Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 23 names in this directory beginning with the letter I.
IBAN (InternationalBank AccountNumber)
Nemzetközi Bankszámlaszám. Az IBAN országonként eltérő hosszúságú, maximum 34 karakterből áll, azonban hossza egy országon belül azonos (a magyar szabvány szerinti IBAN 28 jegyből áll).

IFRS (InternationalFinancialReporting Standards)
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek. Az egyes országok eltérő pénzügyi beszámolási rendszerének összehasonlíthatósága érdekében dolgozta ki ezt a rendszert a Világbank.

ikerdeficit
Az államháztartási és a folyó fizetési mérleg egyidejű hiánya, illetve a két mérleg deficitének párhuzamos növekedése.

IMF
International Monetary Fund, Nemzetközi Valutaalap.

immaterialis javak
A számvitelben az egy évnél hosszabb ideig használt nem anyagi és nem pénzügyi eszközöknek. A vállalkozás vagyonmérlegében az alapítás, átszervezés aktivált, a kísérleti fejlesztés aktivált, a vagyon értékű jogok, a szellemi termékek és az üzleti (vagy cégérték) értékének összegeként jelenik meg.

imprinter (imprinter)
Mechanikus eszköz, amelynek alkalmazásával bankkártyával történő fizetés esetén a kártyabirtokos neve és számlaszáma lemásolható a bankkártyáról egy papír bizonylatra. Ezt aláírva a vásárló elismeri a vásárlást és engedélyezi számlájának megterhelését. Az imprinter készülék és a számlavezető bank között nincs közvetlen távközlési kapcsolat.

incidencia
Új esetek előfordulási gyakorisága (pl. betegségeknél)

Incoterms (InternationalCommercial Terms)
Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek. Több évtizedes kereskedelmi tárgyalások során kialakított, a legtöbb ország által elfogadott irányelvek. Célja a nemzetközi kereskedelemben az eladók és vevők jogainak és kötelezettségeinek szabályozása a szállítási szerződésekben.

index
Mutató

indikatív
Irányadó, előzetes projekt, terv, amelynek részletei csak később kerülnek kidolgozásra, illetve megállapításra.

indikatív ajánlat:
Előzetes, jelzés értékű ajánlat, amely az ajánlattevőt nem köti.

inferior javak
Olyan javak, amelyekből jövedelemük növekedése esetén a fogyasztók kevesebbet vásárolnak.

infláció
Pénzromlás, egységnyi pénz vásárlóerejének folyamatos csökkenése, vagy másképpen az árszínvonal tartós emelkedése. A fogyasztói árak növekedése a fogyasztói infláció, a termelőieké a termelői infláció.

infrastruktúra
Azon fizikai és humán javak összessége, amelyek a gazdaság működéséhez szükségesek.

inkasszó
Más néven beszedési megbízás. Lényege: a jogosult kezdeményezi (tehát, akinek tartoznak) azzal, hogy a beszedés folyamatát elindítja a bankjának adott ilyen irányú megbízással. Előzetes felhatalmazás szükséges hozzá.

inkrementális (költség)
Főleg az egészségügy terén használatos fogalom.

innováció:
Újítás, újdonság, tágabb értelemben adott problma új típusú megközelítése.

integráció
Összekapcsolódás, egybeolvadás. Európai integráció: nemzeti szuverenitásról lemondó, közösségi együttműködést előtérbe helyező eszme.

intern kereskedelem
Belső, azaz meghatározott körhöz tartozó partnerek közötti kereskedelem.

intervenció
Beavatkozás, amely jellemzően valamilyen központi hatóság feladata, és adott piacon (pénzpiacon, egyéb nem pénzügyi termékek piacán) kíván stabilizáló hatást kifejteni.

intézményi ellátási díjak
Valamely közintézmény ellátottai által a szolgáltatásért fizetett részleges hozzájárulás.

irányított árfolyam
A nemzeti valuta árfolyamának meghatározott nagyságú sávon belüli lebegtetése.

ISO
Minőségbiztosítási rendszer.