+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

A 2. online fordulóval ma lezárult a PénzSztár internetes előselejtezője. Hamarosan kiderül, hogy – a két forduló összesített pontszáma alapján – a 19 megyéből, Budapestről és a 3 határon túli területről melyik 5-5 csapatnak sikerült továbbjutnia a 2019. november 7-én megrendezendő helyszíni selejtezőbe.

A tesztben az alábbi feladatok szerepeltek:

NÉGYBŐL EGY HELYES

Ki jogosult a bankszámlát megnyitni, teljes körűen használni és megszüntetni?

a számlatulajdonos

a rendelkező

a kedvezményezett

a meghatalmazott

Az, aki Erasmusra menne, és jogosult a Diákhitel1 felvételére, …

… a Diákhitel1 féléves összegének felét igényelheti.

… a Diákhitel1 féléves összegét igényelheti.

… a Diákhitel1 féléves összegének kétszeresét igényelheti.

… Diákhitel1-et nem igényelhet.

Igaz-e, hogy a hallgatói jogviszony megszűnése esetén is elég a 45. életév betöltését követően megkezdeni a Diákhitel kötelező törlesztését?

Igen, de a 45. életévet betöltve mindenképpen meg kell kezdeni a törlesztést.

Nem, a 45. életév betöltése előtt, már a hallgatói jogviszony megszűnését követő 4. hónap első napjától meg kell kezdeni a törlesztést.

Nem, a 40. életév betöltését követően csak a munkába állás után kell megkezdeni a törlesztést.

Igen, a 40. életév betöltése előtt csak a munkába állás után kell megkezdeni a törlesztést.

Biztosítás szempontjából melyik az az élethelyzet, amelyik általában előre nem látható, nem tervezhető?

munkahely elvesztése

felkészülés a nyugdíjas évekre

otthonteremtés a családnak

gyermekek továbbtanulásának, jövőjének biztosítása

Mit jelent a biztosítási összeg fogalma?

A biztosítás díja.

Az alkusz jutaléka.

Egyösszegű biztosítás.

Az az összeg, amelyet a biztosító a káresemény esetén kifizet.

Az alábbiak közül három azonos biztosítási ágba tartozik, egy nem. Melyik ez az egy?

vegyes biztosítás

vagyonbiztosítás

elérési biztosítás

kockázati életbiztosítás

Az alábbiak közül melyikkel nem kereskedhetünk a BÉT-en?

jelzáloglevél

certifikát

kárpótlási jegy

olaj

Az alábbiak közül melyik volt a forintot megelőzően Magyarország fizetőeszköze?

pengő

frank

dénár

schilling

Az alábbiak közül melyik állítás igaz?

Az önkéntes nyugdíjpénztári és az önkéntes egészségpénztári egyéni tagdíjbefizetés után igénybe vehető adókedvezmény mértéke egyaránt felső korlát nélküli összeg.

Az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni tagdíjbefizetés után igénybe vehető adókedvezmény mértéke 25%, az önkéntes egészségpénztári egyéni tagdíjbefizetés után igénybe vehető adókedvezmény mértéke 20%.

Az önkéntes nyugdíjpénztári és az önkéntes egészségpénztári egyéni tagdíjbefizetés után igénybe vehető adókedvezmény mértéke egyaránt 20%, de limitált összeg.

Az önkéntes nyugdíjpénztári és az önkéntes egészségpénztári egyéni tagdíjbefizetés után igénybe vehető adókedvezmény mértéke egyaránt 25%, de limitált összeg.

A 2019. június 3-tól jegyezhető Magyar Állampapír Plusz jellemzője …

… a 10 éves futamidő.

… a 2,5 százalékról induló éves kamat lépcsőzetes emelkedése.

… az utolsó évben 6 százalékos kamat.

… a közepes kockázat melletti, relatíve magas hozam.

A társasági adó rendszerében mely sportágat érintő támogatás minősülhet adókedvezményre jogosító látvány-csapatsport támogatásnak?

falmászás

röplabda

judo

párbajtőr

Az alábbiak közül melyik ország csatlakozott a legkésőbb az Európai Unióhoz?

Bulgária

Magyarország

Szlovénia

Málta

Melyik évben lesznek a következő Európai Parlamenti választások?

2021

2022

2023

2024

A közgazdaságtudomány születését … megjelenésétől számítják.

… Arisztotelész (Kr.e. 384-322): Politika című művének …

… a Bill of Rights (Jogok Nyilatkozata, 1689), az angol alkotmányos monarchia alapvető jogszabályának …

…  Jean-Baptiste Colbert – a francia merkantilizmus megalapítója – kereskedelmi rendeleteinek (1674) …

… Adam Smith: A nemzetek gazdagsága (1776) című művének …

Az 5. évben hány százalék a Magyar Állampapír Plusz kamata, ha egy 1 000 000 Ft összegű, 5. év elejei megtakarítás az 5. év végére 1 060 000 Ft lesz.

2%

3%

4%

6%

Peti 300 000 forintot keresett a nyári munkával. Az általa kinézett szuper bringa 360 000 forintba kerül. Iskola mellett nem szeretne dolgozni, ezért kíváncsi arra, hogy hány százalékos éves befektetési terméket kellene keresnie célja eléréséhez, ha csak megtakarításban gondolkodik.

10%-os

20%-os

30%-os

50%-os

NÉGYBŐL KETTŐ HELYES

Az alábbiak közül melyek adóhatóságok Magyarországon?

Magyar Államkincstár

Államadósság Kezelő Központ

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

helyi önkormányzatok

Melyik két fogalom köthető közvetlenül a bankkártyákhoz?

POS

kölcsön

ATM

átutalás

Az alábbi, magánszemélyeknek kínált hitelfajták közül melyik kettő sorolható a fogyasztási hitelek kategóriába?

áruhitel

diákhitel

lakásvásárlási hitel

személyi kölcsön

Mekkora összeg igényelhető Diákhitel2 esetében?

a képzési költség teljes összege

a képzési költség egy része

a képzési költség maximum kétszerese

a képzési költség maximum háromszorosa

Melyik két megállapítás jellemző a Magyar Biztosítók Szövetségére (MABISZ)?

Fő feladata a biztosítók érdekvédelme, érdekképviselete.

Tagjai a biztosításközvetítők, alkuszok.

A biztosítók felügyeleti szerve.

Ellátja a Kártalanítási Számla kezelését.

Kik nyújthatnak Magyarországon faktoring szolgáltatást?

csak az MNB

bankok

bárki

pénzügyi vállalkozások

Mi befolyásolja a megtakarítási jellegű életbiztosítások megszűnésekor az ügyfél számára kifizethető pénzösszeg nagyságát?

A díjfizetés módja.

A biztosított egészségi állapota.

A szerződés tartama, a szerződés megszűnésének módja (visszavásárlás vagy tartam végi lejárat).

A megtakarítási díjrész nagysága, a szerződés költségei.

Melyik tartalmazhat részvényeket az alábbi alapok közül?

dinamikus vegyes alapok

hosszú futamidejű kötvényalapok

szabad futamidejű kötvényalapok

kiegyensúlyozott vegyes alapok

KELER Zrt. …

… Magyarországon központi értéktári feladatokat lát el.

… magánszemélyek részére értékpapírszámlát vezet.

… az állampapír-kereskedelmet szervezi.

… szakosított hitelintézetként működik.

Melyik városokban van tőzsde az alábbiak közül?

Chicago

New York

Los Angeles

Peking

Örökölhető-e az önkéntes egészségpénztári számlán lévő összeg?

Igen, minden esetben a törvényes örökös a jogosultja.

Igen, a megjelölt kedvezményezett a jogosultja.

Nem, önkéntes egészségpénztár esetében erre nincs lehetőség.

Igen, a mindenkori törvényes örökös a jogosultja, amennyiben nincs megjelölve kedvezményezett.

Milyen közös jellemzője van az önkéntes nyugdíjpénztáraknak?

Hosszú távú megtakarítási célokat helyeznek fókuszukba.

Többnyire nagy biztosítótársaságok és bankok tulajdonai.

Profitorientált szervezetek.

Nonprofit szervezetek.

A fiskális (költségvetési) politika feladata …

… a jövedelemcentralizáció, valamint az újraelosztás szabályozása.

… az infrastruktúra fejlesztése.

… az államadósság kezelése.

…. a közbeszerzés menedzselése.

Az alábbiak közül melyek nem a magyar állam által kibocsátott értékpapírok?

Prémium Euró Magyar Állampapír

Bónusz Magyar Állam Részvény

Magyar Állampapír Plusz

Magyar Letelepedési Euró Babakötvény Plusz

Hogyan csoportosíthatók a vállalkozások üzleti céljuk szerint?

regionális vállalatok

profitorientált vállalkozások

non-profit vállalkozások

jogi személyiségű vállalkozások

Mely áfakulcsok vannak érvényben Magyarországon?

20%

18%

10%

5%

Melyik két EU-tagállam nincs kötelezve az euró bevezetésére?

Magyarország

Egyesült Királyság

Dánia

Svédország

Melyik két ország csatlakozott 2007-ben az Európai Unióhoz?

Litvánia

Bulgária

Románia

Horvátország

Mi ellen lép fel a Gazdasági Versenyhivatal az alábbiak közül?

versenyt korlátozó megállapodások

erőfölénnyel való visszaélés

konkrét cégekre kiírt közbeszerzések

gyenge minőségű, olcsó termékek tömeges forgalomba hozatala

Milyen következményekkel járhat a Diákhitel törlesztésének elmulasztása?

szerződés felmondása

nem történik semmi

hallgatói jogviszony megszűnése

késedelmi kamat

Régészeti vizsgálatok szerint a Selyemút a Kr.e. 1. században alakult ki, de már kétszáz évvel korábban is használták kereskedelmi útvonalként. A Selyemúthoz kapcsolódó alábbi megállapítások közül melyik kettő nem helytálló?

A Selyemút az ókori Kínától a dél-, közép- és nyugat-ázsiai országokon át Európáig, szárazföldi és tengeri kereskedelmi útvonalhálózat volt.

A Selyemúton a kereskedelem pénz és barter használatával zajlott, emellett a Kínából érkező nagy mennyiségű selyem is egyfajta valuta lett.

A XII. század után, a tengeri hajózás egyre nagyobb elterjedésével, a Selyemút népszerűsége és használata fokozatosan nőtt.

A Selyemúton szállított fűszerek közül nyugatra nagy mennyiségben vittek borsot, szegfűszeget és köményt, e fűszerek, valamint az árvacsalán annyira értékesek voltak az európaiak számára, hogy sokszor még az aranynál is többet értek.

HÁROMBÓL EGY HELYES

Az alábbiak közül melyik fedezet nélküli hitel?

jelzáloghitel

lombardhitel

hitelkártya

Ki a „Szállító” az eszközalapú finanszírozásnál?

nemzetközi fuvarozó

Jason Statham

használható, forgalomképes, másodlagos piaccal is rendelkező dolgokat értékesítő kereskedő

Vásárolhatunk-e a Diákhitel1 összegéből az interneten?

Igen, de a számlát be kell mutatni a Diákhitel Központban.

Igen, minden további nélkül.

Nem, a Diákhitel1 összege csak a tanulmányokra fordítható.

Mikorra mondható fel a biztosítási szerződés?

A szerződő által meghatározott bármely időpontra, tetszőlegesen.

Kizárólag a biztosítási időszak végére.

A biztosító által meghatározott bármely időpontra, tetszőlegesen.

Az alábbiak közül általában melyik lehet biztosítási esemény?

díjnemfizetés

többlethozam-visszajuttatás

csonttörés

Felelősségbiztosítás esetén ki kapja a biztosító szolgáltatását?

a károsult

a biztosított

az, aki a biztosítási díjat fizette

A kriptovaluták …

… kibocsátásáért egy adott ország nemzeti bankja felelős.

… nem rendelkeznek fizetési eszköz funkcióval.

… a digitális valuták egy fajtáját képezik.

Az értékpapírt érdemes megvásárolni, ha …

… az elméleti árfolyama magasabb, mint a piaci árfolyam.

… az elméleti árfolyama megegyezik a piaci árfolyammal.

… az elméleti árfolyama kisebb, mint a piaci árfolyam.

Milyen módon nem gyarapítható az önkéntes pénztári megtakarítás?

egyéni befizetésekkel

munkáltatói befizetésekkel

tb-járulék fizetésével

Mennyi a bruttó havi minimálbér 2019-ben Magyarországon?

100 000 Ft

149 000 Ft

180 000 Ft

Mennyi jelenleg Magyarországon a jegybanki alapkamat mértéke?

0,9%

3,9%

9,0%

Hány százalékos áfakulcs alá tartozik a könyv?

5%

18%

27%

Melyik városokban tanácskozik az Európai Parlament plenáris ülése?

Strasbourgban és Brüsszelben

Strasbourgban és Luxemburgban

Brüsszelben és Luxemburgban

Melyik szervezet a hazai kockázati- és magántőke iparág érdekvédelmi, szakmai szervezete?

MKME (HVCA)

HIPA

SZTNH

A projektfinanszírozás …

… átfogja a tevékenységet és annak eszközeit.

… átfogja a tevékenységet és a garanciarendszert.

… átfogja a tevékenységet, annak eszközeit, szerződés- és garanciarendszerét.

Defláció esetén …

… az árak csökkennek.

… az árak nem csökkennek, de az árak emelkedésének üteme lassul.

… az árak nem csökkennek, de a GDP visszaesik.

A középkorban „A városi levegő szabaddá tesz!” azt jelentette, hogy …

… a városokban nem voltak börtönök, ezért az itt élőket nem börtönözték be.

… a városlakók vagyoni egyenlőséget élveztek.

… mivel folyamatos volt a jobbágyok bevándorlása a városokba, a szokásjog szerint városban eltöltött egy év és egy nap elteltével a földesúr nem követelhette vissza a jobbágyát.

A Magyar Állampapír Plusz (MÁP), a kibocsátás napjától a lejárat napjáig terjedő 5 éves időszakra (a lejáratkor) fizetendő, teljes kamatának értéke 7,35%-kal magasabb, mint az önkéntes egészségpénztár által elérhető kedvezmény százalékos mértéke 2019-ben a tagi egyéni befizetések után. Hány százalék a MÁP 5 éves időszakra fizetendő teljes kamata?

7,35%

17,35%

27,35%

Hány százalékkal több feje van a hétfejű sárkány apjának a fiához képest, ha az apának 14 feje van és kétszer annyi idős, mint a fia, aki még középiskolába jár.

50%-kal

100%-kal

200%-kal

Zolinak 1000 USD-t küldött amerikai nagybácsija a 18. születésnapjára. Az ajándék nagyon jókor érkezett, mert Zoli idén szeretne elmenni síelni. Az utat euróban kell kifizetnie. Mennyi eurót tud váltani az ajándékba kapott összegért, ha az árfolyamok a következők: 1 USD vételi árfolyama = 300 HUF és eladási árfolyama = 310 HUF; 1 EUR vételi árfolyama = 325 HUF és eladási árfolyama = 330 HUF?

909 EUR

879 EUR

959 EUR

KETTŐBŐL EGY HELYES

A kereskedelmi faktoring nem azonos a követeléskezeléssel és a behajtással, annak ellenére, hogy több követeléskezelő és behajtó cég elnevezésében szerepel a „faktor” kifejezés.

Igaz

Hamis

Maastrichtban kötötték meg az EU közös valutájának bevezetéséről szóló egyezményt.

Igaz

Hamis

A biztosítók által nyújtott szolgáltatásokat, illetve termékeket felelősség, élet és nem-élet ágra választhatjuk szét.

Igaz

Hamis

A brókercég fizetésképtelensége, csődje esetén a brókercég tulajdonosai is jogosultak a BEVA kártalanítására.

Igaz

Hamis

A befektetési jegy nyilvános forgalomba hozatal esetén kötelezően dematerializált.

Igaz

Hamis

A választható portfoliós rendszerben a nyugdíjpénztár vagyona több, különböző kockázatú portfolió között oszlik meg.

Igaz

Hamis

Az infláció követése, befolyásolása nem része a monetáris politikának.

Igaz

Hamis

Az Európai Unión kívülről érkező áru vagy küldemény 22 euró értékig vám- és adómentes, e fölött vámot és/vagy általános forgalmi adót kell fizetni.

Igaz

Hamis

Magyarországon adókötelezettséget előírni csak törvényben, vagy felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehetséges.

Igaz

Hamis

A Visegrádi Egyezmény országai között van olyan, amely tagja az eurózónának.

Igaz

Hamis

Milyen számlán tartják nyilván a bank felé fennálló tartozásunkat?

hitelszámlán

folyószámlán

Fedezeti szempontból milyen típusú hitel az áruhitel?

fedezetes

fedezet nélküli

Jogosult-e a Diákhitel2-re valaki, aki nem kaphat diákigazolványt?

A Diákhitel felvételéhez feltétel az aktív hallgatói jogviszony, ezért nem jogosult.

Diákhitelt kaphat az is, aki már nem tanul, és nem kaphat diákigazolványt.

Minek a rövidítése a biztosításban az ÁSZF?

Általános Szavatossági Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló kormányrendelet szerinti biztosítás melyik korosztály számára biztosít államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelmet?

1-20 éves korosztály

3-18 éves korosztály

Melyik évben került bevezetésre a BUX index?

1991-ben

1995-ben

Az alábbi állítások közül melyik igaz a közönséges részvényre?

nincs lejárati ideje

kamatozik

Hogyan történik a tagdíjfelosztás az önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseknél?

egyenleg, fenntartási, tartalékolási tartalék

fedezeti, működési, likviditási tartalék

Lehet-e ugyanaz a cég az alapkezelője és a letétkezelője is egy befektetési alapnak?

Igen, minden esetben.

Nem, sohasem

Magánszemély lakást ad bérbe egy tanuló részére. A bérbeadó kaució fizetését kéri a diáktól. A bérbeadó részére kifizetett kaució összege …

… minden esetben a bérbeadó ingatlan bérbeadásból származó bevételének minősül.

… abban az esetben számít a bérbeadó ingatlan bérbeadásból származó bevételének, ha a bérlet megszűnésekor a bérbeadó nem adja vissza azt a lakást bérbevevő tanuló részére.

Magyarországon a személyi jövedelemadó az államháztartás … alrendszerének a bevétele.

központi

helyi

Melyik uniós intézményt nevezik a „szerződések őrének”?

az Európai Bizottságot

az Európai Bíróságot

A blue chip részvények kibocsátói …

… nagy kapitalizációjú részvénytáraságok.

… környezetvédelemmel foglalkozó részvénytársaságok.

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close