+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Az idei PénzSztár versenyre regisztrált 1048 csapatnak ma 11 és 17 óra között volt lehetősége megoldani az 1. internetes előselejtező feladatsorát. A teszt 80 feleletválasztós kérdést tartalmazott, és kérdésenként maximum 1 perc állt a versenyzők rendelkezésére, hogy megjelöljék a helyes választ.

A tesztben az alábbi feladatok szerepeltek:

NÉGYBŐL EGY HELYES

Melyik kártyaelem nem a bankkártya előlapján található?

kártyaszám

internetes fizetésénél használt háromjegyű azonosító

kártya lejáratának a dátuma

chip

Melyik szolgáltatást nem végzik a lízingcégek?

pénzügyi lízing

autóhitel

gépjármű kölcsönzés

mezőgazdasági gépfinanszírozás

Mire költhető a Diákhitel1?

kizárólag tandíjra

bármire

kizárólag tanulással kapcsolatos kiadásra

kizárólag megélhetéssel kapcsolatos kiadásra

Mire terjed ki minden esetben a Magyarországon köthető lakásbiztosítás?

felelősségi károkra

csőtörés esetén az elfolyt víz árára

háziállatokra

elemi károkra

Milyen típusú biztosítás a casco biztosítás?

vagyonbiztosítás

szállítmánybiztosítás

életbiztosítás

balesetbiztosítás

Az alábbi életbiztosítási konstrukciók közül melyik jár adókedvezménnyel?

egész életre szóló életbiztosítás

vegyes életbiztosítás

kockázati biztosítás

nyugdíjbiztosítás

Az alábbi pénzügyi eszközök közül melyik minősül értékpapírnak a hatályos magyar szabályozás szerint?

a tőzsdei opció

a deviza

a részvény

a hitel

Melyik részvény nem blue chip a BÉT-en?

Magyar Telekom

Opus

MOL

Richter

Lehet-e egy befektetőnek két különböző befektetési jegye?

Nem.

Igen, lehet.

Csak akkor, ha tartós befektetési számlára helyezi az egyiket.

Csak akkor, ha nyugdíj-előtakarékossági számlára helyezi az egyiket.

Az alábbi megállapítások közül jelenleg melyik igaz Magyarországon?

Egyre több aktív kereső tart el egyre több nyugdíjast.

Egyre több aktív kereső tart el egyre kevesebb nyugdíjast.

Egyre kevesebb aktív kereső tart el egyre kevesebb nyugdíjast.

Egyre kevesebb aktív kereső tart el egyre több nyugdíjast.

Az Államadósság Kezelő Központ …..

….. szervezi a magyar állam nevében az állampapírok kibocsátását.

….. szervezi az állami részvénytársaságok részvényeinek kibocsátását.

….. gyakorolja a tulajdonosi jogokat az állami részvénytársaságokban.

….. feladata az éves állami költségvetés teljesülésének ellenőrzése.

Mivel nem foglalkozik a jegybank?

pénzkibocsátással

kereskedelmi bankok hitelezésével

kereskedelmi bankok betéteinek befogadásával

lakossági hitelek kezelésével

Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezhet a magánszemélynek, ha lakóingatlant értékesít, illetve ha lakóingatlant vásárol?

Lakóingatlan értékesítése esetén felmerülhet a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség, lakóingatlan vásárlásakor azonban soha nincs közteher-fizetési kötelezettség.

Lakóingatlan értékesítése esetén felmerülhet az illetékfizetési kötelezettség, lakóingatlan vásárlásakor pedig személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség keletkezhet.

Lakóingatlan értékesítése esetén felmerülhet a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség, lakóingatlan vásárlásakor pedig illetékfizetési kötelezettség keletkezhet.

Mindkét esetben személyi jövedelemadót kell fizetni.

Melyik évben írták alá a maastrichti szerződést?

1975-ben

1986-ban

1992-ben

2004-ben

Melyik EU-s intézmény képviselői helyeit osztják el a tagállamok lakosságával arányosan?

Európai Bizottság

Európai Parlament

Európai Tanács

Európai Unió Tanácsa

A Gazdasági Versenyhivatal …..

….. a kormány közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozik.

….. a Miniszterelnökség közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó államigazgatási szerv.

….. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

….. autonóm, független államigazgatási szerv, csak az Országgyűlésnek köteles évente beszámolni.

Mennyi lesz az eredmény, ha az MNB középtávú inflációs céljából (%) levonjuk a jegybanki alapkamatot (%)?

2,1%

3,2%

4%

5,5%

NÉGYBŐL KETTŐ HELYES

Hány számjegyből állhat a bankszámlaszám?

4X8

2X8

3X8

5X8

Kik nyújthatnak Magyarországon faktoring szolgáltatást?

csak az MNB

bankok

bárki

pénzügyi vállalkozások

Van-e lehetőség a Diákhitel díjmentes előtörlesztésére a szerződéses időszak alatt?

Igen, bármikor, bármekkora összegben. Ehhez átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni az „Előtörlesztés” kifejezést is a szerződésszám mellett.

Nem, előtörlesztésre csak a kötelező törlesztési időszak alatt van lehetőség.

A folyósítási időszakban és a törlesztési időszakban is bármikor, bármekkora összegben van lehetőség előtörlesztésre.

Nem, előtörlesztésre csak a folyósítási időszakban van lehetőség.

Milyen feladataink vannak egy nagy vihart követően a további károk megelőzése érdekében?

Készítsünk fényképeket az aktuális állapotról.

Kísérjük figyelemmel az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás jelentését.

A tető megrongálódása esetén a beázás környezetében áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket.

A kidőlt fát távolítsuk el, és minél előbb kezdjük meg a helyreállítási munkálatokat.

Melyik két termék bír inkább nem-élet biztosítási jellemzőkkel?

elérési biztosítás

casco biztosítás

nyugdíjbiztosítás

utasbiztosítás

Kik az életbiztosítási szerződés szereplői az alábbiak közül?

biztosításközvetítő

kedvezményezett

károkozó

biztosított

Melyik két ország fizet be többet az Európai Unió költségvetésébe, mint amennyi támogatást kap onnan?

Hollandia

Svédország

Spanyolország

Görögország

 A vállalati kötvény …..

….. hitelviszonyt testesít meg.

….. névértékét és kamatát a kibocsátó a hitelezőnek előre meghatározott időben fizeti meg.

….. kamata a kibocsátó éves nyereségétől függ.

….. kizárólag dematerializált formában állítható elő.

Melyik megállapítás vonatkozik a zárt részvénytársaságra?

Legalább 5 millió forint alaptőkével rendelkezik.

Részvényei nyilvánosan értékesíthetők.

Alapítási tervezet közzététele szükséges.

A pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke 30%-ánál.

Milyen – a nyugdíjcélú megtakarításon felüli – pénzügyi célra használhatóak fel a nyugdíjpénztári tagi megtakarítások?

Meghatározott idejű tagsági viszony után a pénztártagok kedvező kamatozású tagi kölcsönért fordulhatnak a pénztárakhoz.

A tagok megtakarításai hitelfedezetként is felhasználhatóak.

A tagok megtakarításaikból előleget vehetnek fel például háztartási gépek (TV, mosógép stb.) vásárlására.

Rezsifizetésre is felhasználhatóak.

Magyarországon kik a Költségvetési Tanács tagjai az elnökön kívül?

a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

az Állami Számvevőszék elnöke

az Államadósság Kezelő Központ elnöke

Mi áll a vállalatok mérlegének két oldalán?

bevételek

kiadások

eszközök

források

Magyarországon a bankok mely formákban működhetnek az alábbiak közül?

részvénytársaság

kft.

egyesület

fióktelep

Mely országok államadóssága haladja meg a GDP-jük 100%-át?

Németország

Görögország

Olaszország

Magyarország

Melyik két tagállam nincs az Európai Unió hat alapító tagja között?

Spanyolország

Egyesült Királyság

Luxemburg

Olaszország

Kik a vállalati működés belső érintettjei?

menedzserek

tulajdonosok

szállítók

fogyasztók

Mi jellemzi a látra szóló betétet?

rövid távú megtakarítási forma

a kamatozás napi számítással történik

a futamidőtől és a pénznemtől függő kamatot fizet

kamatadó mentes

Kik tartoznak a nem munkaképesek csoportjába?

14 év alattiak

súlyos rokkantsági fokozattal rendelkezők

nyugdíjasok

munkavállalási korú tanulók

I. (Hunyadi) Mátyás király az 1467. évi márciusi országgyűlés elé terjesztette pénz- és adóügyi reformra vonatkozó javaslatait. Az addigi, évenként kötelező pénzváltás helyett az országgyűlés döntése szerint megszűnt az ezüstpénzre vonatkozó lucrum camerae, bevezették az állandó értékű ezüstpénzt. A stabil aranyforint mellett garast, denárt és obulust is vertek. Átváltási arányuk: 1 aranyforint = 20 garas = 100 denár = 200 obulus.

Tehát 1 garas = 5 denár; 1 denár = 2 obulus volt.

Tehát 1 garas = 10 denár; 1 denár = 5 obulus volt.

Tehát 2 garas = 10 denár; 200 denár = 400 obulus volt.

Tehát 4 garas = 20 denár; 400 denár = 1200 obulus volt.

Mely magatartásokat tiltja a versenyjog az alábbiak közül?

A versenytársak egymás korábbi munkatársait alkalmazzák.

A versenytársak egységesítik áraikat.

A versenytársak megegyeznek egymással működési területük határairól.

A versenytársak ugyanattól a beszállítótól vásárolnak.

HÁROMBÓL EGY HELYES

Kik nem kapnak támogatást a lízingcégeknél gépjármű beszerzéséhez?

nagycsaládosok

a nyugdíjasok

elektromos autót vásárolók

A hitelintézetek tevékenységének felügyeletét ….. látja el.

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)

az Állami Bankfelügyelet

a Magyar Nemzeti Bank

Melyik dokumentum igazolja egy autónál, hogy ki a tulajdonos?

forgalmi engedély

jogosítvány

törzskönyv

A biztosítási összeg …..

….. azt a (szerződésben meghatározott) pénzmennyiséget jelenti, melyet a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésekor a kedvezményezettnek kifizet.

….. az az összeg, melyet a szerződőnek a szerződésre be kell fizetnie.

….. a biztosított vagyon értéke.

A kötvény ….. megtestesítő értékpapírfajta.

….. tulajdonjogot …..

….. hitelviszonyt …..

….. szavazati jogot …..

A Budapesti Értéktőzsde …..

….. önszabályozó (sui generis – egyedi jellemzőkkel rendelkező) szervezet.

….. zártkörű részvénytársaság.

….. hitelintézeti formában működik.

El lehet-e számolni az önkéntes egészségpénztárban a fogorvosi szolgáltatást?

Igen, ha a szolgáltató szerződésben áll az adott egészségpénztárral.

Igen, minden szolgáltatónál.

Nem.

Mi az államháztartásba történő befizetések (adó, járulék stb.) legfőbb rendeltetése?

hozzájárulás a közös szükségletek fedezéséhez

a jövedelmi különbségek kiegyenlítése

megtakarítás

Melyik nem feladata a jegybanknak?

a devizatartalékok kezelése

az államadósság kezelése

bankjegy- és érmekibocsátás

Az alábbiak közül melyik nem az adót, hanem az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény?

családi kedvezmény

súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény

mezőgazdasági őstermelői kedvezmény

Hol van az Európai Beruházási Bank székhelye?

Luxemburgban

Frankfurtban

Párizsban

A pénzügyi életben a projekt szokásos jellemzője, hogy …..

….. rövid folyamat.

….. hosszú folyamat.

….. időben nem mérhető folyamat.

Mi a Graphisoft fő tevékenysége?

tervezőszoftver-fejlesztés

grafitceruza-gyártás

precíziós fröccsöntés

Kinek a nevéhez kötik, kinek tulajdonítják a következő állítást a kamatos kamattal kapcsolatban? „A kamatos kamat a világ nyolcadik csodája. Az, aki megérti, kapja ….. aki nem, az megfizeti.” Bár egyes források szerint az állítás úgy hangzott el, és talán ez így ismertebb, hogy „….. a kamatos kamat a világ legnagyobb matematikai felfedezése.”

Gauss

Euler

Einstein

Melyik nem tartozik a pénz funkciói közé?

hitelviszonyt megtestesítő eszköz

elszámolási eszköz

fizetési eszköz

Ki vagyok én? Trónra kerülésemkor apámtól gazdag kincstárat örököltem az egész Európában jelentős nagyhatalomnak számító Magyarországon. Expanzív külpolitikát folytattam, a hosszú hadjáratok és a terjeszkedő külpolitika szilárd gazdasági alapokat igényelt. A felvidéki és erdélyi aranybányák, amelyek rendelkezésemre álltak, évi 1500-2000 kg hozammal, Európa aranytermelésének mintegy 80%-át adták.

II. András (ur. 1205-1235)

I. Nagy Lajos (ur. 1342-1382)

I. Jagelló Ulászló (ur. 1490-1516)

Miért jó a piaci verseny?

A piaci verseny megvédi a hazai termékeket a külföldiekkel szemben.

A piaci verseny hozzájárul a fogyasztói jóléthez, a versenyképességhez, a gazdasági növekedéshez, végső soron pedig a foglalkoztatás és az életszínvonal növekedéséhez.

A verseny hatására minden vállalkozás profitra tud szert tenni.

Két barát arról beszélget, hogy mibe fektessék közösen megkeresett nettó 300 000 forintjukat. Abban egyeznek meg, hogy 10%-ot mindketten készpénzben tartanak és a maradék összeg 70%-át mindketten Magyar Állampapír Pluszba fektetik. Fejenként hány forint befektetéséről kell még dönteniük?

40 500 Ft

94 500 Ft

135 000 Ft

KETTŐBŐL EGY HELYES

A BITCOIN pénzügyi eszköz.

Igaz

Hamis

 A faktorálás tartós fogyasztási cikkek bérbeadását jelenti.

Igaz

Hamis

Diákhitel-szerződés esetén a hallgatói jogviszony megszűnésének bejelentése minden esetben az ügyfél kötelessége.

Igaz

Hamis

A viszontbiztosító azt vállalja, hogy a biztosítási díj egy részének átengedése fejében részt vállal a kár rendezésében.

Igaz

Hamis

Mobilfizetés esetén nem kell, hogy nálunk legyen a bankkártyánk, egyszerűen a mobilunkat helyezzük a terminál fölé.

Igaz

Hamis

A pénztártag bármikor válthat pénztárat.

Igaz

Hamis

Az állampapírok kibocsátásának célja az államadósság finanszírozása.

Igaz

Hamis

A magyar központi bank bankjegy- és érmekibocsátással is foglalkozik.

Igaz

Hamis

Magyarország 21 képviselői hellyel rendelkezik az Európai Parlamentben.

Igaz

Hamis

Az Európai Unió költségvetését az Európai Parlament fogadja el.

Igaz

Hamis

A teljes hiteldíjmutató tartalmazza a közjegyzői díjat.

Igaz

Hamis

A Hanza (kereskedelmi) szövetség 1161-ben jött létre; sikereit a keresztes hadjáratoknak köszönhette, mivel az arab, majd a bizánci kereskedőket is kiszorították a Közel-Kelet és Európa közötti kereskedelmi forgalomból.

Igaz

Hamis

A betétgyűjtés melyik banki ügylet körébe tartozik?

betétügylet

hitelügylet

Minek a rövidítése a „TBSZ” számla?

Tőkepiaci Befektetési Számla

Tartós Befektetési Számla

Két típusú Diákhitel igényelhető. Ezek közül melyik szabadon felhasználható?

Diákhitel1

Diákhitel2

Diákhitel megléte esetén lehet-e mást, például áruhitelt igényelni?

Igen, minden további nélkül.

Nem, Diákhitel mellett más típusú hitel nem igényelhető.

A híres és a Guinnes Rekord szerint leggyorsabb lábú ír táncosnak, Michael Flatleynek van-e biztosítása a lábára?

Van

Nincs

Melyik évben alapították a Budapesti Áru- és Értéktőzsdét?

1864-ben

1899-ben

Az alábbi eszközök közül melyik lehet részvényalapban?

vételi opció búzára

bankbetét

Hogyan lehet megtakarítást képezni az egészségpénztárban?

A munkáltató köteles egy bizonyos összeget befizetni a munkavállalói után.

Egyéni befizetéseken, munkáltatói/támogatói befizetéseken keresztül.

Mekkora a Magyar Állampapír Plusz kamatai után fizetendő kamatadó mértéke?

15%

0%

Ki az, aki kétszer is betöltötte az MNB elnöki pozícióját?

Dr. Surányi György

Dr. Bod Péter Ákos

Egy diák elmegy nyári munkára egy vízibicikli-kölcsönzőbe dolgozni. Kinek a kötelezettsége az, hogy bejelentse ezt a munkaviszonyt az adóhatóság felé?

A diák, mint munkavállaló kötelezettsége.

A munkáltató kötelezettsége.

Vásárlás során a vevő jelzi, hogy számlát szeretne kérni. Az eladó közli, hogy mivel ők online pénztárgéppel dolgoznak, pénztárgépes nyugtát tud adni. Helyesen jár-e el a bolt ebben az esetben?

Igen, a nyugta is szabályos bizonylat, ha azt pénztárgéppel állítják ki.

Nem, mert, ha a vásárló kéri, köteles számlát kiállítani.

Ki az aktuárius?

biztosításmatematikus

biztosításközvetítő

 

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close