+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Válogatás a 2016. évi PénzSztár verseny országos döntőjének feladataiból, megoldásokkal.

DEFINÍCIÓ

A definíciókhoz tartozó kifejezéseket kell ráírni a feladatlapra

Kereskedésiadat-szolgáltató, adatdisztribútor (pl. Reuters, Bloomberg) idegen szóval. VENDOR

A bank azonnali fizetőképessége. Az is előfordulhat, hogy egy bank – bár jövedelmezően helyezi ki hiteleit – nem figyel arra, hogy mindig legyen azonnal felhasználható pénzeszköze (eszközrendszere) arra az esetre, ha betétesei ki szeretnék váltani elhelyezett pénzüket. LIKVIDITÁS

Okmányos meghitelezés, egy pénzintézet által kiállított dokumentum, amely visszavonhatatlan pénzfizetési garanciaként szolgál a kedvezményezett számára. Idegen szó. AKKREDITÍV

Az adók egyik típusa, a modern gazdaságban az állami jövedelmek jelentős forrása. A végfogyasztásra vetik ki, ezért elméletileg minden vásárló megfizeti. Általános mértéke Magyarországon a nemzetközi összehasonlításban igen magas. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ – ÁFA

Mennyiségi kedvezmény, konkrét számlához nem rendelhető olyan kedvezmény, amelyet az eladó bizonyos vásárlási értékhatár elérését követően nyújt a vásárló részére, általában a teljes vásárlási érték százalékában kifejezve. Idegen szó. RABATT – elfogadható az ENGEDMÉNY/ÁRENGEDMÉNY kifejezés is

A finanszírozott eszköznek a lízingszerződés megkötésekor meghatározott jövőbeni, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke, amelyet a rendelkezésre álló információk alapján állapítanak meg. MARADVÁNYÉRTÉK – elfogadható a KALKULÁLT ÁR kifejezés is

Hosszabb időre befektetett pénz, vagy egyéb anyagi vagy szellemi jószág; az alapvető termelési tényezők egyike. TŐKE

Biztosítéktípus. Egyes szolgáltatások igénybevételekor a bank az adott számlán elhelyezett összeget biztosítékként leköti. ÓVADÉK

Olyan pénzügyi politika, amely a pénz- és tőkepiac, valamint a pénz- és hitelkereslet befolyásolására irányul elsősorban az alapkamat változtatásával, elősegíti a nemzeti fizetőeszköz vásárlóerejének védelmét, az árstabilitást és ösztönzi a gazdasági növekedést. MONETÁRIS POLITIKA

Ilyen bizonylatot köteles adni a vállalkozó a vásárlásról abban az esetben, ha nem kérünk számlát. NYUGTA

IGAZ-HAMIS

A következő állításokról azt kell eldönteni, hogy igazak-e vagy hamisak.

A bankok, mint közvetítők, a megtakarításokat közvetítik a hitelt keresők felé, mégpedig úgy, hogy a megtakarításokat lejárat, összeg, pénznem és kockázat szerint átalakítják a hitelt keresők igényeinek megfelelően. IGAZ

A konverzió két különböző devizanemű számla között történő átváltás. IGAZ

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1621-ben, fejedelmi menlevéllel, a Nyugat-Európában üldözött protestáns hutteritákat telepített Alvincra, Gyulafehérvár mellé, akik hozzájárultak Erdély iparának felvirágzásához, és híressé váltak a magas művészi értéket képviselő kerámiáikról is. IGAZ

Diákhitel folyósításra kizárólag 35 éves kor alatt van lehetőség. HAMIS (40 éves kor alatt)

Az egészségpénztárak kártyát is kibocsátanak, mellyel az egészségpénztárban elszámolható termékek és szolgáltatások ára közvetlenül kiegyenlíthető. IGAZ

Az üzleti angyalok olyan vállalkozók, akik minden adókötelezettséget határidő előtt teljesítenek. HAMIS (Az üzleti angyalok olyan befektetők, akik kezdeti stádiumban lévő startup vállalkozásokba fektetnek be.)

Nyílt végű befektetési alap esetében az alapkezelő nem visszaváltható befektetési jegyeket hoz forgalomba. HAMIS

Az adóigazolvány az első igényléskor illetékköteles. HAMIS (díjmentes)

Magyarországon 3 nagy külföldi autógyár működik. HAMIS (Audi, Mercedes, Opel, Suzuki)

Az Európai Unió fejlesztési támogatásaiból nemcsak a tagállamoknak jut, hanem más országoknak is. IGAZ

POSTABONTÓ

A borítékban szereplő tíz rövid levélrészletet kell elirányítani az illetékes szervezetekhez.

1. levélrészlet

Tisztelt Cím!

2010. augusztus 13-án vettem fel CHF jelzáloghitelt. Kaptam a banktól egy rövid levelet, amiben leírták, hogy elszámoltak velem, de én ezt az összeget keveselltem. A saját számításaim szerint eltérés volt, én ugyanis mindig felírtam magamnak, hogy mikor mennyit fizettem, és az összeg nem egyezett a bank levelében foglaltakkal. Ezt jeleztem a bank felé is, erre kaptam tőlük egy sok oldalas, nagyon részletes levelet az elmúlt évekről, de továbbra is ugyanazt az összeget hozták ki eredményül. Ezzel továbbra sem értek egyet, de a panaszomat elutasították, szerintük ők számoltak jól. Kérem ügyem áttekintését, csatoltam az eredeti hitelszerződés másolatát, valamint a banktól kapott levelek és panaszelutasítások másolatait is.

Helyes címzett: MNB Pénzügyi Békéltető Testület

2. levélrészlet

Tisztelt Cím!

Nehéz anyagi helyzetemre és kilátástalan munkakeresési lehetőségeimre hivatkozva, Társaságuktól méltányossági eljárást szeretnék kérni, illetve felsőfokú tanulmányaimhoz felvett hitelem átütemezését.

Helyes címzett: Diákhitel Központ Zrt. Vezérigazgatósága

3. levélrészlet

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Édesapám múlt héten, sajnálatos módon elhalálozott, és iratai között megtaláltam a nyugdíjra félretett megtakarításairól szóló pénztári számlaértesítőt. Úgy tudom, hogy örököseként a felhalmozásai rám szállnak, érdeklődni szeretnék, hogyan juthatok hozzá az örökségemhez.

Helyes címzett: A számlaértesítőn szereplő önkéntes nyugdíjpénztár

4. levélrészlet

Tisztelt Címzett!

Egyéni számlaértesítőm alapján úgy látom, hogy befizetéseim nagy részét felhasználtam különféle szolgáltatásokra (pl. fogorvos, gyógyszer stb.). Ezúton szeretnék érdeklődni, hogy hová kell befizetést teljesítenem, hogy likvid maradhassak e területen is.

Helyes címzett: A számlaértesítőn szereplő egészségpénztár

5. levélrészlet

Tisztelt Címzett!

Olyan bizalmas információkhoz jutottam hozzá, amelyek egyértelműen bizonyítani tudják több vállalat titkolt összejátszását egy útépítésre kiírt közbeszerzési eljárásban.

Helyes címzett: Gazdasági Versenyhivatal

6. levélrészlet

Tisztelt Cím!

Vasárnap délben a Nagykörút és az Andrássy út sarkán szabályosan közlekedtem, amikor egy másik gépkocsi oldalról belém ütközött. Rendőrségi helyszínelést kértem, amely megállapította, hogy a vétkes autónak nem volt érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása. Kérem szíves intézkedésüket károm megtérítése érdekében.

Helyes címzett: MABISZ Gépjármű Kárrendezési Iroda

7. levélrészlet

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Egy éve vásároltam ingatlanalapot és szeretném megtudni, hogy van-e arra valamilyen egyszerű és gyors lehetőség, hogy megtudjam, hogy ha más társaságnál vettem volna ingatlanalapot, akkor jobban vagy rosszabbul jártam volna-e.

Helyes címzett: Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ)

8. levélrészlet

Tisztelt Cím!

Érdeklődni szeretnék, hogy a BUX index pontosan milyen részvényeket tartalmaz. Válaszukat előre is köszönöm.

Helyes címzett: Budapesti Értéktőzsde

9. levélrészlet

Tisztelt Cím!

A nagyszüleim találtak a lakásukban még a 2000-es évek előtt forgalomban lévő forint bankjegyeket. Hol tudják ezeket átváltani jelenleg forgalomban lévő bankjegyekre?

Helyes címzett: Magyar Nemzeti Bank (lakossági pénztár)

10. levélrészlet

Tisztelt Cím!

Pár napja lejárt a diákigazolványom és még nincs állásom. A TB-t 15 vagy 45 napon belül kell fizetnem? Bocsánat, egy kicsit megzavarodtam…

Helyes címzett: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – A hallgatói jogviszony megszűnését követő 45 nap után lép érvénybe a fizetési kötelezettség, ezt megfizetni a következő hónap 12-ig kell.

JAVÍTSD!

Az alábbi szövegben 10 hiba szerepel. A feladat megtalálni, bejelölni és kijavítani a hibákat.

Hozamvadászat helyett biztonsági játék

Mióta a jegybankok a világ számos pontján rekord alacsony szintekre vágták a kamatokat, a hozamvadászat az egyik legnépszerűbb téma a befektetők körében. A UBS elemzése szerint azonban a teljes kép ennél némileg bonyolultabb. A népszerű narratíva szerint a laza monetáris politikák, az alacsony vagy pozitív (1) szinteken mozgó állampapírhozamok, illetve az erős (2) infláció együttese a piac legveszélyesebb területeire „üldözi” el a hozamra éhes kötvény-befektetőket – idézi a Bloomberg a UBS elemzőit. Ha azonban kicsit mélyebbre ásunk, meglepő módon az látszik, hogy a befektetők egyáltalán nem vállalnak akkora kockázatot, mint azt sokan gondolnák – mondják. Ráadásul, ez az eredmény összecseng a Credit Suisse és a Bank of America Merrill Lynch korábbi megállapításaival is.

Megvizsgálva az összesen 3,5 ezer milliárd dollárt kezelő globális kötvényalap tőkemozgását, a UBS elemzői arra jutottak, hogy az elmúlt hónapokban a nagyobb (3) kockázatokkal, vagyis magasabb (4) hozamszintekkel, működő alapokba öntötték a pénzt a befektetők. Ez azonban nem mindig volt így. A 2009 és 2014 első negyedéve közti öt évben a befektetők válogatás nélkül nyomták a pénzt a hitelpiacokba. Az olajár korábbi összeomlása viszont komoly fellendülést (5) indított el a nyersanyagokkal összefüggő magas hozamú kötvényeknél, hogy a befektetők inkább menekülőre fogták. Éppen ezért ma sokkal inkább a mennyiségre (6) játszanak a piaci szereplők, és nem feltétlenül a magas hozamokra – hangsúlyozzák, egyetértésben a Bank of America korábbi megállapításával.

Érdekes viszont, hogy ez a biztonsági ösztön nagyban függ attól, hogy az egyes befektetők hol vannak, és hogy az adott ország jegybankja mekkora ösztönzőt vetett be. Japánban például, ahol példa nélküli eszközvásárlási programot állított le (7) a jegybank, és pozitív (8) tartományba lökte a kötvényhozamokat, a befektetők mindenfajta alapba beszállnak, és nem különösebben foglalkoznak a kockázati szintekkel.

Ezzel szemben Európában, ahol az Európai Központi Bank szintén megszorít (9), a befektetők sokkal óvatosabbak, és nagyrészt kerülik a komolyabb csődkockázatot. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok minden más régiót lekörözött, mivel itt pumpálták be (10) a legnagyobb mennyiségű tőkét a legrosszabb minőségű papírokban utazó alapokból.

A hibák javítása:
1. hiba: negatív
2. hiba: gyenge
3. hiba: kisebb
4. hiba: alacsonyabb
5. hiba: csődhullámot
6. hiba: minőségre
7. hiba: indított
8. hiba: negatív
9. hiba: élénkít
10. hiba: vonták ki

TOTÓ

A három válaszvariáció közül az egy helyeset kell megjelölni.

186 éve jelent meg Gróf Széchenyi István, a magyar gazdasági szakirodalom egyik első képviselőjének munkája. A mű a magyar gazdasági és politikai élet megreformálását hirdette, központi kérdésként vetette fel az akkor már elavult aviticitas (ősiség) jogának megszűntetését. Mi a mű címe?

A) Hitel

B) Világ

C) Stádium

Melyik intézményt jellemzi a következő állítás? „Célja elsősorban a fejlődő országok gazdaságainak korszerűsítése, fejlesztési, beruházási tevékenységük hitellel történő finanszírozása. Az általa folyósított hitelek visszafizetésére a kormányoknak garanciát kell vállalniuk.”

A) Nemzetközi Valutaalap (IMF)

B) Világbank

C) Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)

Mikortól kamatozik a Diákhitel?

A) Az első utalástól kezdve

B) A törlesztés elkezdésekor

C) Nem kamatozik

Mi nem lehet lízing tárgya?

A) Szoftver

B) Orvosi berendezés

C) Munkaerő

El lehet-e számolni az önkéntes egészségpénztárban a fogorvosi szolgáltatást?

A) Igen, ha a szolgáltató szerződésben áll az adott egészségpénztárral

B) Nem

C) Igen, minden szolgáltatónál

A tőzsdén az emelkedő trenddel rendelkező piacokat … nevezik.

A) medve piacnak

B) bika piacnak

C) hatékony piacnak

Mit jelent a vagyonbiztosításban a biztosítási összeg fogalma?

A) A biztosított vagyontárgyak pénzben meghatározott értéke

B) A kockázatvállalásért a biztosítónak kifizetett összeg

C) A biztosított részére kifizetett összeg, kár esetén

Mikorra lehet felmondani a biztosítási szerződést?

A) Kizárólag a biztosítási időszak végére

B) A szerződő által meghatározott bármely időpontra

C) Arra az időpontra, amikorra már a díjfizető által fizetendő díj nincsen befizetve

Hányszorosa volt 2015-ben Németország GDP-je Magyarország GDP-jéhez viszonyítva?

A) Ötszöröse

B) Tizenötszöröse

C) Huszonnyolcszorosa

Hány uniós országgal határos Magyarország?

A) 2

B) 5

C) 6

A vám- és pénzügyőrök ellenőrizhetnek közutakon gépjárműveket?

A) Semmilyen körülmények között

B) Önállóan nem, csak rendőrséggel együtt

C) Igen

Az alábbiak közül melyik startupot alapították Magyarországon?

A) Uber

B) Ustream

C) Twitter

Mit jelent a PPP kifejezés

A) policy planning price

B) public private partnership

C) public private protocol

Mit nevezünk „horizontális kartellnek”?

A) Ha a tiltott megállapodás a forgalmazási lánc azonos szintjén működő vállalatok között jön létre

B) Ha a hasonló jellegű termékeket gyártó vállalatok kötnek tiltott megállapodást

C) Ha a fogyasztók azonos körét célozzák a megállapodásban érintett vállalatok termékei

BECSLÉS

A tíz kérdés mindegyikére egy-egy adattal kell válaszolni.

Hány gramm a 200 forintos érme súlya? 9 g

A maastrichti konvergencia kritériumok alapján mekkora lehet maximálisan az államadósság a GDP százalékában? 60%

Mennyi volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon 2015-ben? 4,2 millió fő

Mennyi az MNB középtávú inflációs célja? 3%

Mennyi egy telek átlagos m2 ára Budapest V. kerületében? 1,5 millió Ft

A 2016. november végén meghirdetett 20 milliárd forintnyi rövid kincstárjegyre 44 milliárd Ft értékben adtak be ajánlatot a befektetők. Hány százalék volt az átlaghozam? 0,25%

Mennyi volt Magyarország bruttó hazai össztermékének (GDP) értéke 2015-ben folyó áron? 33 700 milliárd forint

Az OECD jelentősen csökkentette a 2017-es magyar GDP-prognózist. Hány százalékra? 2,5%-ra

Hány nagy bank bukott el a Bank of England brit bankokra vonatkozó stressz-tesztjén? 3 bank: Royal Bank of Scotland, Barclay’s, Standard Chartered (2016. november 30.)

Másfél évtizedes csúcsán a dollár a forinttal szemben. Mennyi ma a dollár árfolyama? 296 Ft fölé emelkedett, ez 15 éves csúcs a dollár-forint kurzusban (2016. november 30.)

 

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close