+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

A PénzSztár verseny feladattípusai

Az alábbiakban a PénzSztár verseny során előforduló feladattípusok rövid ismertetései olvashatók. Ezek közül – természetesen – nem szerepel minden évben mindegyik típus, a leírások csupán a lehetséges feladatokat mutatják be.

Négyből egyet

A csapatok egy kérdést és négy válaszvariációt kapnak, melyek közülük csak egy a helyes, ezt kell megtalálniuk és megjelölniük.

Például: Melyik szervezet felelős ma Magyarországon a monetáris politikáért?

A) Pénzügyminisztérium

B) Nemzetgazdasági Minisztérium

C) Magyar Nemzeti Bank

D) Állami Számvevőszék

A helyes válasz: C

Felező

A feladat alapja egy állítás vagy egy kérdés, amelyhez négy válasz kapcsolódik. A négy változatból kell kiválasztani az állításhoz/kérdéshez illeszkedő két helyes választ. (A másik kettő nem illeszkedik.) Csak az a megoldás ér pontot, ahol a csapat mindkét helyes választ megjelölte. Csak az egyik jó válasz megtalálása nem elegendő.

Például: Az alábbi országok közül melyik kettőben törvényes fizetőeszköz az euró?

A) Norvégia

B) Finnország

C) Dánia

D) Ausztria

A helyes válasz: B és D

Totó

A kérdéshez három válaszvariáció tartozik, amelyek közül csak egy helyes, ezt kell megjelölni.

Például:

Az Osztrák–Magyar Bank és a Magyar Nemzeti Bank közös jellemzője, hogy mindkettő …

A) … kereskedelmi bank.

B) … jegybank.

C) … szakosított hitelintézet.

A helyes válasz: B

Igaz-hamis

A csapatoknak egy állításról kell eldönteniük, hogy igaz-e vagy hamis. A játékot három formában is játsszuk. Az egyiket az internetes fordulók során használjuk, amikor a feladatsorban szerepelnek ilyen típusú kérdések, és választani kell a két lehetőség közül. A másikat akkor használjuk, amikor a helyszíni fordulóban több csapat játszik, ekkor a csapatok feladatlapon válaszolnak. A harmadik esetben a csapatoknál két felmutatható lap van, az egyiken egy I, a másikon egy H betű látható. Itt az állítást a játékvezető ismerteti, majd a csapatok azt a betűt emelik fel, amelyik a véleményük szerint helyes: H – hamis, vagy I – igaz.

Például, ha az állítás így hangzik: Magyarország az Európai Unió tagja. Akkor a helyes válasz: IGAZ. Ha viszont így adjuk meg a kérdést: Magyarország nem EU-tagállam. Akkor a helyes válasz: HAMIS.

Vagy-vagy

A csapatok egy kérdést kapnak, és hozzá két válaszvariációt. Vagy az egyik, vagy a másik variáció a helyes, a jó választ kell megjelölni.

Például: Melyik évben lett Magyarország az Európai Unió tagja?

A) 2004-ben.

B) 2008-ban.

A helyes válasz: A

Több vagy kevesebb?

A csapatokkal adatokat közlünk, amelyekről meg kell állapítaniuk, hogy a valóságban az több, vagy kevesebb, mint a közölt érték. A válasz szerepelhet írásos feladatlapon, vagy megadható betűk felmutatásával: K – kevesebb, T – több. A helyes tipp ér pontot, azaz amikor a csapatok azt jelölik be vagy mutatják fel, hogy a valóság a közölt adathoz képest több vagy kevesebb.

Például: 2016. május 25-től a jegybanki alapkamat 1,5% volt.

A helyes válasz: KEVESEBB, mert a valóságban 0,9% volt.

Becslés

Az elhangzó kérdés egy adatra vonatkozik. Az szerez pontot, akinek a tippje az elfogadható értéktartományon belül van.

Például: A költségvetés hány százalékát fordítjuk a GDP százalékában egészségügyi kiadásokra?

A helyes válasz: körülbelül 5,2%-át.

Adatpárosító

Az Adatpárosító feladatban a csapatoknak megadott adatokból/fogalmakból kell összeillő párokat alkotniuk. A zsűri a helyes párok száma szerint pontoz.

Például:

2004 – Magyarország EU-tag lett

Országnév – az adott ország pénzneme – az adott országban megjelenő sajtótermék

Számítás

A csapatok egy számítási feladatot kapnak. A feladatmegoldáshoz semmilyen segédeszköz nem használható. Csak a helyes megoldásért jár maximális pontszám. Ha a feladat levezetése jó, de a végeredmény hibás vagy hiányzik, akkor részpontszám adható.

Például: Mennyit ér két év múlva befektetett 10 000 Ft, ha a kamatláb 8%?

Megoldás: 11 664 Ft.

Javítsd!

A csapatok 1 oldalas szöveget kapnak, amelyben 10 hiba szerepel. Ezeket a hibákat, téves információkat kell megtalálni és aláhúzással megjelölni, majd egy másik feladatlapon a hibák javításait kell megadni.

Példánkban egy rövid részleten mutatunk be néhány hibát:

Az euróbankjegyek és euróérmék (1) minden országban azonosak. Az euró az Európai Unió egyik legfontosabb szimbóluma, éppen ezért a bankjegyeken az integráció legkiemelkedőbb személyiségeinek képmása (2) található. Az eurót kezdetben 12 tagállam (3), napjainkban pedig már 17 EU-tagország használja saját valutájaként.

Javítások:

1) Az euróérmék „fej” oldala tagállamonként különböző.

2) Az euróbankjegyeken stilizált épületrészletek, illetve a hátoldalukon hidak láthatók, nem személyek képmásai.

3) Az euró kezdetben nem 12, hanem 11 ország közös valutája volt, a 12. ország, Görögország csak 2011-ben tudott csatlakozni.

Kérdések a szövegből

Elhangzik 1 nyomtatott oldal terjedelmű szöveg, majd a csapatoknak a szövegben található információk alapján kell megválaszolniuk a feladatlapon szereplő 10 kérdést.

Például: Áprilishoz képest a termelés, illetve a forgalom volumene az iparban 1%-kal, a kiskereskedelemben 0,1%-kal csökkent, az építőipar ugyanakkor továbbra is erősödik.

Kérdés: Melyik ágazatban erősödött május után is a növekedés?

Halld meg!

A csapatoknak a pénzvilág valamilyen aktuális kérdéséről, eseményéről, folyamatáról szóló, felolvasott cikk alapján kell röviden összefoglalniuk a lényeget.

Definíció

A csapatok definíciókat kapnak, amelyekből a megfelelő fogalmakat kell kitalálniuk.

Például:

A definíció: Más nyelveken florin és gulden néven is ismert. A történelem során több országban is használt pénznem volt. Ma Magyarország hivatalos fizetőeszköze.

A megfejtendő fogalom: forint.

Mini keresztrejtvény

A csapatoknak a megadott meghatározások alapján kell a keresztrejtvénybe beírniuk a megfejtendő fogalmakat, majd összeolvasni a megfejtésként kialakuló kifejezést.

Mozaikszó

A csapatok mozaikszavakat kapnak, melyeknek teljes változatát kell megadniuk magyar vagy idegen nyelven.

Például: ÁFA – általános forgalmi adó, EIB – Európai Beruházási Bank (European Investment Bank)

Mit csinál?

A pénzvilágban ismert tevékenységek, szakmák leírásait kapják a csapatok, ezek alapján kell kitalálniuk, hogy milyen tevékenységekről, szakmákról van szó.

Például: Értékpapír-bizományos, aki díj fejében végez tőzsdei ügyleteket megbízói számára. A munkakör betöltése törvényileg szabályozott és különböző országokban különféle szakvizsgákhoz kötött. Gyakran valamilyen értékpapír-kereskedő vállalatot képvisel, és attól kap megbízásokat.

A megfejtendő szakma: bróker

Kommentár

A csapatok egy-egy grafikont kapnak, melynek áttanulmányozása alapján elmondják, hogy milyen folyamatok, események olvashatók ki belőle, mire lehet következtetni stb.

Például ilyen lehet az infláció vagy a GDP alakulásának bemutatása egy adott időszakban

Kínáld fel!

A csapatoknak egy meghatározott típusú pénzügyi terméket kell az ügyfelek számára kidolgozniuk és felkínálniuk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen feltételekkel alakítanának ki kedvező ajánlatot az adott típusú pénzügyi termékre vonatkozóan. Fontos, hogy az ajánlat piaci szempontból reális legyen. A megoldásban tehát nem extra hozamokkal kecsegtető ajánlatokat várunk, hanem annak felismerését, hogy egy adott pénzügyi termékkel kapcsolatban milyen szempontok szerint dönthet az ügyfél.

Például: Milyen lenne egy kedvező áruvásárlási kölcsön? (személyi kölcsön, lakáshitel, életbiztosítás stb.)

Szópárbaj

A feladatban mindig két különböző csapat egy-egy tagja egy adott témához tartozó két ellentétes álláspontot képviselve vitázik egymással. A cél minél több olyan érv felsorakoztatása, amely a témában való tájékozottságot bizonyítja. Mindkét fél egy-egy percben ismertetheti álláspontját, majd szabadon vitázhatnak az udvariasság szabályainak betartása mellett.

Például: felhalmozzunk vagy beruházzunk, takarékoskodjunk vagy befektessünk, tőzsdézzünk vagy ne stb.

Ügyintézés

Ebben a feladatban egy ügyfél a NAV ügyfélszolgálatára érkezik, hogy elintézzen valamilyen ügyet. Minden csapatból egy-egy csapattag alakítja az ügyfélszolgálati munkatársat, aki az adott üggyel kapcsolatban felvilágosítást ad az ügyfélnek a teendőiről, az ügyintézés menetéről.

Postabontó

A csapatok ügyféllevelek rövid részletét kapják meg írásban. Ezeket kell elirányítaniuk, eldöntve, hogy ki lehet az illetékes, melyik szervezethez kerüljön a levél.

Például: Tisztelt Cím! XY vagyok. Érdeklődni szeretnék, hogy a Z nevű Származtatott Részvény Alap napi aktuális árfolyamát hol tudom nyomon követni?

Megoldás: BAMOSZ

Képzelt riport

A riportban a csapat két tagja játssza a riportert és a riportalanyt. A 2 perces riport egy-egy – gazdasági erejét tekintve kiemelkedő – ország vezetőjével, pénzügyi szakemberével készül. A feladatra otthon készülhetnek fel a csapatok. A zsűri a tájékozottságot értékeli.

Miért?

A feladatban arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott pénzügyi, gazdaságpolitikai esemény milyen okokból következett be. A csapatok húzással döntik el, hogy milyen témát kell ismertetniük.

Például: Miért következett be egy-egy pénzügyi válság, vagy miért ment csődbe egy adott vállalkozás?

Kiegészítő

A feladat alapja egy szövegrészlet/mondat, amelyből hiányzik egy fontos kifejezés. A csapatnak ezt a kifejezést kell megtalálnia és beírnia az üres helyre.

Például: A ..… a magyar fizetőeszköz.

Naptár

A feladatban a pénzügyi, gazdasági élet fő eseményeivel játszunk. Ezek lehetnek ismert egyszeri események, vagy rendszeres időközönként felmerülők.

Például: A személyi jövedelemadó bevallásának időpontja, az éves költségvetés elfogadásának legkésőbbi határideje.

Győzz meg!

A játékosnak 2 perc áll rendelkezésére, hogy egy adott témáról kifejtse az álláspontját. A zsűri az érvek sokféleségét, meggyőző erejét értékeli.

Például: Miért veszélyes a magas infláció

Aktuális

A csapatok a közelmúlt eseményein alapuló feladatot kapnak, melynek megoldásához szükséges, hogy tájékozottak legyenek az elmúlt hetek pénzügyi, gazdasági híreivel, történéseivel kapcsolatban.

Mi újság a világban?

A csapatok a feladatban 10 jelentős sajtótermék nevét kapják meg. Ezekkel kell összepárosítani a kiadó ország nevét és az adott sajtótermékben megjelenő cikk címét.

Például: Le Monde – Franciaország – Hollande nyilatkozata

Történelmi pénzügyek

A középiskolai történelem tankönyvekben is megtalálható olyan ismeretekre kérdezünk rá, amelyek a pénzvilággal, a gazdasággal, azok történetével kapcsolatosak. Az egyik fordulóban információpárokat keresünk, a másikban kifejtő jellegű a feladat, a gazdaságtörténetben fontos eseményről szóló kis összefoglalást várunk a csapatoktól. Kifejezetten a bármely ország tananyagában megtalálható, jelentős eseményekre kérdezünk rá!

Villámkérdés

Ebben a feladatban a csapatoknak rövid kérdésekre kell rövid, tényszerű válaszokat adniuk.

Például: Ki a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi elnöke? – Matolcsy György

Kockára tesszük

A csapatok egymás után színes kockák közül húznak, majd a kihúzott kockával dobnak, és az így meghatározott témájú és sorszámú villámkérdésekre adnak választ.

Start-up

A csapatoknak szerepjáték keretében kell egy saját start-up ötletet prezentálniuk egy potenciális kockázati tőkebefektetőnek. A csapatok otthon készülnek fel a feladatra: kitalálják a start-up ötletet, meghatározzák, hogy ki legyen a potenciális kockázati tőkebefektető, és összeállítanak egy 2-3 perces prezentációt, amellyel igyekeznek meggyőzni a befektetőt. A szerepjáték során a start-up ötlet gazdája és a kockázati tőkebefektető is megszólal.

Pénzügyek a régiónkban

A csapatoknak házi feladatként egy maximum 3 perces videót kell készíteniük, amelyben bemutatják régiójuk, tágabb környezetük gazdasági helyzetét, körülményeit, pénzügyeit, jellegzetességeit. Ezt a videót a verseny helyszínén nézi meg és értékeli a zsűri.

A siker titka

A csapatoknak egy – a közvetlen környezetükben (városukban, megyéjükben) található – sikeres vállalkozás működéséről, eredményeiről kell beszámolniuk, felvázolva a vállalkozás sikerének okait. A feladatra otthon készülhetnek fel a csapatok.

Mi a megoldás?

A csapatoknak házi feladatként kell megoldást keresniük egy valós, pénzügyi, gazdasági vagy vállalkozási témával összefüggő problémára, majd ezt a megoldást kell a verseny helyszínén ismertetniük egy 2-3 perces prezentáció keretében.

Kockázatok a pénzügyekben

A csapatoknak házi feladatként egy rövid előadással/prezentációval kell készülniük, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a pénzügyekben rejlő kockázatokra.  A téma feldolgozása és az előadás műfaja szabadon választható. Az előadás/prezentáció terjedelme maximum 2 perc lehet.

Portfólió

A csapatoknak házi feladatként egy befektetési alap portfólióját kell – az előre meghatározott szempontok szerint – összeállítaniuk, melyet a helyszínen kördiagram segítségével kell bemutatniuk, megindokolva az induló portfólió eszköz-osztályok szerinti megoszlását. A prezentáció terjedelme maximum 3 perc lehet.

A verseny támogatói

logok-sponsor-anima-194 ____________________________

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close