A PénzSztár verseny 2015. október 8-án megrendezett 1. online előselejtezőjének feladatai, megoldásokkal.

NÉGYBŐL EGY HELYES

1. Az alábbiak közül melyik pénzintézetnél NEM helyezhetsz el betétet?

Az MKB Banknál.

Az Eximbanknál.

Az UniCredit Banknál.

A Pillér Takarékszövetkezetnél.

2. Melyik adat NEM található meg a bankkártyádon?

A kártya száma.

A bankszámlaszám.

A kártyabirtokos neve.

A kibocsátó hitelintézet neve.

3. Az alábbiak közül ki NEM volt az MNB elnöke?

Varga Mihály.

Járai Zsigmond.

Bod Péter Ákos.

Surányi György

4. Mit jelent a gyakran hallható „cash flow” kifejezés?

Bruttó pénzáramlást.

Nettó pénzáramlást.

Profit maximalizálását.

Számviteli nyereséget.

5. Mi a Diákhitel szlogenje?

Velünk könnyebb.

Merj nagyot álmodni!

Mi a holnapra gyúrunk.

A jövőt most írod.

6. Az alábbiak közül melyik NEM szakosított pénzintézet?

A lakás-takarékpénztár.

A jelzálogbank.

A lízingcég.

A fejlesztési bank.

7. Ha ilyen értékpapírral rendelkezel, az követelést testesít meg. Melyik az?

A váltó.

A csekk.

A részvény.

A kötvény.

8. Milyen szolgáltatás a pénzügyi lízing?

Kereskedelmi.

Pénzügyi.

Ipari.

Logisztikai.

9. Hitelt szeretnél felvenni, ehhez jó tudni, hogy mi van és mi nincs benne a THM-ben. Melyik költség, illetve díj NINCS benne a teljes hiteldíj mutatóban?

A hitelfutamidő meghosszabbításának költsége.

A kamat.

A hitelbírálati díj.

Az értékbecslési díj.

10. Milyen közös jellemzője van az önkéntes nyugdíjpénztáraknak?

Rövidtávú megtakarítási célokat helyeznek a fókuszukba.

Többnyire nagy biztosítótársaságok és bankok tulajdonában állnak.

Profitorientált szervezetek.

Nonprofit szervezetek.

11. Melyik piac fő intézménye a tőzsde?

A tőkepiac.

Az árupiac.

A hitelpiac.

A munkapiac.

12. Befektetőként lehet-e két különböző befektetési jegyed?

Nem.

Igen, lehet.

Csak akkor, ha tartós befektetési számlára helyezem az egyiket.

Csak akkor, ha nyugdíj-előtakarékossági számlára helyezem az egyiket.

13. Melyik a legkockázatosabb értékpapír az alábbiak közül?

A kincstárjegy.

Az államkötvény.

A törzsrészvény.

A vállalati kötvény.

14. Hogyan nevezhetjük másként az elektronikus formátumú (nem kinyomtatott) értékpapírokat?

Dematerializált értékpapírok.

Immobilizált értékpapírok.

Materializált értékpapírok.

Mobilizált értékpapírok.

15. Mi a veszélyközösség?

A biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet.

A biztosítással kapcsolatos jogszabályok alapján folytatott tevékenység, amely magában foglalja a veszélyközösségek szervezését, kockázataik kezelését és a bekövetkezett károk kompenzálását.

Azonos vagy hasonló kockázatnak kitett személyek csoportja.

Veszélyhelyzetekben létrejött embercsoport.

16. A biztosítótársaság (illetve a biztosítási törvény) kit tekint a szolgáltatására jogosult személynek?

Szerződő felet.

Kedvezményezettet.

Biztosítottat.

Díjfizetőt.

17. Az alábbi megállapítások közül melyik az igaz?

Egyre több aktív kereső tart el egyre több nyugdíjast.

Egyre több aktív kereső tart el egyre kevesebb nyugdíjast

Egyre kevesebb aktív kereső tart el egyre kevesebb nyugdíjast

Egyre kevesebb aktív kereső tart el egyre több nyugdíjast

18. Melyik szervezet felelős ma az államháztartás szabályozásáért?

A Pénzügyminisztérium.

A Magyar Államkincstár.

A Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Gazdasági Minisztérium.

19. Ki nyújthatja be adóbevallásait elektronikus formában, az Ügyfélkapun keresztül?

Kizárólag a gazdasági társaságok.

Bármely adózó, ideértve a magánszemélyeket is, ha kormányablaknál vagy NAV ügyfélszolgálaton regisztráltak.

Kizárólag az egyéni vállalkozók.

A gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók.

20. Vásárlásnál biztosan találkozol vele: az általános forgalmi adó…

… a fogyasztáshoz kapcsolódó, közvetett adók csoportjába tartozó adónem.

… nem vonatkozik minden termékre, szolgáltatásra.

… általános mértéke hazánkban az adó alapjának 25%-a.

… a fejlett adóelkerülési technikák által alig érintett.

21. A bruttó hazai termék…

… az ország területén adott időszakban megtermelt termékek és szolgáltatások összértéke.

… megegyezik a vállalatok összes termelési értékével.

… megegyezik a hazai gazdasági szereplők összes jövedelmével, akár hazai, akár külföldi eredetű a jövedelem.

… megegyezik a hazai gazdasági szereplők hazai eredetű jövedelmével.

22. Utazni készülsz, az alábbiak közül melyik országban hivatalos fizetőeszköz az euró?

Svédországban.

Norvégiában.

Finnországban.

Izlandon.

23. Melyik város ad otthont az Európai Központi Bank székhelyének?

Frankfurt (am Main).

London.

Brüsszel.

Luxemburg.

24. Mikor van a magyar számviteli törvény által előirányozott mérlegfordulónap?

Január 1-jén.

Március 31-én.

Június 30-án.

December 31-én.

25. Milyen tevékenységeket NEM végez a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA)?

Képviseli tagjai egységes érdekeit.

Terjeszti a magántőke és a kockázati tőke koncepcióját Magyarországon és a régióban.

Kapcsolatot tart az iparág nemzetközi szervezeteivel.

Befektetéseket végez az iparágban.

26. A felsoroltak közül melyik magyart tüntették ki közgazdasági Nobel-díjjal?

Szent-Györgyi Albertet.

Harsányi Jánost.

Gábor Dénest.

Kertész Imrét.

NÉGYBŐL KETTŐ HELYES

27. Melyik forint pénzérmék „fej” részén látható Magyarország címere?

10 forintos.

50 forintos.

100 forintos.

200 forintos

28. Mekkora összeg igényelhető Diákhitel2 esetében?

A képzési költség teljes összege.

A képzési költség egy része.

A képzési költség maximum kétszerese.

A képzési költség maximum háromszorosa.

29. Az alábbiak közül melyik NEM pénzügyi szolgáltatás?

Az operatív lízing.

A kölcsön.

A pénzügyi lízing.

A (tartós) bérlet.

30. Milyen szolgáltatások finanszírozhatóak adómentesen az egészségpénztári befizetésekből, megtakarításból?

Auralátás, jóslás.

Orvosi ellátás.

Sporteszköz vásárlása.

Gyógyszer vásárlása.

31. Egy részvénybefektetésen elért nyereség alapvetően melyik két forrásból származik?

Kamat.

Árfolyamnyereség.

Osztalék.

Állami támogatás.

32. Melyik kettő amerikai tőzsdeindex?

Dow Jones (DJIA).

S&P 500.

DAX.

Nikkei.

33. Ha esnek a kötvényhozamok, és továbbra is erre lehet számítani, akkor milyen alapot ajánlanál egy befektetőnek a következők közül?

Likviditási alapot.

Hosszú kötvényalapot.

Árupiaci alapot.

Kiegyensúlyozott vegyes alapot.

34. Mi jellemző a Babakötvényre?

19 éves futamidő, 1 Ft-os névérték.

Változó, inflációt meghaladó kamatozás.

Fix kamatozás.

3 éves futamidő.

35. Melyik kettő tartozik a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló törvény szerint az életbiztosítási ághoz?

Születési biztosítás.

Balesetbiztosítás.

Csoportos nyugdíjbiztosítás.

Betegségbiztosítás.

36. Mely intézmények vesznek részt a költségvetés elkészítésében/véleményezésében?

A Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Gazdasági Versenyhivatal.

Az Állami Számvevőszék.

A Közbeszerzési Döntőbíróság.

37. Magyarország munkaerő-piaci helyzetét jellemző alábbi adatok közül, melyik kettő érvényes 2015. I. negyedévében?

A foglalkoztatottak száma 4 millió fölé emelkedett.

A munkanélküliségi rátát sikerült 8 százalék alá vinni.

A foglalkoztatási ráta 60 százalékos lett.

A foglalkoztatottak száma 6,5 millió főre nőtt.

38. Milyen új adónemeket vezettek be 2013. január 1-jétől?

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA).

Népegészségügyi termékadó (NETA).

Kisvállalati adó (KIVA).

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA).

39. Az alábbiak közül melyik két szervezetből jött létre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal?

Rendőrség

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH)

Határőrség

Vám- és Pénzügyőrség

40. A felsorolt tételek közül melyek azok, amelyek az Európai Unió költségvetésének bevételi forrását alkotják?

A tagállamok által beszedett vámok.

A tagállamok közvetlen befizetései.

Az EU által az üvegházhatású gázok kibocsátására kivetett adó.

Az az adó, amelyet az EU a roamingdíjak arányában vet ki a távközlési szolgáltatókra.

41. Gazdasági társaságok esetén a kis- és középvállalkozás (kkv) besorolás alapja lehet…

…a jegyzett tőke.

…a mérlegfőösszeg.

… az éves bruttó árbevétel.

… a létszám.

42. Az alábbiak közül melyeket tekinthetjük a startup ökoszisztéma részének?

Nemzeti Innovációs Hivatal.

Inkubátorok.

Üzleti angyalok.

Multinacionális vállalatok.

43. Milyen esetben tilos a versenytörvény szerint egy reklámban a versenytárs termékét megjeleníteni?

Ha a reklám megsérti a versenytárs jó hírnevét.

Ha a reklámban felhasználják a versenytárs „logóját”, védjegyét.

Ha a reklám hatására a fogyasztók elfordulhatnak a versenytárs termékétől.

Ha a reklám hatására összetéveszthetik a terméket a versenytárséval.

HÁROMBÓL EGY HELYES

44. Mi a pénzkiadó automata hárombetűs megnevezése?

POS.

ATM.

PIN.

45. Melyik kártyát szokták smartcard-nak is nevezni?

A hibrid kártyát.

A chipes kártyát.

A hologramos kártyát

46. Módosítható-e a lakás-előtakarékossági szerződésen a betéti kamat és a lakáskölcsön hitelkamat mértéke?

Csak az ügyfél hozzájárulásával.

Nem.

Igen.

47. Melyik utcában van a New York-i tőzsde?

Wall Street.

5th Avenue.

Broadway.

48. Ha ügyfélként tőzsdézel, ki hajtja végre a megbízásaid?

A befektetési vállalkozás.

A Magyar Nemzeti Bank.

A központi értéktár.

49. Befektetni kívánsz biztonságosan, hatékonyan, a kockázatok megosztásával. Ebben segít a befektetési alap, amely akkor jön létre, ha nyilvántartásba veszi …

… a KELER.

… a BÉT.

… az MNB.

50. Melyik intézménynél történik az értékpapírszámlák elszámolása?

A Budapesti Értéktőzsdén.

Az MNB-nél.

A KELER-nél.

51. Mi a biztosítási szerződés?

A biztosító szerződésben vállal kötelezettséget egy adott termék feltételei alapján a hozzá tartozó szolgáltatások teljesítésére.

Meghatározott biztosítási kockázatokra vagy kockázatcsoportokra kidolgozott feltétel- és szolgáltatási rendszer.

A biztosítási szerződés részei a biztosítási ajánlat és a kötvény.

52. Mi NEM tartozik a casco biztosítás céljai közé?

Más járműben okozott károk kiegyenlítése.

Elemi károk kiegyenlítése.

Saját járműben okozott károk kiegyenlítése.

53. Hogyan nevezzük a mindenkori fizetőképességet

Likviditás.

Prudencia.

Szolvencia.

54. Az alábbiak közül melyik felületen érhető el a NAV honlapja?

www.nav.eu/nav.hu

www.gov.hu

www.nav.gov.hu

55. Mire utal az SZJA rövidítés?

Személyi járulékadó.

Személyi jövedelemadó.

Személyes jövedelemadózás.

56. Milyen építmények rajzai találhatók az euróbankjegyek hátoldalán?

Hidak.

Templomok.

Várak.

57. Melyik valuta egy egysége ér a legtöbbet forintban 2015 őszén?

Az euróé.

Az USA dolláré.

A svájci franké.

58. Melyik évben lett az OECD tagja Magyarország?

1991-ben.

1996-ban.

2002-ben.

59. Az első ópiumháborút (1839–1842) a britek azért robbantották ki, hogy kereskedelmi érdekeiket érvényesíthessék…

… Burmában.

… Sziámban.

… Kínában.

IGAZ-HAMIS

60. A bankkártyád PIN kódját nem jogosult senki elkérni, még a rendőrség sem.

Igaz.

Hamis.

61. Diákhitel ügyintézésre kizárólag személyesen kerülhet sor.

Igaz.

Hamis.

62. A társadalom gazdasági elemzése során a szereplőket aktivitásuk és szerepük szerint két szektorba (csoportba) szokták sorolni: a vállalkozások és az állam.

Igaz.

Hamis.

63. A gazdaság deficites egységei azok, akik többet költenek el egy időszakban beruházásra vagy fogyasztásra, mint ugyanazon időszakban realizált jövedelmük.

Igaz.

Hamis.

64. A nyílt végű pénzügyi lízingnél automatikusan nem szerez tulajdonjogot a lízingbevevő.

Igaz.

Hamis.

65. Tőzsdén nem csak részvényekkel lehet kereskedni.

Igaz.

Hamis.

66. Az állam és a vállalatok egyaránt bocsáthatnak ki kötvényt.

Igaz.

Hamis.

67. A bonus-malus egy besorolási rendszer, amit a biztosítók díjmegállapítás céljából használnak.

Igaz.

Hamis.

68. A nők és férfiak között jelentős eltérés tapasztalható a pénzügyi ismeretek terén.

Igaz.

Hamis.

69. A kárenyhítés a már bekövetkezett kár károsító hatásait csökkentő magatartás a károsodási folyamat lassítása, illetve megállítása révén.

Igaz.

Hamis.

70. A biztosítási díj a kedvezményezett által fizetett összeg.

Igaz.

Hamis.

71. Gépjármű-felelősségbiztosítás megkötése és fenntartása minden gépjármű üzembentartó számára kötelező.

Igaz.

Hamis.

72. Törvényi besorolás szerint két biztosítási ágat különböztetünk meg: élet- és nem életbiztosítási ágat.

Igaz.

Hamis.

73. Zártkörű alapokból csak a tájékoztatóban meghatározott befektetői kör vásárolhat kibocsátáskor.

Igaz.

Hamis.

74. A magyar államadósság GDP arányos mértékét 2015-től 75% alá kell csökkenteni.

Igaz.

Hamis.

75. Az Európai Unió nemcsak támogatásokat ad, vissza is vonhatja azokat.

Igaz.

Hamis.

76. Ha a piaci kamatlábak emelkednek, a kötvények árfolyama növekszik.

Igaz.

Hamis.

77. A jelenlegi magyar kormány nem határozott meg konkrét időpontot az euró bevezetésére vonatkozóan.

Igaz.

Hamis.

78. Az Európai Unió valamennyi tagállama közül Magyarország kapja a legtöbb támogatást az EU-tól 2014 és 2020 között, egy főre vetítve.

Igaz.

Hamis.

79. A kockázati tőkés tulajdonostárs nem szólhat bele a vállalat működésébe.

Igaz.

Hamis.

80. Az energiaital NEM esik a népegészségügyi termékadó hatálya alá.

Igaz.

Hamis.

Share This