Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 42 names in this directory beginning with the letter D.
daytrade
A daytrade napon belüli üzletet jelent, vagyis hogy ugyanazon a kereskedési napon zárjuk a pozíciónkat, mint amelyiken nyitottuk. Ha 10 órakor veszek 1000 db OTP-t, és 11-kor eladom, az egy daytrade.

de facto konvertibilitás
Valamely ország valutájának tényleges, de még jogilag nem szabályozott átválthatósága.

de jure konvertibilitás
Valamely ország valutájának jogilag biztosított, szabad átválthatósága.

De minimis (támogatás)
Csekély összegű állami támogatás, amelyet jogszabály annak minősít.

deficit
Költségvetési hiány

defláció
Olyan pénzhiány, amely az általános árszínvonal csökkenését és ezen keresztül a kibocsátás visszaesését idézi elő.

degresszív
Egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.

dematerializált
Fizikai formában nem létező, kizárólag elektronikusan nyilvántartott értékpapír (részvény, befektetési jegy stb.). A papírok dematerializálásával - értelemszerűen -gyakorlatilag a nullára mérsékelhetők az értékpapírok előállításának, szállításának és tárolásának költségei. Ilyenformán ugyancsak csekélyek az értékpapírok eltulajdonításának veszélyei.

denomináció
Jelentheti egyrészt valaminek a névértékét, címletét, egységét, másrészt valamilyen egységben (például valutában) való kifejezést, tehát folyamatot.

denominált befektetési jegy
Valamilyen valutában befektetési alap által kibocsátott értékpapír.

depreciation
Valamely ország hivatalos pénzlábának (az egységnyi valuta aranytartalmának) a spontán piaci hatások miatti csökkenése.

derivatív
Határidős (ügylet, piac).

derivatíva
Származtatott eszköz/termék, vagyis olyan, amelynek értéke valamely más eszköz értékétől függ. (Ilyenek például a különböző indexek, mint a BUX is, amelyek értéke az indexkosárba felvett részvények árának alakulásától függ.)

determináció
Meghatározottság, valaminek az eldőlése.

devalválás
Valamely ország valutájának más külföldi valutákhoz vagy az aranyhoz viszonyított értékének olyan módosítása, amelynek eredményeként annak egységéért kevesebb valutát vagy aranyat adnak.

deviza
A nemzetközi elszámolásokban a készpénzt helyettesítő fizetési eszközök gyűjtőneve. A deviza valamely külföldi valutában kitöltött fizetési okmány, a nemzetközi forgalomban szereplő fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír., minden külföldi helyen, külföldi valutában kifizetendő fizetési utalvány, külföldön fizetendő követelés vagy tartozás.A köznapi szóhasználatban a deviza és a valuta szót azonos értelemben használják. Míg azonban a valuta kibocsátója valamely ország központi bankja, addig devizát bárki (kereskedelmi bank, gyártó cég stb.) kibocsáthat.

deviza bűncselekmény
Az ország gazdasági érdekeit védő devizatörvények rendelkezéseinek be nem tartása.

devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány). Ide tartozik továbbá a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása (egyéni vállalkozó - ideértve az egyéni céget is - és az önfoglalkoztató). Forrás: 2001. évi XCIII. Tv. 2. §.

devizaszámla
Olyan bankszámla, amelyet a pénzintézet nem hazai valutában (forintban), hanem valamilyen külföldi, konvertibilis valutában vezet.

dezinfláció
Az infláció csökkenése.

dezintermediáció
Az a folyamat, amelynek során a pénzügyi szektor szereplői egyre több üzletet kötnek a bankok megkerülésével. A dezintermediáció fő terepe a tőkepiac, amely az értékpapírosítás segítségével lehetővé teszi a hagyományos tőkepiaci közvetítők kikerülését a hitel- és egyéb tranzakciókban.

DFSS
Design for Six Sigma. A rendszerben korábban elő nem forduló változásokra, folyamatokra koncentráló minőségbiztosítási szemlélet.

diffúziós index
A folyamatok valós helyzetét feltárni képes mutatószám. Például a tervezett adatok mellett a tényadatokra, pozitív mellett a negatív hatásokra is kiterjed.

díjrész
Valamely szolgáltatás díjának részletben történő fizetése esetén az egyes fizetésekre jutó hányad.

direct payment
Szolgáltatás igénybe vételekor az igénybe vevő által megfizetett díjat jelenti. Mezőgazdaság kapcsán a termelőknek nyújtott jövedelemtámogatást jelenti.

diszázsió
Az a százalékosan mért különbség, amennyivel az értékpapír tényleges, piaci árfolyama alacsonyabb a névértékénél.

diszkont értékpapír
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki. Lejáratkor a névértéket fizetik meg a tulajdonosnak, így a realizált hozam a névérték és a kibocsátási érték különbözete.

diszkont kamatláb
Az a kamatláb, amellyel a különböző időpontban esedékes pénzeket egy általunk választott (jelen vagy jövőbeni) időpontra számítjuk át. Erre azért van szükség, mert a különböző időpontban esedékes pénzösszegek jelen-, illetve jövőértéke különbözik.

diszkont kincstárjegy
Egy éven belüli lejáratú, névérték alatt kibocsátott államkötvény, amelyért lejáratkor a névértéket fizeti ki a kibocsátó.

diszkontálás
Jövőbeli időpontra szóló pénzösszegek jelenbeli értékének meghatározása referenciakamatláb (más szóval diszkontkamatláb) segítségével. Ekkor azt számítjuk ki, hogy a mekkora összeget kellene a jelenben adott hozam mellett befektetni, hogy egy konkrét jövőbeli időpontban az általunk kívánt összeg rendelkezésünkre álljon.

diszparitás
Eltérés, különbség.

diszpó
Behívó dokumentum (filmipar).

diverzifikáció
kockázatcsökkentésre irányuló magatartás, amely különböző típusú, lejáratú, kockázatú, hozamú, devizájú, stb. befektetési lehetőségek kombinálásával jön létre.

diverzifikált portfolió
Különböző típusú, hozamú, kockázatú és lejáratú befektetések együttese, amely a kockázat és hozam esetleges ingadozását, likviditás hiányát jelentősen lecsökkenti.

divizió
Vállalaton belüli egység, amely adott termékkel, termékcsoporttal kapcsolatos valamennyi feladatot ellátja.

dkj
Diszkontkincstárjegy, azaz 1 éven belüli lejáratú állampapír.

DMAIC
DMAIC Six Sigma. Minőségbiztosítási szemlélet, amely a létrehozott rendszer problémáinak megoldására irányul. A rendszer kialakítása tehát kevésbé előrelátó, mint a DFSS szemléletben.

dollár-forint fixing
A két valuta egymással szembeni záróárfolyama. A záróárfolyam lehet a tőzsdei kereskedés végén érvényes árfolyam, illetve (főként határidős ügyletek elszámolásánál) napközbeni választott időpontra szóló, az MNB által rögzített árfolyam is.

dologi érték
Más szóval tulajdon, amely fölött a tulajdonos ténylegesen rendelkezik (nem fizetési ígéret formájában).

dömping
Nagy mennyiség valamilyen áruból, termékből

dotációs tőke
A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. Törvény szerint fióktelep létesítéséhez és működéséhez a létesítő által tartósan, korlátlanul tehermentesen rendelkezésre bocsátott tőke.

DVP (delivery versus payment) mechanizmus
Az értékpapír ügyletek pénz- és értékpapír-oldali teljesítését összehangoló mechanizmus. Az értékpapír-oldali teljesítés akkor és csak akkor történhet meg, ha a pénzoldal teljesítése is megtörtént.