budapesti és a Pest megyei 2. helyezett. A 10 határon túli magyar csapatból 4 mehet tovább: mindkét helyszínről a győztes és a második helyezett csapat.

A középdöntőre párhuzamosan kerül sor 7+1 helyszínen. A hazai csapatok a 7 magyarországi régióban mérik össze a tudásukat, a határon túli magyar csapatok pedig egy magyarországi helyszínen versenyeznek. A bejutott 28+4 csapatnak minden helyszínen ugyanazokat az írásbeli és szóbeli feladatokat, játékos helyzetgyakorlatokat kell megoldaniuk. A legjobb 7 hazai és 1 határon túli magyar csapat jut tovább az elődöntőbe.

Az elődöntőre egy budapesti helyszínen kerül sor. A bejutott 8 csapatnak írásbeli és szóbeli feladatokat, játékos helyzetgyakorlatokat kell megoldaniuk. A 4 legjobb csapat jut tovább a döntőbe.

A budapesti döntőben a legjobb négy csapat írásbeli és szóbeli feladatok, illetve játékos helyzetgyakorlatok megoldásával méri össze a tudását, hogy végül a legjobb csapat kerüljön ki győztesen a versenyből.

Díjak, nyeremények

A PénzSztár verseny fődíja – az előző évekhez hasonlóan – 2015-ben is fejenként 100 ezer forint és egy-egy okostelefon a győztes csapat minden tagjának. A legügyesebb versenyzőket emellett további értékes nyeremények, tárgyjutalmak és tudásalapú szakmai díjak is várják. A verseny szervezői arra törekszenek, hogy a csapatok a fordulók során nyújtott teljesítményük arányában részesüljenek a támogató és szakmai együttműködő szervezetek által felajánlott, több millió forint összértékű díjazásból.

Újdonság, hogy 2015-ben az a három középiskola, ahonnan a legtöbb csapat kitölti az előselejtező két online tesztjét – az elért eredménytől függetlenül – különdíjban részesül. Nyereményük egy-egy oktatási szimulációs szoftverlicenc, amely további segítséget nyújthat számukra a pénzügyi és gazdasági ismeretek elsajátításában. Azok pedig, akik nem jutnak tovább az online fordulókból, a főversennyel párhuzamosan külön játékban vehetnek részt, további nyereményekért.

A verseny megvalósításában közreműködő szakemberek, testületek

A verseny megrendezésével kapcsolatos stratégiai kérdésekben a Versenybizottság dönt, amelynek tagjai a támogató szervezetek első számú vezetői.

A verseny feladatainak kidolgozását a Szakértői testület végzi. A testületben a gazdaság és a pénzügyek minden fontosabb területének néhány szakértője – köztük a támogató szervezetek és szakmai együttműködő partnerek egy-egy vezetője – képviselteti magát, és a munkában részt vesznek oktatási, képzési szakemberek is.

A verseny megyei és regionális fordulójában, valamint országos elődöntőjében és döntőjében a játékot egy-egy felkészült játékvezető vezeti, a csapatok teljesítményét neves gazdasági szakemberekből és pénzügyi felsővezetőkből álló szakmai zsűri értékeli. A versenyfeladatok mindenki számára titkosak, így a zsűritagok is csak az egyes fordulók helyszínén, a verseny kezdetekor nyithatják fel a kérdéseket, megoldásokat és értékelési szempontokat tartalmazó lezárt borítékot.

További információk

A verseny megvalósítása során a Versenyközpont, mint a verseny szervezője és operatív lebonyolítója a változtatás jogát fenntartja.

Óvásra az internetes fordulók esetében a Versenyközpontnak küldött e-mailben van lehetőség. Az óvást a szakértői testület három tagja (Bod Péter Ákos, a szakértői testület elnöke vezetésével) értékeli. Döntésükkel szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

A helyszíni fordulók során a zsűri, a játékvezető és az asszisztencia közösen ügyel arra, hogy megelőzze a reklamációra okot adó helyzeteket. Ha a forduló során mégis előfordulna valamilyen jogos felvetés, akkor ennek érett kezelése a zsűri feladata. Reklamációra addig van lehetőség, amíg a forduló végeredménye – az elektronikus eredményjelző táblán keresztül – elküldésre nem kerül a Versenyközpont felé. Ezt követően a pontszámok már nem módosíthatók. Lényeges, hogy a továbbjutók hivatalos listája mindenkor a verseny honlapján kerül nyilvánosságra, a média számára kiadott sajtóközlemények is csak ezeket az adatokat használhatják fel.

A verseny megyei és regionális fordulójáról, valamint országos elődöntőjéről és döntőjéről fényképek, videóanyagok és internet-televíziós/televíziós felvételek készülnek, amelyeken a csapatok, a zsűri és a helyi közönség is látható.

A versennyel kapcsolatban részletes információk találhatók a honlapon, de további felvilágosítás kérhető a Versenyközponttól is.