+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Ma 10 és 18 óra között került sor a PénzSztár 1. online előselejtezőjére. A 80 feladat helyes megoldása megtekinthető az alábbiakban.

NÉGYBŐL EGY HELYES

Az alábbiak közül melyiket jelöli az EBKM mozaikszót?

egységes betéti kamatmutató

Európai Központi Bankmonitor

egységes bankköltség mutató

egyedi banki készpénzes megbízás

Melyik szervezet határozza meg Magyarországon a jegybanki alapkamat szintjét?

OBA

PSZÁF

MNB

Pénzügyminisztérium

 Az alábbiak közül melyik állítás igaz egy valuta középárfolyamára vonatkozóan?

Nagyobb a valuta eladási árfolyamnál.

Egyenlő a valuta eladási árfolyammal.

Nagyobb a valuta vételi árfolyamnál.

Kisebb a valuta vételi árfolyamnál.

Melyik igaz az alábbi állítások közül?

A 2017/18-as tanévtől az igénylési adatlapokat kizárólag a Diákhitel Direkt (www.diakhiteldirekt.hu) oldalon lehet kitölteni.

A 2017/18-as tanévtől az igényléshez szükséges adatlapokat kizárólag a Diákhitel Központ Személyes Ügyfélszolgálatain lehet kitölteni.

A 2017/18-as tanévtől az igénylési adatlapokat csak a Diákhitel Központ partnerintézményeiben – takarékszövetkezetekben, bank- és postafiókokban – lehet kitölteni.

A 2017/18-as tanévtől az igénylési adatlapokat a Diákhitel Direkt (www.diakhiteldirekt.hu) oldalon vagy a felsőoktatási intézmények elektronikus tanulmányi rendszereinek hallgatói felületein (ETR/Neptun rendszer) lehet kitölteni.

 A lakás-takarékpénztártól a szerződés lejárta után … igényelhető. Az alábbiak közül melyik állítással egészíthető ki helyesen a mondat?

… az összegyűlt betét 50%-áig lakáscélú hitel …

… az összegyűlt betét 75%-áig lakáscélú hitel …

… az összegyűlt betét nagyságával megegyező lakáscélú hitel …

nem igényelhető további lakáscélú hitel

Az alábbiak közül melyik nem működik lakás-takarékpénztárként Magyarországon?

Fundamenta

Erste

Aegon

K&H

Hogyan vehetők igénybe az egészségpénztár által finanszírozható termékek, szolgáltatások?

Közvetlenül a pénztár által működtetett helységekben.

A pénztár által megbízott üzlethálózaton keresztül.

A pénztárral szerződésben álló egészségügyi szolgáltatókon, elárusítóhelyeken keresztül.

Bármelyik háziorvosi rendelőben.

Mi a BUBOR?

A buborék vicces neve.

A Budapesti Értéktőzsde országkockázati indexe.

Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb – a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga.

A jegybanki alapkamat aktuális értéke.

Mi a hozam?

Ugyanaz, mint a kamat, csak más szóval.

A befektetések hozadéka, a kamatjövedelem, valamint a befektetésen keletkezett árfolyamnyereség, illetve -veszteség összege.

Az adós által az igénybe vett kölcsön használatáért a kölcsönnyújtónak fizetendő, rendszerint időarányosan térítendő pénzösszeg, a kölcsönadott pénz ára.

A lekötött betétek esetén a bank a befektető pénzét meghatározott időtartamra leköti, amely után a bank a lekötött összegtől, a futamidőtől és a pénznemtől függően fizet.

Melyiknek a legmagasabb a viselendő kockázata az alábbi megtakarítási formák közül?

kollektív befektetési formák (alapok)

állampapírok

bankbetétek

részvények

Az alábbiak közül melyik nem értékpapír?

részvény

kötvény

diszkont kincstárjegy

sárga csekk

Milyen gazdasági hatásai voltak a keresztes hadjáratoknak (XI-XIII. század)?

A hadjáratok hozzájárultak a kereskedelem (különösen a levantei) kiszélesedéséhez, az Észak-itáliai városok gazdasági megerősödéséhez.

A hadjáratok következtében fellendült Bizánc kereskedelme a keresztes államokkal, amely hozzájárult a pénzgazdálkodás elterjedéséhez Nyugat-Európában.

A keresztes hadjáratok révén jutott el Európába a paradicsom, a paprika és a tök.

Az arab gazdaság fellendült, mivel a keresztesek az európai találmányokat (pl. szélmalom) elterjesztették az arab földművesek között.

Mi a veszélyközösség?

Azonos káresemények biztosításában érdekelt biztosító társaságok.

Azonos vagy hasonló kockázatnak kitett személyek csoportja.

Vészhelyzetben kialakult embercsoport.

A biztosítással kapcsolatos jogszabályok alapján folytatott szervező tevékenység.

 Ki a biztosító szolgáltatására jogosult személy?

a szerződő

a díjfizető

a biztosított

a kedvezményezett

Hogyan nevezzük a kár azon részét, amelyet a szerződés alapján a biztosított magára vállal?

díjhányad

önrész

részesedési ráta

felajánlás

Egy biztosítótársaság neve a magyar labdarúgás egyik fellegvárának is nevet adott. Az alábbiak közül melyik?

Allianz

Aegon

Posta

Groupama

Az alábbiak közül melyik nem a NAV hatáskörébe tartozó feladat?

adóbevallások feldolgozása

adóellenőrzés

végrehajtás

jogszabályalkotás

2017-ben hány százalékos áfa terheli az internet-szolgáltatást Magyarországon?

5%

18%

27%

25%

Mit értünk infláció alatt?

A bruttó nemzeti össztermék növekedését.

A devizaárfolyam növekedését.

Az árszínvonal növekedését.

A jegybanki kamat szintjének növekedését.

A tőkebefektetésen felül mivel járulnak hozzá a magántőke-befektetők a vállalkozás sikeréhez?

Részt vesznek a napi operatív tevékenységben.

Megosztják piaci és menedzsment tapasztalataikat.

Pénzügyi kontrollt gyakorolnak a cég bankszámlája felett.

Egyetértési jogot kérnek a beruházási döntésekben.

Mely konszernek gyártanak gépkocsit Magyarországon?

Suzuki, Toyota, Volkswagen

Suzuki, Audi, Mercedes

Audi, Ford, Mercedes

Mercedes, Opel, Toyota

Az alábbiak közül melyik az az ország, amelyből származó magyar termékbeszerzés importnak minősül?

Svájc

Olaszország

Portugália

Észtország

Az alábbiak közül melyik országban nem hivatalos fizetési eszköz az euró?

Szlovákiában.

Görögországban.

Finnországban.

Norvégiában.

Ki írta a Hitel (1830), a Világ (1831) és a Stádium (1833) című könyveket, értekezéseket?

Kossuth Lajos

Deák Ferenc

Széchenyi István

Mikó Imre

NÉGYBŐL KETTŐ HELYES

Milyen típusú lehet egy bankrendszer?

Egyszintű.

Kétszintű.

Háromszintű.

Az itt felsoroltak közül egyik sem.

Az alábbiak közül melyik kettőre használható az Internetbank?

Átutalások kezelésére.

Készpénz befizetésére.

Chatelni a partnereinkkel.

Egyenleg ellenőrzésére.

Van-e lehetőség a Diákhitel díjmentes előtörlesztésére a szerződéses időszak alatt?

Nem, előteljesítésre csak a folyósítási időszakban van lehetőség.

Nem, előtörlesztésre csak a kötelező törlesztési időszak alatt van lehetőség.

A folyósítási időszakban és a törlesztési időszakban is bármikor, bármekkora összegben van lehetőség előtörlesztésre.

Igen, bármikor bármekkora összegben. Ehhez átutaláskor a közlemény rovatban a szerződésszámon kívül fel kell tüntetni az „Előtörlesztés” kifejezést is a szerződésszám mellett.

Egy százalékból és egy összegből álló kombináció írja le, hogy Magyarországon maximum mennyi állami támogatás jár egy lakás-takarékpénztári ügyfélnek. Az alábbiak közül melyik ez a kettő?

30%

maximum 72.000 Ft

20%

maximum 52.000 Ft

Az alábbiak közül melyik két cég tartozik a BUX index kosarába?

Richter

Waberer’s (Megjegyzés: A Waberer’s 2017. szeptember 18-án került be a BUX index kosarába, így az a megoldás is elfogadható, amelyben a Richter, a Magyar Telekom és a Waberer’s közül kettőt jelölt meg a csapat.)

Norbi Update

Magyar Telekom

Az alábbiak közül melyek jogosultak kötvénykibocsátásra Magyarországon?

magánszemélyek

az állam

pénzintézetek

nem jogi személyiségű gazdálkodó szervezetek

Vihar esetén mi a teendő a további kármegelőzés érdekében?

Tetőkárosodás esetén a beázás környezetében áramtalanítsuk a berendezéseket.

Rögzítsük fotón az aktuális állapotot.

Folyamatosan tájékozódjunk a várható időjárásról.

A kidőlt fát távolítsuk el, és kezdjük meg az általa okozott kár helyreállítását.

Az alábbiak közül melyik kettő kell egy startup elindításához?

irodaház

innovatív ötlet

elhivatottság

nemzetközi kapcsolatok

Melyik két országban volt a legmagasabb az államadósság GDP arányos mértéke 2016 végén a Visegrádi Négyek közül?

Csehországban.

Lengyelországban.

Magyarországon.

Szlovákiában.

Melyik minősül helyi adónak Magyarországon?

ÁFA

Kommunális adó

IFA (idegenforgalmi adó)

TAO (társasági adó)

Mely szervezetek a magyarországi kincstári rendszer részei?

Állami Számvevőszék

Magyar Nemzeti Bank

Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Magyar Államkincstár

A pénznek milyen fajtái ismertek a megjelenési formája szerint?

készpénz

valuta

számlapénz

csekk

Melyik kettő a versenykorlátozó megállapodás tilalma alóli mentesülés feltétele az alábbiak közül?

Ha stratégiai jelentőségű vállalatok vesznek részt benne.

Ha a megállapodás a gazdaság fejlődését szolgálja.

Ha a megállapodást a felek nem foglalták szerződésbe.

Ha a megállapodásból fakadó előnyök méltányos része a fogyasztókhoz jut.

Az alábbi helyek közül melyik kettőben hivatalos fizetőeszköz az euró?

Málta

Magyarország

Bulgária

Luxemburg

Melyik két országban nemzeti pénznem a korona?

Szlovákiában.

Cseh Köztársaságban.

Nagy-Britanniában.

Svédországban.

Mi az, ami leginkább jellemző egy startupra az alábbiak közül?

robbanásszerű növekedés

innovatív ötletek megvalósítása

multinacionális cégkultúra

nagyméretű vállalat

HÁROMBÓL EGY HELYES

A régi 2000 és 5000 forintos bankjegyeket a bevonási határnapot követően az MNB még ennyi ideig váltja be.

3 évig

10 évig

20 évig

Melyik társasági forma tagjaira igaz a következő állítás? A társaság tagjai magánvagyonukkal nem felelnek a társaság kötelezettségeiért (a társaság saját tőkéjén felül).

kkt. (közkereseti társaság) tagjaira

(betéti társaság) beltagjaira

kft. (korlátolt felelősségű társaság) tagjaira

Két típusú Diákhitel igényelhető. Ezek közül melyik a szabadon felhasználható?

Diákhitel1

Diákhitel2

Mindkettő

Minek a rövidítése az LTP?

Lakossági Takarékossági Program

Lakás-takarékpénztár

Lakossági lakástakarék-program

Kié a lízingtárgy tulajdonjoga operatív lízing esetén?

A zálogjogosulté

A lízingbeadóé

A lízingbevevőé

Az alábbiak közül melyik lízingtípusnál nincs tulajdonszerzési lehetőség a szerződés végén?

Az operatív lízingnél.

A pénzügyi lízingnél.

Az itt felsoroltak közül egyiknél sincs tulajdonszerzési lehetőség.

Az alábbiak közül melyik vállalatnak van a legnagyobb súlya a BUX kosárban?

MOL

OTP

Richter

A felsorolt alapok közül melyikben a legrövidebb a portfolióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje?

Likviditási alapok

Pénzpiaci alapok

Rövid kötvényalapok

Melyik igaz az alábbi megállapítások közül?

A kötvénykibocsátás a közgazdasági tartalmat tekintve a kibocsátó részéről hitelfelvétel, a vásárló részéről hitelnyújtás.

Fix kamatozású kötvény nem létezik.

A kötvénykibocsátás a közgazdasági tartalmat tekintve a vásárló részéről hitelfelvétel, a kibocsátó részéről hitelnyújtás.

Az alábbiak közül melyik a magyar biztosítók érdekvédelmi szervezete?

Nemzeti és Külföldi Biztosítók Szövetsége

Magyarországi Biztosítók és Biztosításközvetítők Szövetsége

Magyar Biztosítók Szövetsége

Mi a kiegészítő biztosítás lényege?

A kiegészítő biztosítás olyan biztosítási termék, amely akár önmagában, akár alapbiztosítás mellé is megköthető. Valamilyen speciális kockázatra vonatkozik.

A kiegészítő biztosítás olyan biztosítási termék, amelyre önmagában nem köthető biztosítási szerződés. Az alapbiztosításhoz kötött, további kockázatokra vonatkozó szerződés.

A kiegészítő biztosítás ma már ugyanolyan termék, mint bármelyik alapbiztosítás.

Mi a biztosítási szerződés?

Meghatározott biztosítási kockázatokra vagy kockázatcsoportokra kidolgozott feltétel- és szolgáltatási rendszer.

A biztosító szerződésben vállal kötelezettséget egy adott termék feltételei alapján a hozzá tartozó szolgáltatások teljesítésére.

A biztosítási szerződés részei a biztosítási ajánlat és a kötvény.

Melyik állítás jellemző a kárbiztosításokra?

A biztosítási szolgáltatás nem függ a bekövetkezett kár mértékétől.

A biztosítási összeg felső határa a lehetséges legnagyobb kár bekövetkezte esetén a helyreállításhoz szükséges összeg.

A biztosítási szolgáltatás célja a megváltozott élethelyzetben való segítségnyújtás.

A kockázatviselés kezdete általában …

… az ajánlat aláírását követő hónap első napjának 0. órája.

… az ajánlat aláírását követő nap 0. órája.

…az ajánlat aláírásának pillanata.

Van egy fontos nap bármely biztosítás esetében, amikor lehetőségünk van egy jobb konstrukcióra váltani. Ez …

… az év első munkanapja.

… a váltónap.

… a fordulónap.

Melyik évben lépett be Magyarország a Nemzetközi Valutaalapba?

1949-ben.

1968-ban.

1982-ben.

Hogyan nevezzük az állami költségvetésben azt a többletet, amikor a bevételek összege meghaladja a kiadások összegét?

deficit

szufficit

intervenció

Mi a személyi jövedelemadó bevallási határideje Magyarországon magánszemély esetében?

Az adóévet követő év május 20.

Az adóévet követő év február 25.

Az adóévet követő év március 20.

A XVI-XVIII. századi manufaktúrára vonatkozóan melyik az egyetlen helyes megállapítás?

A manufaktúra (latin: manufactura = kézi gyártás, munka) olyan üzem, ahol nem volt munkamegosztás, minden terméket kézzel készítettek.

A manufaktúra (latin: manufactura = kézi gyártás, munka) a gépi nagyipar egy formája.

A manufaktúra (latin: manufactura = kézi gyártás, munka) a termelési folyamaton belüli munkamegosztáson alapuló üzem, amely kézműves technikára épült.

A felsoroltak közül melyik Magyarország legnagyobb külkereskedelmi partnere?

USA

Németország

Oroszország

Melyik magyarországi városban indult el az önjáró gépkocsik fejlesztésével kapcsolatos tesztpálya-beruházás?

Nagykanizsán

Kecskeméten

Zalaegerszegen

Közbeavatkozik-e a Gazdasági Versenyhivatal önmagában akkor, ha azt észleli, hogy egy vállalkozás egy adott piacon erőfölénybe kerül?

Nem.

Igen.

Csak ha a fogyasztók jóléte veszélybe kerül.

KETTŐBŐL EGY HELYES

Hol van leánybankja az OTP-nek?

Bulgáriában, Szlovákiában, Lengyelországban és Ukrajnában

Bulgáriában, Szlovákiában és Romániában

Ki nevezi ki a Magyar Nemzeti Bank mindenkori vezetőjét?

a köztársasági elnök (a miniszterelnök javaslatára)

a miniszterelnök

Az alábbi tőzsdei szereplők közül melyik köthet ügyletet a saját nevében is?

a bróker

a dealer

Mikor jött létre az első befektetési alap Magyarországon?

a rendszerváltás előtt pár évvel

a rendszerváltás után pár évvel

Mi a fő kötelezettsége a szerződőnek a biztosítási szerződés alapján?

a biztosítási díj megfizetése

a kárenyhítés

Hány kulcsos a személyi jövedelemadó rendszer ma Magyarországon?

egy

kettő

A pénz forgalmi eszköz funkcióját tölti be, ha …

… méri az áruk társadalmi hasznosságát.

… a pénz és az áru azonos időben, de ellentétesen mozog.

A pénz- és tőkepiacokon a szakemberek kockázatmentes kamatlábnak jellemzően a jegybanki alapkamatot, illetve a kincstárjegyek kamatát tekintik.

Igaz

Hamis

A lízing valamennyi típusát igénybe veheti a fogyasztó.

Igaz

Hamis

Egészségpénztári tagság fennállása esetén nincs lehetőség átlépni más egészségpénztárba.

Igaz

Hamis

Magyarországon nem csak névre szóló kötvényt lehet kibocsátani.

Igaz

Hamis

A felelősségbiztosítás a biztosított által másnak okozott kár esetén a károsultnak nyújt kifizetést.

Igaz

Hamis

Ha valaki számlát kér egy termék megvásárlásakor, akkor a számla első példányát a „vevő” kapja.

Igaz

Hamis

2015-ben a kutatás-fejlesztésre és innovációra fordított kiadások Magyarországon nem érték el GDP-arányosan a 2%-ot.

Igaz

Hamis

Az adózó jogosult meggyőződni az adóellenőrzést végző személy személyazonosságáról.

Igaz

Hamis

A GDP-arányos magyar adósságráta kedvezőtlenebb a jelenlegi uniós átlagnál.

Igaz

Hamis

Megtakarításunk akkor keletkezik, ha egy adott időszakban bevételeink összege egyensúlyban van a kiadásainkkal.

Igaz

Hamis

A vállalkozás vagyonát csak a rendelkezésére álló (birtokában lévő) anyagi javak összessége képezi.

Igaz

Hamis

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close