+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

November 24-én délután a hazai régiók és a határon túli területek legjobbjai mérik össze tudásukat az országos elődöntőben, ahol a csapatoknak változatos elméleti és gyakorlati feladatok során kell megküzdeniük a fináléba jutásért.

A PénzSztár verseny országos elődöntője 2016. november 24-én délután kerül megrendezésre a Budapesti Gazdasági Egyetemen (cím: 1055 Budapest, Markó u. 29-31.). Minden résztvevőnek legkésőbb 13 órára meg kell érkeznie a helyszínre, hogy elegendő idő maradjon a regisztrációra, az elhelyezkedésre és a játékszabályok ismertetésére, mert pontban 14 órakor kezdetét veszi a verseny. A játék befejezése után kerül sor az eredmények összegzésére, a továbbjutó csapatok meghatározására, illetve holtverseny esetén a szétlövésre. Az esemény befejezése – az eredményhirdetést és a záróceremóniát követően – 18 óra után várható.

Az elődöntő menete

A verseny során a csapatok semmilyen külső segítséget, segédletet, mobiltelefont nem használhatnak. A versenyzők az eddig szerzett pontjaikat elveszítik, mindenki tiszta lappal indul. Mivel nagy a tét, sok csapat szerepel ebben a fordulóban, a megszólalások időigénye miatt a játék hosszabbra nyúlik, ami jobban igénybe veszi a csapatok erejét, koncentráló képességét. Nehezíti a dolgukat az is, hogy egy-egy megszólalásukkal meg kell várniuk a többiek feleletét, illetve esetenként – a pontszerzési lehetőségek és a megfelelő időgazdálkodás biztosítása érdekében – párhuzamos feladatmegoldásra kerül sor. A csapatok teljesítményét öttagú szakmai zsűri bírálja el. Egyes feladatoknál a zsűri pontozótáblával értékeli a megoldásokat, ilyenkor minden zsűritag 0-5 pontot adhat a megoldásra, és az adott pontok összege kerül beszámításra.

A játékban szereplő feladattípusok

1. Párhuzamosan futó feladatpár

Miközben négy csapat a házi feladatként megkapott „Képzelt riport” feladatot mutatja be maximum 2-2 percben, addig a másik négy csapat a „Hol reklamálhatsz?” című feladatot oldja meg, majd csere következik.

1/A Képzelt riport

A csapatok házi feladatként kapták, hogy készüljenek fel egy 2 perces képzelt riportra, egy előre meghatározott uniós tagország miniszterelnökével. A helyszínen előadott riportban ki kell térni az adott ország gazdasági, pénzügyi helyzetének értékelésére is. A zsűri a tájékozottságot és a kivitelezés színvonalát egyaránt pontozza. A zsűri először valamennyi bemutatót megtekinti, és csak utána értékel. Minden zsűritag minden produkcióra 0–5 pontot adhat, így összesen maximum 25 pont szerezhető.

1/B Hol reklamálhatsz?

A feladat arra keresi a választ, hogy ha valakinek panasza van valamilyen pénzügyi-gazdasági témában, akkor kihez fordulhat. A feladatlapon hat eset olvasható. A csapatoknak azt kell a feladatlapra ráírnia, hogy melyik esetben hová, milyen szervezethez kell fordulni. A gondolkodási idő 10 perc. Minden helyes eligazítás 3 pontot ér, de ha az összes válasz helyes, akkor 2 prémium pont is jár, így összesen 20 pont szerezhető. A zsűri részmegoldásokért is adhat pontot, de ebben az esetben nem jár a 2 prémium pont.

2. Javítsd!

Minden csapat kap egy oldalnyi, azonos tartalmú szöveget, amelyben tíz hiba van. A csapatok feladata megtalálni, aláhúzni és beszámozni a hibákat, majd a hibás szövegrészleteket és azok javításait leírni a feladatlapra. A gondolkodási idő 10 perc. Minden hibafelismerés 1-1 pontot, a helyes javítás további 2-2 pontot ér, összesen 30 pont szerezhető.

3. Kiegészítő

A feladat alapja tíz mondat, melyek mindegyikéből hiányzik egy-két szó, fontos kifejezés. A csapatoknak ezeket kell beírniuk a feladatlapon szereplő üres helyekre. Minden helyesen kiegészített szövegrész 2 pontot ér. Összesen maximum 20 pont szerezhető. A gondolkodási idő 8 perc.

4. Párhuzamosan futó feladatpár

Miközben négy csapat a „Vita” feladatot oldja meg, a másik négy csapat a „Kinek a pénze?” feladaton dolgozik, majd csere következik.

4/A Vita

Minden csapat húz egy vitatémát. A csapat két tagjának 2 percben el kell játszania egy szituációt, amely két ellentétes álláspontot tartalmaz. A játékot láncszerűen bonyolítjuk le, a felkészülési idő minden csapat számára 2 perc. A feladatmegoldásra minden zsűritag 0–5 pontot adhat, tehát összesen 25 pont szerezhető.

4/B Kinek a pénze?

Ez egy adatpárosító típusú feladat, melynek során a feladatlapon található országnevek és a borítékban található pénznemek felhasználásával kell 10 összeillő párt alkotni. A borítékban 20 pénznem szerepel, melyek közül csak 10 használható fel valamelyik pár részeként. Minden jó pár 2 pontot ér, tehát összesen 20 pont szerezhető. A gondolkodási idő 8 perc.

5. Több vagy kevesebb?

A játékvezető 10 olyan állítást ismertet, amely adatot tartalmaz. A csapatoknak állításonként 20” alatt azt kell eldönteniük, hogy a valóságban ez az érték több, vagy kevesebb. A döntéshez egy K – szerintük a valóságban kevesebb, vagy egy T – szerintük a valóságban több betűjelű lapot kell a játékvezető felszólítására egyszerre felemelniük. Minden találat 2 pontot ér, összesen maximum 20 pont szerezhető.

6. Párhuzamosan futó feladatpár

Miközben négy csapat a házi feladatként megkapott „Kutass!” feladatot mutatja be maximum 2-2 percben, addig a másik négy csapat a „Számítási feladat” című feladatot oldja meg, majd csere következik.

6/A Kutass!

A csapatok házi feladatként kapták, hogy egy részvény képe alapján készüljenek fel egy 2 perces előadásra a részvényt kibocsátó bank történetéről, kitérve a bank történetét meghatározó gazdaságtörténeti korszak lényegi jellemzőire is. A csapatok kutatómunkájuk eredményét bemutathatják előadás, prezentáció, szerepjáték stb. formájában. A bemutatóhoz kivetített prezentációs diák, képek, ábrák, grafikonok használhatók, de kész videó nem. A csapatoknak a helyszínen kell prezentálniuk. Az értékelésben szerepet játszik, hogy mennyire informatív, érdekes a bank és a gazdaságtörténeti korszak bemutatása, illetve mennyire látható a csapattagok közös munkája. A zsűri először meghallgatja valamennyi előadást, és csak utána értékeli a produkciókat. Minden zsűritag minden produkcióra 0–5 pontot adhat, így összesen 25 pont szerezhető.

6/B Számítási feladat

A feladatlapon egy számítási feladat szerepel. A megoldáshoz számológép és okostelefon nem használható. A gondolkodási idő 8 perc. Csak pontos eredmény fogadható el. Jó megoldással 10 pontot lehet szerezni.

7. Felező

A feladatlapon 10 állítás/kérdés szerepel, melyek mindegyikéhez négy válaszlehetőség tartozik. A négy változatból kell kiválasztani az állításhoz/kérdéshez illeszkedő két helyes választ. Csak az a megoldás ér pontot, ahol a csapat mindkét helyes választ megjelölte. Összesen 10×3, azaz 30 pont szerezhető. A gondolkodási idő 8 perc.

8. Párhuzamosan futó feladatpár

Miközben négy csapat a „Kommentár” feladatot oldja meg, a másik négy csapat a „Definíció” című feladaton dolgozik, majd csere következik.

8/A Kommentár

Minden csapat húz egy-egy ábrát, amelyről – áttanulmányozás után – azt kell elmondaniuk maximum 2 percben, hogy milyen folyamatok olvashatók ki belőle, mire lehet következtetni. Gondolkodási idő az első csapatnak 2 perc, a következő mindig addig gondolkodik, amíg a másik válaszol, de egyik csapat gondolkodási ideje sem lehet kevesebb vagy több 2 percnél. Minden zsűritag minden produkcióra 0–5 pontot adhat, összesen maximum 25 pont szerezhető.

8/B Definíció

Fontos, hogy egységesen használjuk a fogalmakat. Minden csapat kap egy feladatlapot, rajta 10 definícióval. A definíciókhoz tartozó kifejezéseket kell ráírni a feladatlapra. Gondolkodási idő 8 perc. Minden helyes megfejtés 3 pontot ér, összesen 30 pont szerezhető.

9. Mozaikszó

Minden csapat kap egy feladatlapot, rajta 10 mozaikszóval. Ezeknek a teljes változatát kell megadniuk. Idegen nyelvből származó mozaikszó esetén szintén a pontos magyar megfelelőt kérjük, de természetesen a helyes angol változat is elfogadható. Mindkettő feltüntetése nem ér plusz pontot. A gondolkodási idő 7 perc. Minden helyes megfejtés 2 pontot ér, összesen 20 pont szerezhető.

10. Igaz-hamis

A feladatban elhangzó állításokról azt kell eldönteni 20” alatt, hogy igazak-e vagy hamisak. Tippelni úgy lehet, hogy a játékvezető felszólítására a csapatok vagy az igazat jelentő I, vagy a hamisat jelző H betűvel ellátott lapjukat emelik fel. 10×2, azaz 20 pont érhető el.

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close