+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Versenyszabályzat

 

A verseny célja

A PénzSztár Hazai és Külhoni Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási Versenye egy egyedülálló kezdeményezés a pénzügyi műveltség fejlesztésére, amely átfogja a gazdaság és a pénzvilág minden fontosabb szegmensét, kiterjed egész Magyarországra és a határon túli magyarlakta területekre is.

A 2013-ban elindított PénzSztár egy nagyszabású, évente megrendezendő, játékos pénzügyi műveltségi verseny. Elsődleges célja, hogy felkeltse a középiskolás korosztály érdeklődését a gazdaság és a pénzügyek iránt, illetve mérje és tovább bővítse ilyen jellegű ismereteiket. A verseny a diákokon keresztül igyekszik egyúttal a szélesebb társadalmi rétegekhez is közelebb hozni a pénzügyi műveltséget és elősegíteni a felnőtt generáció tudatosabb pénzügyi döntéshozatalát.

A verseny szervezője

A verseny a hazai pénzügyi intézményrendszer, a magyar gazdasági élet és a közoktatás szereplőinek széleskörű, példaértékű összefogásával valósul meg. A szervezőmunkát a TAS-11 Kft., mint PénzSztár Versenyközpont koordinálja.

A jelentkezés határideje

Az idei versenyre 2019. október 7-ig lehet nevezni, a honlapon található regisztráció kitöltésével.

A jelentkezés feltételei

A versenyre 4 fős középiskolai csapatok jelentkezhetnek hazai és külhoni magyar középiskolákból. A jelentkezés feltétele, hogy a csapat tagjai ugyanabba a középiskolába járjanak, 14–22 év közötti diákok legyenek, akik a 2019/2020-as tanévben aktív középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, de még nem szereztek érettségi bizonyítványt. (Az életkorra vonatkozó megkötés alapján azok a középiskolás diákok vehetnek részt a versenyen, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 14. életévüket, de 2019. december 31-ig nem töltik be a 23. életévüket.)

Nem követelmény az, hogy a csapattagok gazdasági alapképzésben részesüljenek. A verseny egyes fordulói során a játékosoknak eltérő típusú és különböző nehézségi szintű feladatsorokat kell megoldaniuk, amelyhez pénzügyi-gazdasági tájékozottságra, az aktuális pénzügyi-gazdasági folyamatok ismeretére, általános műveltségre és logikus gondolkodásra van szükségük.

A jelentkezéssel a csapatok elfogadják a versenyszabályzatot, illetve tudomásul veszik, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják.

A jelentkezés menete

A jelentkezésnél 4 csapattagot kell regisztrálni. Ha a verseny időtartama alatt (2019. október-december) valamilyen előre nem látott, elháríthatatlan ok (pl. utazás, betegség) miatt valamelyik csapattag nem tud részt venni a játékban, akkor lehetőség van csapattag cserére, vagyis valamelyik csapattag helyett új csapattag delegálására. Ilyen esetben figyelembe kell venni azonban, hogy ugyanazt a diákot csak egy csapathoz lehet regisztrálni, és egy csapat egyidejűleg csak négy tagból állhat.

A jelentkezésnél minden csapatnak választania kell egy csapatnevet. A csapatnévnek egyértelműen azonosítania kell a csapatot, ezért több csapat nem választhatja ugyanazt a nevet. Az online jelentkezésnél a rendszer automatikusan jelzi, ha egy csapatnév már foglalt. Ilyenkor az újonnan jelentkező csapatnak másik nevet kell választania.

A csapattagoknak választaniuk kell maguk közül egy csapatkapitányt, aki a verseny során a csapatot képviseli, illetve segíti a kapcsolattartást a csapat és a verseny szervezői között. A jelentkezésnél meg kell adni a csapatkapitány e-mail címét – amely a csapat elsődleges értesítési címe – és egy jelszót. Fontos, hogy ezt az e-mail címet és a hozzá tartozó jelszót mind a négy csapattag ismerje, mert ezek szükségesek ahhoz, hogy belépjenek a PénzSztár internetes rendszerébe és részt vegyenek a verseny online fordulóin.

Regisztrálni csak valamennyi kötelezően kitöltendő adat megadása után lehet. A regisztrációt követően a rendszer visszaigazolást küld a csapat elsődleges értesítési e-mail címére. Előfordulhat, hogy ez a visszaigazoló e-mail a spam mappába kerül, ezért érdemes ott is megnézni, ha a beérkező levelek között nem található. Ha a visszaigazoló e-mail sem a beérkező levelek között, sem a spam mappában nem található, akkor az egyeztetés érdekében a PénzSztár Versenyközponttal kell felvenni a kapcsolatot.

A versenyzők a csapat elsődleges e-mail címe és a hozzá tartozó jelszó segítségével léphetnek be a rendszerbe, és vehetnek részt a verseny két online fordulóján.

Felkészülés

A felkészüléshez segítséget nyújtanak a Tudástárban megtalálható ismeretterjesztő anyagok, oktatóvideók, feladatleírások, de a csapatok ismeretszerzését más olyan források (napilapok, magazinok, könyvek, tanulmányok, hírportálok és egyéb internetes tartalmak) is segíthetik, amelyek a gazdaság és a pénzvilág működéséről nyújtanak átfogó tájékoztatást és aktuális információkat.

A verseny menete

A verseny összesen 6 fordulóból áll.

Az internetes előselejtező két fordulóra tagolódik. A versenyzőknek mindkét alkalommal online tesztet kell megoldaniuk. Az online fordulók időtartama alatt a regisztrált csapatok a regisztrációkor megadott elsődleges e-mail címükkel és a hozzá tartozó jelszavukkal bárhonnan – de egyszerre csak egy számítógépről – beléphetnek a verseny internetes oldalára, és ott kitölthetik az online feladatlapot. Mindkét online feladatlap 80 feladatot tartalmaz, és a csapatoknak feladatonként maximum 60 másodperce, azaz összesen 80 perce van a feladatsorok megoldására. A két online fordulóban a következő feladattípusok szerepelnek: 2 lehetőség közül 1 helyes megoldás kiválasztása, 3 vagy 4 lehetséges variációból 1 helyes megoldás kiválasztása, illetve 4-ből 2 helyes válasz megjelölése. Válaszhiány, helytelen megoldás, valamint az adott feladattípusban előírtnál több válasz megjelölése esetén az adott feladatra nem jár pont. Az első fordulóban minden helyes válasz 1 pontot, a másodikban 2 pontot ér. A két forduló pontszámainak összesítése a hazai csapatok esetében megyénként történik, a külhoni magyar csapatok esetében pedig észak-kárpát-medencei (Szlovákia és Ukrajna), kelet-kárpát-medencei (Románia) és dél-kárpát-medencei (Szerbia, Horvátország és Szlovénia) régiónként. Az összesített pontszám alapján megyénként és határon túli területenként az 5-5 legeredményesebb csapat, azaz összesen 100 hazai és 15 határon túli magyar csapat jut tovább a selejtezőbe. Ha egy továbbjutó helyen holtverseny alakul ki, akkor az a csapat mehet tovább, amelyiknek rövidebb idő alatt sikerült megoldania a teszteket. Ugyanabból az iskolából legfeljebb két csapat – a legmagasabb pontszámot elérő két team – továbbjutására van lehetőség, mert a szervezők el kívánják kerülni, hogy a selejtező keretében iskolai háziversenyre kerüljön sor.

selejtezőre párhuzamosan kerül sor 23 helyszínen. A hazai csapatok 19 megyében és Budapesten mérik össze a tudásukat. A határon túli magyar csapatok három magyarországi helyszínen versenyeznek: egyik helyszínen az észak-kárpát-medencei, a másikon a kelet-kárpát-medencei, a harmadikon pedig a dél-kárpát-medencei csapatok mérkőznek meg egymással. A bejutott 100 hazai és 15 határon túli magyar csapatnak minden helyszínen ugyanazokat a feladatokat kell megoldaniuk. A 100 hazai csapatból 35 mehet tovább a regionális középdöntőbe: a budapesti és a megyei győztesek, valamint minden régióból a további két, illetve Közép-Magyarországon a további három legmagasabb pontszámot elért csapat. A 15 határon túli magyar csapatból 5 mehet tovább a középdöntőbe: a 3 helyszíni győztes, valamint a további két legmagasabb pontszámot elért csapat.

A középdöntőre párhuzamosan kerül sor 8 helyszínen. A hazai csapatok a 7 magyarországi régióban mérik össze a tudásukat, a külhoni magyar csapatok pedig egy magyarországi helyszínen versenyeznek. A bejutott 40 csapatnak minden helyszínen ugyanazokat a feladatokat kell megoldaniuk. A legjobb 7 hazai és 1 külhoni magyar csapat jut tovább az elődöntőbe.

Az elődöntőre egy budapesti helyszínen kerül sor. A bejutott 8 csapatnak írásbeli és szóbeli feladatokat kell megoldaniuk. Az 5 legjobb csapat jut tovább a döntőbe.

A budapesti döntőben a legjobb 5 csapat méri össze a tudását, hogy végül a legjobb csapat kerüljön ki győztesen a versenyből.

Díjak, nyeremények

A PénzSztár verseny fődíja – az előző évekhez hasonlóan – 2019-ben is fejenként 100 ezer forint és egy okostelefon a győztes csapat minden tagjának. A legügyesebb versenyzőket emellett további értékes nyeremények, tárgyjutalmak és tudásalapú szakmai díjak is várják. A verseny szervezői arra törekszenek, hogy a csapatok a fordulók során nyújtott teljesítményük arányában részesüljenek a támogató és szakmai együttműködő szervezetek által felajánlott díjakból.

Az a három középiskola, ahonnan a legtöbb csapat kitölti az előselejtező két online tesztjét – az elért eredménytől függetlenül – különdíjban részesül. Nyereményük egy-egy oktatási szimulációs szoftverlicenc, amely további segítséget nyújthat számukra a pénzügyi és gazdasági ismeretek elsajátításában.

A verseny megvalósításában közreműködő szakemberek, testületek

A verseny megrendezésével kapcsolatos stratégiai kérdésekben a Versenybizottság dönt, amelynek tagjai a támogató szervezetek első számú vezetői.

A verseny feladatainak kidolgozását a Szakértői testület végzi. A testületben a gazdaság és a pénzügyek minden fontosabb területének néhány szakértője – köztük a támogató szervezetek és szakmai együttműködő partnerek egy-egy vezetője – képviselteti magát, és a munkában részt vesznek oktatási, képzési szakemberek is.

A verseny megyei és regionális fordulójában, valamint országos elődöntőjében és döntőjében a játékot egy-egy felkészült játékvezető vezeti, a csapatok teljesítményét neves gazdasági szakemberekből és pénzügyi felsővezetőkből álló szakmai zsűri értékeli. A versenyfeladatok mindenki számára titkosak, így a zsűritagok is csak az egyes fordulók helyszínén, a verseny kezdetekor nyithatják fel a kérdéseket, megoldásokat és értékelési szempontokat tartalmazó lezárt borítékot.

További információk

A verseny megvalósítása során a Versenyközpont, mint a verseny szervezője és operatív lebonyolítója a változtatás jogát fenntartja.

Óvásra az internetes fordulók esetében a Versenyközpontnak küldött e-mailben van lehetőség. Az óvást a szakértői testület három tagja (Bod Péter Ákos, a szakértői testület elnöke vezetésével) értékeli. Döntésükkel szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

A helyszíni fordulók során a zsűri, a játékvezető és az asszisztencia közösen ügyel arra, hogy megelőzze a reklamációra okot adó helyzeteket. Ha a forduló során mégis előfordulna valamilyen jogos felvetés, akkor ennek érett kezelése a zsűri feladata. Reklamációra addig van lehetőség, amíg a forduló végeredménye – az elektronikus eredményjelző táblán keresztül – elküldésre nem kerül a Versenyközpont felé. Ezt követően a pontszámok már nem módosíthatók. Lényeges, hogy a továbbjutók hivatalos listája mindenkor a verseny honlapján kerül nyilvánosságra, a média számára kiadott sajtóközlemények is csak ezeket az adatokat használhatják fel.

A verseny megyei és regionális fordulójáról, valamint országos elődöntőjéről és döntőjéről fényképek, videóanyagok és internet-televíziós/televíziós felvételek készülnek, amelyeken a csapatok, a zsűri és a helyi közönség is látható.

A versennyel kapcsolatban részletes információk találhatók a honlapon, de további felvilágosítás kérhető a Versenyközponttól is.

A verseny támogatói

logok-sponsor-anima-194 ____________________________

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close