+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 10 names in this directory beginning with the letter Z.
zálogjog alapítása
A polgárjogról szóló 1959. évi 4. törvény szerint: zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból - törvény eltérő rendelkezése hiányában - más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít.

záloglevél
Kamatozó értékpapír, amelynek fedezetét ingatlan jelenti.

zárt piac
Olyan piac, amelyre újabb szolgáltatók számára a belépés nem lehetséges.

zártkörűen működő részvénytársaság
Tőzsdén nem jegyzett részvénytársaság, tulajdonosai jól behatárolható természetes és/vagy jogi személyek.

zártkörűforgalomba hozatal
Előre meghatározott személyek számára lehetővé tett vásárlás adott értékpapír kibocsátásakor.

zéró bázisú költségvetés
A költségvetés készítésekor a kiadásokat legfeljebb a várható bevételek szintjéig tervezik. Ekkor a tényleges kiadási igényhez képest kevesebbet költenek. Főleg gazdasági recesszió idején a kormányzati szektor gazdálkodására jellemző.

zero coupon
Az Egyesült Államokban kifejlődött kötvénytípus, amely a kötvénytulajdonos törvényi adófizetési kötelezettségének megkerülését szolgálta. Lényege: nem tényleges kamatot (azaz adóköteles jövedelmet) realizált a tulajdonos, hanem a kuponok adott időpontbeli értékesítéséért kaptak meghatározott pénzösszeget, ami végül is maga a kamat volt.

zöldhitel
A mezőgazdasági függő termelés (amikor az aratás, szüret még nem történt meg) bevételeinek megelőlegezéséhez (spekulációs célra)nyújtott kölcsön, amely lehetőséget ad a terményárak ingadázásának kiszűrésére.

zrt.
Zártkörűen működő részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülhetnek nyilvános forgalomba.

zsírórendszer
A GIRO Rt. által működtetett Bankközi Klíring Rendszer (BKR) a magyarországi hitelintézetek egymás közötti forintfizetéseit lebonyolítóelektronikus elszámoló rendszer.A BKR-ben közvetlen részvételre jogosult intézmények a Klíringtagok. Ahitelintézetek levelező bankon keresztül, közvetett módon is igénybevehetik a szolgáltatást.(Közvetlenül jelenleg a Magyar Nemzeti Bank (MNB),a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER), 54 hitelintézet és a MagyarÁllamkincstár vesz részt a rendszerben, többszáz közvetetten résztvevőhitelintézet mellett.)A BKR a klíringtagok közötti átutalási és beszedési fizetéseket szabványoselektronikus üzeneteken keresztül bonyolítja le, titkosított éselektronikusan aláírt formában. Fedezetvizsgálattal egybekötötten a napifizetéseket elszámolja, és a kiszámított nettó bankközi pozíciókat az MNBrészére kiegyenlítésre átadja. A fedezetvizsgálat alapja a klíringtagok MNBáltal vezetett számláján elkülönített pénzeszköz, az MNB által biztosítottértékpapír-fedezetű hitelkeret, valamint az elszámolás során jóváírtösszegek.A BKR egyedi fizetési megbízásokat és ún. csoportos fizetési megbízásokatis lebonyolít. Ez utóbbit nemcsak klíringtagok, hanem számlavezetettügyfeleik is közvetlenül benyújthatják a rendszerbe.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close