+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

A PénzSztár verseny 2016. október 17-i online pótjátékának feladatai, megoldásokkal.

NÉGYBŐL EGY HELYES

Mi a modern pénz?

Hitelpénz.

Aranyfedezettel rendelkező pénz.

Hitelpénz és arannyal vagy ezüsttel fedezett fizetőeszköz egyaránt.

Bankkártya.

Minek a rövidítése az EBKM?

Egységesített beruházási kockázati mérőszám.

Egységesített betéti kamatláb mutató.

Egységesített hozammutató.

Késlekedő adósok listája.

Mi a monetáris politika intézménye Magyarországon?

Nemzetgazdasági Minisztérium.

Pénzügyminisztérium.

Állami Számvevőszék.

Magyar Nemzeti Bank.

Milyen szolgáltatás az operatív lízing?

Adás-vételi.

Pénzügyi.

Befektetési.

Bérleti.

Mi a lízingfinanszírozás fő tárgya?

Állampapír.

Munkaerő.

Eszköz.

Szellemi tulajdon.

Az adósságszolgálat…

… csak a folyó fizetési mérleget érinti.

… csak a devizatartalékokat érinti.

…csak a tőkemérleget érinti.

… a folyó fizetési mérleget és a tőkemérleget is érinti.

Az alábbi megállapítások közül melyik igaz?

Egyre több aktív kereső tart el egyre több nyugdíjast.

Egyre több aktív kereső tart el egyre kevesebb nyugdíjast.

Egyre kevesebb aktív kereső tart el egyre kevesebb nyugdíjast.

Egyre kevesebb aktív kereső tart el egyre több nyugdíjast.

Mely értékpapír biztosít tulajdonosa számára szavazati jogot az értékpapírt kibocsátó társaság közgyűlésén?

Kötvény.

Részvény.

Jelzáloglevél.

Közraktárjegy.

Lehet-e egy befektetőnek két különböző befektetési jegye?

Nem, csak külön engedéllyel.

Igen.

Csak akkor, ha tartós befektetési számlára helyezi az egyiket.

Csak akkor, ha nyugdíj-előtakarékossági számlára helyezi az egyiket.

Az alábbiak közül mi a KELER KSZF feladata?

Értékpapírszámla-vezetés.

Részvénykönyv-vezetés.

Klíring és garanciavállalás.

Tőzsdei ügyletek teljesítése.

Mi a veszélyközösség?

A biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet.

A biztosítással kapcsolatos jogszabályok alapján folytatott tevékenység, amely magában foglalja a veszélyközösségek szervezését, kockázataik kezelését és a bekövetkezett károk kompenzálását.

Azonos vagy hasonló kockázatnak kitett személyek csoportja.

Veszélyhelyzetekben létrejött spontán emberi közösség.

Hogyan köthető kiegészítő biztosítás?

A kiegészítő biztosítás olyan biztosítási termék, amelyre önmagában nem köthető biztosítási szerződés.

A kiegészítő biztosítás olyan biztosítási termék, amelyre önmagában is köthető biztosítási szerződés.

A kiegészítő biztosítás olyan biztosítási termék, amely akár önmagában, akár alapbiztosítás mellé is megköthető.

A kiegészítő biztosítás ma már ugyanolyan termék, mint bármelyik alapbiztosítás.

Mire szolgál az utasbiztosítás?

Városi, elővárosi közlekedési eszközökön utazók pl. munkahelyi úti balesetek kárainak fedezésére szolgál.

A gépjárművek szívességi használata, azaz a stoppolás kapcsán felvett utasok kárainak fedezésére szolgál.

A külföldre utazó személyek balesetei, váratlan megbetegedései; ruházat, poggyász sérülése/elvesztése esetére; az utas által okozott kár megtérítésére szolgál.

A közlekedési eszközök jobb kihasználása révén a költséghatékony működtetés megteremtésére szolgál.

Melyik kormányszervezet felelős ma Magyarországon az államháztartás szabályozásáért?

Nemzetgazdasági Minisztérium.

Költségvetési Tanács.

Miniszterelnöki Hivatal.

Stratégiai Kabinet.

Melyik ország nem tagja a Visegrádi Négyeknek?

Szlovákia.

Szlovénia.

Lengyelország.

Csehország.

Melyik NEM a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó feladat?

Az adóbevallások feldolgozása.

Az adóellenőrzés.

Az adóvégrehajtás.

A jogszabályalkotás.

Az alábbiak közül általában melyik természetes monopólium?

Az olajkitermelés.

A szénbányászat.

A palagáz-kitermelés.

A lakossági áramszolgáltatás.

Mennyi volt az Európai Unió tagországainak száma 2015 végén?

25.

24.

30.

28.

Hogy hívják az Európai Központi Bank elnökét?

Mario Draghi.

Lámfalussy Sándor.

Jean-Claude Juncker.

Jean-Claude Trichet.

Az ókori Hellaszban a pénzérmék domborművei fontos jelentéseket hordoztak. A görög poliszok saját szimbólumaikkal igazolták, hogy az érme súlya megfelelő. Mi volt ez a szimbólum Athén esetében?

Bagoly.

Róka.

Farkas.

Bika.

NÉGYBŐL KETTŐ HELYES

Az alábbiak közül melyik két állítás NEM igaz a megtakarításra?

Megtakarításnak nevezzük a rendszeres jövedelemnek azt a részét, amelyet nem fogyasztunk el, nem használunk fel azonnal.

Megtakarításnak nevezzük a vállalatoknál keletkező többletet.

A megtakarítás az államháztartás egyenlege.

A megtakarítás révén apránként tőke halmozható fel.

Milyen alapvető feladatai vannak a magyar jegybanknak?

Az MNB meghatározza és megvalósítja a monetáris politikát.

Az MNB kizárólagosan jogosult bankjegy- és érmekibocsátásra.

Az MNB ellenőrzi a költségvetést.

Az MNB beszedi a vámokat.

Milyen jogokkal NEM rendelkezik – az eszköz tekintetében – minden esetben a lízingbevevő?

A használat jogával.

A hasznosítás jogával.

Az értékesítés jogával.

A visszavásárlás jogával.

Magyarországon milyen szolgáltatások NEM finanszírozhatók adómentesen az egészségpénztári befizetésekből, megtakarításból?

Auralátás, jóslás.

Orvosi ellátás.

Sporteszköz vásárlása.

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása.

Az alábbiak közül mivel NEM lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén?

Részvényekkel.

Külföldi állampapírokkal.

Befektetési jegyekkel.

Taxisengedélyekkel.

Melyik két értékpapír testesít meg adósság jellegű követelést az értékpapír kibocsátójával szemben?

Részvény.

Közraktárjegy.

Kötvény.

Kincstárjegy.

Melyik befektetésialap-kategóriát ajánlanád egy hosszú távra befektetni kívánó befektetőnek, akinek van kockázatvállalási hajlandósága is?

Részvényalapot.

Pénzpiaci alapot.

Likviditási alapot.

Abszolút hozamú alapot.

Az alábbiak közül melyik kettő tartozik a biztosítások nem-élet ágába?

Nyugdíjbiztosítás.

Balesetbiztosítás.

Ingatlanbiztosítás.

Életbiztosítás.

Melyik két válaszlehetőség jellemző a Magyar Biztosítók Szövetségére?

Csak az engedélyével köthető biztosítási szerződés.

Állami felügyeleti szerv.

Fő célkitűzése a magyar biztosítási szakma képviselete és érdekvédelme.

Tájékoztató, figyelemfelhívó munkát végez a biztosítások társadalmi és egyéni hasznáról, továbbá a kutatási és a kármegelőzési munka támogatására szolgáló adatokat gyűjt és tesz közzé.

Mikor kell bekövetkeznie a biztosítási eseménynek ahhoz, hogy a biztosítás arra fedezetet nyújtson?

Bármikor, a biztosítás a régi károkat is fedezni fogja.

A biztosítási szerződés hatály alatt.

A biztosítási szerződés hatálya alatt, vagy erre irányuló külön megállapodás esetén a biztosítás megkötését megelőző időszakban is, ha a káresemény bekövetkezésére csak a szerződéskötést követően derül fény.

A biztosítás lejárta után.

Melyik két országban volt a legalacsonyabb az államadósság GDP arányos mértéke 2015 végén a Visegrádi Négyek közül?

Csehországban.

Lengyelországban.

Magyarországon.

Szlovákiában.

Az alábbiak közül melyek a jövedelem típusú adók Magyarországon?

Személyi jövedelemadó.

Az áfa és a kiva.

A társasági adó.

Az ingatlanadó.

Magyarországon mely adók terhelik a munkavállalót az alábbiak közül?

Személyi jövedelemadó.

Szociális hozzájárulási adó.

Szakképzési hozzájárulás.

Egészségbiztosítási járulék.

Mi jellemzi az inflációt?

Az általános árszínvonal tartós növekedése.

Az általános árszínvonal tartós csökkenése.

A pénz vásárlóértékének csökkenése.

A pénz vásárlóerejének növekedése.

Milyen jellemzői vannak a világgazdasági válságnak?

Alig érinti a periféria országait.

Visszaesik a termelés és a kereskedelem.

Mindig jelentős inflációval jár.

Elbizonytalanítja a beruházókat.

Mit mond ki a kereslet és a kínálat törvénye?

Ha az árak nőnek, a kereslet csökken.

Ha az árak csökkennek, a kereslet is csökken.

Az árak rövidtávon nem befolyásolják a keresletet.

Ha az árak csökkennek, a kereslet nő.

Az alábbiak közül melyik kettő vállalkozási forma NEM létezik ma Magyarországon?

Betéti társaság.

Korlátolt felelősségű egyesület.

Részvénytársaság.

Nyílt korlátolt felelősségű társaság.

A felsoroltak közül melyik kettő független ellenőrző szerv egy vállalatnál?

Könyvvizsgáló.

Felügyelőbizottság.

Menedzsment.

Közgyűlés.

Milyen esetben tilos a magyar versenytörvény szerint egy reklámban a versenytárs termékét megjeleníteni?

Ha a reklám megsérti a versenytárs jó hírnevét.

Ha a reklámban felhasználják a versenytárs „logóját”, védjegyét.

Ha a reklám hatására a fogyasztók elfordulhatnak a versenytárs termékétől.

Ha a reklám hatására összetéveszthetik a terméket a versenytárséval.

Az alábbiak közül mely országok fekszenek az Európai Unió területén kívül?

Románia.

Albánia.

Moldova.

Horvátország.

Milyen címletű euró bankjegyek léteznek?

1 euró.

2 euró.

5 euró.

200 euró.

Az alábbiak közül melyik két uniós tagállamban vezették be az eurót?

Svédországban.

Portugáliában.

Dániában.

Szlovákiában.

Az alábbiak közül melyek voltak az I. ipari forradalom találmányai?

A bicikli kormánnyal és pedállal, amelyet KirkpatrickMacMillan skót kovács tervezett.

Az angol James Hargreaves fonógépe.

Az antenna, az orosz Alexander Popov találmánya.

Az első működő golyóstoll, amelyet Bíró László szabadalmaztatott.

HÁROMBÓL EGY HELYES

Melyik város ad otthont a Nemzetközi Valutaalapnak?

London.

Koppenhága.

Washington D.C.

A betét pénzneme szerint milyen betét NEM létezik?

Forintbetét.

Valutabetét.

Devizabetét.

A jegybanki alapkamathoz képest a hitelkamatok…

… általában alacsonyabbak.

… általában magasabbak.

… általában nem különböznek.

Az alábbi intézmények közül melyik bocsáthat ki pénzt Magyarországon?

A Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Magyar Államkincstár.

A Magyar Nemzeti Bank

A deviza…

… külföldi valutára szóló követelés.

… külföldi készpénz.

… csak jegybank által kibocsátható.

Melyik finanszírozási formánál NEM a lízingcég a tulajdonos?

Operatív lízing.

Pénzügyi lízing.

Kölcsön.

Milyen joga van a futamidő végén a lízingbevevőnek nyílt végű lízing esetén?

Használati joga.

Zálogjoga.

Vételi joga.

Milyen módon működnek az önkéntes egészségpénztárak?

Önkormányzati alapon.

Gazdasági társaságként.

Egyesületi formában.

Melyik tőzsde indexe a DAX?

A londoni.

Az amszterdami.

A frankfurti.

Milyen vállalkozási formában működnek a tőzsdei vállalatok?

Nyilvánosan működő részvénytársaságként.

Zártkörűen működő részvénytársaságként.

Betéti társaságként.

Melyik befektetés a legkevésbé likvid?

Ingatlanbefektetés.

Befektetési alap.

Lekötött betét.

Mi a hozam?

A befektetések hozadéka, tágabb fogalom a kamatnál, mivel a hozam a kamatjövedelem, valamint a befektetésen keletkezett árfolyamnyereség, illetve veszteség összege.

Az adós által az igénybe vett kölcsön használatáért a kölcsönnyújtónak fizetendő, rendszerint időarányosan térítendő pénzösszeg, a kölcsönadott pénz ára.

A lekötött betétek esetén a bank a befektető pénzét meghatározott időtartamra leköti, amely után a bank a lekötött összegtől, a futamidőtől és a pénznemtől függő hozamot fizet.

Milyen kockázatkezelési intézkedések lehetségesek a mindennapokban?

A veszélyes helyzetek elkerülése, kármegelőzés (pl. zár, riasztó felszerelése), kockázatcsökkentés (pl. tűzoltó berendezés felszerelése).

Nagyobb biztonság választása a kisebb konkrét veszélyek elkerülésére (pl. kerékpáros közlekedés helyett gépjármű igénybe vétele), veszélyhelyzetek mielőbbi megszüntetése (pl. kerti hulladék elégetése az öngyulladás elkerülésére).

A kockázat kezelése érdekében minden esetben szakemberhez kell fordulni.

A biztosítás ára…

… a biztosítási összeg.

… a biztosítási díj.

… a biztosítási jutalék.

Melyik szervezet vezeti Magyarországon a megyei önkormányzatok számláját?

A Magyar Államkincstár.

A Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Magyar Nemzeti Bank.

Mikor vezették be a forintot Magyarországon?

1946-ban.

1948-ban.

1956-ban.

Mi a személyijövedelemadó-bevallás beadásának határideje Magyarországon?

Május 1.

Május 20.

Május 31.

Hogyan lehet a leggyorsabban beadni egy adóbevallást Magyarországon?

Postai úton elküldve.

A NAV ügyfélszolgálatán személyesen leadva.

Számítógépen elküldve, az elektronikus ügyfélkapun keresztül.

Melyik állítás igaz?

Bevétel = profit – költségek.

Profit = bevétel – költségek.

Profit = bevétel + költségek.

Mikor volt az első olajár-robbanás?

1968-ban.

1973-ban.

1978-ban.

Mit nevezünk „kartellfelárnak”?

Azt a plusz költséget, amit a fogyasztóknak a kartell hatására többletként kell fizetniük a termékért.

A kartellmegállapodásban kikötött, a felek által egymással egyeztetett árat.

Azt az összeget, amelynek önként vállalt megfizetésével egy vállalat mentesülhet a versenyfelügyeleti eljárás során a kiszabott büntetés alól.

Mióta EU-tag Magyarország?

1998 óta.

2004 óta.

2006 óta.

Az Európai Unió mely tagállamában a legmagasabb a GDP-hez arányosított államadósság?

Görögországban.

Olaszországban.

Magyarországon.

A felsorolt személyek közül kit szoktak „az euró atyjának” nevezni?

Lámfalussy Sándort.

Jacques Delors-t.

José Manuel Barrosót.

Az EU intézményei közül melyik kezeli az EU költségvetésének legnagyobb részét?

Az Európai Bizottság.

Az Európai Parlament.

Az Európai Tanács.

1602-ben alakult meg a Holland Kelet-indiai Társaság. Központja a társaság által alapított Batávia volt, amelynek neve napjainkban…

… Jakarta.

… Szingapúr.

… Kuala Lumpur.

IGAZ-HAMIS

A kínai kereskedelem szempontjából nagy áttörést jelentett a tengerjáró alkalmazása a kínai hajózásban már a kora középkortól. Ez a hajótípus a karakk volt.

Igaz.

Hamis.

Átutalás esetén a fizetési műveletet a fizető fél (kötelezett) kezdeményezi. Az ő fizetési számlájának megterheléséből, a pénzösszeg és a hozzá tartozó információk elküldéséből, majd a kedvezményezett (jogosult) számláján a kedvezményezett bankja általi jóváírásából áll.

Igaz.

Hamis.

A bankok által hirdetett valuta vételi árfolyama alacsonyabb, mint az eladási árfolyama.

Igaz.

Hamis.

Magyarországon a Diákhitel1 törlesztését a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 4. hónaptól, de legkésőbb a 35. életév betöltése után kell elkezdeni.

Igaz.

Hamis.

Az önkéntes pénztárak a tagok tulajdonában álló szervezetek.

Igaz.

Hamis.

Magánszemélyként nem mehetünk be közvetlenül a tőzsdére részvényeket venni.

Igaz.

Hamis.

A részvények kockázatosabbak az állampapíroknál.

Igaz.

Hamis.

A biztosítási díj a kedvezményezett által fizetett összeg.

Igaz.

Hamis.

A költségvetési deficit növekedése inflációt idéz elő.

Igaz.

Hamis.

Magyarországon egy betéti társaság alapításához minimum négy tag szükséges.

Igaz.

Hamis.

Szerződés alapján Magyarország a jövőben kötelezett az euró bevezetésére.

Igaz.

Hamis.

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close