+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

A 2018. október 25-i 2. online előselejtező feladatai, megoldásokkal.

NÉGYBŐL EGY HELYES

Mit jelent a cash flow kifejezés?

bruttó pénzáramlás

tiszta nyereség

profit elszámolása

nettó pénzáramlás

Melyik ügyletről van szó: a vállalat által kiválasztott eszköz vételének megfinanszírozása olyan formában, hogy az eszköz tulajdonjoga a finanszírozónál marad, de azt a vállalat használja, díjfizetés ellenében?

kölcsön

hitelkeret nyújtása

lízing

faktoring

Ki dönti el, hogy mi legyen a lízingtárgy sorsa a futamidő végén nyílt végű pénzügyi lízing esetén?

a lízingbevevő

a lízingbeadó

az MNB

senki, a lízingszerződés értelmében a lízingbevevő automatikusan tulajdonjogot szerez

Melyik biztosítás nem tartozik az élet ági biztosítások közé?

életbiztosítás

nyugdíjbiztosítás

balesetbiztosítás

házassági biztosítás

Melyik szervezet alapvető tevékenysége, hogy az éves költségvetési törvény alapján gondoskodik a központi költségvetés folyamatos fizetőképességének fenntartásáról, az államadósság finanszírozásáról, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről?

Magyar Államkincstár

ÁSZ

Pénzügyminisztérium

ÁKK Zrt.

Mikor alakultak az első önkéntes nyugdíjpénztárak Magyarországon?

az 1980-as évek elején

közvetlenül a rendszerváltás után

az 1990-es évek közepén

2010 után

Minek nevezzük: a befektetések kockázatának csökkentése oly módon, hogy a rendelkezésre álló összeget több befektetési lehetőség között osztjuk el?

diverzifikáció

szimplifikáció

organizáció

reorganizáció

Spekuláns az, aki …

… nyitott pozíciót vállal, későbbi nyereség reményében.

…másokat kizsákmányolva tesz szert nyereségre.

…mások pénzét kockáztatja későbbi nyereség reményében.

… biztos tipp, belső információ ismeretében nagy nyereségre tesz szert.

1708. augusztus 24-én Bottyán generális írta a fejedelemnek: „Ma reggel írott levelemben is declaráltam az rézpoltura teljességgel való megcsükkenését, úgy hogy senki már el nem veszi, mivel semmit rajta nem vásárolhatni; […] az utcákon mint polvát /pelyvát/ széjjel-szórják; […].” Melyik a forrásban említett pénz az alábbiak közül?

pengő

ezüstforint

libertas

friesachidenár

A dinasztia alapítója szegény falusi takács volt. A XVI. századra leszármazottai a világ leggazdagabb emberei lettek. A család elsősorban a bankszektorban volt érdekelt, de kezükben tartották a korabeli Európa ezüst- és rézbányászatának, valamint érckereskedelmének nagy részét is. A dinasztia neve: …

… Rotschild

… Nekcsei

… Fugger

… Ernuszt

A jegybanki alapkamat egy adott ország jegybankja által megállapított referencia kamatláb. A kereskedelmi bankok a jegybanki kamat ismeretében határozzák meg betéti és hitelkamataikat. Magyarországon a jegybanki alapkamat mértéke 2018. október 20-án …

… 0,9% volt.

… 1,5% volt.

… 5,5% volt.

… 3% volt.

A monetáris politika alapvető célja az árstabilitás fenntartása, de emellett támogatja a gazdasági növekedést is. Az elmúlt években az Európai Központi Bank (EKB) a monetáris lazítás politikáját folytatta. Válassza ki azt az elemet, amelyik nem része ennek a politikának!

az alapkamat csökkentése

a bankok számára alacsonyabb tartalékolási kötelezettség

a gazdasági szereplők számára könnyebb hitelfeltételek elérhetővé tétele

az alapkamat növelése

Mi nem tartozik a kereskedelmi faktoring szolgáltatás körébe?

jövőbeni esedékességű számlakövetelések megvásárlása

a faktoring szerződés keretében befogadott számlák nyilvántartása

lejárt követelések vásárlása és behajtása

jövőbeni esedékességű export számlakövetelések finanszírozása

Melyik állítás nem igaz az életjáradék működésére?

Életjáradék-szolgáltatást kizárólag életbiztosítók nyújthatnak.

Biztosító életjáradékot addig fizet, amíg a biztosított életben van.

A biztosított halála esetén kerül kifizetésre.

A kockázatközösség tagjainak díjbefizetéséből származó összeget a biztosító befekteti, és a tőkét, valamint a hozamot fizeti ki járadékként.

G. János nem tartja a megfelelő követési távolságot az M7-es autópályán, és beleszalad az előtte haladó gépjárműbe, melynek tulajdonosa Sz. László. Mindketten rendelkeznek kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, G. János casco biztosítást is kötött a 3 éves Volkswagen Passatjára. Melyik biztosítás fedezi Sz. László károsult kárát?

G. János kötelező gépjármű felelősségbiztosítása

G. János casco biztosítása

Sz. László kötelező gépjármű felelősségbiztosítása

egyik biztosítás sem fizet

Mit jelent a biztosítási összeg fogalma?

A biztosítás díja.

Az alkusz jutaléka.

Egyösszegű biztosítás.

Az a legmagasabb összeg, amelyet a biztosító a káresemény esetén kifizet.

Milyen jellegzetesség igaz az egészségpénztári megtakarítások igénybevételének szabályozására?

A tagok közeli hozzátartozói (családtagok) részére kedvezményezettnek jelölésük esetén igénybe vett egészségpénztári szolgáltatások is finanszírozhatóak a tag saját számlájáról.

Mindenki csak a saját kiadásait fedezheti egészségszámlájáról.

Az egyéni számla egyenlege csak év után felhasználható.

Kizárólag nagykorú személyek számára finanszírozható termék/szolgáltatás.

Milyen közös jellemzője van az önkéntes nyugdíjpénztáraknak?

Rövidtávú megtakarítási célokat helyeznek fókuszukba.

Többnyire nagy biztosítótársaságok és bankok tulajdonai.

Profitorientált szervezetek.

Nonprofit szervezetek.

Az alábbiakban felsoroltak közül mely társasági formáról mondható el, hogy a tagok kötelesek helytállni a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért?

betéti társaság

korlátolt felelősségű társaság

nyilvánosan működő részvénytársaság

zártkörűen működő részvénytársaság

A nyilvános ingatlanalapok portfoliójában kizárólag ingatlanok lehetnek?

Természetesen, igen.

A portfoliómenedzsertől függ minden.

Ha az MNB erre külön engedélyt ad, akkor átmenetileg lehetnek értékpapírok is.

A likviditás biztosításához nyilvánvalóan szükség van másra is, pl. bankbetétre, állampapírra.

Az alábbiak közül melyik szerv védi a gazdasági versenyt?

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Állami Számvevőszék

Miniszterelnökség

Gazdasági Versenyhivatal

Ki nem lehet a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya?

egyéni vállalkozó

egyéni cég

adószámos magánszemély

ügyvédi iroda

Magyarország bruttó hazai termékének (GDP) összege 2017-ben (megközelítőleg, milliárd forintban)

16 000

20 000

30 000

38 000

Hány százalékban határozta meg az árstabilitással összhangban lévő, jelenleg érvényes középtávú inflációs célt a Magyar Nemzeti Bank?

2%

0%

1%

3%

NÉGYBŐL KETTŐ HELYES

Az alábbiak közül melyek nem jegybankok?

Bank of America

Bank of Japan

Bank of England

Royal Bank of Scotland

A NAV hatásköre kiterjed

az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtására.

az adó-, költségvetési támogatási ügyekre.

… a helyi adó, gépjárműadó kivetésére.

… a lakáscélú állami támogatások odaítélésére.

Mely hatóságok járnak el a Gazdasági Versenyhivatalon kívül a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások ellen?

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Magyar Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal

Magyar Nemzeti Bank

Egy projektnél ki számít érintettnek (stakeholdernek)?

projektmenedzser

Magyar Nemzeti Bank

finanszírozó bank

konkurens vállalkozás

Melyik két – nem EU-tag – országban törvényes fizetőeszköz az euró?

Monaco

Bosznia-Hercegovina

Macedonia

Vatikán

Melyik feltétel nem szerepel az ún. maastrichti konvergencia kritériumok között?

A munkanélküliség mértéke legfeljebb 2 százalékponttal haladhatja meg az euróövezet tagállamaiban mért munkanélküliség átlagos értékét.

A GDP-ben mért gazdasági növekedés üteme az euró bevezetéséről szóló döntést megelőző három évben mindig pozitív érték legyen.

A fogyasztói árak indexe az euró bevezetéséről szóló döntést megelőző évben legfeljebb 1,5 százalékponttal haladhatja meg az EU három legalacsonyabb inflációjú országában mért árindexek átlagát.

A hosszú lejáratú államkötvények kamata az euró bevezetéséről szóló döntést megelőző évben legfeljebb 2 százalékponttal haladhatja meg az EU három legalacsonyabb inflációjú országában mért érték átlagát.

Mi történik az önkéntes nyugdíjpénztárba befizetett összegekkel?

A pénztár egyenlő arányban szétosztja a pénztártagok között.

A pénztár a befizetést jóváírja (elhelyezi) a pénztártag egyéni számláján.

A pénztár az összeget befekteti, és annak hozamát jóváírja a pénztártag egyéni számláján.

A pénztár ebből fizet nyugdíjat a korábban már nyugdíjba vonult pénztártagok számára.

Egy biztosítási termék teljes költségmutatója (TKM) …

… segítséget nyújt a biztosítási termékek összehasonlításában.

… megmutatja egy biztosítási termék hozamát.

… értéktartomány segítségével megmutatja, hogy mekkorák az adott biztosítási termék költségei.

… mindig forintban van kifejezve.

Az alábbiak közül mivel foglalkozik egy befektetési bank?

Vállalati részvények kibocsátásában segédkezik.

Vállalati kötvények kibocsátásában segédkezik.

Államkötvények kibocsátásában segédkezik.

Kincstárjegyek kibocsátásában segédkezik.

Az alábbiak közül melyik két állítás igaz az annuitásos (éves) törlesztésre?

egyösszegű törlesztést jelent

részletekben történő törlesztést jelent

a hitel tőkerészét a futamidő végén egy összegben kell visszafizetni

a futamidő alatt fizetendő részletek azonos összegűek

A KELER Zrt. …

… végzi az összes hazai pénzforgalmi tranzakció elszámolását.

… végzi a dematerializált értékpapírok keletkeztetését.

… szakosított hitelintézet.

… részvényei a BÉT-en jegyzettek.

Az alábbiak közül melyik igaz a deflációra?

A pénz vásárlóereje nő.

A pénz vásárlóereje csökken.

Az árszínvonal nő.

Az árszínvonal csökken.

Magyarország mely szomszédos országgal közös államhatára minősül belső határnak az Európai Unióban?

Szlovénia

Ukrajna

Szerbia

Szlovákia

Mire használható fel a CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény)?

új lakás vásárlására

használt lakás vásárlására

lakásfelújításra

ingatlanbérletre

Ki bocsáthat ki kötvényt?

közintézmény (pl. önkormányzat)

magánszemély

állam

betéti társaság

Az alábbiak közül melyiket tartalmazza egy vállalati eredménykimutatás?

árbevétel

tárgyi eszközök

üzemi/üzleti eredmény

forgóeszköz

Kala Pál 75 éves kisnyugdíjas. Az alábbiak közül melyik két szervezethez fordulhat ügyfélként, ha megtakarításait szeretné fialtatni?

Magyar Nemzeti Bankhoz

valamely kereskedelmi bankhoz

Magyar Államkincstárhoz

Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz

Az alábbiak közül melyik két részvénnyel nem lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén?

Rába

Wizz Air

Videoton

Zwack

Ha egy országot a hitelminősítők várhatóan felminősítenek, akkor egy befektetőnek milyen befektetési alapot nem ajánlana az alábbiak közül, ha a befektetőnek kockázatvállalási hajlandósága is van?

dinamikus vegyes alapot

részvényalapot

pénzpiaci alapot

árupiaci alapot

Az alábbiak közül melyik kettőt nevezzük likvid eszköznek?

a készpénzt

a likviditási rátát

a szavatoló tőke likvid részét

a könnyen, kis költséggel és minimális tőkevesztéssel pénzzé tehető eszközöket

HÁROMBÓL EGY HELYES

A lakáshitelezés …

… passzív bankművelet.

… aktív bankművelet.

… semleges bankművelet.

Mennyi lehet egy magyarországi bank minimális induló tőkéje?

A bank minimális induló tőkéje kettőmilliárd forint.

A felügyelet egyedileg állapítja meg a szükséges tőkenagyságot.

A bank minimális induló tőkéje ezer euró.

Melyik állítás igaz a belső ellenőrre?

Független, szakmailag a felügyelő bizottság alá tartozik.

A vezérigazgató utasíthatja.

Csak a hitelezési tevékenység szabályszerűségét vizsgálhatja.

Egy befektetési alapnak lehet-e ugyanaz a cég az alapkezelője és a letétkezelője is?

Igen, minden esetben.

Nem, sohasem.

Csak az elmúlt év legjobban teljesítő alapjai esetében, max. 3 évig.

Lehet-e ugyanazon bank a letétkezelője több alapkezelő alapjainak is?

Csak a felügyeleti szerv külön engedélyével.

Igen.

Nem.

Az alábbiak közül melyik számít blue chip részvénynek?

MOL

Zwack

Waberer’s

A KELER Zrt. … foglalkozik.

… központi export leszámítoló rendszert üzemeltet és export támogatásokkal …

… értékpapírok központi nyilvántartásával …

… tőkepiaci projektfinanszírozással …

A tőkepiac …

… a jellemzően 1 évnél hosszabb lejáratú befektetések piaca.

… egyik fontos eszköze a kereskedelmi váltók.

… legnagyobb szereplője a kibocsátói oldalon mindenhol az állam maga.

Hány kamatfizetése van egy kétéves futamidejű Diszkont Kincstárjegynek?

egy

kettő

egy sem

Ha egy befektetőnek nyilvános nyíltvégű befektetési jegye van és pénzzé szeretné tenni, akkor mit tegyen?

Adja el a Budapesti Értéktőzsdén.

Forduljon a bankjához, és ott visszaváltják neki.

A befektetési jegy forgalmazójához kell elmennie, ahol visszaváltják a befektetési jegyét.

A jövedelmek azon része, amit fogyasztásra és a termelés folyó költségeire nem költenek el, az a …

… hitel.

… számlapénz.

… megtakarítás.

A bitcoin digitális fizetőeszköz. A bitcoin jellemzője, hogy…

… centralizált, digitális pénz, digitális érme, amelyet az interneten keresztül utalhatunk át.

… olyan digitális értékmegtestesítő, amelyet nem központi bank, hitelintézet vagy elektronikus pénzkibocsátó intézmény bocsát ki.

… illegális célokra nem használható, tökéletesen biztosított lopások ellen.

Melyik állítás igaz a csoportos beszedési megbízásra?

Csoportos beszedés esetén a fizetési műveletet a fizető fél (kötelezett) kezdeményezi. Az ő fizetési számlájának megterheléséből, a pénzösszeg és a hozzá tartozó információk elküldéséből, majd a kedvezményezett (jogosult) számláján a kedvezményezett bankja általi jóváírásából áll.

A csoportos beszedés a nagy tömegű, rendszeres fizetéseket fogadó számlatulajdonosok számára lehetővé teszi, hogy követeléseiket a kötelezettek bankszámláiról egy automatizált folyamatban, külön emberi beavatkozás nélkül szedjék be.

Ilyen esetben csekk testesíti meg a csekk kibocsátójának felhatalmazását a beszedés teljesítésére.

Melyik évben vette át az MNB a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogköreit?

2010-ben

2013-ban

2016-ban

Melyik állítás igaz a Diákhitel törlesztésére?

A törlesztés csak 40 éves kor felett kötelező.

A törlesztés a hallgatói jogviszony megszűnését követően kötelező.

A törlesztés a hallgatói jogviszony megszűnését követően, illetve annak fennállása esetén legkésőbb a 45 éves kor betöltését követő 4. hónap első napjától kötelező.

Milyen módon nem gyarapítható az önkéntes pénztári megtakarítás?

Egyéni befizetésekkel.

Munkáltatói befizetésekkel.

TB járulék fizetésével.

Ha egy befektető tartós befektetési számlát nyit, mert hosszabb távra (legalább 3-5 évre) le szeretné kötni a pénzét, akkor milyen befektetési jegyet ajánlana neki az alábbiak közül?

Likviditási befektetési jegyet.

Befektetési jegyet semmiképpen nem ajánlanék neki.

Valamilyen vegyes alapot.

Kinek kedvez a gyenge forintárfolyam?

Az exportáló vállalatoknak.

A külföldre látogató magyar turistáknak.

Az importáló vállalatoknak.

KETTŐBŐL EGY HELYES

A BUX index a Budapesti Értéktőzsdén minden részvény árfolyamát egy adott súlyozásban mutatja.

Igaz

Hamis

Banki ügyfélként betéti kártyával rendelkezik. Amennyiben az ATM-ből készpénzt szeretne felvenni, a tranzakció során meg kell adnia a SWIFT-kódot.

Igaz

Hamis

Egy, az adott piacon erőfölényben lévő vállalkozás részéről jogszerűtlen lehet, ha megtagadja más vállalkozásoktól a szerződéskötést.

Igaz

Hamis

Az adóigazgatási eljárásban magánszemély csak személyesen vehet részt.

Igaz

Hamis

A lakáshitelezéssel kapcsolatos felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank látja el.

Igaz

Hamis

Magyarországon a költségvetési hiány nem finanszírozható jegybanki hitelből.

Igaz

Hamis

A Diszkont Kincstárjegy alapcímlete 10 000 Ft.

Igaz

Hamis

A Kincstári Takarékjegyet a Magyar Posta bocsátja ki.

Igaz

Hamis

Az aukció az állampapírok esetében alkalmazott egyik kibocsátási, azaz forgalomba hozatali technika.

Igaz

Hamis

A dematerializált állampapír papír alapú, azaz kinyomtatott állampapír.

Igaz

Hamis

CSOK igénybevételekor, használt lakás vásárlása esetén ki határozza meg az ingatlan értékét?

a bank által kijelölt ingatlanbecslő

az igénylő által felkért ingatlanbecslő

Mi az alapja a hitelbiztosítéki érték megállapításának?

a piaci érték

a hitel összegének értéke

Változatlan a bank kamatjövedelme, ha …

… a kamatbevételek nőnek, míg a kamatkiadások nem változnak.

… a kamatbevételek és a kamatkiadások ugyanolyan mértékben csökkennek.

Milyen kockázatot jelent a bank számára az a veszély, hogy könyvelési szoftvere lefagy, és egy napra leáll?

likviditási kockázatot

működési kockázatot

Előlegnek kell tekinteni azt a vételárrészt, amelyet az adásvételi szerződés ekként jelöl meg. Az előleget a teljes vételárba be kell számítani. Amennyiben a szerződés utóbb mégis meghiúsul, a már megfizetett előleg visszajár vagy sem?

nem jár vissza

visszajár

Az első olajár-robbanás … történt, ami a piacgazdaságokban energia-takarékossági fejlesztéseket indított el.

1983-ban

1973-ban

Diákhitel megléte esetén lehet-e mást, például áruhitelt igényelni?

Igen, minden további nélkül.

Nem, a Diákhitel mellett más típusú hitel nem igényelhető.

Az alábbi adótípusok közül melyikre igaz, hogy az adóalap növekedésével az adókulcs is nő?

a progresszív adóra

a degresszív adóra

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close