+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

A 2014. évi PénzSztár verseny 2. online előselejtezőjének feladatai, megoldásokkal.

NÉGYBŐL EGY HELYES

1. Mi a CETOP20?

A közép-európai tőzsdéket felügyelő nemzetközi szervezet.

Egy nemzetközi bank.

A vezető közép-európai részvényekből álló index.

A Budapesti Értéktőzsdén kereskedett befektetési alap.

2. Mi a piaci kapitalizáció?

A forgalomban lévő részvények darabszáma szorozva a részvények névértékével.

A tőzsdén éppen eladásra vagy vételre kínált részvények darabszáma.

Az eladási és a vételi árfolyam különbsége.

A forgalomban lévő részvények darabszáma szorozva a részvényárfolyammal.

3. Milyen a likvid értékpapír?

Nagy forgalmú, gyorsan és alacsony költséggel kereskedhető.

Nyereséges vállalathoz tartozó.

Alacsony árfolyamú.

Veszteséget hozó.

4. Az alábbi esetekben mikor nő a reálkamat?

A nominális kamat csökken, az infláció változatlan.

Az infláció lassabban nő, mint a nominális kamat.

A nominális kamat csökken, az infláció ennél kevésbé csökken.

Az infláció kétszer olyan gyorsan nő, mint a nominális kamat.

5. Melyik országban nem az euró a hivatalos fizetőeszköz?

Dánia.

Portugália.

Málta.

Finnország.

6. Mikor van a pénzpiac egyensúlyban?

Ha a nominális kamatláb megegyezik az infláció ütemével.

Ha a reálkamatláb megegyezik a gazdasági növekedés ütemével.

Ha a pénzkereslet egyenlő a pénzkínálattal.

Ha az infláció és a gazdasági növekedés üteme egyaránt stabil.

7. Pénzügyi lízing esetében ki tartja nyilván a lízing tárgyát képező eszközt a könyveiben?

A lízingbeadó.

A lízingbevevő.

A lízingtárgy eladója.

Mindhárom a felsoroltak közül.

8. Melyik a legkevésbé kockázatos befektetés?

12 hónapra lekötött bankbetét.

Kamatozó kincstárjegy.

Gyógyszeripari cég részvénye.

Ázsiai kötvényalap.

9. Melyik állami intézmény adja ki és vonja vissza a pénzintézetek engedélyét?

A Magyar Nemzeti Bank.

A Gazdasági Versenyhivatal.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF).

Az Országgyűlés.

10. Köthető-e biztosítás a villámcsapások másodlagos, úgynevezett indukciós hatása miatt bekövetkezett károkra?

Nem köthető.

Nem, egyik lakásbiztosításnak sem a része.

Csak bizonyos feltételekkel köthető.

Igen, köthető, de a régebben kötött biztosításokban még nem minden esetben szerepel ez a kockázat.

11. Kik a biztosítási alkuszok?

Egy biztosító termékeit értékesítik.

Több társaság egymással nem versengő termékeit értékesítik.

Függő és független biztosításközvetítők egyszerre.

Független biztosításközvetítők, akik több társaság termékeit értékesítik.

12. Hány évig tartott Magyarország ellen az EU által folytatott túlzott deficit eljárás (EDP)?

9 évig.

12 évig.

3 évig.

6 évig.

13. Mekkora lett 2013-ban Magyarország GDP-arányos államadóssága, az árfolyamváltozás hatását is figyelembe véve?

110,0%

91,3%

79,3%

60,0%

14. A magyar államháztartás – uniós módszertan szerinti eredményszemléletű (EDP) – hiányát milyen mértékűre sikerült leszorítani 2013-ban (a GDP százalékában)?

2,4%.

1,2%.

4,9%.

0,5%.

15. Mikor jött létre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal?

2011.  január 1-jén.

2004. május 1-jén.

2010. október 1-jén.

1987. július 1-jén.

16. A NAV alapító szerve…

a Miniszterelnöki Hivatal.

az Országgyűlés.

a Magyar Nemzeti Bank.

a Nemzetgazdasági Minisztérium.

17. Milyen nem-ingatlan biztosítékai lehetnek egy jelzáloghitelnek?

Készfizető kezes jövedelme.

Kötelező felelősségbiztosítás.

Haszonélvezeti jog.

Szóbeli megállapodás.

18. Mennyi jelenleg a Diákhitel2, ügyfelek által fizetendő kamata?

2,00%.

8,00%.

7,75%.

5,75%.

19. Mire igényelhető a Diákhitel2 összege?

Felsőoktatási szakképzés összege.

Nyelvtanfolyam összege.

Tanulmányok díja.

Posztgraduális szakképesítés összege.

20. Az alábbiak közül milyen összeget lehet felvenni a Diákhitel1-re?

Maximum havi 25 ezer forintot.

Maximum havi 50 ezer forintot.

Maximum havi 250 ezer forintot.

Maximum havi 500 ezer forintot.

21. Hány évre szól az Európai Unió hivatalos költségvetése?

Egy naptári évre.

Öt évre.

Hét évre.

Legalább öt, legfeljebb hét évre.

22. Melyik az EU költségvetésének legnagyobb bevételi forrása?

Nemzeti jövedelemmel arányos befizetések.

Közös vámbevételek.

Hozzáadottérték-adó alapján történő befizetések.

Hagyományos saját források.

23. A tagállamok nemzeti jövedelmük kb. hány százalékát fizetik be az EU költségvetésébe?

1%-át.

5%-át.

25%-át.

40%-át.

24. Ki írta a „Nemzetek gazdagsága” című klasszikus művet 1776-ban?

Samuel Beckett.

Adam Smith.

Georg Simmel.

John M. Keynes.

25. Melyik szervezet gondoskodik a hazai betétek védelméről?

BUBOR.

OBVA.

BUX.

OBA.

26. A forint konvertibilitása azt jelenti, hogy…

a magánszemélyek és a vállalatok korlátozás nélkül válthatnak külföldi fizetőeszközöket.

a magánszemélyek és a vállalatok azonosítása nem szükséges a devizaműveletek esetén.

a magánszemélyek és a vállalatok devizabevételeiket a hivatalos devizaárfolyamon ajánlhatják fel megvételre a jegybanknak.

a magyar magánszemélyek és a vállalatok egymás között szabadon kereskedhetnek devizával.

27. Az alábbiak közül melyik ÁFA-kulcs nincs Magyarországon?

5%.

12%.

18%.

27%.

28. A mai bankjegy…

a nemzeti bankok lejárat nélküli fizetési ígérvénye.

a letétbe helyezett nemesfémre vonatkozó igazolás.

a kereskedelmi bankok által kibocsátott váltó.

az államadósság arányos részét megtestesítő értékpapír.

29. A mai pénz fizetési eszköz funkciója azt jelenti, hogy…

az áru ellenértékét készpénz formájában egyenlítik ki.

az áru ellenértékét későbbi időpontban kamattal növelt értéken fizetik meg.

az áru megvásárlása korábbi megtakarítások terhére történik.

az áru megvásárlása és ellenértékének kifizetése eltérő időpontban történhet.

30. A valuta…

az egyes országok számlapénz formájában megjelenő fizetőeszköze.

az egyes országok konvertibilis papírpénz, illetve érme formában megjelenő fizetőeszköze.

az egyes országok konvertibilis számlapénz formájában megjelenő fizetőeszköze.

az egyes országok papírpénz, illetve érme formában megjelenő fizetőeszköze.

31. Volt-e Magyarországon 25% feletti jegybanki alapkamat?

Nem volt.

1995. február 1-jén 28%-volt.

Sosem volt 20% felett.

2000. január 1-jén 26% volt.

NÉGYBŐL KETTŐ HELYES

32. Melyik kettő származtatott (derivatív) termék?

Az opció.

A bankszámlapénz.

A határidős ügylet.

A részvény elektronikus formája.

33. Melyik befektetési jegy kategóriát ajánlanád egy hosszú távra befektetni kívánó befektetőnek, akinek van kockázatvállalási hajlandósága is?

Részvényalap.

Pénzpiaci alap.

Likviditási alap.

Abszolút hozamú alap.

34. Mikor NEM KELL adózni a befektetési jegyek hozama után?

Sohasem kell adózni.

Akkor, ha a NAV-tól erre külön engedélyt kapunk. (Évente 1000 engedélyt adnak ki magánszemélyeknek, ezért érdemes év elején jelentkezni.)

Akkor, ha a befektetési jegyet tartós befektetési számlára helyezzük, és annak végéig (5 évig) ott is tartjuk (közben vehetünk más befektetési jegyet is).

Akkor, ha a befektetési jegyet nyugdíj előtakarékossági számlára helyezzük, és nyugdíjba vonulásig nem nyúlunk a pénzhez (közben vehetünk más befektetési jegyet is).

35. Melyek NEM jegybankok az alábbiak közül?

South African Reserve Bank.

Royal Bank of Scotland.

Münchener Bank.

Banque de France.

36. Melyik két ország NEM tagja az Európai Monetáris Uniónak?

Ausztria.

Egyesült Királyság.

Spanyolország.

Norvégia.

37. Az alábbiak közül melyek részei egy hitelintézet elsődleges alapvető tőkéjének?

Jegyzett tőke.

Céltartalék.

Eredménytartalék.

Alárendelt kölcsöntőke.

38. Milyen szempontok befolyásolják a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások díját?

A gépjármű üzembentartójának családi állapota.

A gépjármű színe.

A gépjármű üzembentartójának életkora.

A gépjármű üzembentartójának lakhelye.

39. Az alábbiak közül mely biztosítási ágazatban beszélhetünk alulbiztosításról?

Életbiztosítás.

Vállalkozói vagyonbiztosítás.

Lakásbiztosítás.

Egészségbiztosítás.

40. Mely elemek tartoznak bele az állam adósságába?

A központi alrendszer és az önkormányzati alrendszer adóssága.

A központi alrendszer, az önkormányzati alrendszer és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adóssága összesen.

A központi alrendszer az önkormányzati alrendszer és az állami tulajdonban lévő bankok adóssága összesen.

A központi alrendszer, az önkormányzati alrendszer és a Magyar Nemzeti Bank adóssága összesen.

41. Miben mérik az arany finomságát?

Karátban.

Dekagrammban.

Ezrelékes arányban.

A színével.

42. Melyek az alábbiak közül az adómorált alakító tényezők?

A közmorál és törvénytisztelet.

A NAV Szervezeti Teljesítménymérés.

A beszedett adó hasznosulása.

A NAV által alkotott törvények átláthatósága.

43. A NAV…

egyszemélyi vezetés alatt áll.

elnökét határozott időtartamra a nemzetgazdasági miniszter nevezi ki.

kormányhivatal.

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt álló, részben önállóan gazdálkodó és működő államigazgatási szerv.

44. Mi minősül lakáscélnak a lakás-takarékpénztárnál?

Terasz bővítése.

Különálló garázs vásárlása.

Közművesítés.

Nyaraló felújítása.

45. Milyen rendszerességgel igényelhető a szabad felhasználású Diákhitel?

Havi rendszerességgel.

Negyedéves egy összegben.

Féléves egy összegben.

Félhavi rendszerességgel.

46. Milyen módokon törleszthető a Diákhitel?

Bankkártyás befizetéssel a Diákhitel Direkten.

Sárga csekkel a postán.

Készpénzes befizetéssel a Diákhitel Személyes Ügyfélszolgálatokon.

Banki átutalással.

47. Az alábbiak közül kinek a képmása látható a jelenlegi bankjegysorozatok egyikén?

Bethlen Gábor.

Bartók Béla.

Kossuth Lajos.

Deák Ferenc.

48. Milyen típusokba csoportosíthatjuk a portfóliókat?

Növekvő.

Hatékony.

Optimális.

Csökkenő.

49. Melyik magatartásforma minősül ún. kőkemény kartellnek?

Egy vállalat felvásárolja a legfontosabb versenytársát a piacon.

A közbeszerzési eljáráson indulók előzetesen egyeztetik az ajánlataikban szereplő árakat.

Egy vállalat hamis adatok alapján igényel támogatást EU-s forrásból.

Két vállalkozás megegyezik, hogy egymás területén nem értékesítik termékeiket.

50. Melyik két tagállam kapja abszolút összegben a legtöbb támogatást az EU költségvetéséből 2014-ben?

Lengyelország.

Franciaország.

Görögország.

Portugália.

51. Mely tagállamok részesednek az EU Kohéziós Alapjának támogatásaiból 2014-ben?

Észtország.

Írország.

Spanyolország.

Portugália.

52. A felsoroltak közül mely intézmények ellenőrzik az EU költségvetéséből teljesített kifizetések felhasználását?

Az Europol.

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága.

A Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa.

Az Európai Számvevőszék.

53. A felsoroltak közül melyik forrásból származik bevétele az EU költségvetésének?

Az EU-tagállamok által beszedett jövedéki adóból.

Az EU intézményei által kivetett bírságokból.

Az EU intézményeiben dolgozók befizetéseiből.

Az EU-ban működő bankok által befizetett tranzakciós adóból.

54. Mely országokban volt hiperinfláció a megjelölt időszakban?

Magyarországon 1946-ban.

Jugoszláviában 1993-94-ben.

Németországban 1990-ben.

Franciaországban 1890-ben.

55. Egyre több kereskedőházat nyit a kormány külföldön. Az alábbiak közül melyik két országban adtak át ilyet 2014 első felében?

Laoszban.

Vietnamban.

Kanadában.

Egyiptomban.

56. Az alábbi négy közül melyik kettő a tranzakciós illeték mértéke Magyarországon?

0,2%.

0,3%.

0,4%.

0,6%.

57. Az alábbiak közül melyek azok a szektorok, amelyek nemzetközi szinten, átlagban a legnagyobb osztalékot fizetik arányaiban a részvények után?

Az energiaipar.

A közmű.

Az IT – internet-technológia.

A pénzügy.

58. Mi jellemzi az akkreditívet?

Nemzetközi kereskedelemben alkalmazott fizetési mód.

A kifizetést a szállító kezdeményezi.

Az ügylet ellenértékét a bank a lejárati határidőkor átutalja.

Az ügylet ellenértékét a bank hitelezi az ügyfelének.

59. A Teljes Hiteldíj Mutató…

százalékos formában fejezi ki egy adott hitel teljes költségét.

nem tartalmazza a hitelbírálati díjat.

tartalmazza a hitelkamaton kívüli egyéb kapcsolódó költségeket is.

egységnyi hitelösszegre eső valamennyi hitelköltség összegét mutatja meg.

60. Az Országos Betétbiztosítási Alap jellemzői:

a kockázatos befektetésekre vonatkozóan a kártalanítási összeghatár 50%-a fizethető ki.

100.000 eurónak megfelelő összegig terjedő kártalanítási határ.

a gazdálkodó szervezetek betéteire nem vonatkozik a betétbiztosítási szolgáltatás.

a névre szóló betétek utáni kártalanítás kifizetése a hitelintézet fizetőképtelensége esetén.

HÁROMBÓL EGY HELYES

61. Mikor számolják el a határidős pozíciók értékváltozását?

Csak a részvény eladásakor.

Minden kereskedési nap végén.

Minden hónap végén

62. Melyik tőzsdecsoport tagja a Budapesti Értéktőzsde?

CEESEG.

NASDAQ.

NYSE.

63. Magyarországon melyik intézmény állítja elő az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítóját, az ISIN kódot?

A Magyar Nemzeti Bank.

A KELER Zrt.

A KELER KSZF Zrt.

64. Melyik befektetés százalékos hozama a legmagasabb?

90 forintért vásárolt diszkontkincstárjegy, melyet egy év múlva 100 forintért vásárol vissza az államkincstár.

100 forintos névértékű, lejáratig tartott egyéves kötvény 10%-os kamatozással.

100 forint egyszeri befektetéssel járó örökjáradék, mely minden évben 10 forintot fizet.

65. Melyik balti országban lett először hivatalos fizetőeszköz az euró?

Észtországban.

Lettországban.

Litvániában.

66. Mi a hivatalos fizetőeszköz Máltán?

Máltai líra.

Angol font.

Euró.

67. Kinek van Magyarországon bankjegy-kibocsátási monopóliuma?

Az Államkincstárnak.

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak.

A Magyar Nemzeti Banknak.

68. Melyik város az OECD (fejlett gazdaságokat tömörítő gazdasági szervezet) székhelye?

Frankfurt.

Párizs.

New York.

69. Mit jelent a vagyonbiztosításban a biztosítási összeg fogalma?

A biztosított vagyontárgyak pénzben meghatározott értéke.

A kockázatvállalásért a biztosítónak kifizetett összeg.

A biztosított részére kifizetett összeg kár esetén.

70. Mit jelent helyesen az „adószám” kifejezés?

A magánszemélyek 10 pozíciós azonosítóját.

A másik két pontban szereplő meghatározások egyaránt helyesek.

A vállalkozások nyilvántartását megalapozó, egységes azonosításra szolgáló 11 pozíciós számsort.

IGAZ-HAMIS

71. Magyarországon 2003. január 1-jétől a nyilvános részvénytársaságok részvényeit már csak dematerializált formában lehet kibocsátani.

Igaz.

Hamis.

72. Egy kisvállalat méreténél és felépítésénél fogva elvileg lassabban reagálhat a piaci változásokra, mint egy nagyobb cég.

Igaz.

Hamis.

73. A jegybanki alapkamat Magyarországon 2013-ban 5,75%-ról 1,5%-ra csökkent.

Igaz.

Hamis.

74. A magyar forintnak a bevezetésekor meghatározták az aranyhoz viszonyított értékét

Igaz.

Hamis.

75. A magyar forintnak nincs hivatalos aranyfedezete

Igaz.

Hamis.

76. A váltó és a bankjegy közötti lényegi különbség, hogy a bankjegy lejárati idő nélküli fizetési ígérvény.

Igaz.

Hamis.

77. Az árupénz korszakában egy belső értékkel rendelkező „általános csereeszköz” töltötte be a pénz funkcióját.

Igaz.

Hamis.

78. A dollár szó a tallér pénznem nevéből ered, amelyet Mária Teréza idejében is használtak.

Igaz.

Hamis.

79. A banki- és biztosítási szolgáltatások a tevékenység sajátos jellegére tekintettel ÁFA-kötelesek Magyarországon.

Igaz.

Hamis.

80. A Nemzetközi Valutaalapnak nem feladata a tagországok közötti monetáris együttműködés elősegítése.

Igaz.

Hamis.

 

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close