+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

A 2. online előselejtezővel ma befejeződött a verseny internetes szakasza. A következő fordulóba továbbjutott 115 csapat listája holnap jelenik meg a honlapon. A teszt helyes megoldása megtekinthető az alábbiakban.

NÉGYBŐL EGY HELYES

Milyen készülékre van szükség ahhoz, hogy valaki kártyával tudjon fizetni egy boltban?

ATM-re

POS-terminálra

internetbankra

tokenre

A forint jellemzője, hogy …

… aranyra rögzített áron beváltható.

… más valutákra rögzített áron beváltható.

… más valutákra szabadon átváltható.

… nem lehet más valutákra átváltani.

Az alábbiak közül melyik nem banki pénzügyi szolgáltatás?

számlavezetés

eszközlízing

betételhelyezés

hitelfelvétel

Lakáshitel szerződés esetén milyen biztosítást szükséges a legtöbb esetben megkötnie a hitelt felvevő ügyfélnek?

Általános pénzügyi biztosítást, a hitel fedezeteként.

Nem kötelező semmilyen biztosítást kötnie, ez csak lehetőség.

Élet- és balesetbiztosítást, ami a bank fedezetét garantálja.

Lakásbiztosítást.

Melyik az a hitel az alább felsoroltak közül, amelyikre igaz ez az állítás: Olyan hitel, melynek során a megvásárolt árut azonnal birtokba veheti a vásárló, de kifizetnie csak később kell. A hitel elbírálása általában jövedelemvizsgálattal jár, az ügyintézés gyors, általában a vásárlás helyszínén történik.

jelzáloghitel

személyi kölcsön

folyószámlahitel

áruhitel

Ki veheti igénybe az önkéntes egészségpénztárak szolgáltatásait?

csak a pénztártag

a pénztártag, és akinek ő azt megengedi

a pénztártag és a társigénylőként megjelölt közeli hozzátartozó

bárki, aki fizet TB-járulékot

Az alábbiak közül melyik az a termék, amellyel nem lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsde azonnali piacán?

részvény

kötvény

deviza

befektetési jegy

Egy kockázatkerülő befektetőnek melyik befektetési jegyet ajánlaná, ha a pénzre várhatóan 1 éven belül szüksége lesz?

ingatlan befektetési jegyet

tartós befektetési számlát

hosszú lejáratú befektetési jegyet

pénzpiaci befektetési jegyet

Milyen formában állíthatók elő egy nyilvánosan működő részvénytársaság részvényei?

kizárólag okirati formában, azaz nyomdai úton

okirati és dematerializált (elektronikus jel) formában egyaránt

ráutaló magatartással akár szóban is

kizárólag dematerializált (elektronikus jel) formában

A felsoroltak közül melyik rövid lejáratú értékpapír?

részvény

váltó

kötvény

babakötvény

Hogyan nevezzük azt az időszakot, amely alatt a biztosító a díjbefizetés késedelme ellenére is kockázatot visel?

várakozási idő

türelmi időszak

reponálás

respiro

A biztosító mentesül a szolgáltatás kifizetése alól, ha …

… a káresemény a kedvezményezett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt következik be.

… a káresemény a szerződő hibájából következik be.

… a káreseményt háborús cselekmény okozza.

… a szerződő a kifizetést igényli.

Mi az értékkövetés?

a biztosítási díjak és a biztosítási összegek az árszínvonal változásához évente egy alkalommal történő hozzáigazítása

a biztosítási díjak növelése az infláció 50%-ával

az értéktárgyak értékének követése

értékegyeztetés a biztosítótársasággal

Az alábbiak közül mi az, amiért a biztosítási alkusz nem felelős?

pontatlan termékismertetésért

helytelen díjkezelésért

a biztosítási díj ügyfél általi befizetésének késedelméért

az ügyfél által tett nyilatkozatok biztosító felé történő továbbításáért

A „Per risk” jellegű biztosítás …

… minden olyan kártípusra fedezetet nyújt, amelyet a szabályzat tételesen nem zár ki.

… egyetlen káreseményre nyújt fedezetet.

… kizárólag a feltételekben meghatározott kártípusokra nyújt fedezetet.

… sokféle káresemény kezelésére egyidejűleg alkalmas.

A felsoroltak közül mire terjed ki minden esetben a Magyarországon köthető lakásbiztosítás?

felelősségi károkra

csőtörés esetén az elfolyt víz árára

háziállatokra

elemi károkra

Mikorra tervezik a magyar államadósság GDP-arányos mértékét 70% alá csökkenteni ?

2017 végére

2019-re

2021-re

nincs ilyen konkrét terv

Az alábbiak közül melyik a kormányzati megszorítás kifejezés meghatározása?

adóemelés vagy kiadáscsökkentés

adócsökkentés vagy kiadásnövelés

adóemelés és kiadásnövelés

adócsökkentés és kiadáscsökkentés

Kereskedelmi egységben történő vásárlás során milyen bizonylatot kell kapnia a vásárlónak kérés nélkül?

számlát

egyszerűsített számlát

semmilyen bizonylatot nem kell kapnia

nyugtát

Ki az a Budapesten született, Nobel-díjas amerikai közgazdász, aki a korlátozott információjú játékelmélet kidolgozója?

Gábor Dénes

Harsányi János

Wigner Jenő

Kertész Imre

A kockázati tőkebefektetők jellemzően milyen üzleti körben keresik a befektetési lehetőségeket?

hagyományos iparágban működő cégek körében

nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív cégek körében

bajban lévő cégek körében

tőzsdei bevezetésre felkészített nagyvállalatok körében

A négy közül melyik válasz írja le a legjobban a piaci versenytől várható előnyt?

A gazdasági verseny jót tesz a magyar termékeknek, többen vásárolnak belőlük a verseny hatására.

A piaci verseny hozzájárul a fogyasztói jóléthez, a versenyképességhez, a gazdasági növekedéshez, végső soron pedig a foglalkoztatás és az életszínvonal növekedéséhez.

A piaci verseny hatására a piacon több barackot tudunk vásárolni.

A verseny hatására fegyelmezettebbek lesznek a vállalkozások.

Mikor vezetik be Magyarországon az eurót?

Az időpont nem ismert.

2020-ban.

Amikor az államháztartás bevételi és kiadási oldala azonos – kiegyensúlyozott – lesz.

Amikor az államháztartás hiánya a GDP 1 százaléka alá, az államadósság pedig 50 százaléka alá megy.

Melyik városban található az IMF székhelye?

Londonban

Brüsszelben

Washingtonban

Bécsben

Ki írta az 1833-ban megjelent, Balítéletekről című könyvet, amelyben a szerző – többek között – az erdélyi gondolkodásmódot igyekezett megváltoztatni, a gazdálkodás korszerűsítését javasolta?

Kőváry László

Wesselényi Miklós

Széchenyi István

Mikó Imre

NÉGYBŐL KETTŐ HELYES

Melyik az a két hely, ahol be lehet váltani a 2017-ben kivont régi forint bankjegyeket a forgalomban lévő újakra?

a hitelintézetek pénztárai

a postahivatalok

a devizaváltók

a boltok

Az alábbiak közül melyik kettő a Magyar Nemzeti Bank feladata?

lakossági és vállalati hitelezés

pénzkibocsátás

a pénzügyi szektorra vonatkozó adótörvények megalkotása

a monetáris politika

Ekkora összeg igényelhető Diákhitel2 esetén. Melyik kettő helyes az alábbi válaszok közül?

a képzési költség teljes összege

a képzési költség egy része

a képzési költség maximum kétszerese

a képzési költség maximum háromszorosa

Melyik az a két hitel, amely mögé nem szükséges fedezet?

a lakáscélú jelzáloghitel

az áruhitel

a szabad felhasználású jelzáloghitel

a személyi kölcsön

Ha valaki tagsági jogviszonyt létesít egy egészségpénztárban, az melyik két előnyt jelenti a számára az alábbiak közül?

ingyenes fogászati kezelés

évenkénti ingyenes és korlátlan egészségügyi szűrés

egészségügyi kiadásait egészségpénztáron keresztül finanszírozhatja

kedvezményeket vehet igénybe az egészségügyi szolgáltatóknál, valamint a befizetései után adóvisszatérítésre jogosult

Az alábbi alapok közül melyik kettő tartalmazhat részvényeket?

dinamikus vegyes alapok

hosszú kötvényalapok

szabad futamidejű kötvényalapok

kiegyensúlyozott vegyes alapok

Az alábbiak közül melyik két értékpapír rövid lejáratú?

részvény

diszkont kincstárjegy

babakötvény

közraktárjegy

Melyik kettőre nyújt fedezetet az utasbiztosítás?

Budapesti metrón elveszett csomag értékének megtérítésére szolgál.

Külföldre utazó személyek balesetei, váratlan megbetegedései, ruházat, poggyász sérülése/elvesztése esetére, az utas által okozott kár megtérítésére szolgál.

Belföldön utazó személyek balesetei, váratlan megbetegedései, ruházat, poggyász sérülése/elvesztése esetére, az utas által okozott kár megtérítésére szolgál.

Stoppolás kapcsán felvett utas kárának fedezetére szolgál.

Milyen károkat térít meg a vagyonbiztosítás?

a biztosítási szerződésben megjelölt vagyontárgyakban bekövetkezett károkat

minden bekövetkezett kárt

a biztosítási szerződésben megjelölt vagyontárgyakban bekövetkezett károkat és a kárelhárítás költségeit

az önrészt

Két helyen is létrehozhatjuk személyesen az ügyfélkapunkat. Hol?

kormányablakoknál

bankoknál

a NAV ügyfélszolgálatain

bíróságoknál

Magyarország melyik két szomszédja nem tartozik a schengeni övezethez?

Szlovénia

Horvátország

Szerbia

Szlovákia

Melyik kettő számít államadósságot megtestesítő értékpapírnak?

állami részvény

államkötvény

kincstárjegy

letéti jegy

Az alábbiak közül melyik kettőt tekinthetjük a startup ökoszisztéma részének?

Nemzeti Innovációs Hivatal

inkubátorok

üzleti angyalok

multinacionális vállalatok

Az alábbiak közül melyik kettő ellen lép fel a Gazdasági Versenyhivatal?

versenyt korlátozó megállapodások

erőfölénnyel való visszaélés

konkrét cégekre kiírt közbeszerzések

rossz minőségű termékek tömeges forgalomba hozatala

Az alábbi országok közül melyik kettőben nem törvényes fizetőeszköz az euró?

Magyarország

Szlovákia

Görögország

Lengyelország

Az alábbiak közül melyik kettő Norvégia gazdaságának legmeghatározóbb bevételi forrása?

hal

nyersolaj

földgáz

fa

Melyek voltak Magyarországon a reformkorban alapított hitelintézetek?

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank

Első Magyar Iparbank

Magyar Általános Hitelbank

Pesti Hazai Első Takarékpénztár

HÁROMBÓL EGY HELYES

A nemzetközi árutőzsdéken az arany súlyát általában unciában (troy ounce) adják meg. Hány gramm egy uncia (troy ounce)?

31,1035 gramm

10,1305 gramm

56,1503 gramm

Ki jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetője Magyarországon?

Matolcsy György

Bokros Lajos

Varga Mihály

Hogyan lehet törleszteni a Diákhitelt?

csak készpénzes fizetéssel

csak banki átutalással vagy bankkártyás befizetéssel

csekkes és banki befizetéssel

Felvehető-e ugyanarra a képzésre Diákhitel1 és Diákhitel2?

Nem.

Csak abban az esetben, ha a hitelfelvevő költségtérítéses képzésben tanul.

Csak abban az esetben, ha a hitelfelvevő önköltséges képzésben tanul.

A jegybank által teremtett pénz …

… hitelpénz.

… nem pénz.

… készpénz.

Két bank ugyanazt az éves betéti kamatot ajánlja, az egyik havi, a másik év végi kamatfizetéssel. Melyiket érdemes választani?

Mindegy, hogy melyiket választja.

A havi kamatozást érdemes választani.

Az éves kamatfizetést érdemes választani.

Melyik szervezet látja el Magyarországon a pénzügyi szektor ellenőrzését?

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Magyar Nemzeti Bank

Monetáris Tanács

Minek a rövidítése az OBA?

Országos Betétbiztosítási Alap

Országos Befektetői Alap

Országos Befektető-védelmi Alap

A Budapesti Értéktőzsdén kötött tőzsdei ügyleteket … számolja el.

… az MNB …

… a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. …

… a KELER Központi Értéktár és Elszámolóház Zrt. …

Korlátolt felelősségű társaságot … összegű, törzsbetétekből álló törzstőkével lehet megalapítani.

1 millió Ft

3 millió Ft

5 millió Ft

Mit jelent a biztosítási összeg fogalma?

a biztosítás díját

az alkusz jutalékát

azt a legmagasabb összeget, amelyet a biztosító káresemény esetén kifizet

Melyik állítás jellemző az összegbiztosításokra?

A biztosítási szolgáltatás célja a káresemény előtti állapot helyreállítása.

A biztosítási szolgáltatás célja, hogy a mások által okozott károk megtérüljenek.

A biztosítási szolgáltatás célja a megváltozott élethelyzetben való segítségnyújtás.

Az alaptőke az a jegyzett pénzösszeg, illetve apport, amelyet a tulajdonosok … a társaság rendelkezésére bocsátanak?

… véglegesen …

… 1 évig …

… a nyereség eléréséig …

A tőzsdén a nagy forgalmú részvényeket könnyebben és gyorsabban lehet eladni. Ezeket a részvényeket … részvényeknek nevezzük.

… likvid …

… illikvid …

… non-likvid …

A szervezet egyes területeit átfogó irányítási és vezetési funkció, melynek feladata a tervezés, az ellenőrzés és az információellátás összehangolása. Mi ez a funkció?

kontrolling

vállalatellenőrzés

belső ellenőrzés

Magyarországon melyik szektorban a legmagasabbak az átlagkeresetek?

egészségügy

informatika és telekommunikáció

turizmus és vendéglátás

Hogyan hívjuk a magyarországi bankok által kibocsátott bankkártyák túlnyomó többségét (98%-át)?

betéti kártya (debit card)

hitelkártya (credit card)

előre fizetett kártya (prepaid kártya)

Igaz-e, hogy a dombornyomott kártyák mind elektronikusan (ATS és POS berendezésekkel), mind kézi nyomtatóval (imprinterrel) használhatók?

Igen.

Nem.

Ha nincs internetes összeköttetés, akkor azt nem lehet kézi nyomtatóval helyettesíteni.

Iskolaszövetkezet tagjaként végzett diákmunkából származó jövedelem után mennyi a személyi jövedelemadó mértéke?

A diákmunka adómentes jövedelem.

10%.

15%.

Az Európai Unió melyik tagállamában a legmagasabb az államadósság aránya a GDP-hez mérve?

Olaszországban

Görögországban

Magyarországon

Hogyan fejezzük ki a pénz időértékét?

kamattal

tőkével

a befektetés értékével

Hol van a világ startup központja?

Budapest

Párizs

San Francisco/Palo Altoban (Silicon Valley)

KETTŐBŐL EGY HELYES

Miért vonták ki a pénzforgalomból az 1 és 2 forintosokat?

Mert nem lehetett értük semmit kapni már.

Drágább volt az előállításuk költsége, mint a névértékük.

Garancia érvényesítésekor– Diákhitelből vásárolt termék esetén – be kell mutatni egy igazolást az eladó felé arról, hogy Diákhitelből vettük az árut.

Nem, semmilyen esetben sem.

Igen, minden esetben.

Mi jellemző egy portfolióra?

Tartalmazhat ingatlant.

Nem tartalmazhat ingatlant.

A kötvény …

… hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír.

… tagsági viszonyt megtestesítő értékpapír.

Melyik biztosítást válassza az ügyfél, ha arra szeretne biztosítékot, hogy ha elveszti hirtelen a munkáját, akkor is kapjon egy havi fix összeget meghatározott ideig?

Életbiztosítást.

Jövedelembiztosítást.

Milyen típusú adó az általános forgalmi adó?

Fogyasztási típusú.

Jövedelmet terhelő.

Kinek a javára rendelkezhet érvényesen személyi jövedelem adója 1%-áról az adózó természetes személy?

egyház

politikai szervezet

A bank piaci értéke mindig nagyobb a könyv szerinti értéknél.

Igaz.

Hamis.

Túljegyzés esetén az allokáció során kerülnek elosztásra az újonnan kibocsátott részvények.

Igaz.

Hamis.

Az MNB szerint 2017-ben és 2018-ban is teljesül a GDP-arányosan legfeljebb 3%-ot elérő maastrichti kritérium.

Igaz.

Hamis.

A nyugdíjpénztári befizetésekből a nyugdíjjogosultak nyugdíját finanszírozzák a pénztárak.

Igaz.

Hamis.

Magyarországon nem csak névre szóló kötvényt lehet kibocsátani.

Igaz.

Hamis.

1634-ben Hollandiában a Semper Augustus, az egyik legnépszerűbb tulipánfajta 200 perit (a korabeli mértékegység szerint egy gabonaszem súlyánál is kisebb egység) súlyú hagymájának ára 5500 gulden volt. Ugyanekkor 1 last (kb. 2 tonna) búza ára kb. 220 guldenbe került.

Igaz.

Hamis.

Az 1 főre jutó GDP Magyarországon 2016-ban (vásárlóerő-paritás alapján) nem érte el a 20 000 USD/főt.

Igaz.

Hamis.

A JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) alapok kizárólag kkv-kba fektethettek be.

Igaz.

Hamis.

Az összehasonlító reklám akkor jogszerű, ha azonos rendeltetésű árukat tárgyilagosan hasonlít össze.

Igaz.

Hamis.

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close