Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 25 names in this directory beginning with the letter G.
gap
Hézag, rés, hiány

garancia
Lásd: bankgarancia.

garancialevél
Jótállást tanúsító irat.

garanciális csere
A gyártó köteles termékeit a törvényi előírások szerinti idő alatt, rendeltetésszerű használat során bekövetkező meghibásodás, üzemképtelenség esetén kicserélni az ügyfél részére.

garanciális kötelezettség
Jogszabályon alapuló kötelezettség, amely a termék gyártójára, forgalmazójára meghatározott ideig a rendeltetésszerű használat során felmerülő hibák, javítások költségeinek megtérítését jelenti.

garas
Krajcár értékű váltópénz volt.

Gazdaság Versenyhivatal
A tisztességtelen piaci magatartást és a verseny korlátozását megakadályozni hivatott szerv (1996. évi LVII tv.).

gazdasági integráció
Tagországok közötti gazdasági együttműködés fokozódása. Előfeltétele a különböző piacok (például pénz-, munkaerőpiac) közötti adminisztratív, jogszabályi stb. eltérések, korlátozások megszüntetése. A gazdasági integráció fejlődését például az egymás közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlődése jelzi.

gazdasági növekedés
Az a jelenség, amikor az egymás utáni időszakokban a megtermelt áruk és szolgáltatások ellenértékének összege növekszik egy adott földrajzi területen.

gazdaságimechanizmus
A gazdaság irányításának rendszere, amely a gazdálkodás feltételeit meghatározza. Alapvetően jogszabályokban ölt testet, célja a gazdasági szereplők viselkedésének befolyásolása (ki, mit, mennyit hova és hogyan termeljen).

gazdaságosság
Az elért eredmények ráfordításokat meghaladó mértéke.

gazdaságpolitika
Az állam és a vállalati szektor kapcsolatával foglalkozó tudományág. A gazdaságpolitika megvalósítóinak feladata, hogy irányításák az ország gazdaságát a változó termelési, technológiai, stb. környezetben, illetve támogassák azokat az ágazatokat, amelyek révén a gazdaság fejlődése valószínűsíthető.

GDP
Valamely országban általában egy év alatt előállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól, hogy azokat mely ország illetőségébe tartozó társaságok hozták létre.

generálkivitelezés
Kulcsrakész kivitelezés

generálkivitelező
Kulcsarkész kivitelezést vállaló cég, vállalkozó.

GFS
Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

globalizáció
A különböző földrajzi területek közötti fizikai, információs, jogszabályi, stb. távolságok, akadályok, különbségek megszűnése, amely teljesen új világképet, viselkedést eredményez. Hatása tehát nem csak a gazdasági életben érezhető, hanem az élet valamennyi területére (például vallás, kultúra) kiterjed.

globalizálás
Tradicionális, helyi különbségek eltüntetése, egyetemesítés.

GMU
Gazdasági és Monetáris Unió, az ide való belépés jelenti az euró forint helyetti bevezetését

GNI (Gross NationalIncome)
Bruttó nemzeti jövedelem, a GDP-ből származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.

GNP (Gross NationalProduct)
Bruttó nemzeti termék, újabb terminológia szerint GNI (Gross National Income), azaz bruttó nemzeti jövedelem. Jelentése: az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.

goodwill
Jó hírnév, amely a számviteli törvény értelmében számszerűsíthető fogalom. A vállalat eszközeinek nettó értékének és a piaci értéknek a különbsége (ez főként vállalatfelvásárlásoknál fontos). A különbséget amortizációs költségként el lehet számolni. A negatív goodwill a piaci érték és a részesedés beszerzési értékének a különbsége, amely a vagyonmérlegben az Eszköz oldalon csökkentő tényezőként jelenik meg.

gross profit
A gazdaságban működő vállalkozások bruttó nyeresége.

gyermekgondozási díj
Egészségbiztosítási ellátási forma, amely legalább 2 éves biztosítási idő után a terhességi gyermekágyi-segély lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Összege a naptári napi átlagkereset 70%-a, maximális mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg. A jogosultság feltétele, hogy a jogosult kereső tevékenységet a juttatás ideje alatt ne végezzen.

gyermeknevelési támogatás
Az 1998. évi 84. törvény szerinti, legalább 3 gyermeket nevelő családok támogatási formája. A támogatás a legfiatalabb gyerek 3. életévének betöltésétől a 8. életév betöltéséig jár, mértékéről külön törvény rendelkezik.