+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

A 2014. évi PénzSztár verseny 1. online előselejtezőjének feladatai, megoldásokkal.

NÉGYBŐL EGY HELYES

1. Milyen vállalkozások részvényeivel lehet a tőzsdén kereskedni?

Nyilvános és zártkörű részvénytársaságokéval.

Nyilvános részvénytársaságokéval és közkereseti társaságokéval.

Csak nyilvános részvénytársaságokéval.

Csak közkereseti társaságokéval.

2. Mikor fizet osztalékot egy tőzsdén bejegyzett cég?

Ha részvényeinek árfolyama egy év alatt legalább 10%-kal emelkedik.

Ha a vállalat dolgozóinak béremelését már végrehajtották.

Ha a vállalatnak az előző évben nem volt adótartozása.

Ha a vállalat közgyűlése osztalékfizetés mellett dönt.

3. Lehet-e egy befektetőnek két különböző befektetési jegye?

Nem.

Igen, lehet.

Csak akkor, ha tartós befektetési számlára helyezi az egyiket.

Csak akkor, ha nyugdíj előtakarékossági számlára helyezi az egyiket.

4. Hogyan alakul ki a piacgazdaságban általában egy termék ára?

Törvényi szabályozás alapján.

Kereslet és kínálat alapján.

Gazdasági szakemberek határozata alapján.

Népszavazás alapján.

5. Az alábbiak közül melyik hitelintézet által NEM nyújtható szolgáltatás?

Hitelnyújtás.

Betételfogadás.

Biztosítási fedezet nyújtása.

Pénzforgalmi szolgáltatások

6. Melyik fizetési mód NEM igényli fizetési számla igénybevételét a fizetőtől?

Átutalás.

Beszedés.

Készpénzátutalás.

Készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása.

7. Melyik testület védi elsődlegesen a biztosításközvetítők érdekét?

Gazdasági Versenyhivatal.

Miniszterelnöki Hivatal.

Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége.

Magyar Biztosítók Szövetsége.

8. Milyen típusú biztosítás a casco biztosítás?

Felelősségbiztosítás.

Egészségbiztosítás.

Vagyonbiztosítás.

Balesetbiztosítás.

9. Mik azok a kockázatok, amelyeket minden magyarországi lakásbiztosítás tartalmaz?

Elemi károk.

Felelősségi károk.

Betöréses rablás károk.

Üvegkárok.

10. Hány tagból áll a magyar Költségvetési Tanács?

7.

12.

6.

3.

11. Hány százalékkal emelkedett a GDP volumene 2013-ban?

0,5%-kal.

6,0%-kal.

3,5%-kal.

1,1%-kal.

12. Melyik szervezet felelős ma az adópolitikáért?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A Magyar Nemzeti Bank.

A Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Költségvetési Tanács.

13. Mi a különbség a számla és a nyugta között?

Semmi, szinonimák.

Az egyik sorszámozott, a másik nem.

Az egyik pénztárgépes, a másik kézi.

Az egyiken csak az értékesítést végző neve szerepel, a másikén a vevőé is.

14. Melyik NEM szakosított pénzintézet?

A lakás-takarékpénztár.

A jelzálogbank.

A lízingcég.

A fejlesztési bank.

15. Melyik az az élethelyzet, amely előre nem látható, nem tervezhető?

Az otthonteremtés.

A gyermekek jövőjének biztosítása.

A felkészülés a nyugdíjas évekre.

A munkahely elvesztése.

16. Mennyi jelenleg a Diákhitel1 kamata?

2,00%.

8,00%.

7,75%.

5,75%.

17. Az Európai Unió költségvetését melyik intézmény fogadja el?

A Tanács és az Európai Parlament együttesen.

Kizárólag az Európai Parlament.

Kizárólag az Európai Bizottság.

Az Európai Parlament és a tagállamok Parlamentjei együtt.

18. Az alábbiak közül melyik ország fizet be többet az EU költségvetésébe, mint amennyit támogatásként onnan megkap?

Franciaország.

Olaszország.

Írország.

Magyarország.

19. Mit NEM vizsgál szokásosan egy kockázati tőkecég, amikor befektetést tervez egy vállalkozásnál?

A növekedési potenciált.

Az üzleti tervet.

A tulajdonos személyiségét.

A megtérülés idejét.

20. Ki volt az a magyar származású, amerikai közgazdász, aki Reinhard Seltennel és John Nashsel megosztva 1994-ben közgazdasági Nobel-díjat kapott a játékelméleti kutatásokban elért eredményekért?

Neumann János.

Harsányi János.

Milton Friedman.

Kornai János.

21. Mi az állam legfőbb bevételi forrása?

Az Európai Unión kívüli államokból beérkező árukra kivetett vámokból befolyó pénzösszeg.

Az állami vállalatok nyereségéből befolyó pénzösszeg.

A közvetlen és közvetett adókból befolyó pénzösszeg.

Az állami szolgáltatásokért fizetett díjakból és büntetésekből befolyó pénzösszeg.

NÉGYBŐL KETTŐ HELYES

22. Az alábbiak közül melyik kettő hazai részvényindex?

BUX.

BMX.

BÉT.

BUMIX.

23. Melyik kettő értékpapír?

A részvény.

A készpénzátutalási megbízás (sárga csekk).

A hitelkártya.

A kötvény.

24. Melyik instrumentumok NEM testesítenek meg hitelviszonyt?

A részvény.

A bankbetét.

A kötvény.

A befektetési jegy.

25. Hol nem tudsz elhelyezni betétet?

A Magyar Nemzeti Bankban.

A Központi Elszámolóház és Értéktárban.

A Budapest Banknál.

A Zomba és Vidéke Takarékszövetkezetnél.

26. Mely típusú fizetési műveletek pénzügyi tranzakciós illetékmentesek?

Készpénzfelvétel bankfiókból.

Fizetési számláról történő kölcsöntörlesztés.

Fizetési számlák közti átvezetés, amennyiben a terhelendő és jóváírandó számla tulajdonosainak köre legalább részben azonos.

Ügyfélszámláról történő értékpapír-vásárlás.

27. Melyik banknak volt 2014 elején a saját nevével jelzett biztosítója?

Az MKB Banknak.

Az OTP Banknak.

A K & H Banknak.

A Magyar Postának.

28. Milyen biztosítások köthetők a gépjárművekre?

Balesetbiztosítás.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás.

Betegségbiztosítás.

Casco.

29. Mely alább felsorolt biztosítók tevékenykednek Magyarországon?

Posta Biztosító.

Zürich Biztosító.

Funeurópa Biztosító.

Aegon Biztosító.

30. Miért kell az államnak szabályoznia a bankok működését?

A biztonságos és működőképes pénzrendszer fenntartása érdekében.

Az állam hiányának finanszírozhatósága érdekében.

A banki kamatok kiszámíthatósága érdekében.

A banki ügyfelek védelmében.

31. Mely adók beszedése NEM tartozik a NAV hatáskörébe?

Társasági adó.

Népegészségügyi termékadó.

Helyi iparűzési adó.

Gépjárműadó.

32. Mely, a NAV által kezelt adónemek bevétele volt a felsoroltak közül a legnagyobb 2013-ban?

Szja.

Tao.

Áfa.

Jövedéki adó.

33. Ki lehet szerződő egy lakás-előtakarékossági szerződésben?

16. életévét betöltött személy.

Bevándorolt, letelepedett nagykorú személy.

Gyámság alatt álló személy.

Nagykorú, cselekvőképes személy.

34. Megengedett az, ha…

egy vállalat felvásárolja egy versenytársát.

két építőipari cég megegyezik, hogy egymás területein nem dolgoznak.

egy vállalat nem jelenti be munkavállalóit, és nem fizeti meg utánuk a közterheket (adó, járulékok, stb.).

egy vállalat erőfölénnyel rendelkezik versenytársaival szemben.

35. A felsoroltak közül melyek tartoznak az EU költségvetésének ún. hagyományos saját forrásai közé?

A vámbevételek.

A cukorilletékek.

A hozzáadottérték-adó alapú befizetések.

A tagállamok nemzeti jövedelmével arányos befizetések.

36. Az EU költségvetésének kiadási fejezetei közül melyek összege haladja meg a főösszeg 25%-át?

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió.

A természeti erőforrások megőrzése és a velük való gazdálkodás.

Az EU szabályozási kiadások.

Az EU igazgatása.

37. Az alábbi négy közül melyik kettő vizsgálhat egy pénzügyi vállalkozást Magyarországon?

A Gazdasági Versenyhivatal.

A Magyar Nemzeti Bank.

A Pénzügyi Békéltető Tanács.

A Médiatanács.

38. Az alábbi négyből melyik két külföldi devizában van leginkább eladósodva a magyar lakosság?

CHF.

CZK.

EUR.

USD.

39. Mit jelent a „csekk” fogalma?

A közüzemi szolgáltatók által a fogyasztó részére megküldött számla.

Fizetési megbízás a bank részére adott összeg kifizetésére.

Készpénzt helyettesítő fizetési eszköz.

Magánszemélyek közötti fizetési forgalomban használt váltó.

40. Jövedéki tankönyv a XIX. század második feléből. Mi számít jövedéki terméknek ma?

A dohányáru.

Az informatikai eszköz.

Az aranytárgy.

A pezsgő.

HÁROMBÓL EGY HELYES

41. Az alábbiak közül melyik gazdasági esemény növeli egy ország GDP-jét?

Két vállalat egyesülése.

Egy autó importálása.

Egy karóra exportálása.

42. Melyik intézmény látja el Magyarországon a nemzeti értéktári funkciót?

A KELER Zrt.

A Magyar Államkincstár.

A Budapesti Értéktőzsde.

43. Mi az a BUBOR?

Az eszközár-infláció egyik mutatója.

Budapesti bankközi kamatláb elsőrendű ügyfelek számára.

Az egynapos hitelek kamata.

44. Melyik városban van az Európai Központi Bank székhelye?

Brüsszelben.

Strasbourgban.

Frankfurtban.

45. Hol állapítják meg minden nap kétszer az arany világpiaci árát, az un. Gold Fixing aktuális értékét?

Wall Street (USA, New York).

London (Bullion Market).

Hongkong (East-Asian Gold Market).

46. Mely feladat tartozik a Költségvetési Tanács hatáskörébe?

Hozzájárulás a zárszámadás elfogadásához.

A hároméves makrogazdasági, költségvetési előrejelzés véleményezése.

A költségvetési törvényjavaslat tervezetének véleményezése.

47. Hány tagállama van az Európai Uniónak, mint vámuniónak?

18.

28.

32.

48. Melyik felületen NEM LEHET Diákhitelt igényelni?

Az oktatási intézmény ETR/Neptun felületén keresztül.

A Diákhitel Direkten keresztül.

Bankszámlához tartozó netbankár felületen keresztül.

49. Az EU intézményei közül melyik kezeli az EU költségvetésének legnagyobb részét?

Az Európai Bizottság.

Az Európai Parlament.

Az Európai Tanács.

50. A felsorolt országok közül melyik az, amelyik gazdasági növekedésének köszönhetően már nem részesedik a legszegényebb tagállamoknak szánt Kohéziós Alapból?

Spanyolország.

Görögország.

Portugália.

51. A Magyarországnak az EU költségvetéséből juttatott éves felzárkóztatási támogatás a nemzeti jövedelmünk kb. hány százalékára rúg?

Kb. 0,5%-ára.

Kb. 2-3%-ára.

Kb. 6%-ára.

52. Jogellenes-e, ha a közbeszerzési pályázaton indulók előzetesen megismerik egymás ajánlatait?

Nem, ez természetes, a gazdasági élet része.

Igen, egymástól függetlenül kell ajánlatot tenni.

Igen, sőt még a legális üzleti hírszerzéssel szerzett információk felhasználása is tilos, mivel etikátlan.

53. Kit NEM ÉRINT a csődtörvény?

A gazdálkodó szervezetet.

A hitelezőt.

Az adós magánvállalkozót.

54. Mennyi kkv-t tartottak számon Magyarországon 2013 végén?

280 ezret.

370 ezret.

580 ezret.

55. Mekkora volt a jegybanki alapkamat mértéke Magyarországon 2014. augusztus-szeptember hónapokban?

1,0%.

2,1%.

3,2%.

56. A bankszámlapénz…

csak pénzhelyettesítő, az igazi a készpénz.

elhalasztott fizetés.

a készpénzzel teljesen egyenrangú pénzforma.

57. A Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja…

az árstabilitás biztosítása.

a teljes foglalkoztatás elérése és a gazdasági növekedés ösztönzése.

a lakosság készpénz iránti igényének biztosítása.

58. Az 1848-1849-es szabadságharc leverése után, jellemzően idegen származású hivatalnokok egyenruhája. Számukra 1853-tól tették kötelezővé az egyenruha viselését. Hogyan nevezték őket?

Bach huszárok.

Perzekútorok.

Ferenc Jóska pandúrjai.

59. Ki volt a kiegyezés utáni első magyar pénzügyminiszter?

Wekerle Sándor.

Széll Kálmán.

Lónyay Menyhért.

60. Melyik dokumentum igazolja egy autónál, hogy ki a tulajdonosa?

A forgalmi engedély.

A törzskönyv.

Az eredetiségvizsgálat.

IGAZ-HAMIS

61. A részvényspekulációt nem bünteti a törvény.

Igaz.

Hamis.

62. A Kincstári Takarékjegyet a Magyar Posta bocsátja ki.

Igaz.

Hamis.

63. Szerződés alapján Magyarország a jövőben sem kötelezett az euró bevezetésére.

Igaz.

Hamis.

64. Passzív kármegelőzésen azt értjük, hogy igyekszünk a lehetséges kockázatokat elkerülni.

Igaz.

Hamis.

65. A biztosító által nyújtott szolgáltatásokat, illetve termékeket élet és nem-élet ágra választhatjuk szét.

Igaz.

Hamis.

66. Az elmúlt 15 évben az államháztartás konszolidált funkcionális (ágazati) kiadásai között a legnagyobb arányt a társadalombiztosítási- és jóléti szolgáltatások teszik ki.

Igaz.

Hamis.

67. Az infláció a 2014. évet követő három évben az MNB programja szerint 4,5 százalék körül alakul.

Igaz.

Hamis.

68. Az Országgyűlés nem fogadhat el olyan központi költségvetésről szóló törvényt, amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a bruttó hazai össztermék felét. Mindaddig, amíg az államadósság e mértéket meghaladja, az Országgyűlés csak olyan központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az államadósság csökkenését tartalmazza.

Igaz.

Hamis.

69. A Diszkont Kincstárjegy alapcímlete 20.000 Ft.

Igaz.

Hamis.

70. Bár a 2014–2020-as időszakra az EU költségvetése csökken, Magyarország egy főre jutóan mégis több támogatásban részesül.

Igaz.

Hamis.

71. Az adóbírság mértéke – az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott fő szabályként – az adóhiány 50 %-a.

Igaz.

Hamis.

72. Egy naptári évben egy személy negyedévente igényelhet állami támogatást a lakás-előtakarékossági szerződésére.

Igaz.

Hamis.

73. A Diákhitel1 félévente változó kamatozású hitel.

Igaz.

Hamis.

74. A Diákhitel törlesztése jövedelemarányos, így fix futamidő nincsen.

Igaz.

Hamis.

75. A modern gazdaságban tőke javak alatt a termelési eszközöket értjük.

Igaz.

Hamis.

76. Magyarország az élcsoportban foglal helyet a tagállamok azon rangsorában, amelyet az egy főre jutó EU-támogatások alapján állítottak össze.

Igaz.

Hamis.

77. Végső soron és elvileg minden adófizető magyar állampolgár hozzájárul az EU költségvetéséhez.

Igaz.

Hamis.

78. Az EU komolyan mérlegelte, hogy a Magyarországon már bevezetett pénzügyi tranzakciós adóhoz hasonló adóból fedezze kiadásainak egy részét.

Igaz.

Hamis.

79. Az angol font Magyarországon nem számít valutának.

Igaz.

Hamis.

80. A tisztviselő elnevezés a pénzügyőrség rendfokozati rendjéből terjedt el.

Igaz.

Hamis.

 

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close