+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

A PénzSztár verseny 2016. október 21-i 2. online előselejtezőjének feladatai, megoldásokkal.

NÉGYBŐL EGY HELYES

Spanyolországban a XIV. századtól új juhfaj jelent meg, a merino. Ennek puha gyapja Európa-szerte kedvelt áru lett. Melyik országban dolgozták fel a merino gyapjút?

Flandriában.

Angliában.

Németalföldön.

Kasztíliában.

Mi a valuta?

Külföldi fizetési eszközre vonatkozó követelés.

Valamely ország törvényes fizetési eszköze egy másik ország fizetési forgalmában.

Külföldi fizetési eszközre vonatkozó kötelezettség.

Belföldi fizetési kötelezettség.

Milyen típusú lehet a bankrendszer?

Mindig egyszintű.

Csak kétszintű.

Kizárólag háromszintű.

Egyszintű vagy kétszintű.

Melyik szervezet a Magyar Nemzeti Bank legfőbb döntéshozó szerve?

Az Állami Számvevőszék.

A Költségvetési Tanács.

A Monetáris Tanács.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács.

Milyen jogot NEM szerezhet meg az operatív lízingbevevő a lízingszerződéssel?

A tulajdonjogot.

A használati jogot.

A hasznosítási jogot.

Az albérleti jogot.

Az alábbiak közül melyiket tartalmazza a THM?

Késedelmi kamatot.

Futamidő-hosszabbítást.

Nem teljesítésből fakadó költségeket.

Hitelbírálati díjat.

Melyik az a zárt rendszerű adatbázis, melynek célja, hogy támogassa Magyarországon a hitelintézetek hiteldöntéseit az ügyfelek hitelképességének megítélése során?

BAR.

KHR.

MNB.

THM.

Milyen jellegzetesség igaz az egészségpénztári megtakarítások igénybevételének szabályozására?

A tag közeli hozzátartozói (családtagjai) részére – kedvezményezettnek jelölésük esetén – igénybe vett egészségpénztári szolgáltatások is finanszírozhatóak a tag saját számlájáról.

Mindenki csak a saját kiadásait fedezheti egészségszámlájáról.

Az egyéni számla egyenlege csak év után felhasználható.

Kizárólag nagykorú személyek számára finanszírozható termék/szolgáltatás.

Melyik szervezet felelős ma Magyarországon a tőkepiaci szereplők és a Budapesti Értéktőzsde felügyeletéért?

A Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az Állami Számvevőszék.

Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet.

A Magyar Nemzeti Bank.

Általánosságban mivel jár együtt a magasabb hozam?

Alacsonyabb kockázattal.

Magasabb kockázattal.

Alacsonyabb adókulccsal.

Magasabb adókulccsal.

Ha egy befektetőnek nyilvános nyíltvégű befektetési jegye van és pénzzé szeretné tenni, akkor mit tegyen?

Adja el a Budapesti Értéktőzsdén.

Forduljon a bankjához, és ott visszaváltják neki.

A befektetési jegy forgalmazójához kell elmennie, ahol visszaváltják a befektetési jegyeit.

Eladhatja a tőzsdén, a bankjában is beválthatja, és a jegy forgalmazójánál is visszaválthatja.

Mi a részvény?

Társtulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapír, tulajdonosuk jogosult a kiosztásra kerülő nyereség arányos részére, az osztalékra.

Azonnali beszedési megbízás.

Az állam által kibocsátott, az állam adósságát megtestesítő értékpapír, amelyben az állam adósságtörlesztésre és kamatfizetésre, esetleg járadék fizetésére vállal kötelezettséget.

Olyan államkötvény, amely az állam hosszú lejáratú adósságát testesíti meg. A jegyzési időszak minden hónapban egy hétig tart. Bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére.

Mik azok a kockázatok, amelyeket minden magyarországi lakásbiztosítás tartalmaz?

Elemi károk.

Felelősségi károk.

Betöréses-rablás károk.

Üvegkárok.

Milyen típusú biztosítás a casco biztosítás?

Felelősségbiztosítás.

Egészségbiztosítás.

Vagyonbiztosítás.

Balesetbiztosítás.

Ki a biztosító szolgáltatására jogosult személy?

A szerződő.

A kedvezményezett.

A biztosított.

A díjfizető.

Ki vezeti a magyar kormány 2016 nyarán megalakult Gazdasági Kabinetjét?

Lázár János.

Rogán Antal.

Matolcsy György.

Varga Mihály.

Magyarországon mikor rendelkezhetnek az adózók az adójuk 1+1 %-áról?

Legkésőbb május 20-ig, az szja-bevallási formától függetlenül, a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is.

A munkabérükből levonva, havonta.

Csak a havi adóbevallással együtt.

Az adóbevallást követően az adóévben bármikor.

Ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal első számú vezetője?

Az adópolitikáért felelős miniszter.

Az adóügyekért felelős államtitkár.

A hivatal igazgatója.

A hivatal elnöke

Melyik állami szervezet felelős ma Magyarországon az államadósság kezeléséért?

A Magyar Nemzeti Bank.

Az Államadósság Kezelő Központ.

A Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Magyar Államkincstár.

A bruttó hazai termék…

… megegyezik a vállalatok összes termelési értékével.

… az ország területén adott időszakban megtermelt termékek és szolgáltatások összértéke.

… megegyezik a hazai gazdasági szereplők hazai eredetű jövedelmével.

… megegyezik a hazai gazdasági szereplők összes jövedelmével, akár hazai, akár külföldi eredetű a jövedelem.

NÉGYBŐL KETTŐ HELYES

Mi az EBKM?

Egységesített betéti kamatláb mutató.

Egységesített hozammutató.

Késlekedő adósok listája.

A fogyasztók tájékoztatását segítő mutatószám.

Melyek a magyar jegybank feladatai?

Az ország deviza- és aranytartalékainak kezelése.

Banki értékpapír-kibocsátás (kötvény, letéti jegy).

Bankjegy- és érmekibocsátás.

Betétgyűjtés, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása.

Az alábbiak közül mit jelent a forint gyengülése?

A forint-euró árfolyam növekedését.

A forint-euró árfolyam csökkenését.

Az euró-forint árfolyam növekedését.

Az euró-forint árfolyam csökkenését.

Melyik két állítás igaz a lakás-takarékpénztárakra Magyarországon?

Kedvezményes hitel felvételét teszik lehetővé.

Az állam 30% kiegészítő támogatást biztosít minden befizetés után (évi max 72.000 forintig).

Az állam a hitelkamat 30%-át átvállalja (évi max. 72.000 forintig).

Csak újépítésű lakás vásárlására lehet felhasználni.

Ki nyújthat pénzügyi lízingszolgáltatást?

Pénzforgalmi szolgáltató.

Pénzügyi közvetítő.

Hitelintézet.

Pénzügyi vállalkozás.

Milyen pénzügyi szolgáltatásokat nyújthat egy felügyeleti engedéllyel rendelkező pénzügyi vállalkozás?

Számlavezetés.

Pénzügyi lízing.

Betétgyűjtés.

Kölcsön.

A banki hitel a kamatozása szerint lehet…

fix kamatozású hitel.

… változó kamatozású hitel.

… kamatmentes hitel.

… büntető hitel.

Magyarországon kik vehetik igénybe az egészségpénztár által finanszírozható szolgáltatásokat?

Kizárólag a pénztártag.

A pénztártag és bárki, akit a pénztártag társfelhasználóként megjelöl.

A pénztártag.

A pénztártag által társfelhasználóként megjelölt közeli hozzátartozók.

Ha valaki tagsági jogviszonyt létesít egy magyarországi egészségpénztárban, az milyen előnyöket jelent számára?

Ingyenes fogászati kezelés.

Évenkénti ingyenes egészségügyi szűrés.

Egészségügyi kiadásait egészségpénztáron keresztül finanszírozhatja.

Kedvezményeket vehet igénybe az egészségügyi szolgáltatóknál, valamint a befizetései után adóvisszatérítésre jogosult.

Az alábbiak közül melyik két termék a legkisebb kockázatú?

Diszkont kincstárjegy.

Részvényopció.

Vállalati kötvény.

Részvény.

Az alábbiak közül melyik két alapvető kereskedési stratégiát követhetjük a tőzsdei kereskedés során?

Short.

Steep.

Long.

Wide.

Mely biztosítási típusok esetében függ a biztosítási díj a bonus-malus rendszertől?

Casco biztosítás.

Életbiztosítás.

Egészségbiztosítás.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás.

Az alábbiak közül melyik két állítás NEM igaz a veszélyközösségre?

A veszélyközösség biztosítási tevékenység folytatására jogosult üzleti szervezet.

A veszélyközösség keretében a társadalom meghatározott tagjai között szétporlasztják a bekövetkező károk kockázatát.

A veszélyközösség azonos vagy hasonló kockázatnak kitett személyek csoportja, amely ezen kockázatok könnyebb, közös kezelhetősége érdekében jött létre.

A veszélyközösség veszélyhelyzetekben spontán módon létrejövő embercsoport.

Melyik két országnak van A+ vagy annál jobb országkockázati besorolása a főbb hitelminősítő intézményeknél?

Csehországnak.

Lengyelországnak.

Magyarországnak.

Szlovákiának.

Az alábbi adónemek közül melyik NEM minősül jövedelemadónak?

A személyi jövedelemadó.

A jövedéki adó.

Az egyszerűsített vállalkozói adó.

Az általános forgalmi adó.

Mire terjed ki a magyar önkormányzati adóhatóság hatásköre?

Helyi adók.

Innovációs járulék.

Belföldi rendszámú gépjárművek adója.

Vagyonszerzési illeték.

Mi jellemzi a deflációt?

Az általános árszínvonal tartós növekedése.

Az általános árszínvonal tartós csökkenése.

A pénz vásárlóértékének növekedése.

A pénz vásárlóerejének csökkenése.

Melyik két funkciót tölti be a pénz az alábbiak közül?

Értékmérő.

Tárgyalási alap.

Felhalmozási eszköz.

A meggyőzés eszköze.

Az EU felsorolt tagállamai közül melyek fizetnek be többet az EU költségvetésébe, mint amennyi támogatást onnan kapnak?

Ausztria.

Svédország.

Észtország.

Magyarország.

Az alábbi feltételek közül melyik kettő tartozik a maastrichti kritériumok közé?

Az infláció legfeljebb 1,5%-kal haladhatja meg a három legkisebb rátát felmutató tagállam átlagát.

Az államadósság nem haladhatja meg a GDP 80%-át.

Az államháztartás hiánya nem haladhatja meg a GDP 3%-t.

Négy évig biztosítani kell a nemzeti valuta stabilitását.

Az EU költségvetésének kiadási fejezetei közül melyek összege haladja meg a főösszeg 25%-át?

Az EU szabályozási kiadások.

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió.

Az EU igazgatása.

A természeti erőforrások megőrzése és a velük való gazdálkodás.

A magyar határszakaszok közül melyek egyben az Európai Unió külső határai?

A magyar-szlovén határ.

A magyar-ukrán határ.

A magyar-szerb határ.

A magyar-szlovák határ.

HÁROMBÓL EGY HELYES

A latin usura jelentése kamat. A kamat és a kölcsönzés kérdésével foglalkozott Arisztotelész „Politika” című művében. Szerinte az, aki pénzét kölcsönadja azért, hogy bizonyos idő múltán több pénzhez jusson, az uzsorás, az így szerzett nyereség pedig az uzsora (=kamat). Amikor pedig a pénzt kölcsönadják, nem eredeti rendeltetése szerint használják, ezért a kamatszedést Arisztotelész…

… etikátlan cselekménynek tartotta.

… etikus cselekménynek tartotta.

… szükségesnek tartotta.

Melyik város ad otthont az EBRD-nek?

Genf.

Brüsszel.

London.

Mi az OBA?

Országos Betétbiztosítási Alap.

Országos Befektetői Alap.

Országos Befektető-védelmi Alap.

Mikor szűnt meg Magyarországon az egyszintű bankrendszer?

2000-ben.

1996-ban.

1987-ben.

Melyik ér többet pillanatnyilag forintban kifejezve?

1000 dollár készpénz.

1000 euró készpénz.

1000 angol font készpénz.

Az alábbiak közül mire lehet felhasználni a lakás-előtakarékossági számlán összegyűjtött megtakarítást?

Lakáshitel törlesztésére.

Személyi kölcsön törlesztésére.

Áruvásárlásra.

Melyik nem pénzügyi szolgáltatás az alábbiak közül?

Pénzügyi lízing.

Operatív lízing.

Kölcsön.

Miért különösen kockázatos a deviza alapú hitel?

Mert az árfolyam befolyásolja a törlesztőrészlet nagyságát.

Mert az árfolyam befolyásolja a törlesztési idő hosszát.

Nem kockázatosabb, mint a forint alapú hitel.

Mi a különbség a kölcsön és a hitel között?

A kölcsön tényleges pénzfolyósítást jelent, míg a hitel pénz rendelkezésre tartását jelenti.

Az összeg nagysága.

Az egyik lakossági, a másik vállalati pénzfolyósítást jelent.

Mire használható az egészségpénztár?

Egyszerűbb betegségek gyógyítására.

Egészségügyi kiadások finanszírozására.

Olyan gyógyszerek igénybevételére, melyeket a háziorvos nem tud felírni.

Az alábbi párosítások közül melyik helytelen?

FTSE – Egyesült Királyság.

BUX – Magyarország.

NIKKEI – Kína.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján hogyan követhetőek a kereskedési adatok?

Valós időben.

15 perces késleltetéssel.

30 perces késleltetéssel.

Egy befektetési alapnak lehet-e ugyanaz a cég az alapkezelője és a letétkezelője is?

Nem, sohasem.

Igen, minden esetben.

Csak az elmúlt év legjobban teljesítő alapjai esetében, max. 3 évig.

Melyik a legkockázatosabb eszköz az alábbiak közül?

A bankbetét.

Az állampapír.

A befektetési jegy.

Mi a biztosítási szerződés?

Meghatározott biztosítási kockázatokra vagy kockázatcsoportokra kidolgozott feltétel- és szolgáltatási rendszer.

A szerződő fél és a biztosító között létrejött megállapodás, ami szerint a biztosító a szerződő díjfizetése ellenében kötelezettséget vállal egy adott termék feltételei alapján a hozzá tartozó szolgáltatások teljesítésére.

A biztosítási szerződés részei a biztosítási ajánlat és a kötvény.

Melyik állítás jellemző a kárbiztosításokra?

A biztosítási szolgáltatás függ a bekövetkezett kár mértékétől.

A biztosítási szolgáltatás nem függ a bekövetkezett kár mértékétől.

A biztosítási szolgáltatás mértéke pénzben nem fejezhető ki.

Vásárláskor köteles-e minden esetben számlát adni az eladó Magyarországon?

Nem.

Igen.

Csak abban az esetben, ha a vásárló kéri.

Milyen bevallást kell a magyar adózónak benyújtania abban az esetben, ha a feldolgozott alapbevalláshoz képest adó és/vagy adóalap változás keletkezik?

Helyesbítő bevallást.

Önellenőrző bevallást.

Javító bevallást.

Mit jelent a fűnyíró elv?

A költségvetési kiadások egyenlő mértékű növelését.

A bérkiadások szabad átcsoportosítását a dolgi kiadások javára.

A költségvetési kiadások egyenlő mértékű csökkentését.

Közbeavatkozik-e a Gazdasági Versenyhivatal, ha azt észleli, hogy egy vállalkozás egy adott piacon erőfölénybe kerül?

Csak akkor, ha az erőfölényes vállalat visszaél a helyzetével.

Mindig.

Sosem.

Melyik tagállamban volt népszavazás 2016. június 23-án az ország európai uniós tagságáról?

Írországban.

Nagy-Britanniában.

Svédországban.

Mióta lehet euróbankjeggyel fizetni?

1999 elejétől.

2002 elejétől.

2004 elejétől.

Melyik városban van az Európai Központi Bank székhelye?

Brüsszelben.

Strasbourgban.

Frankfurtban.

IGAZ-HAMIS

Malus: díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja.

Igaz.

Hamis.

A futamidő a határozott időszakra megkötött biztosítási szerződés érvényességi tartamát jelenti.

Igaz.

Hamis.

A részvények után járó nyereségrészesedést (azaz osztalékot) a társaság igazgatósága hagyja jóvá.

Igaz.

Hamis.

A diverzifikáció lényege a vagyon megosztása a kockázat csökkentése érdekében.

Igaz.

Hamis.

Romániában épül a Jaguar Land Rover 2018-ban megnyíló új gyára.

Igaz.

Hamis.

A likviditási alapok a legkevésbé kockázatos befektetési alapok.

Igaz.

Hamis.

Ingatlanalapot hosszabb távra ajánlott vásárolni.

Igaz.

Hamis.

Összeomlott a font árfolyama 2016. október elején.

Igaz.

Hamis.

A KELER elszámolóházként lebonyolítja a tőzsdén kötött ügyletek teljesítését.

Igaz.

Hamis.

A természetes személy biztosításközvetítőkről az MNB nyilvántartást vezet („regiszter”), és a közvetítők arcképes igazolvánnyal is rendelkeznek.

Igaz.

Hamis.

Az IMF feladata kizárólag a hitelnyújtás.

Igaz.

Hamis.

Magyarországon a legfőbb közpénzügyi ellenőrző szerv az Állami Számvevőszék.

Igaz.

Hamis.

A diszkont kincstárjegy igen kockázatos befektetésnek tekinthető.

Igaz.

Hamis.

Betéti társaság esetén a kültag saját vagyonával NEM felel a társaság kötelezettségeiért.

Igaz.

Hamis.

Két vállalkozásnak általában tilos arról megállapodnia, hogy egyforma árat kérnek termékeikért.

Igaz.

Hamis.

 

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close