A PénzSztár verseny 2015. október 15-én megrendezett online pótjátékának feladatai, megoldásokkal.

NÉGYBŐL KETTŐ HELYES

1. Az alábbiak közül melyek NEM testesítenek meg hitelviszonyt?

A vállalati kötvény.

A bankbetét.

A részvény.

Az üzletrész.

2. A következő állítások közül melyek NEM jellemzőek a takarékszövetkezetekre?

Részvénytársasági formában működnek.

Tulajdonosaik tulajdonrészét részjegy testesíti meg.

Lakossági és vállalati bankszolgáltatásokat nyújtanak.

Tevékenységükre nem vonatkoznak a tőkemegfelelési szabályok.

3. Melyik két magyar személyiség nyert kinevezést az EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) elnökségébe – jelenleg, illetve az elmúlt évtizedekben?

Patai Mihály.

Simor András.

Bokros Lajos.

Németh Miklós.

4. Az alábbiak közül melyik kettő tartozik a Magyar Nemzeti Bank feladatai közé?

A devizatartalékok menedzselése.

A bankszektor hatósági felügyelete.

A részvénypiac likviditásának biztosítása.

A bankszektori különadó beszedése.

5. A Diákhitel Központ Személyes Ügyfélszolgálata megtalálható …

… minden vidéki nagyvárosban.

… a KÖKI Terminálon.

… Budapesten, a Kacsa utcai székházban.

… az interneten.

6. Mi az opció jelentése?

Részvény utáni osztalék joga.

Eladás/vételi jog egy értékpapírra.

Határidős gazdasági szerződés.

A kötvény birtokosainak adómentessége.

7. A következő állítások közül melyek igazak a részvényre?

Névértéke megegyezik tőzsdei árfolyamával.

Kibocsátója visszavásárolhatja.

Kockázatmentes befektetés.

Nem csak tőzsdei forgalma van.

8. Az alábbiak közül melyik kettő európai tőzsdeindex?

FTSE.

S&P500.

DAX.

Nikkei 300.

9. Ki bocsáthat ki kötvényt?

Nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.).

Zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.).

Magánszemély.

Egyéni vállalkozó.

10. Melyik két esetben szűnhet meg a lakásbiztosítás?

A biztosító egyoldalú szerződésmódosításával.

Az ingatlan eladásával, és a változás igazolásával.

A biztosítási díj várakozási időt meghaladó be nem fizetése esetén.

Az ingatlan terhére történő hitelfelvétel esetén.

11. Mely biztosítók működnek ma Magyarországon az alábbiak közül?

Allianz Hungária Zrt.

Európai Utazási Biztosító Zrt.

Lloyd Biztosítótársaság.

Első Magyar Általános Biztosítótársaság.

12. Az alábbiak közül melyek NEM részei a magyar államháztartásnak?

A Magyar Posta.

A helyi önkormányzatok.

A Magyar Fejlesztési Bank.

A Magyar Államkincstár.

13. Az alábbiak közül melyek a helyi adók, amelyeket az önkormányzatok szedhetnek be?

A társasági adó.

Az idegenforgalmi adó.

Az egyszerűsített vállalkozói adó.

Az építményadó.

14. Melyik kettő tartozik az ÁKK (Államadósság Kezelő Központ) feladatai közé?

Az államadósság finanszírozási stratégiájának kidolgozása.

Az elsődleges értékpapírpiac szervezése.

A költségvetési törvény tervezetének elkészítése.

Az állampapír-kibocsátások, hitelfelvételek és hitelátvállalások szervezése.

15. Mit mond ki a kereslet és kínálat törvénye?

Ha az árak nőnek, a kereslet csökken.

Ha az árak nőnek, a kereslet is nő.

Ha az árak csökkennek, a kereslet nő.

Az árak rövidtávon nem befolyásolják a keresletet.

16. Az Európai Unió alább felsorolt tagállamai közül melyek kerültek igen súlyos helyzetbe a 2008-ban kirobbant nemzetközi pénzügyi válság következtében?

Görögország.

Spanyolország.

Dánia.

Belgium.

17. Egy vállalkozás leglikvidebb eszközei közé soroljuk …

… a készleteket.

… a befektetési céllal vásárolt értékpapírokat.

… a készpénzt.

… a bankbetétet.

NÉGYBŐL EGY HELYES

18. Milyen célra NEM használható a SZÉP kártya?

Szálláshely-szolgáltatás.

Vendéglátás (étkezés).

Sípálya díja.

Ruházkodás.

19. Az alábbiak közül melyik szolgáltatást NEM nyújthatja hitelintézet?

Hitelnyújtás.

Betételfogadás.

Biztosítási fedezet nyújtása.

Pénzforgalmi szolgáltatások.

20. Melyik állítás igaz a váltóra?

Kiállításához közjegyző közreműködése szükséges.

Dologi jogi értékpapír.

Követelést megtestesítő értékpapír.

Kiállítása az ügyletből fakadó jogviszonyt megszünteti.

21. Melyik megállapítás igaz a devizára?

Magyarországon deviza egy USA dollár bankjegy.

Vételi és eladási árfolyama között nincs különbség.

Csak dollár lehet.

Nemzetközi elszámolásra szolgáló fizetőeszköz.

22. A mai bankjegy …

… a kereskedelmi bankok által kibocsátott váltó.

… a letétbe helyezett nemesfémre vonatkozó igazolás.

… a nemzeti bankok lejárat nélküli fizetési ígérvénye (váltója).

… a nemzeti vagyont megtestesítő értékpapír.

23. Milyen finanszírozás a lízing?

Bizalmi.

Szívességi.

Eszközalapú.

Szabad felhasználású.

24. Milyen jogot ad át a lízingbevevőnek a lízingcég a lízingszerződéssel?

Használati jogot.

Előjogot.

Vétójogot.

Zálogjogot.

25. A középkori kereskedelmet Észak-Itáliában pénzváltók is segítették, amelyek a bankok elődei voltak. A banca eredeti jelentése: pénzváltó … volt.

pult, pad

szék

páncélszekrény

kocsi

26. Hogyan vehetők igénybe az egészségpénztár által finanszírozható termékek, szolgáltatások?

Közvetlenül a pénztár által működtetett üzletekben.

A pénztár által megbízott üzlethálózaton keresztül.

A pénztárral szerződésben álló egészségügyi szolgáltatókon, elárusítóhelyeken keresztül.

Bármelyik háziorvosi rendelőben.

27. Melyik törvény szabályozza a tőzsde működését?

Az áfatörvény.

A számviteli törvény.

A munka törvénykönyve.

A tőkepiaci törvény.

28. Melyik intézmény vezeti a lakossági befektetők értékpapírszámláit?

A befektetési szolgáltató.

A Magyar Nemzeti Bank.

A Pénzügyminisztérium.

A Központi Statisztikai Hivatal.

29. Ha egy befektetőnek nyilvános nyíltvégű befektetési jegye van, és pénzzé szeretné tenni, akkor mit tegyen?

Adja el a Budapesti Értéktőzsdén.

Forduljon a bankjához, és ott visszaváltják neki.

Menjen el a befektetési jegy forgalmazójához, ahol visszaváltják a befektetési jegyét.

Váltsa vissza a BAMOSZ-nál.

30. Mikor kockázatos egy befektetés?

Ha biztosan adott százalékú veszteséget hoz.

Ha sok tőke kell hozzá.

Ha a hozama nem éri el az alapkamatot.

Ha a nyereség vagy veszteség jövőbeli mértéke bizonytalan.

31. Mi a T nap?

Takarékossági nap.

A tőzsdei ügyletkötés (adás/vétel) napja.

A tartozás határidejének napja.

A csődeljárás kezdete.

32. Az alábbiak közül melyik NEM a Központi Elszámolóház és Értéktár (Keler) feladata?

A tőzsdei forgalom elszámolása a Budapesti Értéktőzsdével közösen.

A brókercégek pénz- és értékpapírszámláinak vezetése.

Hitelnyújtás az ügyfelek részére.

A központi szerződő fél feladatainak ellátása.

33. A biztosítási csalásra vonatkozó alábbi megállapítások közül melyik NEM helytálló?

A biztosítási csalás bűncselekmény.

A biztosítási csalás célja a biztosító félrevezetésével anyagi haszonszerzés.

A legtöbb csalás a gépjárművek biztosításával függ össze, például megrendezett balesettel.

Biztosítási csalást akaratlanul is el lehet követni.

34. Melyik állami intézmény adja ki és vonja vissza a pénzintézetek engedélyét?

A Magyar Nemzeti Bank.

A Gazdasági Versenyhivatal.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF).

A MABISZ.

35. A biztosítási alkusz az alábbiak közül melyikért NEM felelős?

A téves tanácsadásért.

Szabálytalan díjkezelésért.

A biztosítási díj befizetésének késedelméért.

Nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.

36. Melyik ország nem tagja a Visegrádi Négyeknek?

Szlovákia.

Szlovénia.

Lengyelország.

Csehország.

37. Mit jelent az állam redisztribúciós funkciója?

Az erőforrások átcsoportosítását.

Gazdasági stabilizációt.

A jogi keretek biztosítását.

A jövedelmek újraelosztását.

38. Mi a különbség a számla és a nyugta között?

Semmi, szinonimák.

Az egyik sorszámozott, a másik nem.

Az egyik pénztárgépes, a másik kézi.

Az egyiken csak az értékesítést végző neve szerepel, a másikén a vevőé is.

39. Az alábbiak közül melyik NEM tartozik az állami adóhatóság szankcionálási lehetőségei közé?

Az adóelőleg.

Az adóbírság.

A mulasztási bírság.

A késedelmi pótlék.

40. Kinek az uralkodása idején lett az aranypénz Magyarországon a legfontosabb fizetési eszköz?

Szent István.

Szent László.

Könyves Kálmán.

Károly Róbert.

41. Melyik megállapítás NEM igaz a Jeremie-programra?

Pályázati procedúra nélkül lehet hitelhez jutni.

Célja a mikro-, kis- és középvállalkozások pénzügyi forráshoz való jobb hozzáférésének megteremtése.

Az Európai Bizottság indította el a programot.

A program része mikrohitel, kockázati tőke és garanciaprogram.

42. Az alábbiak közül melyik ország az Európai Monetáris Unió legfiatalabb tagja?

Litvánia.

Észtország.

Szlovákia.

Málta.

43.Melyik részvényt nem jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén?

MOL.

Richter Gedeon.

FHB Bank.

Wizz Air.

HÁROMBÓL EGY HELYES

44. Ha az EUR/USD árfolyam emelkedik, akkor a két valuta viszonylatában …

… a dollár erősödik.

… a dollár gyengül.

… az euró gyengül.

45. Mekkora hitelösszeg igényelhető a Diákhitel2 esetében?

Maximum havi 50 ezer Ft.

Maximum havi 60 ezer Ft.

A felvehető összeg felső határa az adott intézmény képzési költsége.

46. Van-e a Diákhitel felvételekor hitelbírálat?

Nincs.

Csak a 35 év feletti hallgatók esetében.

Csak akkor, ha valakinek más hitel is van a nevén.

47. Mit kell bemutatni a Diákhitel Központnak a Diákhitel1 összegének elköltéséről?

Számlát.

Blokkot.

Semmit.

48. Melyik NEM szakosított hitelintézet?

A lakás-takarékpénztár.

A szövetkezeti hitelintézet.

A Magyar Fejlesztési Bank.

49. Melyik adót hívják a köznyelvben „súlyadónak”?

A regisztrációs adót.

A gépjárműadót.

A cégautóadót.

50. Milyen számlát kell nyitni államkötvény vásárlásához?

Befektetési számlát.

Speciális állampapír-számlát.

Bármilyen banki folyószámla megfelel.

51. Mivel az ókori görögök ruháján nem volt zseb, ezért a váltópénzt itt tartották.

A karperecükben.

A hajpántjukban.

A szájukban.

52. Hol volt a történelem legnagyobb hiperinflációja?

Németországban, az I. világháború után.

Magyarországon, a II. világháború után.

Argentínában, a Falkland-szigeteki háború után, 1982-ben.

53. Hányféle címletű euróbankjegy létezik?

7.

8.

9.

54. Melyik a legkisebb címletű euróbankjegy?

Az öteurós.

A tízeurós.

Az egyeurós.

55. Hány évre szól az Európai Unió többéves keretköltségvetése?

7 évre.

6 évre.

5 évre.

56. Az alábbiak közül melyik biztosítási ágazatban NEM beszélhetünk alulbiztosításról?

Lakásbiztosítás.

Vállalkozói vagyonbiztosítás.

Életbiztosítás.

57. Az alábbiak közül hol lehet betétet elhelyezni?

A Fókusz Takaréknál.

A Központi Elszámolóház és Értéktárban.

A Magyar Nemzeti Banknál.

58. Melyik állítás igaz az egészségpénztári megtakarítások igénybevételének szabályozására?

A pénztártag egyéni egészségpénztári számlájának terhére az általa előzőleg megjelölt közeli hozzátartozók is igénybe vehetnek egészségpénztári szolgáltatásokat.

Mindenki csak a saját kiadásait fedezheti egészségszámlájáról.

Kizárólag nagykorú személyek számára finanszírozható termék/szolgáltatás.

59. Mi a személyi jövedelemadó jellemzője?

Az szja-t naptári évenként az összes jövedelem alapján kell fizetni.

Az szja bevallás határideje minden év április 15.

Az szja mértéke hazánkban 19%.

IGAZ-HAMIS

60. Magyarországon 2014. február 1-jétől havonta két alkalommal van lehetőség, mindösszesen 300.000 Ft erejéig ingyenes készpénzfelvételre.

Igaz.

Hamis.

61. Szerződés alapján Magyarország a jövőben kötelezett az euró bevezetésére.

Igaz.

Hamis.

62. A Diákhitel törlesztését a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónap első napjától kell elkezdeni.

Igaz.

Hamis.

63. Magyarországon 1987 óta működik ismételten kétszintű bankrendszer.

Igaz.

Hamis.

64. Az áruval kapcsolatos jogokat megtestesítő értékpapírok alaptípusa a részvény.

Igaz.

Hamis.

65. Ha 200 Ft-os befektetésünk 40 Ft kamatot hoz, az egyszerű kamatláb 40%.

Igaz.

Hamis.

66. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank kizárólagosan jogosult bankjegy- és érmekibocsátásra.

Igaz.

Hamis.

67. Két vállalkozás bármikor megállapodhat, hogy egyforma árat kérnek termékeikért.

Igaz.

Hamis.

68. Az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét jelenleg Luxemburg tölti be.

Igaz.

Hamis.

69. New Yorkban van a világ startup központja.

Igaz.

Hamis.

70. A váltó és a csekk a pénzkövetelést megtestesítő értékpapírok csoportjába tartozik.

Igaz.

Hamis.

71. Magyarországon bármilyen devizanemben lehet bankszámlát nyitni.

Igaz.

Hamis.

72. Az MNB elnökének megbízatása négy évre szól.

Igaz.

Hamis.

73. A medve az emelkedő tőzsdei hangulat jelképe.

Igaz.

Hamis.

74. A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a Széchenyi Kereskedelmi Bank működési engedélyét.

Igaz.

Hamis.

75. A MagNet Bank közösségi bank.

Igaz.

Hamis.

76. A Diákhitel2 esetében a Diákhitel Központ közvetlenül a felsőoktatási intézménynek utalja a képzési díj összegét.

Igaz.

Hamis.

77. A bonus-malus rendszer egy A00 alap, 10 bonus és 4 malus osztályból áll.

Igaz.

Hamis.

78. A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Magyarországon is működik.

Igaz.

Hamis.

79. A nominális jövedelem a jövedelem pénzegységben kifejezett értéke.

Igaz.

Hamis.

80. Az S&P 2015 októberében egy fokozattal, „A-”-ra rontotta a Volkswagen „A” minősítésű adósi besorolását.

Igaz.

Hamis.

 

Share This