+36 1 354 1608 és +36 20 317 5185 (H-P 10.00-16.00) info@penzsztar.hu

A 2018. október 11-i 1. online előselejtező feladatai, megoldásokkal.

NÉGYBŐL EGY HELYES

Mi nem intézhető el internetbankon keresztül?

számlaegyenleg lekérdezése

számla megszüntetése

forintátutalás

betétlekötés

Melyik európai kikötő a legnagyobb forgalmú a magyar külkereskedelem lebonyolításában?

Rijeka

Hamburg

Koper

Pireusz

Lehet-e egy befektetőnek két különböző befektetési jegye?

Nem.

Igen, lehet.

Csak akkor, ha tartós befektetési számlára helyezi az egyiket.

Csak akkor, ha nyugdíj-előtakarékossági számlára helyezi az egyiket.

Mi jellemző az egészségpénztárra?

Rövid távú megtakarítási forma, egészségügyi kiadások finanszírozására.

Hosszú távú megtakarítási forma, a megtakarítások felhasználásának korlátozása nélkül.

Rövid távú megtakarítási forma, hasonló a bankbetétekhez.

Hosszú távú megtakarítási forma, csak a nyugdíjat követően lehet hozzáférni a megtakarításokhoz.

A felsoroltak közül melyik szolgáltatás nem minősül pénzügyi szolgáltatásnak?

gépjárműlízing

lakáskölcsön

mobiltelefon eladása részletre

hitelkártya

Az alábbiak közül melyik nem szerepel egy bankkártyán?

a kibocsátó bank azonosítója

háromjegyű biztonsági kód

chip

a kártya kibocsátásának dátuma

Mekkora volt Magyarországon a jegybanki alapkamat mértéke 2018. október 1-jén?

0,9%

1,5%

3%

5,5%

„Jegyezd meg, hogy a föld olyan, mint az ember: bár hasznot hajt, de ha költséges, nem sok marad belőle.” Az idézet M. P. Cato (Kr. e. 154) kézikönyvéből származik. Mi a címe?

A földművelésről (De agricultura)

Az államról (De re publica)

Az idősebb Cato (vagy) az öregségről (Cato maior de senectute)

A törvényekről (De legibus)

A Diákhitel2 állami kamattámogatással működik?

Igen.

Nem.

A Diákhitel2 nem kap állami kamattámogatást.

A Diákhitel2 kamatmentes.

A levante olasz szó, jelentése napkelet, napfelkelte. Az elnevezésből is következtethetünk arra, hogy a középkori levantei kereskedelem …

… kiterjedt a Karib-tenger térségére.

a Földközi-tenger keleti medencéjében, a kelet-mediterrán partvidékre kiterjedő kereskedelmet jelentette.

… a Japánnal folytatott kereskedelmet jelentette.

… a Földközi-tenger nyugati medencéjében zajlott.

Ha lakásra szeretne elkezdeni gyűjteni 2018-ban, melyik lehet a legjobb megoldás a következő lehetőségek közül?

állampapír

bankbetét

pénzpiaci likviditási alap

lakástakarék

Melyik az az egy cél a felsoroltak közül, amire nem használható fel a lakástámogatás?

építési telek vásárlása

garázsvásárlás

meglévő ingatlanban fűtéskorszerűsítés

meglévő lakáshitel végtörlesztése

Melyik nem igaz a teljes hiteldíj mutatóra?

Egy éves időszakra vetített százalékos érték.

Tartalmaz minden olyan díjat, költséget, amit az adósnak a tőkén felül fizetnie kell.

Betétekre és hitelekre is alkalmazzák.

Értéke törvényben maximalizált.

Mi a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának elsődleges célja?

Az árstabilitás elérése és fenntartása.

Magyarország mindenkori fizetőképességének biztosítása.

A pénzügyi rendszer stabilitásának garantálása.

Az államadósság csökkentése.

Ki veheti igénybe az önkéntes egészségpénztárak szolgáltatásait?

Csak a pénztártag.

A pénztártag és akinek ő azt megengedi.

A pénztártag és a társigénylőként megjelölt közeli hozzátartozó.

Bárki, aki fizet tb-t.

Az alábbiak közül milyen pénzügyi termékkel nem lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsde azonnali piacán?

részvénnyel

jelzáloglevéllel

befektetési jeggyel

devizával

Melyik befektetési forma a leglikvidebb?

kincstári takarékjegy

lakásvagyon

fizikai arany

10 éves lejáratú vállalati kötvény

Mit csinál, aki faktorál?

gyárat épít

finanszírozást nyújt

számításokat végez

követeléseket hajt be

A felsoroltak közül melyik nem értékpapír?

szállítólevél

váltó

kötvény

befektetési jegy

Mire terjed ki minden esetben a Magyarországon köthető lakásbiztosítás?

felelősségi károkra

csőtörés esetén az elfolyt víz árára

háziállatokra

elemi károkra

Melyik szervezet felelős Magyarországon a költségvetési törvényjavaslat összeállításáért?

a Parlament

a Magyar Nemzeti Bank

a Pénzügyminisztérium

a Költségvetési Tanács

Mely ügyfélkör számára készíti el – külön, erre irányuló kérelem nélkül – bevallástervezetét a NAV?

kizárólag gazdasági társaságok számára

kizárólag magánszemélyek számára

kizárólag egyéni vállalkozók számára

gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók számára

Mi a különbség a számla és a nyugta között?

semmi, szinonimák

az egyik sorszámozott, a másik nem

az egyik pénztárgépes, a másik kézi

az egyiken csak az értékesítést végző neve szerepel, a másikon a vevőé is

Mit jelent a kft. rövidítés a vállalkozások neve után?

kereskedelmi és forgalmazási telephely

külkereskedelmi és fuvarozási társaság

korlátolt felelősségű társaság

korlátlan felelősségű társaság

Az alábbiakban felsoroltak közül melyik nem gazdasági társasági forma?

betéti társaság

egyéni vállalkozás

korlátolt felelősségű társaság

részvénytársaság

Melyik állítás fejezi ki legjobban azt, hogy miért jó a piaci verseny?

A gazdasági verseny jót tesz a magyar termékeknek, többen vásárolnak belőlük a verseny hatására.

A piaci verseny hozzájárul a fogyasztói jóléthez, a versenyképességhez, a gazdasági növekedéshez, végső soron pedig a foglalkoztatás és az életszínvonal növekedéséhez.

A piaci verseny hatására a piacon több gyümölcsöt tudunk vásárolni.

A verseny hatására fegyelmezettebbek lesznek a vállalkozások.

Melyik városban található az Európai Központi Bank székhelye?

Frankfurtban

Luxemburgban

Brüsszelben

Rómában

Milyen színű a 100 eurós bankjegy?

zöld

kék

sárga

lila

NÉGYBŐL KETTŐ HELYES

Az alábbiak közül mely szolgáltatások érhetők el a Magyar Nemzeti Bank pénztárában, a jegybanknál bankszámlával nem rendelkező ügyfelek számára?

Bankszámlával nem rendelkezők számára semmilyen szolgáltatás nem érhető el.

A forgalomból bevont törvényes fizetőeszközre átváltható bankjegyek átváltása.

Bankjegyismereti képzések megtartása szolgáltatási díj ellenében.

Hiányos, nehezen felismerhető, sérült bankjegyek és érmék átváltása.

Az alábbi alapok közül melyek tartalmazhatnak részvényeket?

dinamikus vegyes alapok

hosszú kötvényalapok

szabad futamidejű kötvényalapok

kiegyensúlyozott vegyes alapok

Az alábbiak közül melyik kettő jogi személyiségű gazdasági társaság?

egyéni vállalkozás

tfk.

bt.

nyrt.

A következő eszközök közül melyik lehet egy részvényalapban?

vételi opció búzára

bankbetét

MOL részvény

eladási opció rézre

A Brexit az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését jelenti. A népszavazásra 2016. június 23-án került sor, amikor is a britek az EU-ból való kilépés mellett döntöttek. A Brexit-tárgyalások lezárását követően várhatóan több változás is érinteni fogja a külföldi, köztük a magyar munkavállalókat. Válasszon ki két helyes választ az alábbiak közül!

A munkaerő-áramlásra új szabályrendszer lesz érvényben.

Nagy-Britannia eddig is része volt a schengeni övezetnek, így továbbra sem lesz határellenőrzés.

A Brexit után érkező munkavállalók letelepedési jogosultságai nem fognak különbözni a korábban érkezettekétől.

A kilépés előtt megszerzett, munkavállaláshoz fűződő jogok nem változnak.

A kétszintű bankrendszer jellemzője, hogy …

..… a központi bank a lakossággal közvetve, az alsóbb szinten lévő bankokon keresztül áll kapcsolatban.

..… a központi bank két szinten is végez hitelműveleteket: a bankokat és a lakosságot is kiszolgálja.

..… a jegybanknak nem feladata az alapkamat meghatározása.

..… a jegybank nem profitorientált.

Az alábbiak közül melyik minősül banktitoknak?

Tóth Ildikó havi számlaforgalma

a „Tavasz” személyi hitel THM-je

a „Foci” Sportegyesület bankszámláján rendelkezésre álló összeg

a B&J Bank 2016. évi mérleg szerinti eredménye

Mi a BUBOR?

Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb

a Budapest Bor rövidítése

elavult fogalom, amit ma már nem használnak

a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlagára utaló rövidítés

Melyik adózói magatartások törvénytelenek az alábbiak közül?

adócsalás

adóoptimalizálás

adóelkerülés

számlakiállítás nem létező gazdasági eseményről

Lakás-takarékpénztári megtakarítás esetén melyek minősülnek lakáscélú felhasználásnak?

internetelérés kialakítása

mobiltelefon vásárlása

kerti medence kialakítása

laptop vásárlása

Milyen szolgáltatások finanszírozhatóak adómentesen az egészségpénztári befizetésekből, megtakarításból?

aurafotózás

orvosi ellátás

sílécvásárlás

gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása

Az alábbiak közül melyik részvényindex?

BUX

LAX

DAX

BÉT

Melyik két EU-tagállam vezette be legutóbb a közös valutát?

Litvánia

Lettország

Észtország

Szlovákia

A NAV feladata …

… az államháztartás bevételeinek biztosítása.

… a határokon átlépő személyforgalom ellenőrzése.

… rendvédelmi ellenőrzések lefolytatása.

… tájékoztatási tevékenység.

Mit jelent az internetes vásárlás?

nem személyesen, hanem e-mail útján történő vásárlás

nem személyesen, hanem kereskedelmi ügynök segítségével történő vásárlás

nem személyesen, hanem telefonon történő vásárlás

nem személyesen, hanem internetes áruházban történő vásárlás

Az alábbiak közül melyik monopolisztikus piac?

a magyar vasúti közlekedés piaca

a magyar légi közlekedési piac

a magyar autógyártási piac

a budapesti közösségi közlekedés piaca

Mely magatartásokat tiltja a versenyjog az alábbiak közül?

a versenytársak egymás korábbi munkatársait alkalmazzák

a versenytársak egységesítik áraikat

a versenytársak megegyeznek egymással működési területük határairól

a versenytársak ugyanattól a beszállítótól vásárolnak

Melyik két európai uniós tagországban nem törvényes fizetőeszköz az euró az alábbiak közül?

Görögország

Lengyelország

Szlovénia

Svédország

HÁROMBÓL EGY HELYES

A betét pénzneme szerint milyen betét nem létezhet?

forint betét

deviza betét

valuta betét

A befektetési alap akkor szűnik meg, ha nyilvántartásából törli …

… a BÉT.

… a KELER.

… az MNB.

Az alábbi jellemzők közül melyik teljesül részvények esetében?

hitelviszonyt testesít meg

tulajdonjogot testesít meg

lejárattal rendelkezik

Mivel foglalkozik a KELER Zrt.?

központi export leszámítoló rendszer üzemeltetésével és exporttámogatással

értékpapírok központi nyilvántartásával

tőkepiaci projektfinanszírozással

Mikor mondható fel a biztosítási szerződés?

bármikor, amikor a szerződő már nem kívánja tovább fizetni

kizárólag a biztosítási időszak végére

bármikor, amikor a biztosító már nem kívánja tovább vállalni a kockázatot

Az észak-európai országok közül melyik ország tagja az euróövezetnek?

Finnország

Norvégia

Svédország

Mi az államháztartásba történő befizetések (adó, járulék stb.) rendeltetése?

hozzájárulás a közös szükségletek fedezéséhez

jövedelmi különbségek kiegyenlítése

megtakarítás

Melyik állítás igaz?

A hitelkártya a kizárólag hitelkártyás vásárlást elfogadó kereskedelmi elfogadóhelyeken használható fel.

A hitelkártya nem használható készpénzfelvételre ATM-ből.

A hitelkártya felhasználható mind hitelkártyás vásárlást elfogadó kereskedelmi elfogadóhelyeken fizetésre, mind ATM-ből való készpénzfelvételre.

A felsorolt hazai pénzügyi intézmények közül melyik nem kereskedelmi bank?

MKB Bank

Eximbank

Gránitbank

A felsorolt intézmények közül melyik foglalkozik exporthitel-biztosítással?

MEHIB

Állami Számvevőszék

Magyar Államkincstár

Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyik a legbiztonságosabb?

a Budapesti Értéktőzsdén kibocsátott részvény

egy a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett vállalat által kibocsátott kötvény

az Államadósság Kezelő Központ által kibocsátott Egyéves Magyar Állampapír.

Mikor kerültek forgalomba az euró bankjegyek és érmék?

1998. január 1-jén

2000. január 1-jén

2002. január 1-jén

A lakáshitelek közös jellemzője, hogy fizetni kell utánuk …

… kamatadót.

… kezelési költséget.

… illetéket.

A leghosszabb futamidővel rendelkező magyar állampapír jelenleg a …

… Kincstári Takarékjegy.

… Prémium Magyar Állampapír.

… Babakötvény.

A Magyarországon működő kereskedelmi bankok közül az … 100%-ban külföldi tulajdonban van.

… MKB Bank …

… OTP Bank …

… UniCredit Bank …

A kötvény megvásárlásával …

… az értékpapír kibocsátójának hitelt nyújtunk.

… megszerezhető a vállalati vagyon egy részének tulajdonjoga.

… a tulajdonos osztalékra jogosult.

Egy befektetési alap kiváló lehetőség befektetéseink kockázatainak megosztására. A részvényalapok kifejezetten … befektetőknek ajánlottak.

… alacsony hozamot kereső …

… kockázatkedvelő …

… rövidtávon gondolkodó …

Örökölhető-e az önkéntes pénztár tagjának megtakarítása?

Igen, adó- és illetékmentesen örökölhető.

Nem, az az államra száll.

Igen, de csak az adó- és illetékterhek megfizetésével.

A Budapesti Értéktőzsde társasági formáját tekintve …

… korlátolt felelősségű társaság.

… betéti társaság.

… zártkörűen működő részvénytársaság.

Milyen pozitív hozamunk lehet egy részvényből?

csak árfolyamnyereség

csak osztalék

árfolyamnyereség és osztalék

Mi a veszélyközösség fogalma?

Veszélyhelyzetben önkéntesen szerveződött embercsoport.

Biztosító részvénytársaság.

Azonos vagy hasonló kockázatnak kitett személyek csoportja.

Mekkora értékhatárig fizet az Országos Betétbiztosítási Alap hitelintézeti fizetésképtelenség esetén?

150 000 euró hitelintézetenként

150 000 euró betétesenként

100 000 euró betétesenként, hitelintézetenként

Melyik adónemből származik az állami bevétel legjelentősebb része?

általános forgalmi adóból

társasági adóból

jövedéki adóból

Mivel foglalkozik egy könyvvizsgáló?

Ellenőrzi, hogy egy társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és a valóságnak.

Elkészíti a vállalatok beruházási tervét.

Elvégzi a vállalatok eszközeinek eredetiségvizsgálatát.

KETTŐBŐL EGY HELYES

A biztosítók élet és nem-életbiztosítási termékekre nyújtanak szolgáltatást.

Igaz

Hamis

A felelősségbiztosítás a biztosított által másnak okozott kár esetén annak nyújt kifizetést, aki a biztosítási díjat fizette.

Igaz

Hamis

Magyarországon a fiskális politikáért a pénzügyminiszter a felelős.

Igaz

Hamis

A banki értékbecslés egyenlő a piaci (forgalmi) értékeléssel.

Igaz

Hamis

A bankjegy hamisítását gátló biztonsági elemek között találhatók olyanok is, melyek szabad szemmel nem láthatók.

Igaz

Hamis

Viszontbiztosítás esetén a biztosító másik biztosítóval vagy bankkal létesít kapcsolatot, hogy fedezethiánya esetén az pótolja a hiányzó összeget.

Igaz

Hamis

A Költségvetési Tanács tagja a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

Igaz

Hamis

Szerződés alapján Magyarország a jövőben nem kötelezett az euró bevezetésére.

Igaz

Hamis

Jellemzően mekkora hozamokat várnak el a kockázati tőkebefektetők a befektetéseiktől?

10%

25% felett

A klasszikus értelemben vett kötvény hozama …

… a kamat.

… az osztalék.

Share This

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a böngészés biztonságának növelése és a felhasználói élmény fokozása érdekében. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close