+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Válogatás a 2014. évi PénzSztár verseny országos elődöntőjének feladataiból, megoldásokkal.

DEFINÍCIÓ

Az alábbi definíciók által meghatározott fogalmakat kell megtalálni.

Az értékpapírnak a kibocsátótól a nagybefektetőkhöz és/vagy értékesítési ügynökökhöz történő eljuttatását szolgáló intézmény. – ELSŐDLEGES PIAC

A tőkepiaci törvényben és külön jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. – DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍR

Az elsődleges forgalmazók és a Magyar Államkincstár állampapírokra vonatkozóan közzétett kötelező érvényű, kétoldalú (vételi és eladási) ajánlata. – ÁRJEGYZÉS

1 évnél hosszabb futamidejű állampapír. – ÁLLAMKÖTVÉNY

Angol nyelvű szakszó a „minden kockázatra” kiterjedő biztosításra. Valamennyi olyan kárra fedezetet nyújt, amelyet a szabályzat – biztosítási feltétel – nem zár ki. – ALL RISK TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS

Ez a személy előkészíti a biztosítási szerződés megkötését. Tevékenysége kiterjedhet a megbízó képviseletében a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre. A biztosító ez irányú hozzájárulása esetén, az ügyfél megbízásából jogosult a biztosítási díj átvételére, valamint a biztosító hozzájárulása vagy az ügyfél felhatalmazása alapján a kockázat felmérésében, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésében és lebonyolításában való közreműködésre. – BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ/BRÓKER

Az ingatlan igénybevétele előtt kötött egyezséget rögzítő hivatalos irat, amelyben kikötik a feltételeket. Általában 1–5 évre szól és egyoldalúan felmondható. – BÉRLETI SZERZŐDÉS

Mérleg/könyvvizsgálat. Az éves zárlati munkálatok során a megfelelő szakképesítéssel és felhatalmazással rendelkező szakember által elvégzett elemzés, amelynek célja az adott szervezet gazdálkodásának, számviteli rendjének vizsgálata. – AUDITÁLÁS

Olyan ügylet, amelynek keretében egy bank az általa nyújtott hitel finanszírozására egy másik banktól hitelt vesz fel. A másik bank lehet egy nagyobb nemzetközi bank vagy a jegybank. – REFINANSZÍROZÁS

A béren kívüli juttatások egyik népszerű formája. Csak munkaviszonyban álló kaphatja, egy híres magyar nő a névadója. – ERZSÉBET UTALVÁNY

TÖBB VAGY KEVESEBB?

A megadott adatokról kell eldönteni, hogy a valóságban ezek értéke több vagy kevesebb, mint az állításban.

Állítások Helyes válasz
Az osztalékjövedelem adókulcsa 25%. kevesebb (valóságos adat: 16%)
A központi költségvetés adóssága 2014. június 30-án 28 500 Mrd Ft volt. kevesebb (valóságos adat: 24 786,9 Mrd Ft)
A pénzügyi válság 2008-as kitörésekor évvégén a bankszektor összesített bruttó hitel-betét mutatója 86% volt. több (valóságos adat: 160,4%)
Az MNB az alapkamat csökkentési ciklusát 2014-ben 3,5%-os kamatszinten fejezte be. kevesebb (valóságos adat: 2,1%)
Az önkéntes nyugdíjpénztárban a pénztártag felveheti a keletkezett hozam összegét adó- és járulékmentesen, amennyiben legalább 5 év várakozási idő letelt. több (valóságos adat: 10)
Magyarországon az újraelosztás mértéke (az állam-háztartás összes kiadása a GDP arányában) 2013-ban mintegy 75% volt. kevesebb (valóságos adat: kb. 50%)
A könyvek és a kották áfakulcsa 25%. kevesebb (valóságos adat: 5%)
Magyarország 2014. július havi külkereskedelmi mérlegtöbblete 298 millió euró volt. több (valóságos adat: 498 millió euró)
A lakossági hiteltermékek (pl. hitelkártyák) legmagasabb THM-je 2014 augusztusában maximum 35% lehetett. több (valóságos adat: 41,4%)
A 2014-es költségvetést 312 Ft/EUR árfolyammal fogadta el a magyar parlamenti többség. kevesebb (valóságos adat: 296,9 Ft/EUR árfolyammal)

TOTÓ

A három válaszvariáció közül az egy helyeset kell megjelölni.

Mit jelent a vagyonbiztosításban a biztosítási összeg fogalma?

A) A biztosított vagyontárgyak pénzben meghatározott értéke.

B) A kockázatvállalásért a biztosítónak kifizetett összeg.

C) A biztosított részére kifizetett összeg kár esetén.

Ki számolja el a tőzsdei kereskedés egyenlegét?

A) A Budapesti Értéktőzsde.

B) A KELER KSZF.

C) A Magyar Nemzeti Bank.

Jelenleg hány tagja van a Monetáris Tanácsnak?

A) 7.

B) 9.

C) 11.

A bankrendszer-szintű hitel-betét arány mutató jelzi, hogy …

A) mennyiben támaszkodik a bankszektor a hitelezés során betétekre és más forrásokra.

B) mennyire jól látja el a megtakarítás-betét transzformációt a bankszektor.

C) a bankszektor mennyi külföldi forrást von be a hazai hitelezésbe.

Mitől függ a Prémium Magyar Államkötvény kamatának változó része?

A) Az inflációtól.

B) A jegybanki alapkamattól.

C) Az aktuális piaci helyzettől.

Egy fix kamatot fizető adott kötvény árfolyama és hozama …

A) ellentétes irányban változik.

B) azonos irányban változik.

C) között nincs világos összefüggés.

Mennyi az OBA kártalanításának felső határa?

A) 15 millió forint.

B) 50 ezer euró.

C) 100 ezer euró.

Melyik intézmény a magyarországi székhelyű hitelintézetek esetében szanálási jogkörben eljáró hatóság?

A) A PSZÁF.

B) Az MNB.

C) A MÁK.

Kötelező-e casco biztosítást kötni az újonnan megvásárolt személygépkocsira?

A) Nem.

B) Igen.

C) Csak abban az esetben, ha nem köt gépjármű-felelősségbiztosítást.

El lehet-e számolni az önkéntes egészségpénztárban a fogorvosi szolgáltatást?

A) Igen, ha a szolgáltató szerződésben áll az adott egészségpénztárral.

B) Nem.

C) Igen, minden szolgáltatónál.

A biztosító új lakásbiztosítási terméket vezet be a piacra. Kell-e az MNB-nél engedélyeztetni az új terméket?

A) Igen.

B) Nem.

C) Csak abban az esetben, ha a biztosító az ügyfelek felé az engedélyeztetéssel a termék biztonságosságát szeretné hangsúlyozni.

Az alábbiak közül melyik NEM a jegybank hatásköre?

A) Az alap- vagy irányadó kamat meghatározása.

B) A kötelező tartalékráta meghatározása.

C) A pénzügyi tranzakciós illeték mértékének meghatározása.

Az EU tagállami közül melyik kap igen nagy engedményt a befizetéseiből?

A) Az Egyesült Királyság.

B) Románia.

C) Görögország.

Igaz-e, hogy a hallgatói jogviszony megszűnése esetén is elég a 35. életév betöltését követően megkezdeni a diákhitel kötelező törlesztést?

A) Igen, de a 35. életévet betöltve mindenképpen meg kell kezdeni a törlesztést.

B) Nem, a törlesztési kötelezettség a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónapban válik esedékessé, akkor is, ha a törlesztő még nem töltötte be 35. életévét.

C) Nem a 35. életév betöltése után, hanem a munkába állást követően kell megkezdeni a törlesztést.

ADATPÁROSÍTÓ

Az alábbi tíz felirat mellé kell a megfelelőt társítani az összekevert kifejezések közül.

A feladatlapon szereplő feliratok Társítandó kifejezések
központi bank (jegybank) az intézmény elsődleges célja az árstabilitás fenntartása, feladata a pénzpolitika kialakítása, a devizaárfolyamok alakítása, a hivatalos tartalékok menedzselése stb.
kereskedelmi bank az intézmény elsősorban a piaci szereplők közötti fizetési műveletek lebonyolításában vesz részt
bankjegy-hamisítás nem hivatalos bankjegy-kibocsátó által, nyomdai úton bankjegyek előállítása
devizaárfolyam egy külföldi pénz árát fejezi ki a hazai pénzben
kockázati tőke üzleti angyal
részvény a részvényesnek egy részvénytársaság alaptőkéjében való részesedése
CMR nemzetközi közúti fuvarozói felelősségbiztosítás
Európai Bizottság Jean-Claude Juncker
OTC tőzsdén kívüli piac
önkéntes nyugdíjpénztár járadékszolgáltatás

IGAZ-HAMIS

A következő állításokról azt kell eldönteni, hogy igazak-e vagy hamisak.

Az egy főre jutó GDP mértékét nem használható az országban élők átlagos életszínvonalának mutatójaként. – HAMIS

A központi bank valutaeladását vagy – vételét intervenciónak nevezzük. – IGAZ

Evás bt. nem számolhat el semmilyen költséget. – IGAZ

Diszponálás egy jövőbeni pénzösszeg jelenértékének a meghatározása a kamatláb figyelembevételével. –HAMIS (diszkontálás)

A Gazdasági Versenyhivatal átkutathatja az eljárás alá vont cégek székhelyét, irodáit. – IGAZ

Az Európai Unió költségvetéséből csak a 15 legszegényebb tagállam kap támogatást. – HAMIS (EU-támogatás minden tagállamnak jut, még a leggazdagabbaknak is!)

A Diákhitel2 felvehető összegének felső határa 10 millió Ft. – HAMIS (nincs felső határ)

Az autó olyan lízingtárgy, amit fogyasztó önerő nélkül lízingelhet. – HAMIS

Az államadósság GDP arányos mértékét 2017-ig 75 százalékra kell csökkenteni. – IGAZ

Az új Polgári Törvénykönyv szerint ugyanarra vagyontárgyra nem lehet több érvényes kárbiztosítást megkötni. – HAMIS

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close