Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 33 names in this directory beginning with the letter N.
nagy értékű fizetések (large-valuepayments)
Rendszerint nagy összegű fizetések, melyek főként bankok és/vagy pénzügyi piaci szereplők között történnek, teljesítésük általában sürgős és időhöz kötött.

német pénzreform
A nyugat-német márka 1948-as bevezetése.

nemzetgazdaság
Egy ország gazdaságának egésze.

nemzetgazdasági teljesítmény alapkategóriái
Bruttó kibocsátás (GO), Bruttó hazai termék (GDP), Nettó hazai termék (NDP), Bruttó nemzeti jövedelem (GNI), Nettó nemzeti jövedelem (NNI)

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Bizottság (IASB) által a nemzeti számviteli rendszerek közötti eltéréseket kiszűrő szabályrendszer.

Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság
A számviteli rendszerek közötti módszertani eltérések kiküszöbölésével foglalkozó szervezet.

nemzetközi szerződés
A 2005. évi 50. törvény 2. § E szakasza szerint más állammal vagy a nemzetközi jog szerződéskötési képességgel bíró egyéb alanyával kötött, a Magyar Köztársaság számára nemzetközi jogi jogokat és kötelezettségeket létesítő, módosító vagy megszüntető, a nemzetközi jog által szabályozott, bármilyen elnevezéssel vagy címmel rendelkező írásbeli megállapodás.

nemzetközi tartalékok
Adott ország devizatartalékai.

nettó
Levonások utáni, tisztán számított ár vagy érték, esetleg súly.

nettó árfolyam
Felhalmozott kamattól megtiszított árfolyam.

nettó elszámolás (netting)
A nettósítás a klíringtagok megállapodása arról, hogy az egymással szemben fennálló tartozásaikat és követeléseiket egyetlen tartozássá vagy követeléssé alakítják úgy, hogy a tartozásaik összegét csökkentik a követelések összegével.

nettó eredmény
Adózott eredmény.

nettó eszközérték
Befektetési alapok teljes vagyona, amely az eszközök és források (kötelezettségek) különbsége.

nettó forgótőke
A forgóeszközök és a rövid lejáratú források különbsége, vagyis a forgóeszközöknek az a része, amelyet tartós forrásokkal finanszíroznak.

névérték
Részvénynél a jegyzett tőkéből való részesedés, kötvénynél pedig a tartozás mértéke. A névérték az értékpapíron feltüntetett érték.

névleges kamatláb
Nominál kamatláb.

nominális hozam
Névleges, bruttó hozam.

nonprofit
Nem profit orientált. Nonprofit szervezet az, amelynek elsődleges célja nem a profit termelése, hanem valamilyen társadalmi szükséglet kielégítése.

norma
Elfogadott szabvány, szabály, minta.

normál profit
A tőke kamatköltségének és a vállalkozói haszonnak az összege.

normatíva
Alanyi jogon, valamilyen ismérv alapján járó támogatás.

nostro számla
Hazai bank tulajdonában álló, külföldi bank által vezetett bankszámlája.

numizmatika
A történettudomány régi pénzekkel, érmékkel foglalkozó ága.

nyenyi kód
A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó a nyugdíj-biztosítási igazgatóság részére legalább évenkénti rendszerességgel a nyugdíjjogosultsággal, illetőleg a nyugdíjmegállapításhoz kapcsolódóan adatot köteles szolgáltatni, az adatszolgáltatásnál külön kódját köteles megjelölni.

nyílt befektetési alap
Olyan befektetési alap, amely bármikor visszaváltható befektetési jegyeket bocsát ki.

nyílt piaci műveletek
A központi bank értékpapír- és devizatranzakciói (vétel és eladás), amely a gazdasági szereplők hitelkeresletét, -kínálatát, a hazai valuta árfolyamának alakulását befolyásolja.

nyilvántartási számla (könyvelésben)
Technikai számla, amely azonos típusú tételeket tartalmaz (pl. értékpapír-számla, tárgyi eszköz számla, stb.).

nyitó bank
Lásd: akkreditív.

nyitott devizapozíció
a hitelt folyósító bankok deviza-árfolyamváltozásából fakadó kockázata.

nyrt.
Nyilvánosan működő részvénytársaság, amelynek részvényei (egészben vagy részben) az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával nyilvánosan kerülnek forgalomba.

nyugdijkorrekció:
az állami nyugdíjak reálértékének szintentartására irányuló kormányzati politika, amely alapvetően az alacsony nyugdíjjal rendelkező személyekre koncentrál.

Nyugta
Olyan bizonylat, amely tartalmaz sorszámot, kibocsátó nevét címét, adószámát, dátumot és fizetendő összeget.

nyugta adás
Kiskereskedelmi értékesítés alapdokumentuma, amely a termék értékét és az eladó adatait tartalmazza.