Segédletek a PénzSztár verseny résztvevőinek felkészüléséhez

A PénzSztár verseny fordulói során a versenyzőknek különféle típusú és egyre nehezedő feladatokat kell megoldaniuk. A Szakértői testület tagjai által ajánlott háttéranyagok és források segítséget nyújtanak abban, hogy mindenki az érdeklődésének megfelelő mélységben tudja áttekinteni a verseny által felölelt témaköröket.

Háttéranyagok, segédletek

Kovács Árpád: Vázlat a szabályalapú költségvetésről és a független költségvetési intézményekről (különösen: mi a szabályalapú költségvetés, miért van rá szükség, melyik szerv ellenőrzi)

Kovács Árpád: Gazdasági kilátások a Kárpát-medencében – 2015 tavasz (különösen az EU 2020 dokumentumhoz, Magyarország és a környező országok, valamint azok régióinak gazdasági fejlettségéhez, az államháztartási kiadások összetételéhez, hazánk makrogazdasági mutatóihoz kapcsolódó részek)

Magyarország Konvergencia Programja 2015-2018 (különösen a végén lévő táblázatok a makrogazdasági mutatókról, az államháztartás bevételeiről, kiadásairól, hiányáról, az államadósságról)

Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programja

Fazekas Károly-Varga Júlia (szerk.): Munkaerő-piaci tükör 2014 (különösen az ország népességére, megoszlására vonatkozó adatok, elemzés a magyarországi munkaerőpiac 2014. évi helyzetéről)

Jó Állam Jelentés 2015 (különösen: Közösségi jólét fejezet)

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatás tankönyv (Nemzeti Közigazgatási Intézet, 2012)

Sivák-Szemlér-Vigvári: A magyar államháztartás és az Európai Unió közpénzügyei (Complex Kiadó, 2013)

Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról – Költségvetés (Európai Unió, 2014)

Az euró (Európai Bizottság)

Az euró (Európai Unió)

Az euró (Európai Központi Bank)

Gazdasági és monetáris ügyek (Európai Unió)

Gazdasági és monetáris unió és az euró (Európai Unió, 2013)

Többéves pénzügyi keret – versenyképesség és szolidaritás (Európa-politikai kormányzati honlap)

Európa 2020 stratégia

Rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről (NAV, 2015)

Adóigazgatási eljárás (NAV, 2015)

Jövedéki ismeretek (NAV, 2015)

Vámjogi ismeretek (NAV, 2015)

További hasznos tartalmak

Történelem tankönyvek a középiskolák 9–12. évfolyamai számára (különösen: gazdaságtörténeti, pénztörténeti ismeretek)

Meir Kohn: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok (Osiris, 2003)

Vigvári András: Bevezetés a pénzügyekbe (SALDO, 2011)

Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (Budapest, 2007)

Jaksity György: A pénz természete (Alinea, Budapest, 2003)

Williams (szerk.): A pénz története (Novella, Budapest, 1999)

Makra Zsolt (szerk.): A kockázati tőke világa (Aula Kiadó, Budapest, 2006)

Eric Ries: Leanstartup (HVG Kiadó, Budapest, 2013)

Veiszer Alinda: Bridge generáció (Kossuth Kiadó, Budapest, 2013)

Vecsenyi János: Vállalkozások indítása és működtetése (Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó, Budapest, 2010)

Kapcsolódó jogszabályok

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (különösen a helyi önkormányzatok költségvetésének elfogadására, finanszírozására – pénzellátására – vonatkozó rendelkezések)

2011. évi CXCIV törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (különösen a K​öltségvetési Tanács, a helyi önkormányzatok hitelfelvételi korlátja)

T/4730. számú törvényjavaslat Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (különösen az általános indokolás a gazdaság, a költségvetés, az államháztartás főbb jellemzőiről, mellékletek a makrogazdasági mutatókról, az államháztartás funkcionális osztályzású kiadásairól)

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (különösen a törvény első része a a központi költségvetés bevételeiről, kiadásairól, az államadósság-mutatóról és elemeiről)

Magyarország Alaptörvénye (különösen a Költségvetési Tanácsra vonatkozó rendelkezések)