Testületek

Szakértői testület

A PénzSztár verseny feladatait a Szakértői testület állítja össze, amelynek tagjai neves, nagy tapasztalattal rendelkező pénzügyi, gazdasági szakemberek. A testület elnöke: Dr. Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

A 2015. évi PénzSztár verseny Szakértői testületének összetétele:

Balázs Árpád

Balázs Árpád

cégtárs, könyvvizsgálati üzletágvezető, PwC Magyarország

Húsz éve csatlakozott a PwC Magyarország könyvvizsgáló csapatához, miután sikeresen megszerezte diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Kétéves kiküldetése után 1998-ban tért vissza az Egyesült Királyságból, amikortól kezdődően a pénzügyi szektor könyvvizsgálati feladataira szakosodott. Emellett több speciális, a pénzintézetekhez kapcsolódó projektet vezényelt le sikeresen, melyek során többek között hazai és kelet-közép-európai kereskedelmi bankok, valamint biztosítótársaságok átvilágítása is a feladatai közé tartozott. Nemzetközileg elfogadott képesített könyvvizsgálóként (ACCA), okleveles könyvvizsgálóként (ACA) és bejegyzett magyar könyvvizsgálóként számos nagynevű ügyféllel dolgozott.

Barcza György

Barcza György

vezérigazgató, Államadósság Kezelő Központ Zrt.

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1999-ben. Ezt követően két évig a Pénzügyminisztérium és az Államadósság Kezelő Központ elemzője volt, majd az ING Bank és a K&H Bank közgazdászaként dolgozott. 2012-ben igazolt át a Századvég Gazdaságkutatóhoz, és amikor 2013-ban a kutatócég megvette a Napi Gazdaságot, akkor lett a lap főszerkesztője. Innen nevezték ki 2015 februárjában az ÁKK élére. A Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok doktori iskolájának harmadéves hallgatója. Témája az államadósság és a gazdasági növekedés kapcsolata.

Berta Zsolt

Berta Zsolt

oktatási bizottság elnöke, Kockázati- és Magántőke Egyesület

A Corvinus Egyetem Vezetés-szervezés szakán szerzett diplomát. Évek óta a kockázati tőke piacon dolgozik. Jelenleg az iCatapult Zrt. vezérigazgatója, a Kockázati- és Magántőke Egyesület oktatási bizottságának elnöke, a BME Mérnöktovábbképző Intézet vendégtanára, illetve a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének Bossconnect mentora. Korábban a kkv és kockázati tőke, startup tanácsadás & interim menedzsmenttel foglalkozó V-csoport ügyvezetője volt, 2008-2010 között pedig a Walker and Williams Ingatlanfejelsztési társaságot vezette. A két megbízás közötti időszakban saját ingatlanprojektjeit kezelte és vezette.

Bod Péter Ákos dr.

Bod Péter Ákos dr.

intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem

1975-ben szerzett közgazdasági diplomát, kutatómunkát végzett 1990-ig, mellette egyetemeken oktatott és doktori fokozatot szerzett. Tanított amerikai és nyugat-európai egyetemeken, dolgozott ENSZ-tanácsadóként. 1990–1991-ben ipari és kereskedelmi miniszter. 1991–1994 között az MNB elnöke. 1995–1997 között a londoni EBRD igazgatótanácsának tagja. A Károli Gáspár Református Egyetemen (1998–2010) és a Veszprémi Egyetemen (1998–2001) tanított, 2000-től a Corvinus Egyetem professzora. Több vállalatnál fb-tag, szakfolyóiratok szerkesztőbizottságának tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke.

Bugár Csaba

Bugár Csaba

vezérigazgató, Diákhitel Központ Zrt.

Üzemgazdász, közgazdász diplomát szerzett. Pályakezdőként a Magyar Hitel Bank Rt.-nél dolgozott 5 évig, majd a Portfolió Bank Rt., a Hitelgarancia Rt. és az ABN AMRO Bank Rt. következtek, ahol már vezetői pozíciókat töltött be. Irányította a Magyar Követeléskezelő Rt.-t, majd a BÁT Budapesti Árutőzsde Rt. vezérigazgatójaként aktívan részt vállalt a két budapesti tőzsde integrációs folyamatának megteremtésében. 2006 és 2010 között pénzügyi és befektetési szolgáltatásokkal, valamint ingatlanfejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó cégeknél töltött be vezető tisztségeket. 2010-től a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója

Csabai Károly

Csabai Károly

szerkesztő, pénzügyi és befektetési rovat, HVG Hetilap

A budapesti közgazdaságtudományi egyetem pénzügy szakának elvégzését követően, 1988-tól a Magyar Nemzeti Bank IMF-Világbank főosztályán dolgozott. 1989 végétől újságíróként folytatta pályafutását országos napilapoknál – a Magyar Hírlapnál, a Népszabadságnál és a Világgazdaságnál –, a Figyelőnél és immár 15. éve a HVG-ben publikál. Munkáját 1996-ban Pulitzer-díjjal ismerték el, 2003-ban megkapta a Minőségi újságírásért díjat. 1998-ban szakmai közgazdász diplomát szerzett a budapesti közgázon. A German Marshall Fund jóvoltából 2000-ben az USA hat városában tanulmányozhatta az amerikai társadalmat, 2005-ben pedig a HVG washingtoni tudósítójaként tevékenykedett.

Dudás György

Dudás György

vezérigazgató, KELER

1994-ben szerzett diplomát a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán. 1993–1995 a Budapest Bank Rt. Értékpapír Letétkezelési Osztályának vezetője. A KELER-nél 1995-ben kezdte pályafutását, 1995–2002 értékpapír elszámolási igazgatóhelyettes, 2001–2002 banküzemi igazgatóhelyettes, 2002–2003 banküzemi igazgató, 2003-tól vezérigazgató, a KELER igazgatóságának, majd 2011-től a KELER KSZF igazgatóságának tagja. Számos szakmai szervezet tagja: 2003–2006 CEECSDA főtitkára, 2006-tól ECSDA alelnöke, 2006–2009, majd 2012-től újra az ANNA igazgatóságának tagja. 2003-tól a KELER képviselője az ISSA szervezetekben.

Farkas Szilveszter dr.

Farkas Szilveszter dr.

egyetemi docens, tanszékvezető, Budapesti Gazdasági Főiskola

1984-ben okleveles közgazda diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, ugyanott doktorált 2003-ban, 2013-ban habilitált a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Három évtizede tanít a felsőoktatásban („Pécsi Közgáz”, Széchenyi István Egyetem). 2012-től a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán oktat, a Pénzügy Intézeti Tanszék vezetője.

Györgyi Dóra dr.

Györgyi Dóra dr.

jogtanácsos, compliance officer, Lízingszövetség

1991-ben kezdte meg jogi tanulmányait a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán Szegeden, melyet Budapesten, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen fejezett be 1996-ban. Ügyvédjelöltként 1998-ban szakvizsgázott. 1999-től közel öt évet töltött a Raiffeisen Bankcsoportnál, kezdetben a Raiffeisen Lízingnél, majd a Raiffeisen Bankban, ahonnan 2003-ban csoportvezető jogtanácsosként távozott. Másfél év, különböző területeken végzett munka után, 2005-ben tért vissza a pénzügyi szférába, ekkor lett a VB Leasing jogtanácsosa. Ezzel egyidőben kapcsolódott be a Lízingszövetség tevékenységébe. A VB Leasing magyarországi kivonulását követően, 2008-ban lett az IKB Leasing jogtanácsosa, majd 2012-től a compliance officer-e. 2010 óta a Lízingszövetség Oktatási Bizottságának a vezetője. A Lízingszövetség a Deloitte-tal közösen őt részesítette az “Év Lízingszakembere” díjban 2012-ben.

Halm Tamás dr.

Halm Tamás dr.

felnőttképzési igazgató, Budapesti Gazdasági Főiskola

1977-ben a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem kereskedelempolitika és nemzetközi pénzügyek szakágazatán diplomázott, doktori fokozatot 1979-ben szerzett. 2003–2006 a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökhelyettese. 2006–2011 a Gazdasági és Szociális Tanács főtitkára. Azóta a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán oktat. A Budapesti Corvinus Egyetem címzetes docense. 1981–1989 szakosztályi titkár a Magyar Közgazdasági Társaságban, 1989–1999 a szervezet főtitkárhelyettese, 1999–2014 a főtitkára. 2011. január 1. óta a Közgazdasági Szemle főszerkesztője.

Horváth Ilona dr.

Horváth Ilona dr.

mestertanár, középiskolai oktatási szakértő

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1980-ban szerzett történelem-orosz nyelv szakos, 1983-ban filozófia szakos tanári diplomát. 1988-ban kapott doktori címet. 2002 óta érettségi elnök, 2005 óta emelt szintű vizsgabizottsági elnök. 2006 óta az új gimnáziumi tantárgy, a pénzügyi és közgazdasági alapismeretek kísérleti oktatásában tanár, pedagógiai tanácsadó, szakértő. Kutatási területe a távoktatás, internetes, interaktív oktatás. 2012-ben a közgazdasági és pénzügyi alapismeretek választható tantárgy 11-12. évfolyamra vonatkozó kerettantervét dolgozta ki. Történelmi, közgazdasági könyvek szerkesztője, pedagógiai tanácsadója.

Katona Zsolt

Katona Zsolt

vezérigazgató, Budapesti Értéktőzsde

1989-ben külkereskedelmi üzemgazdász diplomát szerzett a Külkereskedelmi Főiskolán, majd 2003-ban MBA-diplomát a University of Lincoln/KKF-n. Szakmai pályafutását 1989-ben Belgiumban kezdte az ABB Insurance Co-nál. 1995 és 2012 között különböző pozíciókban irányította az ING-csoport befektetési szolgáltatási területét: 1995–1998 az ING Baring Értékpapír Rt. ügyvezetőigazgató-helyettese, majd 1998–2002 vezérigazgatója, 2002–2012 az ING Bank Rt. / ING Bank NV Magyarországi Fióktelepének ügyvezető igazgatója. Több társaság és szakmai szervezet igazgatóságának és felügyelőbizottságának a tagja.

Kerekes György

Kerekes György

főszerkesztő, Magyar Pénzügyi Almanach

1981-ben szerzett közgazdász diplomát, 1982-ben gyártásvezetői, 1990-ben riporteri képesítést. 1981 és 1995 között a Magyar Televízióban közgazdasági-pénzügyi területeken tevékenykedett. A TAS-11 Kft. ügyvezető-főszerkesztőjeként 1995 óta pénzügyi, gazdasági jellegű tankönyvek, szakkönyvek – köztük a Magyar Pénzügyi Almanach – szerkesztését, kiadását, pénzügyi internetes portálok üzemeltetését, internet-televíziós pénzügyi-gazdasági oktatóműsorok készítését irányítja. 2007-től a Magyar Közgazdasági Társaság felügyelőbizottságának tagja, 2008-tól a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense.

Kovács Árpád dr.

Kovács Árpád dr.

elnök, Költségvetési Tanács

1971-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen, 1979-ben doktorált és 2001-ben szerezte meg PhD-fokozatát. 1990-ben az Állami Számvevőszék főcsoportfőnöke, később igazgatója lett. 1996-ban az ÁPV Rt. igazgatótanácsának elnökévé, 1997-ben az Állami Számvevőszék elnökévé választották. Ez utóbbi tisztségét 2009-ig töltötte be. 2004 és 2007 között a számvevőszékek világszervezetének, az INTOSAI kormányzótanácsának elnöke volt. A Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja volt, majd 2002-ben annak alelnökévé, 2008-ban elnökévé választották. 2003-ban habilitált. 2008-tól az ELTE ÁJK Közgazdaságtani és statisztikai tanszékének egyetemi docense.

Kovács Levente dr.

Kovács Levente dr.

főtitkár, Magyar Bankszövetség

1992-ben matematika-fizika, majd 1997-ben közgazdasági egyetemi oklevelet szerzett, közgazdaságtani területen 2000-ben doktorált (Ph.D), 2012-ben pedig habilitált. Tanított a Sárospataki és Pápai Református Kollégiumban, a Tomori Pál Főiskolán, jelenleg pedig a Miskolci Egyetemen a Gazdasági Kapcsolatok Tanszéket vezeti. Banki pályafutása során több pénzintézetben is dolgozott, 2011. óta a Magyar Bankszövetség főtitkára. Több pénzintézet vezető testületének a tagja/elnöke, az Európai Bankföderáció Végrehajtó Bizottságának a tagja, több hazai és külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottságában vesz részt, a Miskolci Egyetem Vállalkozáselméleti Doktori Iskolájának a tagja, a Károli Gáspár Református Egyetem Gazdasági Tanácsának az elnöke.

Kozek András

Kozek András

vezérigazgató-helyettes, Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Párhuzamosan végezte a Budapesti Műszaki Egyetem mérnök informatikus szakát és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakát. 1996-tól tanácsadóként dolgozott a Coopers and Lybrand Dynasoft Rt.-nél, majd 1998-ban az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója lett. 2003-tól az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Élet ágának vezérigazgató-helyettese, 2005 óta igazgatósági tag. Mindezek mellett 2006-tól 4 éven keresztül az Allianz Bank Zrt. igazgatósági tagja, 2008-tól 2011-ig az Allianz Alapkezelő igazgatóságának elnöke, 2011-2012 között a felügyelő bizottság elnöke. Társadalmi tisztségei: Stabilitás Pénztárszövetség elnökségi tagja, a szövetség önkéntes nyugdíjpénztári tagozatának vezetője, Mabisz TKM Bizottságának elnöke.

Kravalik Gábor dr.

Kravalik Gábor dr.

elnök, Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége

1995-ben az ELTE Állam- és jogtudományi Karán diplomázott, 1997-ben szerzett DEA fokozatot Franciaországban, 1998-ban szakvizsgázott, jogász-közgazdász, biztosítási szakjogász. 1998-tól kezdett az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárnál, melynek jelenleg igazgatója, 2004-ben az Allianz Hungária Egészségpénztár alapítói közé tartozott, melynek ügyvezető igazgatója. 1995-től oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, 2008-tól címzetes egyetemi docensként. 2015-től a Stabilitás Pénztárszövetség elnöke, mely érdekvédelmi szervezet névváltást követően Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége néven folytatja munkáját.

Lovas György

Lovas György

versenyszervező, TAS-11 Kft.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Oktatási Intézetének nyugalmazott igazgatója. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett okleveles építőmérnök. Telekommunikációs újságíró képzésben részesült. Dolgozott a nyomtatott sajtóban és az elektronikus médiában. Egerben végzett pedagógia, médiapedagógia, fejlesztő pedagógia szakon. Felnőttképzési szakértő, kommunikációs, stressz-kezelő és vezetői készségfejlesztő tréner. Ismeretterjesztő televíziós műsorok szerkesztő műsorvezetője. A Magyar Tudományos Akadémia újságírói díjának tulajdonosa.

Lukács János dr.

Lukács János dr.

elnök, Magyar Könyvvizsgálói Kamara

1983-ban közgazdász-tanárként végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Tanári „B” szakán. 1986 óta egyetemi doktori fokozattal rendelkezik, 1999-től a közgazdaságtudományok kandidátusa. 1992-ben könyvvizsgálói, 2002-ben adószakértői oklevelet szerzett. 1983-től 1986-ig a Magyar Tudományos Akadémia TMB ösztöndíjas aspiránsa.1986 óta oktat a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi számvitel tanszékén, jelenleg intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docens. 2008-tól a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke, 2012-től a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének elnöke, 2008-tól a Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat című folyóirat főszerkesztő-helyettese, emellett számos szakmai bizottság tagja.

Mokrai Mihály dr.

Mokrai Mihály dr.

elnök, Pénzügyi Vállalkozások Országos Egyesülete

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott 1996-ban, majd 2003-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett bank szakjogász végzettséget. 1985 és 1989 között a Honvédelmi Minisztériumnál, 1989 és 1992 között a Belügyminisztériumnál dolgozott. 1996–1997-ben pénzügyi tanácsadóként tevékenykedett a Credit-RW Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél. Igazgatósági elnöki tisztséget töltött be 1996 és 2007 között a LAKISZ Szövetkezetnél, 2000 és 2008 között pedig a BÁTOR Pénzügyi Zrt.-nél. 2008-tól 2010-ig Miskolc város alpolgármestere volt. 1998-tól  a Pénzügyi Vállalkozások Országos Egyesületének alelnökeként, 2003-tól a szervezet elnökeként tevékenykedik.

Pandurics Anett

Pandurics Anett

elnök, Magyar Biztosítók Szövetsége

Közgazdászként végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1998-tól az IFUA Horváth & Partners tanácsadója, 2001-től 2005-ig a Magyar Posta Zrt. stratégiai igazgatója. 2002-től a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. igazgatósági tagja. 2005-től a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója. Társadalmi tisztségei: a Mabisz (Magyar Biztosítók Szövetsége) elnöke, a Bolyai Műhely Alapítvány felügyelőbizottsági elnöke.

Szabó Levente

Szabó Levente

vezérigazgató, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Első diplomáját a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzintézeti Szakán szerezte 1993-ban, majd 1995-ben a Janus Pannonius Tudományegyetemen közgazdász és német-magyar szakfordító oklevelet kapott. Szakmai pályafutása Bécsben a Creditanstalt csoportnál indult. 1999-től a a TakarékBank Német Ügyfelek Területének osztályvezetője, majd 2001-től a Vállalati és Intézményi Üzletág igazgatója. 2003-tól a Takarékszövetkezeti Üzletág igazgatójának nevezték ki, és beválasztották a bank Felügyelőbizottságába. Két évre rá ügyvezető igazgató és belső igazgatósági tag lett. 2010-től vezérigazgató-helyettes, 2013-tól vezérigazgató.

Szendrey Silvia

Szendrey Silvia

ügyvezető igazgató, Joint Venture Szövetség

A budapesti közgazdaságtudományi egyetem elvégzését követően szakmai pályafutását a Magyar Nemzeti Banknál kezdte 1979-ben, ahol az ott eltöltött tizenhat év alatt különböző funkciókat látott el nemzetközi területeken. Pályafutását a Creditanstalt Rt. Nemzetközi Pénzügyi Területek főosztályvezetőjeként folytatta, majd 1997-től megalapította és vezette az osztrák Oberbank képviseletét. Az Oberlízing Rt. megalapítását követően az ügyvezetés tagja, és tagja a Lízingszövetség Ellenőrző Bizottságának is. Aktívan részt vesz az Oberbank Magyarországi Fióktelepének megalapításában, ahol a HR és Marketing területet vezeti. Jelenlegi funkcióját 2009 óta tölti be.

Temmel András

Temmel András

főtitkár, BAMOSZ

1994-ben közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1994 és 2003 között különféle vezető beosztásokban dolgozott a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletén, a Kibocsátások és Befektetési Alapok Főosztályon. 2003 óta a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének főtitkára. Igazgatósági tagként közreműködik az EFAMA (European Fund and Asset Management Association) munkájában.

Tevanné dr. Südi Annamária

Tevanné dr. Südi Annamária

főtitkár, Gazdasági Versenyhivatal

1984-ben az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezői, majd rendszerszervezői, 2000-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi diplomát szerzett. Az igazgatásszervezői diploma megszerzésétől kezdve a közigazgatásban dolgozik. 1996–2003 között Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat aljegyzője, 2003-2007 között Budaörs Város Önkormányzat jegyzője, 2007-2011 között Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője. Az önkormányzatok feladat- és hatáskörével, valamint közigazgatás-szervezéssel kapcsolatban több publikációja jelent meg. 2011 óta a GVH főtitkára, többek között a versenykultúráért felelős szervezeti egység vezetője, amely a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésével foglalkozik.

Versenybizottság

A Versenybizottság dönt a verseny előkészítésével és megrendezésével kapcsolatos stratégiai kérdésekben. A bizottság tagjai a verseny megvalósítását pénzügyileg és szakmailag támogató szervezetek első számú vezetői és a Szakértői testület elnöke. A Versenybizottság elnöke: Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.

A 2015. évi PénzSztár verseny Versenybizottságának  összetétele:

Balázs Árpád

cégtárs, üzletágvezető, PwC Magyarország

Bugár Csaba

vezérigazgató, Diákhitel Központ

Kerekes György

ügyvezető-főszerkesztő, TAS-11 Kft.

Barcza György

vezérigazgató, Államadósság Kezelő Központ

Dudás György

vezérigazgató, KELER

Kisbenedek Péter

elnök-vezérigazgató, Allianz Hungária Zrt.

Bilibók Botond

vezérigazgató, Concorde Alapkezelő Zrt.

Juhász Miklós dr.

elnök, Gazdasági Versenyhivatal

Szabó Levente

vezérigazgató, Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Bod Péter Ákos dr.

tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Katona Zsolt

vezérigazgató, BÉT

Varga Árpád dr.

elnökhelyettes, Nemzeti Adó- és Vámhivatal