+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

A teszt kérdései a PénzSztár-képző 2014. április 3-i online előadásának témájára épülnek, amelyet Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke tartott a magyar költségvetésről. A tesztben a helyes válaszokat aláhúzással jelöltük.

1) Körülbelül hány(féle) állami feladatot tartanak ma számon Magyarországon?
500.
3000.
50.

2) Mi nem tartozik az állami feladatok körébe?
Az alap- és középfokú iskolafenntartás.
Karambol esetén a gépjárműkár rendezése.
Az útfenntartás.

3) Mire terjed ki az állam gazdasági szerepében az újraelosztási funkció?
Jövedelem-átcsoportosításra a társadalmi csoportok, generációk és földrajzi területek között.
A gazdasági növekedésre, a teljes foglalkoztatásra, a pénzügyi egyensúly biztosítására.
A közjavak előállítására, a piaci kudarcok kezelésére.

4) Magyarország Alaptörvénye tartalmaz-e rendelkezéseket a költségvetésről?
Nem tartalmaz rendelkezéseket, mert más a rendeltetése.
Csak közvetve utalhat a költségvetésre, és ezt a különböző állampolgári jogok vonatkozásában meg is teszi.
Tartalmaz konkrét rendelkezéseket.

5) Ki terjeszti be a költségvetést az Országgyűlésnek?
A Költségvetési Tanács.
A kormány.
A Nemzetgazdasági Minisztérium.

6) Szerepel-e a magyar központi költségvetésben a korábban felvett hitelekkel kapcsolatos adósságszolgálat kiadása?
Nem szerepel, mert azt egy külön számláról az MNB fizeti.
Szerepel a költségvetésben.
Nem szükséges a költségvetésben szerepeltetni, mert ennek forrásait az Államadósság Kezelő Központ biztosítja.

7) A költségvetés funkcionális kiadásaival kapcsolatos állítások közül melyik a hamis?
A költségvetés legnagyobb kiadásai az állam igazgatási feladataihoz kapcsolódnak.
A költségvetésben a környezetvédelem költségei is megjelennek.
A költségvetés egyik legnagyobb funkcionális kiadását a szociális rendszer működtetése jelenti.

8) Melyik az igaz az alábbi állítások közül?
A költségvetéshez kapcsolódó gazdasági elemzések csak azt a célt szolgálják, hogy az országgyűlési képviselőknek a szavazáskor legyen ismeretük arról, hogy milyen gazdasági problémákkal kerülhetnek szembe a következő években.
A költségvetés alapját olyan gazdasági elemzések képezik, amelyek az ún. makrogazdasági alappályát jelentik, befolyásolva a várható bevételeket és a tervezhető kiadásokat
A költségvetéshez csak olyan adatokat vesznek figyelembe, amelyeket az Európai Bizottság készít és bocsát a tagállamok rendelkezésére, hogy a költségvetés a realitásokhoz igazodjon, és a túlköltekezést elkerüljék.

9) Körülbelül mekkora volt 2013-ban a gazdasági növekedés, a GDP?
0%-os.
2% feletti.
1% körüli.

10) Az alábbi állítások közül melyik a hamis?
Az üzleti, gazdasági várakozások sohasem egyezhetnek meg a kormányzati várakozásokkal, mert más a kiindulásuk.
Az üzleti, gazdasági várakozások esetenként hasonlóak a kormányzatiakhoz.
Az üzleti, gazdasági várakozások és a kormányzati prognózisok között nem ritkán jelentősek a különbségek.

11) Körülbelül mekkora gazdasági növekedéssel számol a kormányzat 2014-re?
1,5%.
2%.
2,5%.

12) Melyik állítás az igaz a következők közül?
A költségvetésben szereplő egészségügyi kiadások nagyságrendileg az adósságszolgálattal azonosak 2014-ben.
A hon- és a rendvédelem kiadásaira kell a költségvetésben a legtöbbet fordítani 2014-ben.
Az önkormányzatok (a falvak, városok) támogatása a központi költségvetésben megszűnt, mivel az oktatás, egészségügy kiadásait a központi költségvetés vette át az adósságterhek elengedése fejében.

13) Melyik állítás nem igaz a következők közül?
Az inflációnak a költségvetésben figyelembe vettnél alacsonyabb szintje a költségvetés bevételi folyamataira jelentős hatással van.
Az inflációnak a költségvetésben figyelembe vettnél magasabb szintje általában növeli a költségvetés nominális bevételeit.
Az infláció a költségvetés számára érdektelen, semleges hatású.

+1) Melyik állítás az igaz az alábbiak közül?
A GDP-arányos államadósság 2013-ban szerény mértékben növekedett.
A GDP-arányos államadósság 2013-ban szerény mértékben csökkent.
A GDP-arányos államadósság 2013-ban jelentős mértékben, több százalékkal csökkent.

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close