+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Pénzügyi szótár

Pénzügyi-gazdasági fogalmak jelentésének keresése

 

Gyakran hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük a pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében szeretnénk segítséget nyújtani. Pénzügyi-gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

Válasszon az alábbi kezdőbetűk közül vagy írja be a keresett szót a keresőmezőbe! (Ha a keresett szó kezdőbetűje nem szerepel a listában, használja a keresőmezőt!)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
There are currently 43 names in this directory beginning with the letter R.
R&D tax
K+F, azaz kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adó.

rabatt
Nagy mennyiségben történő vásárlás esetén nyújtott valamilyen kedvezmény

rating
A vizsgált szervezet, intézmény kockázatainak értékelése hitelezői szemszögből.

reagens
Elemzésekhez használt termék.

reál konvergencia
A különböző területek közötti életszínvonal-különbségek megszűnése.

real unit labor cost:
Egységnyi termék előállításához szülkséges munka reálköltsége

reálfelértékelés
A hazai valuta árfolyamának erősödése

reálgazdaság
A pénzügyi szférától szokás megkülönböztetni, bár a köztük lévő kapcsolat jellege az elmúlt évszázadban jelentősen módosult: míg korábban a reálszféra határozta meg a pénzügyi szféra viszonyait, addig mára dominánsabb a pénzügyi szféra, amely korábban csak a termelési folyamatok finanszírozási igényeit elégítette ki. Definíciószerűen a gazdaság azon területei tartoznak ide, amelyek hosszú távon az árak alakulásától nem függenek (például termelés mennyisége).

reáljövedelem
A termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások az adott időszaki jövedelmükből adott árszínvonal mellett vásárolnak.

recesszió
A gazdasági konjunktúra visszaesése, hanyatlása.

rediszkont politika
A jegybank a kereskedelmi bankoknak nyújtott refinanszírozási hitelkamatláb változtatásával kíván hatni a gazdaságban lévő pénzmennyiségre.

redisztribúció
Az állam az adó-, járulék-, stb. alapján elvont jövedelmeket meghatározott szempontok szerint újraelosztja az állampolgárok között.

referál
Számot ad, beszámol

refinansziroz
A Jegybank hitelt nyújt a kereskedelmi bankoknak bankjegy formájában, amit a bankok továbbhitelezhetnek a lakosságnak, illetve a vállalatoknak.

rektapapír
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely nem forgatható. A jelenlegi magyar jogrendszer nem használja a fogalmat.

releváns
Lényeges

rendező tétel
Egyenlegező vagy záró tétel.

rendkívüli eredmény
A vállalkozás életében nem szokásos tevékenység eredménye (bevétel-ráfordítás különbsége). Pl. térítés nélküli pénz-, értékpapírátadás bevételei, káresemények ráfordításai, stb.

rendszerkockázat (systemic risk)
Rendszerkockázatról akkor beszélhetünk, ha egy fizetési vagy értékpapír-elszámolási rendszerben egy vagy néhány szereplő fizetésképtelensége miatt más résztvevők sem képesek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek, és ennek súlyos, tovagyűrűző, a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztető következményei vannak.

rentábilis
Jövedelmező.

repiköltség
Reprezentációs költség. A nettó árbevétel 0,5%-áig számolható el.

repó
A sale and repurchase agreement kifejezés rövidítése, amelyet magyarul visszavásárlási megállapodásnak fordíthatunk. A repóügylet két tranzakció eredője, amelynél a felek a tranzakciókat egy csomagként kezelik. Az ügylet első lépése egy adott értékpapír (általában állampapír) prompt eladása vagy vétele, majd ezt követően a promt tranzakció fordítottjának megfelelő tranzakció egy előre meghatározott idő elteltével. A repóügyletnek tehát eltérő időpontokban két lába van, melyek közül az első az azonnali vagy prompt (illetve eladási) láb, míg a másodikat határidős (vagy visszavásárlási) lábnak nevezzük. A repóügyletben a prompt pénz- és értékpapírmozgások egy előre rögzített későbbi időpontban ellentétes irányban megismétlődnek, ezért az ügyletet felfoghatjuk egy értékpapírkölcsön és egy ellentétes irányú pénzkölcsön eredőjeként. A repót a jegybank is alkalmazza a gazdaságban lévő pénzmennyiség szabályozására, hiszen ha állampapírt ad el a bankoknak, akkor likvididást szűkít, míg ha állampapírt vásárol, akkor likviditást bővít.

resorts
Létesítmény, üdülőhely.

respiro
A biztosítási szerződés megkötését követő 60 nap, amelyen belül a biztosító társaság kockázatviselése fennáll, anélkül, hogy a szerződő a biztosítási díjat megfizette volna.

restriktív
Korlátozó, csökkentő.

részjegy
Tulajdonosai jogokat megtestesítő értékpapír szövetkezet esetén.

részvény
A részvénytársaság alapításakor vagy alaptőkéje megemelésekor kibocsátott értékpapír, amely igazolja az alaptőkében való részvételt és feljogosít az arányos nyereség (osztalék) arányos részére.

részvényárfolyam
Az az ár, amelyért adott pillanatban a részvény megvásárolható.

részvénykönyv
A részvénytulajdonosok adatait tartalmazó nyilvántartás. Vezetheti a cég, illetve más befektetési vállalkozó is.

részvényopció
Sajátrészvény kedvezményes áron történő megvásárlásának lehetősége.

részvénytársaság
Legalább 10 millió Ft alaptőkével létrehozott gazdasági társaság, amelynek legfontosabb döntéshozó szerve a közgyűlés. A tulajdoni hányadot a teljes részvénykibocsátásból való részesedés határozza meg.

revalorizáció
Újraértékelés. A valorizáció különböző időpontra szóló pénzek értékének egy választott időpontra történő kiszámítása.

revizor
Ellenőr

rezidens
Adott régióban székhellyel rendelkező.

rezidens ügyfél
Belföldi ügyfél.

reziduális
Lásd szóösszetételekben, például: reziduális (= ki nem elégített) kereslet, reziduális jóléti állam (elsősorban a szegények megsegítésére, és nem az egyenlő mértékű védelemre összpontosít), reziduális szórás a statisztikában (standard hiba).

ROE (return on equity)
Jövedelmezőségi mutató. Egy részvényre jutó adózott eredmény.

RoHS
Restriction on Hazardous Substances, azaz Veszélyes Elemek Korlátozása (EU-irányelv az elektromos és elektronikai készülékekre)

rövid pozíció
"Short pozíció", amelyben az árfolyamcsökkenésre történik spekuláció és a későbbi időpontban az olcsóbb vásárlással jut jövedelemhez az illető. Ezzel szemben a hosszú pozíció ("long pozíció") az árfolyamok növekedésére történő spekulálást jelenti.

royalty
Szerzői jogdíj.

RTGS (real time gross settlement system
Valós idejű bruttó elszámolási rendszer. Abban különbözik a bruttó elszámolási rendszertől, hogy míg ott a kiegyenlítés időben elválhat az elszámolástól, addig itt a két folyamat időben elválaszthatatlan.

rulírozó hitel
Olyan hitel, melynek keretében folyósított kölcsön a visszafizetett összeg erejéig ismételten igénybe vehető, pl. folyószámlahitel.

rulírozó hitelszerződés
Egy évnél hosszabb időre kötött szerződés, amely keretében az adós meghatározott összegig bármikor vehet fel hitelt a pénzintézettől. Előnye, hogy nem kell többször hitelkérelmet benyújtani.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close