+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

Válogatás a 2014. évi PénzSztár verseny megyei selejtezőjének feladataiból, megoldásokkal.

MOZAIKSZÓ

Az alábbi mozaikszavakhoz tartozó teljes változatokat kell megadni.

EVA egyszerűsített vállalkozói adó
ÁKK Zrt. Államadósság Kezelő Központ Zrt.
IMF Nemzetközi Valutalap (International Monetary Fund)
MÁK Magyar Államkincstár
ÁFA általános forgalmi adó
EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction and Development)
NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal
NHP Növekedési Hitelprogram
KKV kis- és középvállalkozás
OBA Országos Betétbiztosítási Alap

JAVÍTSD!

A következő szövegben a hibákat kell megtalálni és javítani.

Az Európai Unió tagállamainak kormányfői ötévente (1), az európai parlamenti választásokat követő decemberben azért ülnek össze Brüsszelben, hogy megállapodjanak az EU hosszú távú költségvetéséről. Nagy összegekről van szó: a keretköltségvetés főösszege nem sokkal kevesebb, mint 600 Mrd euró (2), ami több évnyi magyar nemzeti jövedelemnek felel meg. Még szerencse, hogy igencsak civilizált államok képviselői tanácskoznak itt, akik a közös európai értékeket tartják szem előtt, és így viszonylag egyszerű megállapodásra (3) jutniuk. A vita alapját az Európai Számvevőszék (4) javaslata képezi, amely fejezetekre és évekre lebontva tartalmaz előirányzatokat. A bevételek kizárólag a tagállamok tagdíjából (5) származnak. Az EU-ban is érvényesül a progresszív adózás (6) elve, vagyis a gazdagabb tagállamok a megtermelt nemzeti jövedelmükből aránylagosan is többet fizetnek be a közös kasszába. Az EU költségvetését a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, de a végrehajtás már a Pénzügyminiszterek Tanácsának (7) a feladata. Az Európai Unióban valóban érvényesül az az elv, hogy „a legnagyobb érték az ember”, így az unió költségvetési kiadásainak zöme az egészségügy és az oktatás fejlesztésére (8) jut. Magyarország az Európai Unió költségvetésének egyértelmű haszonélvezője: igaz, hogy a közös bevételek 4,3%-a (9) innen (Magyarországról) származik, azonban nemzeti jövedelmünk több mint 6%-ára rúg a nekünk átutalt támogatások összege (10).

1. hiba: Erre a tanácskozásra nem öt, hanem hétévente kerül sor.
2. hiba: A mostani keretköltségvetés főösszege 900 Mrd eurónál is több.
3. hiba: Mint mindig, amikor pénzről van szó, nehéz megállapodni itt is: általában több hónapos előkészítés után, rendszerint a kormányfői értekezlet több fordulójában sikerül egyezségre jutni.
4. hiba: A javaslatot nem az Európai Számvevőszék, hanem az Európai Bizottság állítja össze.
5. hiba: Nagyrészt igen (bár ezt nem nevezzük tagdíjnak, hanem tagállami befizetésnek), de korántsem kizárólag: az EU ugyanis ún. saját forrásokkal is rendelkezik. Ezek a vámbevételek, valamint a tagállamok hozzáadottérték- (=áfa-) alapú befizetései.
6. hiba: Erről szó sincs! Egyik tagállam sem fizet be többet, mint a közösen megállapított felső határ (a nemzeti jövedelem százalékában kifejezve), ami 1% körüli érték.
7. hiba: A végrehajtás felelőse nem a Tanács, hanem az Európai Bizottság.
8. hiba: Erre is jutnak uniós források, bár ezeken a területeken a kiadások jó része a tagállamok saját költségvetéséből származik. Az uniós pénzek zöme a felzárkóztatásra, az infrastruktúra fejlesztésére, a versenyképességet közvetlenül és gyorsan javító beruházásokra jut.
9. hiba: A közös költségvetés bevételeinek kevesebb, mint 1%-a származik Magyarországról (hiszen hazánk részesedése az EU összesített nemzeti jövedelméből mindössze 7-8 ezrelék!).
10. hiba: Ennyi pénzt azért nem ad az EU. A korábbi évek-évtizedek tapasztalatai alapján ennyi pénzt nem tud célszerűen felszívni egy nemzetgazdaság, így csak elpazarolnák a támogatások jó részét. Korábban a GDP 4%-a volt a támogatások felső határa, ami hét év átlagában 2-3% közé esik.

IGAZ-HAMIS

A következő állításokról azt kell eldönteni, hogy igazak-e vagy hamisak.

A forint árfolyama a piaci kereslet-kínálat függvényében teljesen szabadon alakul. – IGAZ

A Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás megteremtése és fenntartása. – IGAZ

A fogyasztási adók nem közvetett adók. – HAMIS

Az osztalékfizetés ideje, mértéke befolyásolja egy részvény árfolyamát. – IGAZ

A részvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. – HAMIS (tulajdonjogot testesít meg)

Egy lakáselőtakarékossági szerződésen lehet több kedvezményezettet megjelölni. – HAMIS

Magyarország azon EU tagállamok közé tartozik, ahol a pénzügyi szervezetek felügyeletét nem egy független államigazgatási szerv látja el. – IGAZ

Minden lízingcég bank is egyben. – HAMIS

Londoni tőzsdeindex a Dow Jones Industrial. – HAMIS (a FTSE 100 lenne igaz)

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a másnak okozott károkat hivatott megtéríteni. – IGAZ

MIRŐL SZÓL?

A következő rövid törvényrészletekhez tartozó jogszabályokat kell kiválasztani a megadott válaszvariációk közül.

„A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.”

A) társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény („Tao tv.”)

B) versenytörvény („Tpvt.”)

C) számviteli törvény („Számv. tv.”)

„A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik.”

A) polgári törvénykönyv („Ptk.”)

B) társasági törvény („Gt.”)

C) számviteli törvény („Számv. tv.”)

„A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.”

A) társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény („Tao tv.”

B) helyi adókról szóló törvény („Htv.”

C) számviteli törvény („Számv. tv.”)

„A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját a családi kedvezménnyel csökkenti. A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

a) egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint

b) három és minden további eltartott esetén 206 250 forint.”

A) polgári törvénykönyv („Ptk.”)

B) társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény („Tao tv.”)

C) személyi jövedelemadóról szóló törvény („Szja tv.”)

„Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a 155. § (1) bekezdésében meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.”

A) polgári törvénykönyv („Ptk.”)

B) Magyarország Alaptörvénye

C) biztosítási törvény („Bit.”)

TOTÓ

A három válaszvariáció közül az egy helyeset kell megjelölni.

Miben mérik a BUX teljesítményét (árfolyamát)?

A) Forintban.

B) Százalékban.

C) Pontban.

Ki felügyeli Magyarországon a tőzsdei működést?

A) Az MNB.

B) A NAV.

C) A nemzetgazdasági miniszter.

Kik számára vásárolható a Babakötvény?

A) Csak újszülöttek számára.

B) Minden Start-értékpapírszámlával rendelkező 18 év alatti gyerek számára.

C) Csak a 2006 után született gyermekek számára.

Mi a Magyar Nemzeti Bank fő pénzpiaci instrumentuma?

A) A kéthetes jegybanki betét.

B) Az egyhetes állampapír-visszavásárlási megállapodás (ún. repó).

C) Az egynapos jegybanki letét.

Melyik adót hívják a köznyelvben „súlyadónak”?

A) A regisztrációs adót.

B) A gépjárműadót.

C) A cégautóadót.

A pénzpiac egyensúlyban van, ha…

A) a nominális kamatláb megegyezik az infláció ütemével.

B) az infláció és a gazdasági növekedés üteme egyaránt stabil.

C) a pénzkereslet egyenlő a pénzkínálattal.

Magyarország kb. mekkora összeggel járul hozzá évente az EU közös költségvetéséhez?

A) 1 Mrd euróval.

B) 5 Mrd euróval.

C) Semennyivel, hiszen Magyarországot az EU támogatja.

Nyertél a lottón 5 millió forintot. A legnagyobb kockázattal fektetnéd be…

A) részvénybe.

B) unit-linked, megtakarítással egybekötött biztosításba.

C) bankbetétbe.

A kedvezményezett az a személy, …

A) aki a biztosítási szerződést megköti.

B) akivel a biztosítási esemény megtörténik.

C) aki a biztosító szolgáltatását megkapja.

A diákhitel folyósítási időszakában van-e lehetőség előtörlesztésre?

A) Igen, van.

B) Nincs, csak a törlesztési időszakban.

C) Nincs lehetőség.

A kereskedelmi banki profit forrása…

A) a befektetések hozama, a hitelnyújtás kamatnyeresége, valamint a nyújtott szolgáltatások díja és jutaléka.

B) a hitel- és betéti kamatok közötti kamatrés.

C) az ügyfelekre terhelt díjak és költségek.

A pénzbe vetett bizalmat elsősorban … biztosítja.

A) a társadalmi konszenzus.

B) az aranyra válthatóság ígérete.

C) az államháztartás egyensúlya.

Az alábbi országok közül melyikkel kezdett az idei év elején csatlakozási tárgyalást az EU?

A) Albániával.

B) Szerbiával.

C) Ukrajnával.

 Jogellenes-e, ha a helyi pékségek megállapodnak arról, hogy egységesítik a zsemle és a kifli árát?

A) Igen, de csak akkor, ha írásban rögzítik a megállapodást.

B) Nem, ha az alapanyagokat is egységesen, drágábban szerzik be.

C) Igen, bármely formában állapodnak meg erről (szóban, írásban).

ADATPÁROSÍTÓ

Az alábbi tíz felirat mellé kell a megfelelőt társítani az összekevert kifejezések közül.

A feladatlapon szereplő feliratok Társítandó kifejezések
cafeteria munkavállalóknak béren felül nyújtott, adózással nem járó munkaadói juttatás
Moody’s Investor Services hitelminősítő intézet
Dow Jones Industrial Average tőzsdeindex
1999. január 1. az eurónak, mint a Gazdasági és Monetáris Unió közös fizetőeszközének bevezetése bankszámlapénzként
1993 Maastrichti Szerződés aláírása
BÉTa piac külföldi részvények forgalmazása
diverzifikáció kockázatcsökkentés
2013 tavasza MNB Növekedési Hitelprogram indítása
VIBER bankok közötti pénzátutalási rendszer
medve árfolyam-csökkenési állapotban lévő tőkepiac

TÖBB VAGY KEVESEBB?

A megadott adatokról kell eldönteni, hogy a valóságban ezek értéke több vagy kevesebb, mint az állításban.

Állítások Helyes válasz
A Budapesti Értéktőzsde forgalma 2013-ban 1835 milliárd forint volt. több valóságos adat: 2415 milliárd Ft)
2013. év végén a forint állampapír-állomány tulajdonosi szerkezetében a belföldi lakosság részaránya 8%-volt. több (valóságos adat: 15%)
2013. év végén az államadósság GDP-hez mért nagysága 88% volt. kevesebb (valóságos adat: 79%)
2013. év végén az államadósság szerkezetében a forint állampapírok mennyisége összesen 70%-ot tett ki. kevesebb (valóságos adat: 56%)
Jelenleg 43 magyar részvénytársaságként bejegyzett kereskedelmi bank működik Magyarországon. kevesebb (valóságos adat: 33)
2013 végén kerekítve 12 millió, Magyarországon kibocsátott fizetési kártya (köznapi szóhasználattal bankkártya) volt. kevesebb
(valóságos adat: 9 millió)
Magyarország GDP-je 2013-ban 20 360 milliárd forint volt. több
(valóságos adat: 28 360 milliárd Ft)
2014. január 1-jétől Magyarországon a minimálbér 93 500 Ft. több (valóságos adat: 101 500 Ft)
Magyarországon a foglalkoztatottak száma 4 500,5 ezer fő volt 2013-ban. kevesebb (valóságos adat: 3 904,5 ezer fő)
A KKV-k közel 65 millió embert foglalkoztatnak Európa-szerte. több (valóságos adat: 80 millió főt)

 

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close