+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

A PénzSztár verseny feladattípusai

Négyből egyet

A csapatok egy kérdést és négy válaszvariációt kapnak, melyek közülük csak egy a helyes, ezt kell megtalálniuk és megjelölniük.

Például: Melyik szervezet felelős ma Magyarországon a monetáris politikáért?

A) Pénzügyminisztérium

B) Nemzetgazdasági Minisztérium

C) Magyar Nemzeti Bank

D) Állami Számvevőszék

A helyes válasz: C

Felező

A feladat alapja egy állítás vagy egy kérdés, amelyhez négy válasz kapcsolódik. A négy változatból kell kiválasztani az állításhoz/kérdéshez illeszkedő két helyes választ. (A másik kettő nem illeszkedik.) A válaszadáshoz a két helyes válasz betűjelét kell megadni. Csak az a megoldás ér pontot, ahol a csapat mindkét helyes választ megjelölte. Csak az egyik jó válasz megtalálása nem elegendő.

Például: Az alábbi országok közül melyik kettőben törvényes fizetőeszköz az euró?

A) Norvégia

B) Finnország

C) Dánia

D) Ausztria

A helyes válasz: B és D

Totó

A kérdéshez három válaszvariáció tartozik, amelyek közül csak egy helyes, ezt kell megjelölni.

Például:

Az Osztrák–Magyar Bank és a Magyar Nemzeti Bank közös jellemzője, hogy mindkettő …

A) … kereskedelmi bank.

B) … jegybank.

C) … szakosított hitelintézet.

A helyes válasz: B

Igaz-hamis

A csapatoknak egy állításról kell eldönteniük, hogy igaz-e vagy hamis. A játékot három formában is játsszuk. Az egyiket az internetes fordulók során használjuk, amikor a feladatsorban szerepelnek ilyen típusú kérdések, és választani kell a két lehetőség közül. A másikat akkor használjuk, amikor a helyszíni fordulóban több csapat játszik, ekkor a csapatok feladatlapon válaszolnak, amelyen 10 állítás szerepel. A harmadik esetben a csapatoknál két felmutatható lap van, az egyiken egy I, a másikon egy H betű látható. Itt az állítást a játékvezető ismerteti, majd rajt kiáltására a csapatok azt a betűt emelik fel, amelyik a véleményük szerint helyes: H – hamis, vagy I – igaz.

Például, ha az állítás így hangzik: Magyarország az Európai Unió tagja. Akkor a helyes válasz: IGAZ. Ha viszont így adjuk fel a kérdést: Magyarország nem EU-tagállam. Akkor a helyes válasz: HAMIS.

Vagy-vagy

A csapatok egy kérdést kapnak, és hozzá két válaszvariációt. Vagy az egyik, vagy a másik variáció a helyes, a jó választ kell megjelölni. A kérdésben – természetesen – nem csak számadat szerepelhet.

Például: Melyik évben lett Magyarország az Európai Unió tagja?

A) 2004-ben.

B) 2008-ban.

A helyes válasz: A

Több vagy kevesebb?

A csapatokkal adatokat közlünk, amelyekről meg kell állapítaniuk, hogy a valóságban az több, vagy kevesebb, mint a közölt érték. A válasz szerepelhet írásos feladatlapon, vagy megadható betűk felmutatásával: K – kevesebb, T – több. A helyes tipp ér pontot, azaz amikor a csapatok azt jelölik be vagy mutatják fel, hogy a valóság a közölt adathoz képest több vagy kevesebb.

Például: 2016. május 25-től a jegybanki alapkamat 1,5% volt.

A helyes válasz: KEVESEBB, mert a valóságban 0,9% volt.

Becslés

Az elhangzó kérdés egy adatra vonatkozik. Az szerez pontot, akinek a tippje a valósághoz a legközelebb áll.

Például: A költségvetés hány százalékát fordítjuk a GDP százalékában egészségügyi kiadásokra?

A helyes válasz: körülbelül 5,2%-át.

Adatpárosító/Mátrix

Az Adatpárosító feladatban a csapatok egy-egy borítékot kapnak, benne 20 kártyával, amelyekből 10 összeillő párt kell alkotniuk. A zsűri a helyes párok száma szerint pontoz. A Mátrix feladat hasonlít az előzőhöz, de itt a megadott fogalmakból nem párokat, hanem 3 összetartozó tagból álló csoportokat kell alkotni.

Például:

2004 – Magyarország EU-tag lett

Országnév – az adott ország pénzneme – az adott országban megjelenő sajtótermék

Számítási feladat

A csapatok egy számítási feladatot kapnak. Csak a helyes megoldás értékelhető, és az is csak a szintidőn belül.

Például: Mennyit ér két év múlva befektetett 10 000 Ft, ha a kamatláb 8%?

Megoldás: 11 664 Ft.

Javítsd!

A kiadott 1 oldalas szövegben 10 hiba szerepel. A feladat ezek megtalálása, majd a helyes szövegrész beírása a feladatlapra. A hibákat a csapatok aláhúzással és számozással jelölik, és a javítást a feladatlapon a megfelelő számok melletti kipontozott helyekre írják. Ha kimarad egy-egy hiba felismerése, vagy hibának vélnek egy helyes részletet, az nem jelent pontlevonást. Csak tíz vélt hiba jelölhető, de egyértelműnek kell lennie, hogy melyik jelölés és melyik javítási javaslat illik össze.

Példánkban egy rövid részleten mutatunk be néhány hibát:

Az euróbankjegyek és euróérmék (1) minden országban azonosak. Az euró az Európai Unió egyik legfontosabb szimbóluma, éppen ezért a bankjegyeken az integráció legkiemelkedőbb személyiségeinek képmása (2) található. Az eurót kezdetben 12 tagállam (3), napjainkban pedig már 17 EU-tagország használja saját valutájaként.

Javítások:

1) Az euróérmék „fej” oldala tagállamonként különböző.

2) Az euróbankjegyeken stilizált épületrészletek, illetve a hátoldalukon hidak láthatók, nem személyek képmásai.

3) Az euró kezdetben nem 12, hanem 11 ország közös valutája volt, a 12. ország, Görögország csak 2011-ben tudott csatlakozni.

Halld meg!

Ez a feladattípus rokona a „Javítsd!” elnevezésű játéknak. Míg a „Javítsd!” típusú feladatnál írásos szövegben keresnek hibákat a csaptok, addig a „Halld meg!” játékban a játékvezető olvassa fel a szöveget (amely a játékban kétszer hangozhat el), és ez alapján kell megtalálni a 10 hibát. Itt a figyelem próbája más készségeket, gyors tájékozódást és határozott ismereteket követel. Hasonló ez ahhoz, mint amikor egy, a médiában elhangzó hírről kell állást foglalnia a hallgatónak. A csapatok feladatlapon rögzítik a megfigyeléseiket és a javított szövegrészt.

Kérdések a szövegből

Elhangzik 1 nyomtatott oldal terjedelmű szöveg, majd a csapatoknak a szövegben található információk alapján kell megválaszolniuk a feladatlapon szereplő 10 kérdést.

Például: Áprilishoz képest a termelés, illetve a forgalom volumene az iparban 1%-kal, a kiskereskedelemben 0,1%-kal csökkent, az építőipar ugyanakkor továbbra is erősödik.

Kérdés: Melyik ágazatban erősödött május után is a növekedés?

Forrás

A csapatok húznak egy-egy cikket, melyek mindegyike a pénzvilág valamilyen fontos, aktuális kérdéséről, eseményéről, folyamatáról szól, maximum 15 gépelt sor terjedelemben. Rövid gondolkodás után ismertetést kell adniuk a cikkben foglaltak lényegéről.

Definíció

A csapatok definíciókat kapnak, amelyekből a megfelelő fogalmakat kell kitalálniuk.

Például:

A definíció: Más nyelveken florin és gulden néven is ismert. A történelem során több országban is használt pénznem volt. Ma Magyarország hivatalos fizetőeszköze.

A megfejtendő fogalom: forint.

Mozaikszó

A csapatok mozaikszavakat kapnak, amelyeknek teljes változatát kell megadniuk. Idegen nyelvből származó mozaikszónál szintén a helyes és pontos magyar megfelelőt kell megadni! Plusz pontot jelenthet, ha valaki az eredeti, idegen nyelvű változatot is tudja.

Például: ÁFA – általános forgalmi adó, EIB – Európai Beruházási Bank (European Investment Bank)

Mit csinál?

A pénzvilágban ismert tevékenységek, szakmák megnevezését kapják a csapatok. Ezeket kell röviden ismertetniük. A feladat másik változata, amikor a leírásból kell a tevékenységet, szakmát kitalálniuk.

Például: bróker

Kommentár

A csapatok egy-egy grafikont kapnak, melynek áttanulmányozása alapján elmondják, hogy milyen folyamatok, események olvashatók ki belőle, mire lehet következtetni stb.

Például ilyen lehet az infláció vagy a GDP alakulásának bemutatása egy adott időszakban

A döntőben speciális grafikonok szerepelhetnek, amelyeknek hiányzik a címe. Itt először azt kell a csapatoknak kitalálniuk, hogy mi a grafikon címe.

Kínáld fel!

A csapatoknak egy meghatározott típusú pénzügyi terméket kell az ügyfelek számára kidolgozniuk és felkínálniuk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen feltételekkel alakítanának ki kedvező ajánlatot a kihúzott típusú pénzügyi termékre vonatkozóan. Fontos, hogy az ajánlat piaci szempontból reális legyen. A megoldásban tehát nem extra hozamokkal kecsegtető ajánlatokat várunk, hanem annak felismerését, hogy egy adott pénzügyi termékkel kapcsolatban milyen szempontok szerint dönthet az ügyfél.

Például: Milyen lenne egy kedvező áruvásárlási kölcsön? (személyi kölcsön, lakáshitel, életbiztosítás stb.)

Tanácsadás

Csapatonként 2-2 versenyző szerepjátékban vesz részt. Egyikük a tanácsot kérő, a másik a tanácsot adó.

Például: A tanácsot kérő tőzsdei befektetésbe szeretne fogni egy adott összeggel. A tanácsot adó lehetőségeket vázol fel számára.

Vita/Szópárbaj

A Vita című feladatban a csapatok kapnak egy-egy témát és azzal kapcsolatban két ellentétes álláspontot. Szerepjáték keretében vitázik a csapat két tagja. A cél minél több olyan érv felsorakoztatása, amely a témában való tájékozottságot bizonyítja. A Szópárbaj című feladat hasonló az előzőhöz, de a vita két részvevője két különböző csapat egy-egy tagja. Mindkét fél egy-egy percben ismertetheti álláspontját, majd szabadon vitázhatnak az udvariasság szabályainak betartásával.

Például: felhalmozzunk vagy beruházzunk, takarékoskodjunk vagy befektessünk, tőzsdézzünk vagy ne stb.

Gyanakodj!

A csapat 1 oldal terjedelmű szerződést, üzleti ajánlatot kap, amelyben 5 hiba, csapda rejlik. A csapatnak ezeket kell megjelölniük és kijavítaniuk.

Például: irreális ígéret, biztosítási ajánlatból kimaradó, de gyakori és lényeges káresemény, hiányos adóbevallás.

Miről szól?

A feladat arra hívja fel a figyelmet, hogy ha valaki valamilyen témában törvényi hátteret keres, akkor az arról szóló jogszabály egészének témáját is ismernie kell. A feladatlapon öt jogszabályrészlet szerepel, és három válaszlehetőség, azaz a lehetséges vonatkozó törvények megnevezése. A csapatoknak a helyes változatot kell kiválasztaniuk.

Például: Beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv. Összeolvadás esetében az egyesítendő költségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az átalakulással létre jövő új költségvetési szerv.

A) államháztartási törvény („Áht.”)

B) társasági törvény („Gt.”)

C) stabilitási törvény

Helyes megoldás: A) államháztartási törvény („Áht.”) – Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§(3)

Postabontó

A csapatok tíz ügyféllevél rövid részletét kapják meg írásban. Ezeket kell elirányítaniuk, eldöntve, hogy ki lehet az illetékes, melyik szervezethez kerüljön a levél.

Például: Tisztelt Cím! XY vagyok. Érdeklődni szeretnék, hogy a Z nevű Származtatott Részvény Alap napi aktuális árfolyamát hol tudom nyomon követni?

Megoldás: BAMOSZ

Képzelt riport

A riportban a csapat két tagja játssza a riportert és a riportalanyt. A 2 perces riport egy-egy – gazdasági erejét tekintve kiemelkedő – ország vezetőjével, pénzügyi szakemberével készül. A feladatra otthon készülhetnek fel a csapatok. A zsűri a tájékozottságot értékeli.

Állásinterjú

Egy állásinterjú tanúi vagyunk. A szerepjátékban csapatonként egy versenyző játssza a jelentkezőt. A fejvadász célirányos kérdéseket tesz fel társaság/szervezet tevékenységéről, a pénzügyi intézményrendszerben betöltött szerepéről, a megpályázott pozícióról és a jelentkező céljairól, terveiről. A zsűri a tájékozottságot mutató válaszokat és a meggyőző fellépést egyaránt értékeli.

Miért?

A feladatban arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott pénzügyi, gazdaságpolitikai esemény milyen okokból következett be. A csapatok húzással döntik el, hogy milyen témát kell ismertetniük.

Például: Miért következett be egy-egy pénzügyi válság, vagy miért ment csődbe egy adott vállalkozás?

Kiegészítő

A feladat alapja egy mondat, amelyből hiányzik egy fontos kifejezés. A csapatnak ezt a kifejezést kell megtalálnia és beírnia az üres helyre.

Például: A ..… a magyar fizetőeszköz.

Naptár

A feladatban a pénzügyi, gazdasági élet fő eseményeivel játszunk. Ezek lehetnek ismert egyszeri események, vagy rendszeres időközönként felmerülők.

Például: A személyi jövedelemadó bevallásának időpontja, az éves költségvetés elfogadásának legkésőbbi határideje.

Győzz meg!

A játékosnak 2 perc áll rendelkezésére, hogy egy adott témáról kifejtse az álláspontját. A zsűri az érvek sokféleségét, meggyőző erejét értékeli.

Például: Miért veszélyes a magas infláció

Ki mondta?

A gazdasági élet, a pénzvilág és a vonatkozó szaktudomány képviselőinek jeles megszólalásai szerepelnek a feladatban. Ezek lehetnek aktuális és történelmi jellegű témák, illetve írásban tett nyilatkozatok és publikációk egyaránt. A csapatoknak azt a személyt kell meghatározniuk, akitől az adott idézet származik.

Például: II. Rákóczi Ferenc a „libertás” kibocsátásáról vagy Lámfalussy Sándor az euróról.

Villámkérdések/Zápor

Ebben a feladattípusban a csapatoknak rövid kérdésekre kell rövid, tárgyszerű válaszokat adniuk. A Zápor című feladat esetében a csapat 2 percen át kap villámkérdéseket. A feladat minél több helyes választ adni az adott időkereten belül. Ha valaki nem tudja a választ, akkor érdemes inkább passzolni, hogy újabb esélyt kapjon a jó válaszra.

Például: Ki a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi elnöke? – Matolcsy György

Start-up

A csapatoknak szerepjáték keretében kell egy saját start-up ötletet prezentálniuk egy potenciális kockázati tőkebefektetőnek. A csapatok otthon készülnek fel a feladatra: kitalálják a start-up ötletet, meghatározzák, hogy ki legyen a potenciális kockázati tőkebefektető, és összeállítanak egy 2-3 perces prezentációt, amellyel igyekeznek meggyőzni a befektetőt. A szerepjáték során a start-up ötlet gazdája és a kockázati tőkebefektető is megszólal.

Aktuális

A csapatok a közelmúlt eseményein alapuló feladatot kapnak, melynek megoldásához szükséges, hogy tájékozottak legyenek az elmúlt hetek pénzügyi, gazdasági híreivel, történéseivel kapcsolatban.

Mi újság a világban?

A csapatok a feladatlapon 10 jelentős sajtótermék nevét kapják meg. Ezek mellé kell ragasztani a kiadó ország nevét és az adott sajtótermékben megjelenő cikk címét.

Például: Le Monde – Franciaország – Hollande nyilatkozata

Történelmi pénzügyek

A középiskolai történelem tankönyvekben is megtalálható olyan ismeretekre kérdezünk rá, amelyek a pénzvilággal, a gazdasággal, azok történetével kapcsolatosak. Az egyik fordulóban információpárokat keresünk, a másikban kifejtő jellegű a feladat, a gazdaságtörténetben fontos eseményről szóló kis összefoglalást várunk a csapatoktól. Kifejezetten a bármely ország tananyagában megtalálható, jelentős eseményekre kérdezünk rá!

Házi feladatok

A csapatoknak a megadott témában kell prezentációt vagy rövid (max. 3 perces) videófilmet készítenie és bemutatnia a helyszínen. A témák lehetnek például:

  • Pénzügyek a környezetünkben
  • Felkészülésünk története
  • Pénzügyek diákszemmel
  • Sikertörténet (A csapatnak egy – a megyéjében, közvetlen környezetében található – sikeres vállalkozás működéséről, eredményeiről kell beszámolnia, felvázolva a vállalkozás sikerének okait)

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close