+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Válogatás a 2014. évi PénzSztár verseny regionális középdöntőjének feladataiból, megoldásokkal.

DEFINÍCIÓ

Az alábbi definíciók által meghatározott fogalmakat kell megtalálni.

A bank azonnali fizetőképessége. Az is előfordulhat, hogy egy bank, bár jövedelmezően helyezi ki hiteleit, nem figyel arra, hogy mindig legyen azonnal felhasználható pénzeszköze (eszközrendszere) arra az esetre, ha betétesei ki szeretnék váltani elhelyezett pénzüket. – LIKVIDITÁS

Biztosítéktípus. Egyes szolgáltatások igénybevételekor a bank az adott számlán elhelyezett összeget biztosítékként leköti. – ÓVADÉK

A biztosítók unit-linked biztosításainak összes költségét összehasonlító, kötelezően megadandó mutató. –TELJES KÖLTSÉGMUTATÓ/TKM

Készpénzfizetést helyettesítő eszköz, melynek segítségével lehetőség van vásárlásra és készpénzfelvételre is. Számos fajtája létezik. – BANKKÁRTYA

Az államnak teljesítendő fizetési kötelezettség, amelyet törvény állapít meg. Az államháztartás fő bevételi forrása. – ADÓ

A lekötött betétek, hitelek, illetve kötvények esetében azt, a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, amely alatt a hitel vagy kötvény visszafizetése megvalósul, illetve előbbi esetén, amíg a betét le van kötve. – FUTAMIDŐ

Nagyvállalatok termelési vagy szolgáltatási láncához tartozó külső vállalkozás. Az autóiparban létezik belőle első, második és harmadik körös is. Kis cégek szeretnének bekerülni ezek közé. – BESZÁLLÍTÓ

Többnyire csak néhány személy által alapított, kis alaptőkéjű gazdasági társaság. Kül- és beltagjai lehetnek, a beltag a teljes vagyonával felel. – BETÉTI TÁRSASÁG/BT.

Olyan értékpapír, amely a cég vagyonának tulajdoni hányadát testesíti meg. Ha valaki ilyet vásárol, bekerül a vállalat tulajdonosainak körébe. – RÉSZVÉNY

Olyan többfázisú, nettó típusú adó, melyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában, a hozzáadott érték után meg kell fizetni, de az adóterhet a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli. –ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ/ÁFA

FELEZŐ

A kérdésekhez tartozó négy válaszvariáció közül a két helyeset kell megjelölni.

Az alábbiak közül melyik évben lehetett szabadon váltani a hazai fizetőeszközt külföldi pénzre, vagy aranyra (másként fogalmazva, melyik évben volt konvertibilis a hazai fizetőeszköz)?

A) 1924-ben.

B) 1946-ban.

C) 1987-ben.

D) 2010-ben.

Melyek az infláció alapvető ismertetőjegyei?

A) Infláció esetén tartósan növekszik az árszínvonal.

B) Infláció esetén jelentősen megnő a forgalomban lévő pénz mennyisége a piacon jelenlévő árumennyiséghez képest.

C) Infláció esetén a hitelek megdrágulnak.

D) Infláció esetén az áruk ár-érték aránya pozitívan alakul.

Mi jellemzi a kamatozó részvényt?

A) A kamatozó részvény tulajdonosa jogosult a részvényeseknek fizetett osztalékra is.

B) A kamatozó részvény tulajdonosa részt vehet a részvénytársaság közgyűlésén.

C) A kamatozó részvény tulajdonosa nem szavazhat a részvénytársasági közgyűlésen.

D) A kamatozó részvény tulajdonosának választani kell a kamat, illetve a részvényosztalék között.

Mi a piaci ár szerepe a piacgazdaságban?

A) Irányítja a piaci keresletet az állam elképzelései szerint.

B) Kifejezi egy termék vagy szolgáltatás pénzbeli költségét.

C) Kifejezi egy termék vagy szolgáltatás minőségét.

D) Jelzést ad a termelőknek és a fogyasztóknak a termék vagy szolgáltatás iránti keresletről.

Miért kell az államnak szabályoznia a bankok működését?

A) A biztonságos és működőképes pénzrendszer fenntartása érdekében.

B) Az állam hiányának finanszírozhatósága érdekében.

C) A banki kamatok kiszámíthatósága érdekében.

D) A banki ügyfelek védelmében.

Melyek azok a pénztulajdonságok, amelyeket egy árunak be kell tölteni ahhoz, hogy rendelkezzen pénzfunkciókkal?

A) Értékállóság.

B) Nemesfém-tartalom.

C) Szűkösség.

D) Értékteremtés.

Mely esetben követ el etikai vétséget a könyvvizsgáló?

A) Egyidejűleg hat befektetési alapnál lát el könyvvizsgálói feladatot, és az egyik befektetési alapkezelőtől származó jövedelme az éves jövedelmének 30%-át teszi ki.

B) Megbízójánál vezeti egyik értékpapírszámláját.

C) Vagyonértékelési feladatokat vállalt el abban a társaságban, amelynek van egy választott állandó könyvvizsgálója.

D) Az egyik ügyfelétől könyvvizsgálati tevékenységből származó bevétele már negyedik éve meghaladja az összes bevételének 50%-át.

Hol írható alá a tanulmányi rendszerekben indított Diákhitel szerződéskötés?

A) Postán.

B) Bankban.

C) Diákhitel Személyes Ügyfélszolgálaton.

D) Felsőoktatási intézmény hiteligénylési helyén.

Az EU költségvetésének melyek azok a tételei, amelyek esetében a tagállamok nem tudják előre (az EU több éves pénzügyi kerettervének jóváhagyásakor), hogy mennyi pénzhez jutnak majd?

A) A mezőgazdasági termelőknek juttatandó terület alapú támogatások.

B) A legszegényebb régióknak juttatott felzárkóztatási támogatások.

C) Az Európai Bizottság által közvetlenül finanszírozott tudományos kutatások.

D) A filmkészítéshez nyújtott európai támogatások.

Melyek az alábbiak közül a helyi adók?

A) Telekadó.

B) ÁFA.

C) Iparűzési adó.

D) Társasági adó.

TÖBB VAGY KEVESEBB?

A megadott adatokról kell eldönteni, hogy a valóságban ezek értéke több vagy kevesebb, mint az állításban.

Állítások Helyes válasz
Az önkéntes nyugdíjpénztári és az önkéntes egész-ségpénztári egyéni tagdíjbefizetés után igénybe vehető adókedvezmény mértéke egyaránt 5%. több (valóságos adat: 20%)
Magyarország helyi önkormányzatai közül közel 60%-a községben, nagyközségben működik. több (valóságos adat: 90%)
A visszterhes vagyonátruházási – például ingatlan adás-vétel esetén alkalmazandó – illeték általános mértéke 15%. kevesebb (valóságos adat: 4%)
A személyi jövedelemadó mértéke – az Szja törvényben meghatározott kivételtől eltekintve – valamennyi jövedelem után egységesen 25%. kevesebb (valóságos adat: 16%)
Minden magánszemély a személyi jövedelemadó-bevallásában felajánlhatja a személyi jövedelem-adójának 3+3%-át a civil szféra szervezetei, illetve egyházak javára. kevesebb (valóságos adat: 1+1%)
Magyarországon a legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok száma 410. több (valóságos adat: 1106)
Idén a kormány 25,4 milliárd forintot ad a kkv-knak munkahelyteremtésre. kevesebb (valóságos adat: 13 milliárd Ft-ot)
A felmérések szerint a magyarországi vállalkozások 35%-a tervez külföldi terjeszkedést. kevesebb (valóságos adat: 21%)
Az euró-övezeti tagországok kormányainak GDP-arányos adóssága 2014. első negyedévében 76% volt. több (valóságos adat: 93,9%)
2013-ban az éves infláció Magyarországon 4,3% volt. kevesebb (valóságos adat: 1,7%)

MI ÚJSÁG A VILÁGBAN?

A megadott újságok neveit kell összepárosítani az országokkal, ahol kiadják őket, illetve a bennük szereplő lehetséges vezércikkcímmel.

Újság Ország Vezércikkcím
Asahi Shimbun Japán Erősödött a Nikkei
Le Monde Franciaország Hollande elnök két éve az Elysée-palotában
Frankfurter Allgemeine Zeitung Németország Most is sikeres a Bund államkötvény
La Stampa Olaszország Nők nélkül nem élnének meg a „csizma” családjai
El País Spanyolország VI. Fülöp, a világ legfiatalabb uralkodója
a recesszió végén kezdi uralkodását
The Wall Street Journal USA A NYSE megbízható partner
Izvestia Oroszország A rubel állja a sarat
Zsenmin Zsipao Kína A hongkongi tüntetések kudarcra vannak ítélve
Financial Times Nagy-Britannia Hol tart az FTSE?
O Globo Brazília Egy kontinensnyi ország „real” gondokkal

MELYIK ÉVTIZED?

 A felsorolt 5-5 fontos esemény alapján ki kell találni, hogy melyik évtizedről van szó.

 • Az osztrák Creditanstalt bank csődje.
 • Franklin D. Rooseveltet az USA elnökéve választják, a „láthatatlan kéz” politikája helyett a „cselekvő állam” politikáját hirdeti meg.
 • „Egyes gabonaneműek értékesítése érdekében szükséges intézkedésekről” a XXII. törvénycikk, a boletta-törvény kiadása Magyarországon.
 • Megjelenik J. M. Keynes: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete (The General Theory of Employment, Interest and Money) című könyve.
 • A Brüning-kormány deflációpolitikai szükségrendeletei Németországban. A munkanélküliek száma 5,6 millióra növekszik.

1930-as évek (1930–1939)

 • Ferdinand de Lesseps egyiptomi alkonzul vezetésével megkezdődik a Szuezi-csatorna építése.
 • Magyarországon bevezetik az állami dohánymonopóliumot, a pálinkafőzés állami monopólium lesz.
 • Az ún. Bach-rendszer Magyarországon, amely az új abszolutizmus eszközeivel Magyarország birodalomba való beolvasztását, valamint a gazdaság modernizációját tűzi ki célul.
 • Az első világkiállítás megnyitása Londonban.
 • Az első olajfúró torony elkészítése Oil Creekben, az USA Pennsylvania szövetségi államában.

1850-es évek (1850–1859)

 • Olajárrobbanás. Összességében nyolcszorosára növekszik az olaj ára.
 • Magyarország a GATT (General Agreement on Trade and Tariffs, Általános Kereskedelmi- és Vámtarifa Egyezmény) teljes jogú tagja lesz.
 • Az új gazdasági mechanizmus lefékezése Magyarországon.
 • Magyarország és az NSZK hosszú távú gazdasági együttműködési szerződést ír alá.
 • Az Európai Monetáris Rendszer (EMS) létrejötte.

1970-es évek (1970–1979)

 • J. Hargreaves feltalálja a „spinning (fonó) Jenny”-t.
 • Elkészül J. Watt első gőzgépe.
 • R. Arkwright elkészíti a „water-frame”-et, a vízi erővel hajtott fonógépet.
 • Londonban kiadják a „Sugar Act” és a „Stamp Act” törvényeket, majd átfogó adótörvényeket adnak ki a 13 észak-amerikai gyarmatra vonatkozóan.
 • Kihirdetik Mária Terézia királynő úrbéri rendeletét – az urbáriumot –, amely egységesen állami szinten szabályozza a magyar jobbágyság földesura felé teljesítendő kötelezettségeit, a lehető legtöbb állami adó beszedése érdekében.

1760-as évek (1760–1769)

 • Az első ötéves terv Magyarországon.
 • Létrehozzák az Európai Szén- és Acélközösséget, a Montánuniót.
 • Nagy Imre kormány agrárpolitikai intézkedései, többek között a kuláklista eltörlése, a parasztság adóterheinek csökkentése.
 • Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) létrejötte.
 • A nyereségrészesedés, majd a teljesítménybérezés bevezetése Magyarországon.
 • Létrejön az EFTA, az European Free Trade Association, a Szabad Kereskedelmi Társulás.

1950-es évek (1950–1959)

IGAZ-HAMIS

A következő állításokról azt kell eldönteni, hogy igazak-e vagy hamisak.

A brókerek többet nyernek, ha ügyfeleik veszítenek. – HAMIS

A részvények árfolyamváltozásából származó nyereség adóköteles. – IGAZ

Az aukció az állampapírok esetében alkalmazott kibocsátási, azaz forgalomba hozatali technika. – IGAZ

A jegybanki alapkamat csökkentése rontja a hitelezés élénkülését. – HAMIS

A biztosítási szerződésben önrészesedésnek nevezzük a kár azon részét, amelyet az ügyfél visel. – IGAZ

Az önkéntes egészségpénztárnak tagja lehet minden 14. évét betöltött magánszemély. – HAMIS

A NAV az állam adóbevételeinek mintegy 75%-át szedi be. – HAMIS

Az EU közös költségvetését illető bevételek nagyobbik felét az Unió fenntartásával járó kiadási tételekre költik. – HAMIS

A monetáris tanács tagjait 6 évre nevezik ki. – IGAZ

A magyar jegybank nem sorolható az eurózóna jegybankjai közé. – IGAZ

 

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close