Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 17 names in this directory beginning with the letter O.
OBA
Országos Betétbiztosítási Alap

obligó
Kötelezettségvállalás a teljesítésre.

off-shore:
Szó szerint tengeren túli terület, amelyre az adójogszabályok hatálya nem terjed ki.

offshore
Külföldi, területen kívüliséget élvező.

okmányos inkasszó
Külkereskedelemben használt fogalom, amikor az exportőr megbízza saját bankját, hogy maga vagy valamely levelező bankja segítségével követelését hajtsa be.

oligarchia
A vagyonnal és hatalommal rendelkezők együttes elnevezése egy adott történelmi időszakban.

oligopólium
Valamely termék vagy szolgáltatás piacán viszonylag kevés számú eladó vagy vevő van jelen.

opció
Határidős ügylet, amelyik alapesetben feljogosítja tulajdonosát, hogy - attól függően, hogy vételi vagy eladási opcióról beszélünk - meghatározott árfolyamon megvegyen/eladjon egy értékpapirt. A jogosult mindennek fejében opciós díjat fizet a tranzakció kotelezettjének, aki viszont ennek fejében köteles teljesíteni, amennyiben az opció tulajdonosa él vételi/eladási jogával (a vételi opciót call opciónak, az eladásit put opciónak is hívjuk). Míg az európai típusú opciókat csak egy meghatározott napon lehet érvényesíteni (lehívni), az amerikai típusúak adott időintervallumon belül bármikor lehívhatók.

opció értéke
Jövőbeli időpontban a termék árának és az opciós jog lehívási költségének különbsége.

opció lehívása
A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy a korábban kifizetett díj ellenére kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.

operacionális pénzügyi eszközök
Működési pénzeszközök, a társaság mérlegében a forgóeszközök között a pénzkészletek értéke.

operating budgetary balances
Általában költségvetési intézményeknél használatos kifejezés.

osztalék
Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék. Ez a részesedés az osztalék, amelyet az adott tulajdoni hányad névértékéhez viszonyítva állapítanak meg. Ha például valamely társaság közgyűlése részvényenként 5%-os osztalék kifizetéséről dönt, s az adott részvény árfolyama 5000 Ft, de a részvény névértéke 1000 Ft, akkor az osztalék ebben az esetben az 1000 Ft 5%-a.

osztalékadó
A részvénytársaságok közgyűlésén a tulajdonosok részére megszavazott osztalékot terhelő adó. A kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények ettől eltérő mértéket állapíthatnak meg.

OTC-piac (overthe counter-piac)
Másodlagos (tőzsdén kívüli vagy származtatott) értékpapírpiac. Jelentősége az USA-ban kiemelkedő, de Európában is dinamikusan fejlődik. Kevésbé szabályozott a működése, mint a tőzsdének, a kibocsátókról sem áll rendelkezésre minden információ, ezért az itt forgalmazott értékpapírok kevésbé likvidek.

outplacement
Módszer a létszámleépíteseket kísérő konfliktusok kezelésére. Célja a szélnek eresztett dolgozók helyzetének konszolidálása, elhelyezkedési esélyeinek javítása.

outsourcing
Szó szerint kiszervezés. Vállalkozások esetében bizonyos tevékenységek leválasztása a fő tevékenységről, és külső cégek általi ellátása. A kiszervezés történhet úgy, hogy maguk a dolgozók, tulajdonosok alapítanak új céget, illetve úgy is, hogy a tevékenységgel foglalkozó, már a piacon jelenlévő cégre bízzák a feladat ellátását.